Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 385. Строки для звернення із скаргою

1. Скаргу може бути подано до суду:
у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод;
у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій.
2. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.
1. Ця стаття встановлює строки оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби в суд.
2. Відповідно до коментованої статті ЦПК і статей 32, 33, 36 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено два види строків на звернення зі скаргою в суд: загальні і скорочені. Загаль-
427
ні строки звернення зі скаргою в суд встановлені тривалістю в десять днів для тих випадків, коли заінтересована особа вважає, що її права і свободи порушені процесуальними рішеннями, діями або бездіяльністю державного виконавця (подання заяви до суду про відстрочку чи розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення, зупиненні виконавчого провадження та ін.). Скорочені строки тривалістю в три дні встановлені тільки для оскарження постанови державного виконавця про від-кладення проведення виконавчих дій (ст. 32 Закону України «Про виконавче провадження»). Встановлюючи в цьому разі скорочений строк оскарження процесуального рішення державного виконавця, законодавець виходить, очевидно, з того, шо і саме відкладення виконавчих дій носить характер короткострокової процесуальної дії тривалістю в десять днів.
3. Строк звернення зі скаргою за даними справами до суду, як і всі строки звернення до суду, є процесуальним, а таму суд може поновити його у разі пропуску з поважних причин за правилами ст. 73 цього Кодексу. Оскільки поновлення строку не означає надання нового строку, заявник повинен додати до заяви про поновлення строку докази , поважності причин пропуску строку і скаргу. Поновлюючи пропущений з поважних причин процесуальний строк, суд приймає скаргу так, якби вона була подана в належний строк.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 385. Строки для звернення із скаргою"
 1. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  статтею 53 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; припиняються повноваження органів управління боржника - юридичної особи, повноваження органів управління передаються керуючому санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення про санацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу керуючому
 2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  стаття КпАП, що передбачає адміністративну відповідальність за дане правопорушення. У випадку вилучення у порушника предметів або документів до протоколу вноситься відповідний запис. По-друге, це відомості про особу правопорушника: поізвише. ім'я. по батькові, вік, рід занять, матеріальне становище, місце проживання і роботи, документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ).
 3. Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду
  статті вже неодноразово зверталась увага у коментарях до інших статей (див., наприклад, коментар до ст. 135 ЦПК). Дана стаття у цілому правильно поділяє ухвали суду першої інстанції за можливістю їх оскарження на дві групи. Перша група - це ухвали, які можуть бути самостійним об'єктом апеляційного оскарження, тобто такі, які можуть бути оскаржені незалежно від наявності судового рішення та його
 4. Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї
  стаття встановлює правила про обсяг розпорядчих прав осіб, які брали участь у справі, та інших осіб, які подали апеляційну скаргу, а також порядок їх реалізації. 2. Першим із таких прав є право особи, яка подала апеляційну скаргу, доповнити чи змінити її. Це право може бути реалізоване у межах строку на апеляційне оскарження у вигляді документа, який має відповідати, як уявляється, вимогам ст.
 5. Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду
  статті, її частини, абзацу, пункту, підпункту закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким суд керувався; 4) резолютивної частини із зазначенням: висновку апеляційного суду про зміну чи скасування рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково; висновку апеляційного суду по суті позовних вимог; розподілу судових витрат; строку і
 6. Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі
  статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про то постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності клопотання особи,
 7. Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції
  стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався; 10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо роз поділу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження. (Із змінами, внесеними згідне
 8. Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів
  строки, встановлені цим Кодексом, за процедурами адміністративного оскарження, або в судовому порядку (докладніше див. коментар до пп. 14.1.7 Кодексу). Адміністративне оскарження надає право платникові податків вирішити податковий спір, не звертаючись до органів судової влади, але й не позбавляє його права звернутися з позовом до суду. Таке право закріплене й в Основному Законі - Конституції
 9. Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
  статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Скарги на рішення державних
 10. Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
  статтею 81 цього Кодексу. Документальна позапланова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому статтею 79 цього Кодексу. 78.6. Строки проведення документальної позапланової перевірки встановлені статтею 82 цього Кодексу. 78.7. Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної позапланової перевірки, та порядок 361 надання
© 2014-2022  yport.inf.ua