Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 18. Ознаки та види правомірної поведінки

Соціальне і правове поведінку. Правове і правомірна поведінка.
Правомірне поведінка як оптимальний спосіб здійснення юридичних свобод, суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.
Ознаки та види правомірної поведінки. Його роль у реалізації норм права.
Об'єктивні передумови (соціальні фактори) правомірної поведінки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 18. Ознаки та види правомірної поведінки "
 1. Тема 24. Правомірна поведінка
  ознаки. 4. Види правомірної поведінки. 5. Фактори, що впливають на правову поведінку. 6. Висновок. 7. Список використаної
 2. Тема 18. Ознаки та види правомірної поведінки
  тема сем. заняття, число, підпис - листок здається викладачеві, ведучому семінарські заняття, в кінці уроку). ? Складіть бібліографічний перелік робіт, присвячених проблемам правомірної і протиправної поведінки. ? На основі чинного законодавства наведіть приклади різноманіття форм прояву правомірної
 3. Тема 25. Отклоняющееся протиправну поведінку
  темам 24, Кудрявцев В.Н. Право і поведінку / В.М. Кудрявцев. - М.; Юрид. літ., 1978. - Лісюткін А.Б. Юридичне значення категорії «помилка»: теоретико-методологічний аспект / А.Б. Лісюткін. - Саратов: СГАП, 2001. - Оксамитний В.В. Правомірна поведінка особистості / В.В. Оксамитний. - Київ, 1985. - Фаткуллин Ф.Ф. Проблеми теорії держави і права: навчальний посібник / Ф.Ф. Фаткуллин. - Казань:
 4. 19. Правомірна поведінка
  ознаками: а) мати соціальну, суспільну значимість; б) регулюватися свідомістю людини, їх коїть, в) потрапляти за своїми характеристиками в сферу регулювання правом; г) потрапляти по контроль державних органів; д) мати правові наслідки. Дії людей, що містять зазначені ознаки, є правовим. Правомірна поведінка суб'єкта в першу чергу
 5. Контрольні запитання до розділу 1
  види. Підзаконні акти. 8. Право і мораль. 9. Структура правової норми. 10. Дія норм права у часі, просторі і по колу осіб. 11. Правомірне поведінку і правопорушення. 12. Юридична
 6. Контрольні питання
  ознаки і види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина - необхідна умова юридичної
 7. 12.4.2. Структура правомірної поведінки
  правомірної поведінки виділяються певні цілісні ділянки, такі, як: A) сообразованіе безпосередніми учасниками даного правовідносини власних волевиявлень з реалізованої правовою нормою, з витікаючими з неї правами, свободами, обов'язками чи повноваженнями; B) правомірна діяльність органів та осіб, які відповідно до закону здійснюють індивідуально-правове
 8. 12.4.1. Поняття правомірної поведінки
  ознака правомірності поведінки - на його відповідність тієї мети, заради досягнення якої існують реалізована норма права, що випливають з неї права, свободи, обов'язки чи повноваження. Поведінка, яка хоч і не виходить за рамки правової норми і юридичної форми регульованого нею відносини, проте явно суперечить цілям законодавця, призначенням наявних прав, свобод і повноважень, не може
 9. Тема 17. Юридична практика
  ознаки. Юрисдикційні повноваження. Місце і роль органів внутрішніх справ у юридичній
 10. Тема 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЙОГО ВИДИ, МЕЖІ, МЕТОДИ І РІВНІ
  Тема 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ. ЙОГО ВИДИ, МЕЖІ, МЕТОДИ І
 11. Тема 15. Норма права
  ознаки. 3. Структура норми права. 4. Гіпотеза правової норми, її види. 5. Диспозиція правової норми, її різновиди. 6. Санкція правової норми: поняття, класифікація. 7. Види правових норм. 8. Висновок. 9. Список використаної літератури. Література - Авдеенкова М.П. Конституційно-правові санкції та конституційно-правова відповідальність / М.П. Авдеенкова / / Держава і право. -
 12. 12.4.5. Наслідки правомірної поведінки
  види залежно від змісту суб'єктивної складової мотивації учасника правовідносини у скоєнні останнім подібного акту. Так, якщо особа вчиняє якийсь правовий акт, але при цьому його свідомістю неохоплюється правова природа скоєного поведінки, то можна говорити про так званий «маргінальному правомірне поведінці». Якщо особа, розуміючи суть правової природи відповідних
 13. Глава 19. ПРАВОМІРНЕ ПОВЕДІНКА І ПРАВОПОРУШЕННЯ
  Глава 19. ПРАВОМІРНЕ ПОВЕДІНКА І
 14. Розділ 6. Правомірне і поведінка, що відхиляється
  поведінка
 15. Тема 23. Юридична практика
  ознаки. Юрисдикційні повноваження. 5. Місце і роль органів внутрішніх справ у юридичній практиці. 6. Висновок. 7. Список використаної літератури. Література - Алексєєв С.С. Загальна теорія права / С.С. Алексєєв. - М., 2008. - Леушин В.І. Юридична практика в системі суспільних відносин / В.І. Леушин. - Красноярськ, 1987. - Юридична процесуальна форма: теорія і практика / під ред. П.Є.
 16. Тема 5. Державна влада, її втілення в механізмі держави. Концепція поділу влади
  ознаки і властивості, форми здійснення. Механізм держави: поняття та складові. Детермінанти державного механізму. Загальне та особливе державних механізмів різних країн. Концепція поділу влади. Державний орган: поняття, ознаки, види. Представницькі, виконавчі, судові, контрольно-наглядові органи. Глава держави. Форми і методи досягнення злагодженості в
© 2014-2022  yport.inf.ua