Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 22. Правова свідомість і правова культура

1. Правосвідомість: поняття, структура, функції.
2. Рівні і види правової свідомості.
3. Правова культура: поняття, структура, функції і види.
4. Правова свідомість і правова культура працівників органів внутрішніх справ.
5. Шляхи підвищення правової свідомості та правової культури
Література
- - Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 р.).
- - Основи законодавства РФ про нотаріат від 11 лютого 1993 р. N 4462-I (з ізм. Та доп.).
- Про прокуратуру Російської Федерації: Федеральний закон РФ від 17 січня 1992 р. N 2202-I (з ізм. Та доп.).
- Податковий кодексу РФ (НК РФ), гл. 15 (з ізм. Та доп.).
- Кодекс України про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (з ізм. Та доп.), Гл. 2,3.
- Кримінальний кодекс РФ від 13 червня 1996 р. N 63-ФЗ (КК РФ) (з ізм. Та доп.).
- Цивільний кодекс Російської Федерації (ГК РФ) (частини перша, друга і третя) (з ізм. Та доп.).
***
- Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008.
- Теорія держави і права: підручник / за ред. А.С. Піголкіна. - М.: Юрайт-Издат, 2007. - С.547-565.
- Теорія держави і права: хрестоматія: у 2 т. Т.1 Держава / автор-упорядник М. Н. Марченко. - М.: ВАТ «Видавничий дім», 2004. - С.547-648.
- Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / Ф.Ф. Фаткуллин. - К.: Вид-во КЮІ МВС Росії, 2007. - С.384-407.
***
- Баранов П.П. Професійна правосвідомість працівників органів внутрішніх справ / П.П. Баранов. - М., 1991.
- Баранов П. Правосвідомість працівників міліції: міфи, деформація, стереотипи / П. Баранов, Н. Вітрук / / Право і життя. - 1992. - N1. - С.110-118.
- Бесєдіна В.А. Генезис і тенденції змін соціально-правових інститутів сучасній Росії / В.А. Бесєдіна. - СПб., 2004.
- Суворов Л.К. Правова культура працівників органів внутрішніх справ / Л.К. Суворов. - М., 1991.
Запитання для самоконтролю
? Що собою являють структура правосвідомості?
? У чому полягає специфіка формування структурних елементів правосвідомості?
? Яке практичне значення має виділення видів правосвідомості?
? Який зв'язок правосвідомості та правової культури?
? Які фактори впливають на формування правосвідомості та правової культури?
? Чи використовуються у правовому регулюванні характеристики правосвідомості та правової культури?
? Яке співвідношення юридичної освіти правосвідомості?
Завдання на самопідготовку
? Знайдіть у словниках і випишіть визначення понять: свідомість, правосвідомість, правова ідеологія, правова психологія, культура, правова культура, спосіб життя, мотивація поведінки, інтерес, потреба, правове виховання.
? Складіть короткий конспект відповідей на питання плану семінарського заняття з даної теми.
? Складіть на окремому аркуші перелік використаної Вами літератури за темою семінарського заняття (лекції, підручник, словники, монографії, періодика, др.істочнікі); вкажіть, які інформаційні ресурси були задіяні (домашня бібліотека, бібліотечний фонд вузу чи іншого освітнього закладу, сайти і т . п.); на свій розсуд відобразіть, по можливості, питання для самоконтролю / листок підпишіть - ПІБ, № навч. групи, дисципліна, тема сем. заняття, число, підпис - листок здається викладачеві, ведучому семінарські заняття, в кінці уроку.
? Складіть бібліографічний перелік робіт, присвячених проблемам правосвідомості та правової культури.
? Наведіть нормативно-правові положення чинного законодавства, що містять згадка про правосвідомості та правової культури.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 22. Правова свідомість і правова культура "
 1. Тема 31 Правова культура
  правової культури. Характеристика її компонентів. 4. Функції та види правової культури. Правове виховання. 5. Правова свідомість і правова культура працівників органів внутрішніх справ. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Аграновським Є. В. Правова культура і забезпечення прав особистості / Є. В. Аграновським. - М., - 1988. - Баранов П.П. Професійна правосвідомість
 2. Тема 30. Правова свідомість
  правової свідомості. Характеристика її компонентів. 4. Функції правосвідомості. 5. Рівні і види правової свідомості. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Баранов П. Правосвідомість працівників міліції: міфи, деформація, стереотипи / П. Баранов, Н. Вітрук / / Право і життя. - 1992. - N1. - Гайдамакин А.А. Полемічні нотатки про логіку права і правосвідомості / А.А. Гайдамакин
 3. Список літератури
  правової культури. Правова культура і питання правового виховання. М., 1974. 6. Кейзеров Н.М. Політична і правова культура (методологічні проблеми). М., 1983. 7. Кудрявцев В.Н. Про правопонимании та законності / / Держава і право. 1994. N 3. 8. Лапаєва В.В. Конкретно-соціологічні дослідження в праві. М., 1987. 9. Лукашева Е.А. Соціалістичне правосвідомість і законність. М.,
 4. Розділ 7. Правова свідомість і правова культура
  правова
 5. 14.2.1. Поняття і значення правової культури
  тема інтелектуальних, духовних, психологічних і поведінкових цінностей індивіда, соціальних груп і суспільства в цілому. Специфіка ж правової культури як особливої сфери загальної культури полягає в образі життєдіяльності держави, його механізму і службовців, усіх суб'єктів права. Знання та глибоке розуміння ролі держави і права в житті суспільства, готовність слідувати цим знанням,
 6. Контрольні питання
  правова культура. 5. Правова культура і державне управління. 6. Правова культура як фактор соціального прогресу. 7. Особливості правосвідомості та правової культури в Росії. 8. Шляхи подолання правового нігілізму в
 7. Тема 21. Російська правова система
  тема РРФСР. Становлення сучасної правової системи Російської Федерації. Джерела сучасного російського права. Конституція Росії 1993 Тенденції розвитку сучасного російського
 8. 14.2.2. Структура і види правової культури
  правової культури слід виділяти такі доданки, як державно-правові знання; розуміння їх цінності; готовність слідувати цим знанням; фактичне сообразованіе з ними своєї поведінки; уменье усвідомлювати його сенс і результати; повагу до накопичених у суспільстві правовим цінностям. Ці елементи доповнюють один одного, але кожен з них займає власне місце і відіграє свою роль в загальній
 9. Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009

 10. Тема 14. Правова система США
  тема
 11. Тема 22. Правова система Узбекистану
  тема
 12. Тема 4 Адміністративно-правові норми
  правові
 13. Тема 13. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ
  Тема 13. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ
 14. Тема 21. Російська правова система
  тема
© 2014-2022  yport.inf.ua