Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Чи не допускається Проникнення до житла чи до Іншого володіння особини, проведення в них Огляду чі обшуку інакше як за вмотівованім рішенням суду.
У невідкладніх випадка, пов'язаних Із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням ОСІБ, Які підозрюються у вчіненні злочинна, можливий Інший, встановлений законом, порядок Проникнення до житла чи до Іншого володіння особини, проведення в них Огляду и обшуку.
Недоторканність житла чи Іншого володіння особини є однією Із складових особістої недоторканності та тісно пов'язана з правом на недоторканність особіст и сімейного життя, гарантованого ст. 32 конституції України. Саме тому ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р. (Далі - Конвенція) комплексно декларує ЦІ права: «Коженая має право на повагу до его приватного и сімейного життя, до житла и до Таємниці кореспонденції». У своих рішеннях Європейський Суд з прав людини (далі - Суд) Неодноразово підкреслював, что за цією статтей Конвенції держава віконає свои зобов'язання НЕ Тільки ЯКЩО просто утрімається від Дій, что ЦІ права порушують, а за умови, Що буде діяті за питань комерційної торгівлі таким чином, щоб гарантуваті їх забезпечення. Так, в рішенні по деле «Ейрі проти Ірландії» (1979 р.) Суд Ухвалами таке: «Хоч метою статьи 8 є, в основному, захист окремої особини від довільного втручання з боку органів ДЕРЖАВНОЇ влади, ця стаття зобов'язує держави не позбав утрімуватіся від такого втручання: до такого негативного зобов'язання додається такоже и позитивне, Яке є необхіднім для забезпечення дійсної поваги до приватного и сімейного життя ».
Віходячі з того, что наведені права доповнюють Одне одного, зазначімо, что Конституційне положення Щодо недоторканності житла чи Іншого володіння особини означає НЕ Тільки Заборона входити до нього всупереч Волі ОСІБ, Які в ньом прожівають на легальних підставах , а й Заборона розголошуваті все, что в ньом діється. Недоторканнімі відповідно до коментованої статьи є й Особисті РЕЧІ, документи, кореспонденція, Інші Особисті папери та майно, что зберігаються у жітлі чі Іншому володінні особини.
Під житлом в контексті коментованої статьи розуміють НЕ Тільки місце постійного проживання особини, а й місце ее Тимчасового, Переважно проживання або перебування. Як роз'яснено Пленум Верховного Суду України в постанові від 25 грудня 1992 р. № 12 «Про судову практику у справах для про корісліві Злочини проти пріватної власності», житло - це приміщення, Яке призначеня для постійного чи Тимчасового проживання людей (приватний будинок, квартира, кімната в Готелі, дача, садовий будинок ТОЩО), атакожтійого складові частині, Які Використовують для відпочинку, зберігання майна або удовольствие других потреб людини (балкони, веранди, коморі ТОЩО). Крім того, слід звернути уваг на ті, что Конституція України гарантує недоторканність НЕ Тільки житла, а й Іншого володіння особини, тоб будь-якого приміщення, Яке захи їй на законних підставах, - споруд Господарча призначення, службових або складських
приміщень, гаражу ТОЩО.
Право на недоторканність житла захи усім особам, Які в ньом прожівають. Тому не є его порушеннях випадка, коли примусово до житла уселяється особа, яка має на це законне право (Відповідно до ст. 80 Закону України от 21 квітня 1999 р. «Про виконавче провадження» в Редакції Закону України от 10 липня 2003 р. Примусове Вселення Полягає у забезпеченні державним Виконавцю безперешкодного входження стягувача у пріміщен-
ня, зазначене у Виконавчому документі, та йо проживання (перебування) в ньом). Водночас уселенія у житло особини, яка НЕ має на це відповідніх підстав, розцінюється як самовільне и відповідно до чинного законодавства Тягном за собою Юридична відповідальність, а особа підлягає Виселення, Яке Полягає у звільненні приміщення, зазначеного у Виконавчому документі, від особини (осіб), яка віселяється, ее майна, домашніх тварин та у забороні даній особі користуватись Цім пріміщенням (ст. 79 Закону України «Про виконавче провадження»).
Конституція захіщає володільця житла, а такоже других ОСІБ, Які в ньом прожівають, від незаконних посягань будь-яких других ОСІБ, зокрема представніків власти, посадових, приватних ОСІБ ТОЩО. Прот гарантованого Констітуцією право может буті ОБМЕЖЕНОЮ за наявності Передбачення законом підстав. До таких належати необхідність провадження оперативно-розшукова ЗАХОДІВ та слідчіх Дій з метою Розкриття та Розслідування злочинна (Проникнення у житло чи Інше володіння особини, проведення обшуку, ОГЛЯД, віїмкі), Виконання судових РІШЕНЬ, Здійснення адміністратівного наочний. Окрему групу підстав для Вчинення законного Проникнення до житла чи Іншого володіння особини становляит випадка надзвичайного характеру, коли це пов'язане з необхідністю врятування людей або майна, ліквідації аварій, пожежо ТОЩО. Конвенція передбачає аналогічні Підстави обмеження даного права. Відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції органі ДЕРЖАВНОЇ Влад не могут втручатіся у его Здійснення інакше чем згідно із Законом и коли це звітність, в демократичному суспільстві в інтересах національної и громадської безпеки або демократичного добробуту країни з метою Запобігання Заворушення и злочинна, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав и свобод других ОСІБ.
Констітуцією України Вперше передбача, что Проникнення до житла чи Іншого володіння особини, проведення в них Огляду чі обшуку НЕ допускається інакше як за вмотівованім рішенням суду. Тоб обмеження права на недоторканність житла чи Іншого володіння особини можливе Виключно на підставі вмотівованого суднового решение. Розгляд судом матеріалів для Надання Дозволу на провадження зазначеніх Дій здійснюється з додержанням Таємниці досудового слідства
Порядок провадження обшуку та Огляду детально врегульовано чіннім Кримінально-процесуальним кодексом України.
У разі необхідності провести обшук Слідчий за ПОГОДЖЕННЯ з прокурором звертається з відповіднім Поданєв до судді за місцем провадження слідства. Суддя негайно Розглядає Подання і матеріали справи, а у разі необхідності віслуховує слідчого, прокурора и за наявності підстав виносить Постанову про проведення обшуку, яка НЕ підлягає Оскарженою, чі Постанову про відмову в проведенні обшуку, на якові ПРОТЯГ трьох діб з дня ЇЇ вінесення может буті подана апеляція до апеляційного суду.
Постанова судді про проведення обшуку має буті пред'явлено слідчім особам, что займають приміщення, Яке підлягає обшуку. Если Такі особини відсутні, ця постанова пред'являється представнікові житлово-експлуатаційної організації або місцевої Заради народніх депутатів, у прісутності якіх и надалі проводитися Слідча дія (ст. 181 КПК).
Проводячі обшук, Слідчий має право розкріваті замкнені приміщення и Сховище, ЯКЩО володілець відмовляється їх Відкрити. При цьом Слідчий має унікат НЕ вікліканіх необхідністю Пошкодження дверей, замків та других предметів. Если володілець приміщення считает, что зазначенімі діямі Йому заподіяно шкоду, яка НЕ булу віклікана необхідністю, ВІН має право звернутий до суду з позовом про їх відшкодування.
Вище звертає увага на тісній зв'язок права на недоторканність житла чи Іншого володіння особини та передбачення ст. 32 конституції України права на недоторканність особіст и сімейного життя. Саме тому, детально регламентуючі порядок провадження обшуку, кримінально-процесуальний закон містіть певні Гарантії Щодо захисту права на недоторканність особіст життя, Запобігання заподіянню особі моральної Шкоди: під годину обшуку Слідчий винен вжіваті ЗАХОДІВ до того, щоб НЕ були розголошені віявлені при цьом Обставини особіст життя обшукуваного та других ОСІБ, Які прожівають або тимчасово перебувають у цьом пріміщенні (ст. 185 КПК). До таких ЗАХОДІВ, зокрема, захи Передбачення ст. 121 КПК Попередження слідчім учасников слідчої Дії (поняття, спеціаліста, потерпілого та ін.) Про обов'язок НЕ розголошуваті без его Дозволу Даних, Які стали їм відомі в ході обшуку. Винні в розголошенні ціх Даних несуть крімінальну відповідальність за ст. 387 кримінального кодексу України. Цією ж статтей КК передбача відповідальність за розголошення таких Даних и слідчім, прокурором та іншімі службовими особами. Це может буті як письмове, так и уснея Попередження, про Яке зазначається у Протоколі слідчої Дії. Колія протоколу обшуку Із зазначенімі в ньом вилучений предметами обов'язково має буті вручена особі, в Якої проведено обшук, а в разі ее відсутності - неповнолітньому членові ЇЇ Сім'ї або представнікові житлово-експлуатаційної організації чи місцевої Заради народніх депутатів (ч. І ст . 189 КПК).
Аналогічні правила передбача ст. 190 КПК ї для проведення Огляду житла чи Іншого володіння особини.
Слід звернути уваг на ті, что чінне кримінально-процесуальне законодавство України пошірює Гарантії, передбачені ч. 2 ст. ЗО, й на порядок провадження прімусової віїмкі Із житла чи Іншого володіння особини. Відповідно до ч. 4 ст. 178 КПК така Слідча дія такоже проводитися позбав за вмотівованою постановив судді, яка Вінос з додержанням порядку, встановленому для проведення обшуку.
Негласно Проникнення до житла чи Іншого володіння особини являє собою оперативно-розшукова ЗАХІД, Який Відповідно до ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» проводитися за рішенням суду, прийнятя за Поданєв керівника відповідного оперативного Підрозділу або его заступника. Про Отримання такого Дозволу суду або про відмову в ньом зазначені особини ПРОТЯГ доби повідомляють прокурору, Який здійснює нагляд за цією діяльністю.
Застосування даного заходу проводитися Виключно з метою Запобігти злочінові чі з'ясувати істіну во время Розслідування крімінальної справи, ЯКЩО іншім способом здобудуть інформацію Неможливо. Крім того, обмеження констітуційніх прав путем Проникнення до житла, як и іншімі Передбачення законом оперативно-розшукова заходами, здійснюється позбав Щодо особини, в діях Якої є ознакой тяжкого злочин.
За результатами Проникнення Складається протокол з відповіднімі Додатками, Який может буті використаних в крімінальному процесі як джерело доказів.
Негласно Проникнення до житла чи Іншого володіння особини, як и провадження других оперативно-розшукова ЗАХОДІВ, можли-
ве позбав за умови заведення оперативно-розшукової справи. Постанова про ЇЇ ЗАКЛАДИ підлягає ЗАТВЕРДЖЕНИЙ начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки, Прикордонними військ, охорони Вищих посадових ОСІБ, оперативного Підрозділу податкової міліції, органу встанови Виконання покарань або его уповноваженим заступником. Ця Вимога закону є ВАЖЛИВО гарантією Дотримання законності в ході оперативно-розшукової ДІЯЛЬНОСТІ.
Громадяни України та ДПС України особини мают право у встановленому законом порядку здобудуть від органів, на Які покладено Здійснення оперативно-розшукової ДІЯЛЬНОСТІ, письмове Пояснення з приводу обмеження їх прав та оскаржіті ЦІ Дії прокурору або до суду.
Крім зазначеніх віпадків, чінне законодавство передбачає й Інші Підстави обмеження права на недоторканність житла чи Іншого володіння особини. Так, Відповідно до ст. 11 Закону України от 25 грудня 1990 р. «Про міліцію» Працівникам міліції надається право входити безперешкодно в будь-який годину доби до житла або Іншого володіння особини, яка находится под адміністративним наглядом, з метою перевіркі Виконання встановленного судом обмежень.
При здійсненні виконавчого провадження державний виконавець має право безперешкодно входити до приміщень и Сховище, что належати Боржника або зайняті ними, Проводити Огляд зазначеніх приміщень и Сховище, при необхідності примусово Відкривати їх в установленому порядку, опечатуваті ЦІ приміщення и Сховище; накладаті арешт на майно боржника, вилучатись, опечатуваті таке майно на зберігання та реалізовуваті его в порядку, встановленому законодавством. Вимоги державного Виконавця Щодо Виконання РІШЕНЬ, что підлягають Виконання державности Виконавчою службою, є обов'язковими для усіх громадян на территории України (ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження).
Частина третя коментованої статьи передбачає випадка, коли обмеження права на недоторканність житла чи Іншого володіння особини может буті здійснено в Іншому встановленому законом порядку Такі випадка мают невідкладний характер и пов'язані Із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням ОСІБ, Які підозрюються у вчіненні злочинна. Користуючися принципом крайньої необхідності, з метою захисту соціально значущих цінностей компетентні Державні органи мают право пронікаті до житла чи Іншого володіння особини, Проводити в них обшук та Огляд и без попередня решение суду.
Підстави та порядок провадження ціх Дій регламентовано чіннім законодавством України та відомчімі нормативними актами.
Так, Наприклад, працівники пожежної охорони Відповідно до ст. 34 Закону України «Про пожежну безпеку» во время Гасіння пожежо мают право на безперешкодній доступ у ВСІ Жилі, виробничі та Інші приміщення, а такоже вжіваті будь-яких ЗАХОДІВ, спрямованостей на рятування людей, Запобігання Поширення вогню та на ліквідацію пожежо. При цьом Матеріальні збитки, пов'язані з Пошкодження майна во время Гасіння Пожежі, пожежна охорона НЕ відшкодовує.
У разі Введення в Україні надзвичайного стану у зв'язку з масів порушеннях громадського порядку компетентні Державні органи додатково могут Здійснювати Такі заходь: перевіряті документи у громадян, а в необхідніх випадка - Проводити особистий Огляд, Огляд промов , транспортних ЗАСОБІВ, багажу и вантажів, службових приміщень та житла громадян (ст. 18 Закону України от 16 березня 2000 р. «Про правовий режим надзвичайного стану»).
  Стаття 25 Закону України от 25 березня 1992 р. «Про Службу безпеки України» надає органам и співробітнікам Служби безпеки України право при безпосередно пріпіненні злочінів, Розслідування якіх віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні ОСІБ, підозрюваніх у вчіненні злочинна, входити до жилих, службових приміщень, на территории та земельні ділянки и оглядуваті їх з Наступний повідомленням прокурора ПРОТЯГ 24 годин. При проведенні ЗАХОДІВ щодо боротьбі з тероризмом и фінансуванням терорістічної ДІЯЛЬНОСТІ співробітнікі Служби безпеки України, крім того, мают такоже право входити за письмовий розпоряджені керівника органу або оперативного Підрозділу служби безпеки за СЛУЖБОВЕ посвідченням у виробничі приміщення громадян, Які займаються підпріємніцькою діяльністю.
  Посадові особини, залучені до проведення антітерорістічної Операції, відповідно до Закону України от 20 березня 2003 р. «Про боротьбу з тероризмом» мают право входити (пронікаті) в Жилі та Інші приміщення, на земельні ділянки, что належати громадянам, во время Припинення терористичний актом та при переслідуванні ОСІБ, Які підозрюються у вчіненні злочинна (ст. 15).
  Відповідно до ч. 6 ст. 177 КПК у невідкладніх випадка, пов'язаних Із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням ОСІБ, Які підозрюються у вчіненні злочинна, обшук житла чи Іншого володіння особини может буті проведено без постанови судді. При цьом в Протоколі зазначаються причини, что обумовілі невідкладне проведення обшуку. ПРОТЯГ доби з моменту проведення цієї Дії Слідчий зобов'язаний направіті копію протоколу обшуку прокуророві.
  Аналогічні Підстави кримінально-процесуальний закон встановлює й Щодо проведення Огляду житла чи Іншого володіння особини без решение суду. Крім того, Останнє НЕ потребується й в тихий випадка, коли є письмовий згода володільця на проведення даної слідчої Дії. Копія протоколу, в якому зазначені причини, что обумовілі проведення Огляду без постанови судді, протягом доби Направляється слідчім прокурору, Який здійснює нагляд за досудового слідством (частина 5-7 ст. 190 КПК).
  Незаконне Проникнення до житла чи до Іншого володіння особини, незаконне проведення в них Огляду чі обшуку, а так само Незаконне Виселення чі Інші Дії, что порушують недоторканність житла громадян, є злочином и тягти за собою крімінальну відповідальність за ст. 162 КК. Если ж Проникнення до житла здійснене з метою викрадення чужого майна, Дії вінної особини кваліфікуються відповідно як крадіжка, грабіж або Розбій (ч. З ст. 185, ч.З ст. 18б, ч. Зет. 187 КК).
  У разі постановлення Щодо підсудного віправдувального вироку суду, Закриття крімінальної справи за відсутністю події злочинна, відсутністю у діянні складу злочинна або за недоведеністю участі обвинуваченого в учіненні злочинна, Закриття справи про Адміністративне Правопорушення у особини вінікає право на відшкодування Шкоди, завданої незаконним Провадження обшуку, віїмкі , проведенням оперативно-розшукова ЗАХОДІВ, зокрема Проникнення до житла чи Іншого володіння особини. Порядок и правові умови відшкодування передбача Законом України от 1 грудня 1994 р. «Про порядок відшкодування Шкоди, завданої громадянинові незаконними діямі органів дізнання, попередня слідства, прокуратури и суду».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла."
 1. Стаття 13. Недоторканність житла чи Іншого володіння особини
    1. Чи не допускається Проникнення до житла чи до Іншого володіння особини, проведення в них Огляду чі обшуку інакше як за вмотівованім суднового рішенням, крім віпадків, передбачення Цім
 2. Стаття 24. Забезпечення права на Оскарження процесуальних РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності
    1. Кожному гарантується право на Оскарження процесуальних РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбачення Цім Кодексом. 2. Гарантується право на переглядання вироку, ухвали суду, что стосується прав, свобод чи інтересів особини, судом ВИЩОГО уровня в порядку, передбачення Цім Кодексом, Незалежності від того, чи брала така особа доля у судновому
 3. Стаття 376. Вирішення питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння особини
    1. Питання про примусове Проникнення до житла чи Іншого володіння боржника - ФІЗИЧНОЇ особини або особини, у Якої находится майно боржника чи майно та кошти, належні боржнікові від других ОСІБ, або дитина, Щодо Якої з виконавчий документ про ее відібрання, при віконанні судових РІШЕНЬ та РІШЕНЬ других органів (посадових осіб) вірішується судом за місцезнаходженням житла чи Іншого під лодіння
 4. Стаття 7. Загальні засади кримінального провадження
    1. Зміст та форма кримінального провадження повінні відповідаті загально засадам кримінального провадження, до якіх, зокрема, відносяться: 1) верховенство права; 2) законність; 3) Рівність перед законом и судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи Іншого володіння особини; 7) таємниця Спілкування;
 5. Стаття 14. Таємниця Спілкування
    1. Во время кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, других форм Спілкування. 2. Втручання у таємницю Спілкування можливе позбав на підставі суднового решение у випадка, передбачення Цім Кодексом, з метою Виявлення та Запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочин, встановлення его известить, особини, яка вчинила
 6. Стаття 15. Невтручання у ПРИВАТНЕ життя
    1. Во время кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватному (особистові и сімейне) життя. 2. Ніхто НЕ может збіраті, зберігаті, використовуват та пошірюваті інформацію про ПРИВАТНЕ життя особини без ее Згоди, крім віпадків, передбачення Цім Кодексом. 3. Інформація про ПРИВАТНЕ життя особини, отримай в порядку, передбачення Цім Кодексом, может буті Використана інакше як для
 7. Стаття 423. Загальні положення Щодо! Застосування ФІЗИЧНОЇ сили, спеціальніх ЗАСОБІВ та зброї Посадовими особами митної служби України
    Недоторканність особини, ее захист від будь-якого насильства, Іншого жорстокого поводження гарантується державою. Фізична сила, СПЕЦІАЛЬНІ засоби та зброя застосовуються Посадовими особами митної служби України позбав у випадка, передбачення Цім Кодексом. Для забезпечення правильного та ефективного! Застосування ФІЗИЧНОЇ сили, спеціальніх ЗАСОБІВ и зброї з Посадовими особами митної служби
 8. Стаття 235. Ухвала про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини
    1. Ухвала слідчого судді про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини з підстав, зазначеніх у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнуті до житла чи Іншого володіння особини позбав один раз. 2. Ухвала слідчого судді про Дозвіл на обшук житла чи Іншого володіння особини винна відповідаті загально Вимогами до судових РІШЕНЬ, передбачення Цім Кодексом, а такоже містіті Відомості про:
 9. Стаття 21. Доступ до Правосуддя та обов'язковість судових РІШЕНЬ
    1. Кожному гарантується право на справедливий Розгляд та Вирішення справи в Розумні рядки Незалежності и неупередженім судом, створеня на підставі закону. 2. Вирок та ухвала суду, что набрали законної сили в порядку, визначеному ЦІМ Кодексом, є обов'язковими и підлягають Безумовно Виконання на всій территории України. 3. Коженая має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи,
 10. Стаття 162. Порушення недоторканності житла
    1. Незаконне Проникнення до житла чи до Іншого володіння особини, незаконне проведення в них Огляду чі обшуку, а так само Незаконне Виселення чі Інші Дії, что порушують недоторканність житла громадян, - караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або Виправно роботами на рядків до двох років, або обмеження Волі на рядків до трьох років. 2. Ті Самі Дії,
 11. Стаття 238. Огляд трупа
    1. Огляд трупа слідчім, прокурором проводитися за обов'язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, ЯКЩО Вчасно Неможливо залучіті судово-медичного експерта. 2. Огляд трупа может здійснюватіся одночасно з оглядом місця події, житла чи Іншого володіння особини з додержанням правил цього Кодексу про Огляд житла чи Іншого володіння особини. 3. После Огляду труп підлягає обов'язковому
 12. Стаття 233. Проникнення до житла чи Іншого володіння особини
    1. Ніхто НЕ має права проникнуті до житла чи Іншого володіння особини з будь-якої метою, інакше як позбав за добровільною Згідно особини, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім віпадків, установлених Частинами третьої цієї статьи. 2. Під житлом особини розуміється будь-яке приміщення, Яке знаходится у постійному чі Тимчасова володінні особини, Незалежності від его призначення и
 13. Стаття 16. Недоторканність права власності
    1. Позбавлення або обмеження права власності во время кримінального провадження здійснюється позбав на підставі вмотівованого суднового решение, ухваленого в порядку, передбачення Цім Кодексом. 2. На підставах та в порядку, передбачення Цім Кодексом, допускається ТИМЧАСОВЕ вилучення майна без суднового
 14.  Глава 46 ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛО
    Глава 46 ДОГОВІР НАЙМУ
© 2014-2022  yport.inf.ua