Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Журнал судового засідання

1. Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості:
1) найменування та склад суду (слідчий суддя);
2) реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників;
3) дата і час початку та закінчення судового засідання;
4) час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі, документи, протоколи слідчих (розшукових) дій і додатки до них;
5) ухвали, постановлені судом (слідчим суддею) без виходу до нарадчої кімнати;
6) інші відомості у випадках, передбачених цим Кодексом.
2. Журнал судового засідання ведеться та підписується секретарем судового засідання.
1. У журналі судового засідання має бути повно й об'єктивно відображений весь перебіг судового провадження. Особлива увага повинна приділятись правильності викладення клопотань, заявлених учасниками судового засідання, і порядку їх обговорення, показань обвинуваченого по суті пред'явленого обвинувачення, потерпілих і свідків з обставин провадження, порядку дослідження доказів.
2. Журнал судового засідання ведеться секретарем під час кримінального провадження в суді першої інстанції, провадження з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, у ВСУ.
Цей журнал також ведеться під час судового засідання при розгляді слідчим суддею клопотань слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК, скарг заінтересованих осіб на: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений КПК строк; 2) рішення слідчого, прокурора про зупинення досудового розслідування; 3) рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження; 4) рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим; 5) рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора при застосуванні заходів безпеки; 6) рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 7) рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими гл. 39 КПК.
Судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання (п. 7 ч. 2 ст. 412 КПК). Це є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Порушенням є і непідпи- сання такого журналу секретарем судового засідання. Через відсутність такого підпису журнал судового засідання перестає бути юридичним документом, унаслідок чого суд апеляційної та касаційної інстанції позбавлений можливості перевірити законність і обґрунтованість судового рішення. Порушенням також є незабезпечення права обвинуваченого, його захисника, законного представника, потерпілого, його представника ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Журнал судового засідання"
 1. Стаття 108. Журнал судового засідання
  журнал судового засідання, в якому зазначаються такі відомості: 1) найменування та склад суду (слідчий суддя); 2) реквізити кримінального провадження та відомості щодо його учасників; 3) дата і час початку та закінчення судового засідання; 4) час, номер та найменування процесуальної дії, що проводиться під час судового засідання, а також передані суду під час процесуальної дії речі,
 2. Стаття 198. Журнал судового засідання
  стаття регулює другу форму фіксування судового засідання - фіксування у журналі судового засідання. Журнал ведеться секретарем судового засідання, підписується ним невідкладно і приєднується до справи. 2. Частина 2 даної статті передбачає реквізити журналу судового засідання. У ньому повинно зазначатися наступне: 1) рік, місяць, число і місце, де проводилось засідання; 2) найменування та склад
 3. Стаття 73. Секретар судового засідання
  журнал судового засідання; 5) оформляє матеріали кримінального провадження в суді; 6) виконує інші доручення головуючого в судовому
 4. Стаття 48. Секретар судового засідання
  стаття регламентує функції секретаря судового засідання у процесі розгляду цивільної справи та по його закінченні. Секретар судового засідання у зв'язку з його функціями є досить важливим учасником процесу, оскільки від якості його роботи залежить не тільки успішний розгляд справи, але й успішність переглядів рішення по справі. За допомогою журналу судо-вого засідання (поряд з мотивувальною
 5. Стаття 342. Відкриття судового засідання
  судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження. 2. Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з'ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим,
 6. Стаття 328. Право перебувати в залі судового засідання
  судового засідання може бути обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі судового засідання. 2. Близькі родичі та члени сім'ї обвинуваченого і потерпілого, а також представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути присутніми під час судового
 7. Стаття 371. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма
  журнал судового засідання. 5. Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідченні підписами суддів того складу суду, який його
 8. Стаття 74. Судовий розпорядник
  статтею, є обов'язковими для всіх осіб, присутніх у залі судового засідання. 4. У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового
 9. Стаття 320. Запасний суддя
  журналі судового засідання. 2. Якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя, судовий розгляд продовжується. Судовий розгляд у такому разі закінчує суд у новому
 10. Стаття 346. Заборона присутності свідків у залі судового засідання
  судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання. 2. Судовий розпорядник вживає заходів, щоб допитані і недопитані свідки не спілкувалися між
 11. Стаття 318. Строки і загальний порядок судового розгляду
  судовому засіданні з обов'язковою участю сторін кримінального провадження, крім випадків, передбачених цим Кодексом. У судове засідання викликаються потерпілий та інші учасники кримінального провадження. 3. Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення
 12. Стаття 343. Повідомлення про повне фіксування судового розгляду технічними засобами
  судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду, а також про умови фіксування судового
 13. Стаття 412. Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону
  статтею 381 цього Кодексу, або прокурора, крім випадків, коли його участь не є обов'язковою; 4) судове провадження здійснено за відсутності захисника, якщо його участь є обов'язковою; 5) судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання; 6) порушено правила підсудності; 7) у матеріалах провадження відсутній
 14. Стаття 325. Наслідки неприбуття потерпілого
  судове засідання не прибув за викликом потерпілий, який належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, суд, заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо за його відсутності з'ясувати всі обставини під час судового розгляду, вирішує питання про проведення судового розгляду без потерпілого або про відкладення судового розгляду. Суд має право
 15. Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання
  стаття присвячена одному питанню: вона встановлює строк проведення попереднього судового засідання, яке повинно бути призначено і проведено протягом одного місяця з дня відкриття провадження у справі. Призначення цього засідання здійснюється ухвалою про відкриття провадження у справі (п. 5 частини 4 ст. 122 цього
 16. Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання
  стаття передбачає необхідність видалення свідків із залу судового засідання до початку розгляду справи по суті у відведене для цього приміщення. Така дія має на меті запобігання впливу обставин справи, які починає досліджувати суд, на відомості, якими володіють свідки. В іншому разі їх дані про обставини справи можуть зазнати змін. 2. Свідки, що з'явилися у судове засідання, видаляються з зали
© 2014-2022  yport.inf.ua