Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 189. Дослідження висновку експерта

Висновок експерта оголошується в судовому засіданні.
2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути поставлені питання. Першою ставить питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі. Якщо експертизу призначено за клопотанням обох сторін, першим ставить питання експертові позивач і його представник.
3. Суд має право з'ясовувати суть відповіді експерта на питання осіб, які беруть участь у справі, а також ставити питання експерту після закінчення його допиту особами, які беруть участь у справі.
4. Викладені письмово і підписані експертом роз'яснення і доповнення висновку приєднуються до справи.
1. Висновок експерта є одним із найважливіших засобів доказування, оскільки він складений фахівцем у тій чи іншій галузі знань. Висновок складається ним у письмовій формі при проведенні експертизи, і відповідно до принципу усності судового розгляду оголошується у судовому засіданні.
2. Після оголошення висновку, з метою його роз'яснення чи доповнення експерту можуть бути поставлені запитання особами, які беруть участь у справі. Першою ставить запитання особа, за ініціативою якої призначалася експертиза, а якщо експертизу суд призначав за клопотанням обох сторін, то першим запитання ставить позивач і його представник. Суд може ставити запитання експерту після закінчення його опитування (у статті чомусь - «допиту») особами, які беруть участь у справі. Дані про висновок експерта, про 218
поставлені йому запитання та його відповіді заносяться до журналу судового засідання. Правильність відповідей у журналі судового засідання, як уявляється, необхідно посвідчувати підписом експерта. Якщо роз'яснення експерта викладені письмово і підписані, вони приєднуються до справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 189. Дослідження висновку експерта"
 1. Стаття 380. Експертиза та висновок експерта
  дослідження та обгрунтування відповіді на поставлені запитання. Якщо експерт під час проведення експертизи встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не було поставлено запитань, він має право викласти ці обставини у своєму висновку. Висновок експерта не є обов'язковим для посадової особи митного органу, в провадженні якої знаходиться справа про порушення митних
 2. Стаття 53. Експерт
  стаття визначає, хто є експертом у цивільно му судочинстві: це особа, якій доручено проведення дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи. Результатом цього дослідження є формулювання висновку експерта як спеціаліста у певній сфері знань. Згідно зі ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні
 3. Стаття 66. Висновок експерта
  статті 57 цього Кодексу). Незгода суду з висновком експерта повинна мотивуватися судом у судовому рішенні або ухвалі про закінчення
 4. Стаття 143. Порядок призначення експертизи
  стаття передбачає право суду для з'ясування обставин, що мають значення у справі і потребують 169 спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки чи ремесла, призначити експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Експертиза може бути призначена як засіб забезпечення доказів (до або після порушення справи), у стадії підготовки справи до судового розгляду або у стадії
 5. Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи
  досліджені; перелік матеріалів, шо передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. 2. Якщо експертизу призначено експертам кількох установ, в ухвалі про її призначення зазначається найменування провідної установи, на яку покладається проведення
 6. Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта
  статтею 212 цього Кодексу. 7. Незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі. 1. Коментована стаття регламентує порядок проведення експертизи та реквізити висновку експерта. Місцем проведення експертизи може бути суд або інше місце, якщо останнє потрібно з характеру досліджень або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до суду. Згідно з «Інструкцією про
 7. Стаття 148. Комісійна експертиза
  стаття присвячена одному з видів судових екс пертиз - комісійній експертизі. У цивільному процесі експертизи розділяються, насамперед, за галузями знань, виробництв, ремесел на судово-почеркознавчу, судово-технічну, судово-медичну, судово-психіатричну і т. ін., та за суб'єктом - на одноособові і комісійні. 2. Згідно з коментованою статтею цього Кодексу комісійною є така експертиза, яка
 8. Стаття 149. Комплексна експертиза
  статті 148 цього Кодексу. 1. Від комісійної експертизи комплексна експертиза відрізняється тим, що до її складу входять експерти різних галузей знань або різних напрямків у межах однієї галузі знань. 2. Висновок комплексної експертизи складається за загальними правилами (див. коментар до ст. 147 цього Кодексу) з наступними особливостями: а) у вступній частині додатково зазначається прізвище
 9. Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
  дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються. 2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від змісту спірних правовідносин і в разі потреби може бути змінений. 1. Якщо заслуховуванням пояснень сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, обов'язково починається дослідження доказів, то подальший порядок дослідження доказів визначається судом по кожній конкретній справі
 10. Стаття 187. Дослідження речових доказів
  стаття визначає порядок дослідження у судовому засіданні речових доказів. Дослідження провадиться шляхом огляду речових доказів судом і ознайомлення з ними осіб, які беруть участь у справі. Якщо речові докази пов'язані з показаннями свідків або висновком експерта, то вони можуть пред'являтися для ознайомлення також свідкам і експертам. У ході дослідження речових доказів особи, які беруть участь у
© 2014-2022  yport.inf.ua