Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI., 2012 - перейти к содержанию учебника

Стаття Підготовка до апеляційного розгляду

1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції:
1) надсилає копії ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам судового провадження разом з копіями апеляційних скарг, інформацією про їхні права та обов'язки і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу;
2) пропонує учасникам судового провадження подати нові докази, на які вони посилаються, або витребовує їх за клопотанням особи, яка подала апеляційну скаргу;
3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу;
4) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду.
2. Усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до апеляційного розгляду викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються учасникам судового провадження.
3. Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду.
4. Обвинувачений підлягає обов'язковому виклику в судове засідання для участі в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища або якщо суд визнає обов 'язковою його участь, а обвинувачений, який утримується під вартою, - також у разі, якщо про це надійшло його клопотання.
1. Протягом десяти днів з моменту відкриття апеляційного провадження за скаргою на вирок або ухвалу суду першої інстанції суддя-доповідач зобов'язаний виконати певні дії організаційно-підготовчого характеру.
Всім учасникам судового провадження має бути надісланий певний перелік документів.
У першу чергу до нього входить ухвала про відкриття апеляційного провадження. У цьому документі повинно бути вказано строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на апеляційну скаргу. Такий строк встановлює суддя-доповідач на власний розсуд, враховуючи індивідуальні особливості справи (складність, обсяг, кількість та обсяг апеляційних скарг, які надійшли, тощо).
Учасникам судового провадження також надсилаються копії апеляційних скарг інших учасників та копії доданих до них письмових матеріалів. На забезпечення цієї законодавчої вимоги спрямоване положення КПК, відповідно до якого при поданні апеляційної скарги до скарги та доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга (ч. 6 ст. 396 КПК та коментар до неї).
Окрім вказаних документів, учасникам апеляційного провадження також надсилається інформація про їх права та обов'язки. Такою інформацією є положення статей КПК щодо загальних прав та обов'язків відповідних учасників (глава 3 КПК та коментар до неї), а також права та обов' язки, що виникають у межах апеляційного провадження (право подати заперечення на апеляційну скаргу (ст. 402 КПК та коментар до неї), відмовитися від апеляційної скарги, змінити або доповнити її (ст. 403 КПК та коментар до неї) тощо).
Якщо особа, що подала апеляційну скаргу, посилається на нові докази, які не були предметом дослідження у суді першої інстанції, але такі докази не увійшли до числа матеріалів, що додаються до апеляційної скарги, суддя-доповідач пропонує учаснику судового провадження подати вказані докази. Якщо особа вказує на існування доказів, але не має до них доступу, суддя доповідач повинен витребовує такі докази за клопотанням особи.
У випадку заявлення учасниками судового розгляду інших клопотань (у тому числі щодо обрання, зміни або скасування запобіжного заходу) суддя-доповідач також вирішує їх у межах підготовки до апеляційного розгляду.
Суддя-доповідач зобов'язаний вирішити всі інші питання, необхідні для апеляційного розгляду справи:
- день, час, місце розгляду;
- проводити розгляд у закритому чи відкритому судовому засіданні;
- про запрошення та допуск захисника, якщо його участь є обов' язковою;
- про перелік осіб, які підлягають виклику в судове засідання;
- про виклик у необхідних випадках перекладача;
- про можливість проведення письмового апеляційного провадження;
- всі інші питання, які стосуються підготовки до судового розгляду апеляційних скарг.
2. Рішення, які приймає суддя-доповідач, документально оформлюються шляхом винесення відповідної ухвали. Інформування учасників судового провадження про прийняття того чи іншого рішення відбувається шляхом надсилання їм копій таких ухвал.
3. Після вчинення всіх передбачених законом дій у межах підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду.
4. Коментована стаття встановлює перелік випадків, у яких виклик обвинуваченого у судове засідання є обов' язковим:
- якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його становища (порушується питання про скасування виправдувального вироку, призначення особі більш суворого виду або розміру покарання, визнання особи винною в епізодах, за якими вона була виправдана, тощо);
- суд визнає обов'язковою участь обвинуваченого у судовому засіданні (зокрема, якщо факти, необхідні для правильного вирішення справи, потребують допиту обвинуваченого);
- обвинувачений, який утримується під вартою, подав клопотання про участь у судовому засіданні.
Виклик здійснюється в порядку, встановленому КПК (глава 11 КПК та коментар до неї).
Якщо для участі в розгляді в судове засідання не прибув обвинувачений, участь якого є обов'язковою, апеляційний розгляд відкладається (див. ч. 4 ст. 405 КПК та коментар до неї).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття Підготовка до апеляційного розгляду"
 1. Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду
  підготовки до апеляційного розгляду викладаються у формі ухвали. Копії ухвал надсилаються учасникам судового провадження. 3. Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду. 4. Обвинувачений підлягає обов'язковому виклику в судове засідання для участі в апеляційному розгляді, якщо в
 2. Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду
  стаття встановлює процесуальні форми реалізації повноважень апеляційного суду та підстави застосування кожної з них. Якщо апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції та направляє справу на новий розгляд, скасовує рішення суду першої інстанції та закриває провадження у справі або залишає заяву без розгляду, відхиляє апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції
 3. Стаття 403. Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під час апеляційного провадження
  апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого. 2. Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали
 4. Стаття 247. Слідчий суддя, який здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій
  апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового
 5. Стаття 405. Апеляційний розгляд
  статтями 342 - 345 цього Кодексу, і вирішення клопотань суддя-доповідач у необхідному обсязі доповідає зміст оскарженого судового рішення, доводи учасників судового провадження, викладені в апеляційних скаргах та запереченнях, і з'ясовує, чи підтримують свої апеляційні скарги особи, які їх подали. 3. Для висловлення доводів, а також у судових дебатах першій надається слово особі, яка подала
 6. Стаття 406. Письмове апеляційне провадження
  апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх відсутності. 2. Якщо під час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде висновку, що необхідно провести апеляційний розгляд, він призначає такий розгляд. 3. Якщо проводилося письмове апеляційне
 7. Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду
  статтею 211 цього Кодексу, може постановити окрему ухвалу. Суд може також 360 постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення норм права і помилки, допущені судом першої інстанції, які не с підставою для скасування рішення чи ухвали суду першої інстанції. 1. Згідно з даною статтею суд апеляційної інстанції має право постановити окрему ухвалу за підсумками розгляду справи у
 8. Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
  статті, суд ухвалює рішення або постановляє ухвалу відповідно до статті 307 цього Кодексу. При цьому за наявності підстав може бути скасовано рішення або ухвалу апеляційного суду. 1. Коментована стаття потребує вдосконалювання своєї редак ції, оскільки нинішня її редакція неминуче викликає ускладнення у практиці апеляційних судів. Ця стаття допускає апеляційний перегляд справи у тому разі,
 9. Стаття 316. Закінчення підготовчого провадження і призначення судового розгляду
  підготовки до судового розгляду суд постановляє ухвалу про призначення судового розгляду. 2. Судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його
 10. Стаття 315. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
  статті 314 цього Кодексу, суд проводить підготовку до судового розгляду. 2. З метою підготовки до судового розгляду суд: 1) визначає дату та місце проведення судового розгляду; 2) з'ясовує, у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно здійснювати судовий розгляд; 3) з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; 4) розглядає клопотання учасників
 11. Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді
  стаття регулює четверту групу процесуальних дій із підготовки справи у суді апеляційної інстанції - призначення справи до розгляду. 2. Після вирішення питань, передбачених ст. 301 ЦПК, судця-доповідач, який провадив основні підготовчі дії, доповідає про підсумки підготовки справи колегії суддів, яка постановляє ухвалу про закінчення підготовки справи до розгляду в суді апеляційної інстанції.
 12. Стаття 422. Порядок перевірки ухвал слідчого судді
  апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-доповідач невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду. 2. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної
 13. Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи
  статті, що коментується, своє рішення про заочний розгляд справи суд оформлює відповідною ухвалою, яка згідно ст. 293 ЦПК оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Що стосується порядку заочного розгляду справи, дана стаття відсилає до загальних правил судочинства та до деяких винятків і доповнень, встановлених ст. ст. 224-233
© 2014-2022  yport.inf.ua