Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі

В цілях цього Кодексу використовуються такі основні поняття:
1) акваторія - водний простір в межах природних, штучних або умовних кордонів;
2) водне господарство - діяльність у сфері вивчення, використання, охорони водних об'єктів, а також запобігання та ліквідує-ції негативного впливу вод;
3) водні ресурси - поверхневі і підземні води, які знаходяться у водних об'єктах і використовуються або можуть бути ис-користані;
4) водний об'єкт - природний або штучний водойму, водотік або інший об'єкт, постійне або тимчасове зосередження вод в якому має характерні форми і ознаки водного режиму;
5) водний режим - зміна в часі рівнів, витрати і об'єму води у водному об'єкті;
6) водний фонд - сукупність водних об'єктів у межах території Російської Федерації;
7) втратив чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 07.12.2011 N 417-ФЗ;
8) водокористувач - фізична особа або юридична особа, яким надано право користування водним об'єктом;
9) водоспоживання - споживання води із систем водопостачання;
10) втратив чинність з 1 січня 2013 року. - Федеральний закон від 07.12.2011 N 417-ФЗ;
11) водогосподарська система - комплекс водних об'єктів і призначених для забезпечення раціонального використання і охорони водних ресурсів гідротехнічних споруд;
12) водогосподарський ділянка - частина річкового басейну, що має характеристики, що дозволяють встановити ліміти забору (вилучити-буття) водних ресурсів з водного об'єкта та інші параметри використання водного об'єкта (водокористування);
12.1) грунт, витягнутий при проведенні днопоглиблювальних, гідротехнічних робіт (далі - донний грунт), - грунт дна водного об'єкта, витягнутий при будівництві, реконструкції, експлуатації гідротехнічних та інших споруд, розташованих на водних об'єктах, створення та утримання внутрішніх водних шляхів Російської Федерації, запобіганні негативного впливу вод і лик-видации його наслідків, підтриманні належного санітарного стану водних об'єктів і сприятливого стану навколишнього середовища;
(п. 12.1 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 87-ФЗ)
13) дренажні води - води, відведення яких здійснюється дренажними спорудами для скидання у водні об'єкти;
14) використання водних об'єктів (водокористування) - використання різними способами водних об'єктів для задоволення вироб-ня потреб Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, фізичних осіб, юридичних осіб;
15) виснаження вод - постійне скорочення запасів і погіршення якості поверхневих і підземних вод;
16) негативний вплив вод - затоплення, підтоплення, руйнування берегів водних об'єктів, заболочування й інше негатив-ве вплив на певні території та об'єкти;
17) охорона водних об'єктів - система заходів, спрямованих на збереження та відновлення водних об'єктів;
18) річковий басейн - територія, поверхневий стік вод з якою через пов'язані водойми і водотоки здійснюється в море або озеро;
19) стічні води - води , скидання яких у водні об'єкти здійснюється після їх використання або стік яких здійснюва-ється з забрудненої території.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі "
 1. Стаття 25.7. Понятий
  1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 2. Стаття 25.7. Понятий
  1. У випадках, передбачених цим Кодексом, посадовою особою, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, в якості понятого може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа. Число понятих повинно бути не менше двох. 2. Присутність понятих обов'язково у випадках, передбачених главою 27 цього Кодексу. Понятий
 3. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
  Відомості СРО - орган офіційної публікації внутрішніх документів СРО. Внутрішній документ Організації - документ СРО, що приймається Загальними зборами членів СРО та (або) Радою директорів СРО відповідно до компетенції Загальних зборів та (або) Ради директорів СРО. Дисциплінарний комітет - орган СРО, створений і здійснює діяльність на підставі та у відповідності з положенням про нього і
 4. Стаття 16. Оточення (блокування) ділянок місцевості, житлових приміщень, будівель та інших об'єктів
  Коментар до статті 16 січня. При здійсненні даного виду діяльності співробітники поліції зобов'язані керуватися не лише положеннями цієї статті, а й Законом РФ від 25 червня 1993 р. N 5242-1 "Про право громадян України на свободу пересування, вибір місця перебування і проживання в межах Російської Федерації", Федеральним конституційним законом "Про військовому становищі",
 5. Стаття 22. Заборони та обмеження, пов'язані із застосуванням спеціальних засобів
  Коментар до статті 22 січня. У п. 1 ч. 1 коментованої статті згадується про осіб з явними ознаками інвалідності. У цьому зв'язку необхідно дати визначення поняттю "інвалід". Інвалід - це особа, яка має порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, наслідками травм або дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності та викликає
 6. Стаття 705. Розподіл ризиків між сторонами
  1. Якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами або договором підряду: ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження матеріалів, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого використовуваного для виконання договору майна несе надала їх сторона; ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату виконаної роботи до її приймання
 7. Стаття 420. Поняття договору
  1. Договором визнається угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. 2. До договорів застосовуються правила про двух-і багатосторонніх угодах, передбачені главою 9 цього Кодексу. 3. До зобов'язань, що виникли з договору, застосовуються загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами
 8. Стаття 209. Основні поняття
  Коментар до статті 1. Відкриваючи розділ Трудового кодексу "Охорона праці", коментована стаття закріплює зміст основних понять, що використовуються в процесі забезпечення безпечних умов праці для працівників, і тим самим служить правильному розумінню і застосуванню правових норм, включених в названий розділ. Так, визначення в ТК поняття "охорона праці" як системи збереження життя і здоров'я
 9. Стаття 3. Дія цього Кодексу
  1. Цей Кодекс набирає чинності після його затвердження Радою директорів з моменту офіційного опублікування на сторінці Організації в Інтернеті або у Відомостях СРО. 2. Зміни та доповнення до цього Кодексу вводяться в дію відповідно до порядку, зазначеним у п. 1 цієї статті. 3. Зміни та доповнення до цього Кодексу, які пом'якшують або скасовують відповідальність
 10. Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
  1. Надалі до приведення законів та інших нормативних правових актів, що діють на території Російської Федерації, у відповідність із цим Кодексом закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації застосовуються в межах і в порядку, які передбачені Конституцією Російської Федерації, остільки, оскільки вони не суперечать цьому Кодексу . 2. Доручити Уряду
 11. Стаття 83. Поняття земель населених пунктів і поняття меж населених пунктів
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. 2. Межі міських, сільських населених пунктів відділяють землі населених пунктів від земель інших категорій. Межі міських, сільських населених пунктів не можуть перетинати межі муніципальних утворень або
© 2014-2022  yport.inf.ua