Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 15. Звернення засуджених та порядок їх роз-гляду

1. Засуджені можуть направляти пропозиції, заяви, клопотання і скарги відповідно до Федерального закону від 2 травня 2006 року N 59-ФЗ "Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації" і іншими законодавчими актами Російської Федерації з урахуванням вимог цього Кодексу.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 304-ФЗ)
2. Пропозиції, заяви, клопотання і скарги засуджених до арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі, страти можуть бути викладені в усній і письмовій формах.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 304-ФЗ)
3. Напрямок пропозицій, заяв, клопотань та скарг засуджених до арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі, страти, адресованих до органів, зазначені у частині четвертій статті 12 цього Кодексу, і отримання від-ветов на дані пропозиції, заяви, клопотання і скарги здійснюються через адміністрацію установ та органів, виконавчої-няющих покарання. Засуджені до інших видів покарань направляють пропозиції, заяви, клопотання і скарги самостоятель-но.
(Частина 3 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 304-ФЗ)
4. Пропозиції, заяви, клопотання і скарги засуджених до арешту, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі, страти, адресовані Президенту Російської Федерації, в палати Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряд Російської Федерації, законодавчі (представницькі) органи суб'єктів Російської Федерації, органи виконай -котельної влади суб'єктів Російської Федерації, суд, органи прокуратури, вищестоящі органи кримінально-виконавчої системи та їх посадовим особам, Уповноваженому з прав людини в Російській Федерації, Уповноваженого при Президентові Російської Федерації з прав дитини, уповноваженому з прав людини в суб'єкті Російської Федерації, уповноваженому з прав дитини в суб'єкт Російської Федерації, в громадські спостережні комісії, утворені відповідно до законодавства Російської Федерації, а також адресовані відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації в міждержавних-ні органи по захисту прав і свобод людини, і відповіді на них цензурі не підлягають . Зазначені пропозиції, заяви, клопотання і скарги не пізніше одного робочого дня передаються операторам зв'язку для їх доставки за належністю.
(Частина 4 в ред. Федерального закону від 30.12.2012 N 304-ФЗ)
5. Пропозиції, заяви і скарги засуджених з приводу рішень і дій адміністрації установ та органів, виконавчої-няющих покарання, не зупиняють виконання цих рішень і ці дії.
6. Органи та посадові особи, яким надіслано пропозиції, заяви і скарги засуджених, повинні розглянути їх у установлених законодавством Російської Федерації терміни і довести прийняті рішення до відома засуджених.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 15. Звернення засуджених та порядок їх роз-гляду "
 1. Стаття 188. Порядок здійснення контролю за по-веденням умовно засуджених
  статтями 33 - 38 цього Кодексу. 3. Втратив силу. - Федеральний закон від 05.04.2010 N 46-ФЗ. 4. Умовно засуджені зобов'язані звітувати перед кримінально-виконавчими інспекціями і командуванням військових частин про свою поведінку, виконувати покладені на них судом обов'язки, з'являтися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції. При неявці без поважних причин умовно засуджений може
 2. Стаття 176. Порядок звернення з клопотанням про помилування
  засуджений подає через адміністрацію установи або органу, виконуючого
 3. Стаття 60.1. Місця відбування примусових робіт
  засуджені. 2. За відсутності на території суб'єкта Російської Федерації за місцем проживання засудженого до примусових робіт або за місцем його засудження виправного центру або неможливість розміщення (залучення до праці) засуджених у наявних виправних центрах засуджені направляються за погодженням з відповідними вищестоящими органами управління кримінально-виконавчої
 4. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених під-ськовослужбовців
  засуджених військово-службовців. 2. Засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків, мічманів, сержантів і старшин, утримуються окремо від осуж-денних військовослужбовців рядового складу. 3. Засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, утримуються окремо від засуджених військовослужбовців, прохо-дящих службу за контрактом. 4. Засуджені військовослужбовці утримуються окремо від військовослужбовців,
 5. Стаття 184. Загальні положення виконання покарання у ви-де страти
  зверненні засудженого з клопотанням про помилування виконання вироку суду призупиняється до прийняття рішен-ня Президентом Російської Федерації. 3. При відмові засудженого від звернення з клопотанням про помилування адміністрація виправної установи складає акт у присутності прокурора. Зазначений акт засвідчується прокурором і направляється їм до Верховного Суду Російської Федерації і
 6. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених до арешту
  засудженим до арешту можуть застосовуватися подяку, дострокове зняття раніше накладеного стягнення чи дозвіл на телефонну розмову. Умовно-дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким, враховуючи короткі терміни арешту, на засуджених до цього виду покарання не поширюються. Якщо засуджені порушують встановлений порядок відбування покарання до них можуть застосовуватися заходи стягнення у
 7. Стаття 9. Виправлення засуджених та його основні засоби
  засуджених - це формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. 2. Основними засобами виправлення засуджених є: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), виховна робота, суспільно корисну працю, отримання загальної освіти,
 8. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і ме-діцінскую обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами , встановленим для виховних колоній. 2. Засудженим надається медична
 9. Стаття 152. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
  засудженими військовослужбовцями визначаються цим Кодексом, нормативними право-вимі актами федерального органу виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної полі-тики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони , а також правилами відбування кримінальних покарань засудженими воєн-бовців. (В ред. Федерального закону від 08.11.2008 N
 10. Стаття 68. Місця відбування арешту
  засудження в арештних будинках. 2. Засуджений відбуває весь строк покарання, як правило , в одному арештні будинку. 3. Переклад засудженого з одного арештного дому до іншого допускається в разі його хвороби або для забезпечення його особистої безпеки, а також при інших виняткових обставин, що перешкоджають подальшому знаходженню засудженого в даному арештному
 11. Стаття 71. Заходи заохочення і стягнення, применяе-мі до засуджених до арешту
  статтями 114 і 117 цього
 12. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2 . Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 13. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 14. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  засудженими до примусових робіт здійснюється адміністрацією виправного центру і полягає в спостереженні та контролі за поведінкою засуджених у виправному центрі і за місцем роботи, а також в інших місцях їх перебування. Порядок здійснення нагляду визначається органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та