Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

7. Уповноважений з цивільних прав

Цей інститут, назва якого в загальноприйнятому російською перекладі звучить набагато менш виразно, ніж в оригіналі (див. про це в п. 2 § 6 гл. II в Загальній частині підручника), був заснований в 1987 р. законом і лише в 1989 р. отримав своє конституційне оформлення. Статус його регулюється нині ст. 36-а Конституції та Законом про Уповноваженого з цивільних прав 1987 (у редакції 1991 р.). Тим самим був створений інститут парламентського контролю - омбудсман, відомий багатьом демократичним державам. Особливістю польського законодавства є те, що воно передбачає існування одного, а не кількох (по галузях), Уповноваженого з широкою компетенцією.
Згідно з Конституцією, Уповноважений з цивільних прав стоїть на сторожі прав і свобод громадян, визначених у Конституції та інших законах. У своїй роботі Уповноважений з цивільних прав зобов'язаний обмежуватися лише індивідуальними справами громадян, але на практиці його діяльність набагато ширше. Відповідно до закону, Уповноважений перевіряє, чи не було допущено порушення закону, а також правил соціального гуртожитку та соціальної справедливості внаслідок дій чи бездіяльності органів, організацій та установ, зобов'язаних дотримуватися і реалізовувати конституційні права і свободи громадян.
У своїй діяльності Уповноважений самостійний, незалежний від інших державних органів і несе відповідальність тільки перед Сеймом, без згоди якого він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або затриманий. Його посада несумісна з іншими заняттями і посадами.
Уповноважений вживає передбачені законом дії по отриманні інформації, що свідчить про порушення прав і свобод громадянина. Приводом для дій Уповноваженого можуть бути заяви громадян або їхніх організацій, органів самоврядування, а також власна ініціатива. Отримавши заяву, Уповноважений може прийняти справу до свого провадження, вказати заявникові на інші можливі способи дії, передати справу за підвідомчістю або ж відхилити заяву, повідомивши про це заявника та зацікавлена ??особа. Якщо Уповноважений прийняв справу до свого провадження, він може самостійно з'ясовувати його обставини або звернутися з цією метою до органів нагляду, прокуратуру, органи державного, професійного або громадського контролю або просити Сейм доручити Верховній палаті контролю провести відповідну перевірку. По завершенні розслідування Уповноважений може: повідомити заявника, що факти порушення прав і свобод громадянина не встановлені; направити подання до органу, організацію чи установу, що порушили права і свободи, не завдаючи шкоди незалежності суддів;
звернутися в вищестоящий по відношенню до порушника орган з пропозицією застосувати законні заходи;
вимагати порушення цивільного судочинства або взяти участь у проведеному процесі на правах прокурора;
вимагати від компетентного органу порушення кримінальної справи;
запропонувати порушити адміністративне провадження, оскаржити рішення до адміністративного суду і прийняти участь у цих виробництвах на правах прокурора;
внести пропозицію про накладення стягнення, про скасування вступило в сили рішенням про адміністративне правопорушення;
опротестувати будь-яке вступило в силу судове рішення.
У зв'язку з розглянутими справами Уповноважений може представляти компетентним органам, організаціям і установам оцінки та пропозиції, спрямовані на забезпечення дієвої охорони прав і свобод громадян та вдосконалення порядку дозволу їх справ. Крім того, він має право:
звертатися до компетентних органів з пропозиціями про виступ із законодавчою ініціативою або про видання або зміну правових актів, що стосуються прав і свобод громадян;
звертатися до Конституційного суду з клопотанням про перевірку конституційності нормативних актів або про дачу загальнообов'язкового тлумачення законів;
звертатися до Верховного суду з пропозицією про роз'яснення судам певних законоположень.
Щорічно Уповноважений представляє Сейму і Сенату доповідь про свою діяльність та про становище з дотриманням прав і свобод громадян. Доповідь доводиться до загального відома. Крім того, Уповноважений може представляти палатам певні справи.
Уповноважений обирається Сеймом за згодою Сенату строком на чотири роки за пропозицією маршала Сейму або групи депутатів, що налічує не менше 35 осіб. Цю посаду можна займати не більше двох термінів. Уповноваженим може бути польський громадянин, що відрізняється своїми юридичними знаннями, професійним досвідом, а також високим авторитетом з урахуванням його моральних якостей і чуйності до суспільних питань. За пропозицією свого маршала Сейм достроково відкликає Уповноваженого, якщо той відмовився від своєї посади, став внаслідок свого фізичного стану нездатним до її виконання або ж порушив присягу.
Як показує практика, створення цього інституту має велике значення з точки зору гарантій прав і свобод людини і громадянина.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Уповноважений з цивільних прав "
 1. Уповноважений з Цивільним Правам
  Стаття 1. Уповноважений з Цивільним Правам стоїть на сторожі свобод і прав людини і громадянина, визначених у Конституції, а також в інших нормативних актах. 2. Сфера і порядок діяльності Уповноваженого з Цивільним Правам визначаються законом. Стаття 1. Уповноважений з Цивільним Правам призначається Сеймом за згодою Сенату на 5 років. 2. Уповноважений з Цивільним Правам не може
 2. Стаття 17.2. Перешкоджання діяльності Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації
  прав людини в Російській Федерації з метою вплинути на його рішення, невиконання посадовими особами обов'язків, встановлених Федеральним конституційним законом "Про Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації", а також перешкоджання діяльності Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації в іншій формі - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі
 3. Уповноважені Державних зборів
  уповноважених необхідні голоси 2/3 присутніх депутатів Державних зборів. У завдання уповноваженого Державних зборів з цивільних прав входить перевірка чи організація перевірки надійшли до нього відомостей про порушення, пов'язані з конституційними правами, а також ініціатива загальних або окремих заходів в інтересах усунення цих порушень. Його статус врегульовано законом ЇХ
 4. Стаття 17.2. Перешкоджання законній діяльності Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації
  прав людини в Російській Федерації з метою вплинути на його рішення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів. 2. Невиконання посадовими особами законних вимог Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації, а так само невиконання посадовими особами обов'язків, встановлених Федеральним конституційним законом від 26
 5. Стаття 17.2.1. Перешкоджання законній діяльності Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини
  прав дитини з метою вплинути на його рішення - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів. 2. Невиконання посадовими особами законних вимог Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до трьох тисяч рублів. 3. Перешкоджання діяльності
 6. Стаття 24. Відвідування установ та органів, виконавчої-няющих покарання
  уповноважені з прав людини в суб'єктах Російської Федерації, голови органів місцевого самоврядування - у межах відповідних територій; (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161 - ФЗ) б) Генеральний прокурор Російської Федерації, прокурори суб'єктів Російської Федерації, підпорядковані їм прокурори, а також прокурори, які безпосередньо здійснюють нагляд за виконанням покарань на
 7. Коментар до статті 17.2
  цивільними справами і справами про адміністративні правопорушення, рішення (вироки) по яких набрали законної сили, а також з припиненими виробництвом справами і матеріалами, за якими відмовлено в порушенні кримінальних справ. 4. З питань своєї діяльності Уповноважений користується правом невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території
 8. 18.7. Уповноважений з прав суб'єктів персональних даних
  правам суб'єктів персональних даних Уповноважений з прав суб'єктів персональних даних реалізує державні гарантії прав суб'єкта на захист прав особистості в області персональних даних відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародними договорами , законами РФ. Уповноважений діє в межах встановленої компетенції та не має права приймати
 9. Стаття 15. Звернення засуджених та порядок їх роз-гляду
  уповноваженому з прав людини в суб'єкті Російської Федерації, уповноваженого з прав дитини в суб'єкт Російської Федерації, в громадські спостережні комісії, утворені відповідно до законодавства Російської Федерації, а також адресовані відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації в міждержавних-ні органи по захисту прав і свобод людини, і
 10. Стаття 1207. Право, що підлягає застосуванню до речових прав на судна і космічні об'єкти
  правам на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, що підлягають державній реєстрації, їх здійсненню і захисту застосовується право країни, де ці судна і об'єкти
 11. Стаття 1320. Виконання, створений у порядку виконання службового завдання
  правам на виконання, створене виконавцем в порядку виконання службового завдання, в тому числі до прав на створене в такому порядку спільне виконання, відповідно застосовуються правила статті 1295 справжнього