Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Інформація, що містить державну таємницю

1. Якщо внаслідок виконання в Україні запиту про міжнародну правову допомогу отримані відомості, які згідно із законом віднесені до державної таємниці, вони можуть бути передані запитуючій стороні виключно через уповноважений (центральний) орган України, за умови що ці відомості не завдадуть шкоди інтересам України або іншої держави, що надала їх Україні, лише за наявності договору про взаємний захист інформації та згідно з передбаченими ним вимогами і правилами.
1. Секретна інформація до скасування рішення про віднесення її до державної таємниці та матеріальні носії такої інформації до їх розсекречування можуть бути передані іноземній державі чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана ВР України.
Порядок надання інформації, що становить державну таємницю, іноземним державам та міжнародним організаціям затверджено Указом Президента України від 14.12.2004 р. № 1483/2004 "Про деякі питання передачі державної таємниці іноземній державі чи міжнародній організації".
Україна підписала понад 70 договорів з іншими країнами про взаємний захист секретної інформації, більшість із яких ратифіковано парламентом. Проте захист секретної інформації, про яку йдеться у таких договорах, стосується лише незначної кількості таємниць, котрі виникають унаслідок спільної діяльності двох держав, і не поширюється на увесь обсяг державних таємниць кожної окремої сторони. Тому, розв'язуючи питання про передачу відомостей, що становлять державну таємницю, у кожному разі необхідно виходити зі змісту конкретного договору про взаємний захист секретної інформації.
ГЛАВА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ, КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ, НА ПОВІТРЯНОМУ, МОРСЬКОМУ ЧИ РІЧКОВОМУ СУДНІ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ПІД ПРАПОРОМ АБО З РОЗПІЗНАВАЛЬНИМ ЗНАКОМ УКРАЇНИ, ЯКЩО ЦЕ СУДНО ПРИПИСАНО ДО ПОРТУ, РОЗТАШОВАНОГО В УКРАЇНІ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Інформація, що містить державну таємницю"
 1. Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю
  1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація,
 2. Стаття 290. Рішення суду
  1. У рішенні про розкриття банком інформації, яка містить бан ківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи зазначають ся: 1) ім'я (найменування) одержувача інформації, його місце прожи-вання або місцезнаходження, а також ім'я представника одержувача, коли інформація надасться представникові; 2) ім'я (найменування) особи, щодо якої банк мас розкрити ін-формацію, яка містить банківську
 3. Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю
  1. Проведення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування, підготовка висновку щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв
 4. Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю
  1. Якщо внаслідок виконання в Україні запиту про міжнародну правову допомогу отримані відомості, які згідно із законом віднесені до державної таємниці, вони можуть бути передані запитуючій стороні виключно через уповноважений (центральний) орган України, за умови, що ці відомості не завдадуть шкоди інтересам України або іншої держави, що надала їх Україні, лише за наявності договору про взаємний
 5. Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю
  Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну
 6. Стаття 308. Використання інформації, що надається митним органам
  Статистична та інша інформація, надана митним органам відповідно до цього Кодексу, інших законів України, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, використовується виключно для митних цілей. Інформація щодо обсягів експорту та імпорту конкретних видів товарів може надаватися лише органам, які ведуть державну статистику, а інформація щодо
 7. Стаття 288. Зміст заяви
  1. У заяві до суду про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи має бути зазначено: 1) найменування суду, до якого подається заява; 2) ім'я (найменування) заявника та особи, щодо якої вимагається розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, їх місце проживання або місцезнаходження, а також ім'я представника заявника, коли заява
 8. Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження
  1. Досудове розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, проводяться з дотриманням вимог режиму секретності. 2. Процесуальні рішення не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю. 3. До участі у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються особи, які
 9. Стаття 14. Таємниця спілкування
  1. Під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування. 2. Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила
 10. Стаття 287. Підсудність
  1. Заява про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи у випадках, встановлених законом, подасться до суду за місцезнаходженням банку, що обслуговує таку юридичну або фізичну особу. 1. Коментована стаття та глава 12 розділу IV ЦПК цілком регулюють розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо
© 2014-2022  yport.inf.ua