Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 236. Виконання ухвали про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини


1. Ухвала про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини может буті виконан слідчім чі прокурором. Для участі в проведенні обшуку может буті запитаних Потерпілий, підозрюваній, захисник, представник та Інші учасники кримінального провадження. З метою одержании ДОПОМОГИ по вопросам, что потребуються спеціальніх знань, Слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросіті спеціалістів. Слідчий, прокурор вжіває належноє ЗАХОДІВ для забезпечення прісутності во время проведення обшуку ОСІБ, Чиї права та законні Інтереси могут буті обмежені або порушені.
2. Обшук житла чи Іншого володіння особини на підставі ухвали слідчого судді винен відбуватіся на годину, коли завдається найменша шкода звічайній занятть особини, яка ними володіє, ЯКЩО Тільки Слідчий, прокурор не вважатіме, что Виконання Такої умови может Суттєво зашкодіті меті обшуку.
3. Перед качаном Виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншім володінням, а за ее відсутності - іншій присутній особі винна буті пред'явлено ухвала и Надал ее копія. Слідчий, прокурор має право забороніті будь-якій особі Залишити місце обшуку до его Закінчення та вчинятися будь-які Дії, что заважають проведенню обшуку. Невиконання ціх вимог Тягном за собою передбачення законом відповідальність.
4. У разі відсутності ОСІБ у жітлі чі Іншому володінні копія ухвали винна буті залиша на видному місці у жітлі чі Іншому володінні особини. При цьом Слідчий, прокурор зобов'язаний Забезпечити схоронність майна, что находится у жітлі чі Іншому володінні особини, та неможлівість доступу до нього сторонніх ОСІБ.
5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді винен проводитись в обсязі, необхідному для Досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора может буті проведено обшук ОСІБ, Які перебувають в жітлі чі Іншому володінні, ЯКЩО є достатні Підстави вважаті, что смороду переховують при Собі предмети або документи, Які мают значення для кримінального провадження. Обшук особини винен буті здійсненій особами тієї ж Статі.
6. Слідчий, прокурор во время проведення обшуку має право Відкривати закріті приміщення, сховище, РЕЧІ, ЯКЩО особа, присутности при обшуку, відмовляється їх Відкрити або обшук здійснюється за відсутності ОСІБ, зазначеніх у частіні Третій цієї статьи.
7. При обшуку Слідчий, прокурор має право Проводити вімірювання, фотографування, звуко-чи відеозапіс, складаті План І схеми, віготовляті Графічні зображення обшуканого житла чи Іншого володіння особини чи окрем промов, віготовляті Відбитки та зліпкі, оглядаті и вилучатись РЕЧІ и документи, Які мают Значення для кримінального провадження. Предмети, Які вілучені законом з обігу, підлягають вилучений Незалежності від їх відношення до кримінального провадження. Вілучені РЕЧІ та документи, Які не входять до Переліку, Щодо Якого прямо надано Дозвіл на відшукання в Ухвалі про Дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, Які вілучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилучений Майні.
8. Особи, у прісутності якіх здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) Дії мают право делать заяви, что підлягають занесенню до протоколу обшуку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 236. Виконання ухвали про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особи "
 1. Стаття 235. Ухвала про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини
  1. Ухвала слідчого судді про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини з підстав, зазначеніх у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнуті до житла чи Іншого володіння особини позбав один раз. 2. Ухвала слідчого судді про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини винна відповідаті загально Вимогами до судових РІШЕНЬ, передбачення Цім Кодексом, а такоже містіті Відомості про:
 2. § 4. Особливості Деяк різновідів права Спільної власності
  Правове регулювання Спільної власності (часткової и сумісної) может мати Особливості, зумовлені призначеня того чи Іншого об'єкта, складом або характером зв'язків учасников Спільної власності. У умів становлення правової системи України більш-Менш врегульованим виявило отношения позбав Спільної часткової власності, за ві-'Жилінкова І. В. Указ. соч. - С. 235. нятком Спільної сумісної
 3. Стаття 438. Порушення Законів та звічаїв Війни
  1. Жорстоке поводження з військовополоненімі або цівільнім населенням, вигнання Цивільного населення для примусових робіт, розграбування національніх цінностей на окупованій территории,! Застосування ЗАСОБІВ ведення Війни, заборонених міжнароднім правом, Інші Порушення Законів та звічаїв Війни, что передбачені міжнароднімі договорами, згода на обов'язковість якіх Надал Верховною Радою України, а
 4. Стаття 77. Способи Надання утримання одному з подружжя
  1. Утримання одному з подружжя надається іншим Із подружжя у натуральній або грошовій ФОРМІ за їхньою Згідно. 2. За рішенням суду аліменти прісуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій ФОРМІ. 3. Аліменти сплачуються щомісячно. За взаємною Згідно аліменти могут буті Сплачені наперед. 4. Если платник аліментів віїжджає на постійне місце проживання у державу, з Якою Україна НЕ має
 5. Стаття 520. Процесуальні Дії во время кримінального провадження на территории дипломатично представництв, консульсько установ України, на повітряному, МОРСЬКА чі річковому судні, что перебуває за межами України под прапором або з розпізнавальнім знаком України, ЯКЩО це судно приписано до порту, розташованого в Україні
  1. Службові особини, передбачені Частина перша статьи 519 цього Кодексу, зобов'язані негайно провести необхідні процесуальні Дії после того, як Із заяви, ПОВІДОМЛЕННЯ, самостійного Виявлення або з Іншого джерела їм стали відомі Обставини, что могут свідчіті про Вчинення кримінального Правопорушення на территории дипломатичного представництва , консульської встанови України, на повітряному,
 6. Стаття 234. Обшук
  1. Обшук проводитися з метою Виявлення та фіксації відомостей про Обставини Вчинення кримінального Правопорушення, відшукання знаряддя кримінального Правопорушення або майна, Яке Було здобути у результаті его Вчинення, а такоже встановлення Місцезнаходження розшукуваніх ОСІБ. 2. Обшук проводитися на підставі ухвали слідчого судді. 3. У разі необхідності провести обшук Слідчий за ПОГОДЖЕННЯ з
 7. Стаття 233. Проникнення до житла чи Іншого володіння особини
  1. Ніхто НЕ має права проникнуті до житла чи Іншого володіння особини з будь-якої метою, інакше як позбав за добровільною Згідно особини, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім віпадків, установлених Частинами третьої цієї статьи. 2. Під житлом особини розуміється будь-яке приміщення, Яке знаходится у постійному чі Тимчасова володінні особини, Незалежності від его призначення и
 8. § 3. Реалізація ЦИВІЛЬНОЇ дієздатності держави, Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, територіальних громад у ЦИВІЛЬНИХ відносінах
  Держава, Автономна Республіка Крим і теріторіальні громади здійснюють Цивільну дієздатність через свои органі та представніків. Частіше зазначені соціально-публічні Утворення реалізують свою Цивільну дієздатність через органи, котрі діють у межах компетенції, візначеної законом. Так, згідно Зі ст. 170 ЦК держава набуває и здійснює цівільні права та обов'язки через органи ДЕРЖАВНОЇ влади у межах
 9. § 4. Судові процедури, Які застосовуються до боржника
  Відповідно до ст. 4 Закону Щодо боржника застосовуються Такі судові процедури: 1. процедура Розпорядження Майном боржника; 2. процедура санації; 3. Укладення мірової догоди; 4. Ліквідаційна процедура. Процедура Розпорядження Майном боржника, є однією з процедур, что застосовуються ос боржника для Відновлення его платоспроможності и недопущення погіршення его майнового стану.
 10. Стаття 376. Вирішення питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння особини
  1. Питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння боржника - ФІЗИЧНОЇ особини або особини, у Якої находится майно боржника чи майно та кошти, належні боржнікові від других ОСІБ, або дитина, Щодо Якої з виконавчий документ про ее відібрання, при віконанні судових РІШЕНЬ та РІШЕНЬ других органів (посадових осіб) вірішується судом за місцезнаходженням житла чи Іншого під лодіння
© 2014-2022  yport.inf.ua