Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 69. Народне волевіявлення здійснюється через вибори, референдуми та Інші форми безпосередньої демократії.

Коментована стаття закріплює форми безпосередно волевіявлення народу.
Принцип Народовладдя є ВАЖЛИВО засідкою основ Конституційного ладу України. Положення про ті, что носієм суверенітету и Єдиним Джерелом влади в Україні є народ І що народ здійснює владу безпосередно и через органи ДЕРЖАВНОЇ влади та органи місцевого самоврядування, є віхіднімі для характеристики України як демократічної, правової держави.
Існують Дві основні форми Народовладдя в Україні: безпосередня (пряма) реалізація влади народом и через органи ДЕРЖАВНОЇ влади та органи місцевого самоврядування. Безпосередня реалізація влади народом є віщим проявити Народовладдя, Яке означає належність усієї ДЕРЖАВНОЇ власти народу, вільну реалізацію ним цієї влади відповідно з йо сувереном волею и коріннімі інтересамі, Визнання народу як верховного носія ДЕРЖАВНОЇ власти. Конституція України проголошує и закріплює Єдиним Джерелом влади народ України и візнає за ним повнотіла верховної влади, візначає Механізм ее реалізації, де провідне місце посідає безпосереднє волевіявлення народу, а віщим его правом є вибори и референдум.
Право народу на безпосереднє Виявлення своєї Волі, особливо Щодо Формування органів ДЕРЖАВНОЇ влади, є природнім пра-
вом. Згідно з ч. 1 ст. 21 Загальної декларації прав людини Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю Божою Країною безпосередно або через вільно обраних представніків. Конституція України, віходячі Із міжнародно-правових стандартів прав людини, закріплює, что Здійснення влади народом є Народно волевіявленням, Яке стосується різніх СТОРІН жіттєдіяльності народу, шкірного громадянина.
Існують Такі форми безпосередно вираженною Волі народу: вибори, референдуми, всенародні Обговорення законопроектів, мітінгі, Демонстрації. Одні з них мают імператівній характер и НЕ потребуються санкції органів ДЕРЖАВНОЇ влади, Інші - мают консультативний характер. Альо, Незалежності від Юридичної природи різніх інстітутів прямого волевіявлення, їх Вплив на Механізм Прийняття державних РІШЕНЬ є й достатньо значний, оскількі в них віражах воля народу. Особлівість імператівніх форм безпосередно волевіявлення народу Полягає в тому, что прийнятя народом решение є залишковими, обов'язковим и ніякому ЗАТВЕРДЖЕНИЙ державности органами або органами місцевого самоврядування НЕ підлягає, а Тільки мож Офіційно ними проголошуватіся як таке, что відбулося, як прийнятя. Імператівнімі формами безпосередньої демократії України є імператівній референдум та вибори депутатів и віборніх посадових ОСІБ населення.
Спеціфіка консультативних форм безпосередньої демократії Полягає в тому, что за їх помощью воля українського народу (населення відповідної адміністративно-теріторіальної одініці) Відображається в рішенні відповідного державного органу або органу державного самоврядування, тоб становится основою такого решение, хочай орган самостійно формулює залишкових текст свого акту. Прот ВІН НЕ может при цьом Изменить, спростуваті, перекрутіті волю народу (населення). Консультативна форма волевіявлення є консультативні референдуми, народні Обговорення, ініціативи, в тому чіслі правотворчі Обговорення, петіції.
У коментованій статьи Чи не наводить вічерпного Переліку форм безпосередньої демократії, через Які здійснюється волевіявлення народу, а закріплюються позбав его пріорітетні форми: вибори и референдум. Разом з ЦІМ наголошується на тому, то багато волевіявлення может проявітіся и через Інші форми безпосередньої демократії. Народне волевіявлення здійснюється в чітко визначених у конституції та законах України таких формах, як
Конституція Україна
Розділ Ш. Стаття вибори, референдуми, мітінгі, мірні збори, походи тадемонст рації, петіції, звернення, Місцеві ініціативи, Обговорення Закс нопроектів, других АКТІВ тошо.
Найважлівішім з них є вибори до Верховної Ради Україні Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, вибори сільським селищних та міськіх радий та їх голів, Президента України.
Характерними рісамі безпосередньої демократії є: прям волевіявлення громадян, єдність Волі и суб'єкта ЇЇ вираженною безпосередня доля громадян у прійнятті РІШЕНЬ, реалізації вла ди від їх имени. Найбільш яскраве ЦІ РІСД проявляються в ІНСТИ-туціях віборів и референдумів.
Вибори мают свое функціональне призначення. їх роль яі форми безпосередно волевіявлення Волі народу, населення відповідної адміністративно-теріторіальної одініці проявляється в України на сучасности етапі у такому: вибори - основоположний принцип Конституційного ладу України и забезпечення стабільності цього ладу; вибори - це інститут прямої демократії, Вище безпосереднє вираженною народом своєї влади ; вибори - це акт вручення народом Своїм представник (Президенту України, народним депутатам України, депутатам місцевіх радий, Посадовим особам) права на реалізацію своєї влади; вибори - це демократичний способ Формування представницький органів ДЕРЖАВНОЇ влади та органів місцевого самоврядування, а такоже вибраному | посадових ОСІБ , легітімній засіб Формування системи влади, ее констітуювання; вибори - це одна Із ефективного форм участі громадян в управлінні державности справами.
Крім легітімації ДЕРЖАВНОЇ власти, вибори віконують функцію Виявлення інтересів народу, населення відповідніх адміністративно-територіальних одиниць, ОЦІНКИ політічного стану в Країні. Смороду Забезпечують легітімність усій структурованих органів ДЕРЖАВНОЇ влади. Через них громадяни вплівають на Формування органів ДЕРЖАВНОЇ Влада і тім самим реалізують свое право на участь в управлінні державности справами. Через вибори віявляється воля більшості народу, на Основі Якої может буті Створена демократична влада. Через боротьбу на вибор досягаються Стабільність і порядок у суспільному жітті. Громадянське суспільство, Яке базується на плюралізмі думок та інтересів людей, не в змозі Забезпечити добровільну законослухняність громадян, унікнуті ГОСТР СОЦІАЛЬНИХ конфліктів, ЯКЩО органі держав-ної влади та органи місцевого самоврядування НЕ будуть створені на справедлівій віборчій Основі з участю самих громадян. Тому така форма народного волевіявлення, як вибори, має істотне значення І в аспекті забезпечення стабільності Конституційного
уУкРаїні-Вибори - обов'язковий атрибут реального Народовладдя.
Смороду політично и Юридично Забезпечують активну участь громадян України в управлінні державою. Інститут віборів залежних від конкретного співвідношення політічніх и соціально-класового сил у державі, політічного режиму, уровня ПОЛІТИЧНОЇ Культура і стану демократичних традіцій у суспільстві віконують и роль інструменту боротьбу за владу. Альо в будь-якому випадка або в більшості віпадків вибори є вирази демократизму в державі и суспільстві, оскількі за їх помощью легітімно формуються представніцькі органі ДЕРЖАВНОЇ власти и органі місцевого самоврядування.
Без віборів Неможливо уявіті демократію в Країні як на місцевому, так и на Загальнодержавне Рівні. За СУЧАСНИХ умів самє вибори стають основою будь-якої демократічної ПОЛІТИЧНОЇ системи, Забезпечують представництво інтересів різніх верств, груп, прошарків населення в органах ДЕРЖАВНОЇ влади та органах місцевого самоврядування. Вибори Забезпечують передачу влади від одних представніків народу іншім за підсумкамі несфальсіфікованого народного волевіявлення путем таємного Голосування віборців. Вибори повінні буті справедливими. Такими смороду могут буті візнані позбав тоді, коли смороду проводяться на Основі ДОДЕРЖАННЯМ демократичних Принципів ВИБОРЧИЙ права - загально, рівніх, прямих віборів при таємному голосуванні. Справедливість віборів Забезпечує легітімність одержаних У ході Голосування результатів віборів. Легітімні вибори Забезпечують громадянам реальний вибір. Тому смороду повінні проводитись на Основі ПОЛІТИЧНОЇ та ідеологічної багатоманітності при додержанні права на свободу думки и слова, вільного вираженною поглядів и Переконаний. Вибори, проведені на законних засадах, дають можлівість громадянам на свой Розсудів сделать усвідомленій и неупе-редженій вибір между різнімі кандидатами, політічнімі партіямі, їх об'єднаннями ТОЩО.
Вибори и віборчі системи в мире поділяються на декілька Видів залежних від органів, в Які проводяться вибори, від суб'єктів
віборів, часуі порядку їх проведення, механізму підбіття Підсумків віборів. За годиною проведення вибори в Україні могут буті Чергова, Позачергове, повторними, вместо депутатів, Які вібулі. За Вибори у відповідні органи розрізняються вибори до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, органів місцевого самоврядування, вибори Президента України. Відповідно за суб'єктами пасивного ВИБОРЧИЙ права вибори поділяються на вибори народніх депутатів України до Верховної Ради України, вибори Президента України, вибори депутатів до Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, вибори депутатів міськіх, Сільських и селищних рад та голів ціх радий. СЬОГОДНІ в мире найбільш Поширеними є Такі віборчі системи: мажоритарна, пропорційна та змішана. Виборча система у вузьких розумінні - це Певного, встановлений законом способ розподілу Депутатська мандатів между кандидатами залежних від результатів Голосування віборців.
Мажоритарна система базується на такому прінціпі: вибраному | вважається кандидат, Який здобувши встановлених більшість голосів віборців по ВИБОРЧИЙ округу, по якому ВІН балотувався, або в цілому по Країні (у разі Президентський віборів). Ця система застосовується як в одномандатних, так и в Багатомандатний округах. Мажоритарна система має декілька різновідів - абсолютна, відносна або кваліфікована більшість. Найбільш Поширеними є мажоритарна система відносної більшості, за Якою Переможця візнається кандидат, Який набірає больше голосів, чем будь-який Інший претендент.
Пропорційна виборча система передбачає такий порядок визначення результатів Голосування, за Яким Розподіл между партіямі, что вісунулі своих кандидатів у депутати до загальнонаціонального представницький органу, здійснюється відповідно до кількості одержаних ними голосів. Ця система передбачає Утворення певної кількості Багатомандатний виборчих округів або одного ВИБОРЧИЙ Багатомандатний округу, Яким є територія всієї країни. Вона Забезпечує представництво політічніх партій у віборніх органах відповідно до рейтингу їх популярності среди віборців.
Змішана виборча система засновалося на поєднанні ЕЛЕМЕНТІВ мажорітарної та пропорційної систем у різніх варіантах їх комбінування. Вона Дає можлівість одночасно вікорістаті ПЕРЕВАГА кожної з обох виборчих систем. У Україні застосовуються Різні віборчі системи: при Вибори президента України та на місцевіх Вибори - мажоритарна, при Вибори народніх депутатів Украї-ні - змішана.
Референдум - Голосування Всього народу або населення відповідної адміністративно-теріторіальної одініці по вопросам загальнодержавного або місцевого значення. Закон України «Про всеукраїнський та Місцеві референдуми», чинний 3 липня 1991 p., Візначає референдум як способ Прийняття Громадянам України путем Голосування Законів України, других РІШЕНЬ з ВАЖЛИВО вопросам загальнодержавного и місцевого значення. Голосування на референдумі є таємнім помощью бюлетеня, в якому сформульовані питання и Варіанти Голосування - «за» и «против», або «так» чи «ні». Громадянин залішає вариант, Який ВІН підтрімує, вікреслюючі Інший. При проведенні референдуму діють Загальні принципи ВИБОРЧИЙ права. Кожний учасник референдуму має один голос и голосує особисто. На референдум могут віносітіся не будь-які питання. Так, що не допускається референдум Щодо законопроектів по вопросам податків, бюджету, амністії.
В Україні є Такі види референдумів: всеукраїнський, референдум Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, місцевий референдум. За предметом референдумів смороду поділяються на констітуційні, ЗАКОНОДАВЧІ, міжнародно-правові, Адміністративні; за юридичною силою - на імператівні и консультативні; за суб'єктами, Яким належати ініціативи Щодо призначення и проведення референдуму, - за народною ініціатівою, Президентський ініціатівою, Парламентське ініціатівою; за способом проведення - на обов'язкові и факультатівні; за годиною проведення - на дозаконо-давчі и післязаконодавчі. Констітуційнім візнається референдум, на якому розглядаються питання, пов'язані з Прийняття и зміною Основного Закону. Обов'язковим візнається референдум, Який проводитися згідно Зі встановленного законом Умова, Недодержання якіх означає Прийняття нелегітімного решение. Умови призначення такого референдуму візначаються у більшості віпадків Констітуцією або спеціальнім законом. Факультатівні референдуми на Відміну Від обов'язкових проводяться з тихий харчування, Які вважають за необхідне вінесті на народне Голосування Державні органи або Самі громадяни, в тій годину як обов'язкові референдуми проводяться в чітко визначених законом випадка.
Конституція України закріплює Тільки основи нормативно-правового регулювання Головня форм безпосередньої демократії - віборів та референдумів. Більш докладно смороду регламентуються у поважної законодавстві про вибори та референдуми.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 69. Народне волевіявлення здійснюється через вибори, референдуми та Інші форми безпосередньої демократії. "
 1. Стаття 72. Всеукраїнський референдум прізначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх Повноваження, встановленного цією Констітуцією.
  Статьи візначаються суб'єкти призначення всеукраїнського референдуму, его проголошення за народною ініціатівою. Призначення, організація и проведення референдумів в Україні здійснюються, як и вибори, на Основі демократичних засад відповідно з нормами конституції України та Закону України от 3 липня 1991 р. «Про всеукраїнський та Місцеві референдуми». Право призначення всеукраїнського
 2. Стаття 38. Громадяни мают право брати доля в управлінні державности справами, у всеукраїнському та місцевіх референдумах, вільно обирати и буті вибраному | до органів ДЕРЖАВНОЇ влади та органів місцевого самоврядування.
    стаття закріплює право громадян України на участь в управлінні державности справами, гарантує їм Рівний доступ до ДЕРЖАВНОЇ служби та служби в органах управління. Участь громадян в управлінні державности справами є одним Із найважлівішіх Принципів Функціонування державного механізму. У здійсненні функцій управління державности справами громадяни беруть доля путем об'єднання в Політичні партії и
 3. Стаття 133. Міжнародні аеропорті
    народні аеропорті, в якіх розташовані митні органи. Переміщення товарів через митний кордон України через Інші аеропорті та поза місцем розташування Мітні органів допускається у вінятковіх випадка за Дозволи Кабінету Міністрів України або у разі вімушеної посадки повітряного
 4. Стаття 58. Облік товарів и транспортних ЗАСОБІВ, что переміщуються через митний кордон України
    здійснюється з використаних відповідніх пріладів учета. Форми документів для Здійснення учета товарів и транспортних ЗАСОБІВ, что переміщуються через митний кордон України, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом віконавчої власти в Галузі мітної
 5. Стаття 70. Мета митного оформлення
    здійснюється Посадовими особами митного органу. Операції митного оформлення, порядок їх Здійснення, а такоже форми Мітні декларацій та других документів, что застосовуються во время митного оформлення товарів и транспортних ЗАСОБІВ, візначаються Кабінетом Міністрів
 6. Стаття 70. Право голосу на вибор и референдумах мают громадяни України, Які досяглі на день їх проведення вісімнадцяті років.
    стаття встановлює КРИТЕРІЇ володіння громадянином України активним ВИБОРЧИЙ правом. Конституція и законодавство України чітко візначають коло суб'єктів, Які мают право брати доля у вибор, всеукраїнськіх та місцевіх референдумах. Згідно з ст. 70 Основного Закону таким правом володіють Тільки громадяни України, ЯКЩО смороду досяглі 18-Річного віку и є дієздатнімі. Таким чином, чи не ВСІ, хто
 7. Стаття 5.15. Порушення встановленого законодавством про вибори і референдуми права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії, підготовки і проведення референдуму
    референдумах права зареєстрованих кандидатів, виборчих об'єднань, виборчих блоків, ініціативних груп з проведення референдуму на користування на рівних умовах користування приміщеннями, що знаходяться в державній або муніципальній власності, для зустрічей з виборцями, учасниками референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від
 8. Стаття 5.20. Фінансування виборчої кампанії, кампанії референдуму крім виборчих фондів, фондів референдуму і надання іншої забороненої законом матеріальної підтримки
    через підставних осіб, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці з конфіскацією предмета
 9. Стаття 5.18. Незаконне використання грошових коштів при фінансуванні виборчої кампанії кандидата, виборчого об'єднання, діяльності ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму (В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)
    референдуму, іншою групою учасників референдуму при фінансуванні своєї виборчої кампанії або кампанії референдуму грошових коштів, що не перераховані до виборчого фонду, фонд референдуму, або грошових коштів, що надійшли до виборчого фонду, фонд референдуму з порушенням законодавства про вибори і референдуми, а одно витрачання іншими особами з метою досягнення певного
 10. Стаття 5. Україна є республікою
    статьи 5 та 6 конституції. З їх співставлення зроблений Висновок, что «органі місцевого самоврядування НЕ є органами ДЕРЖАВНОЇ влади». Прот в окрем випадка и Виключно законом певні Повноваження органів віконавчої власти могут надаватіся органам самоврядування (дів. ст. 143 конституції України). Верховенство народного суверенітету наддержавнім обумовлює Виключно право народу візначаті та
 11. Стаття 5.22. Незаконні видача та отримання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі (В ред. Федерального закону від 04.10.2010 N 263-ФЗ)
    референдуму громадянину виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі з метою надання йому можливості проголосувати замість виборця, учасника референдуму, в тому числі замість іншого виборця, учасника референдуму, або проголосувати більше одного разу в ході одного і того ж голосування або видача громадянину заповнених виборчого бюлетеня , бюлетеня для
 12. Стаття 480. Особини, Щодо якіх здійснюється особливий порядок кримінального провадження
    народного депутата України; 2) судді Конституційного Суду України, ПРОФЕСІЙНОГО судді, а такоже присяжного и народного засідателя на годину Здійснення ними Правосуддя; 3) кандидата у Президенти України; 4) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 5) Голови Рахункової палати, его Першого заступника, заступника, головного контролера та секретаря Рахункової палати; 6) депутата
 13. Стаття 5.21. Несвоєчасне перерахування коштів виборчим комісіям, комісіям референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму
    референдуму, кандидатам, виборчим об'єднанням, виборчим блокам, ініціативним групам з проведення референдуму, іншим групам учасників референдуму - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua