Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Савченко. Морське право, 2008 - перейти до змісту підручника

12.4. Розподіл видатків за договорами фрахтування судів

Комерційна експлуатація морських суден неминуче пов'язана з несенням певних витрат, які можуть складатися з різних елементів: на утримання екіпажу, портові і канальні збори тощо Залежно від виду фрахтування їх розподіл між сторонами буде змінюватися. Не претендуючи на охоплення всіх видів витрат, можна з достатньою повнотою визначити види витрат стосовно тієї чи іншій формі фрахтування.
Рейсовий чартер. Більшість витрат несе судновласник, а саме: по капіталовкладенню, змістом судна, бункеровке, змістом екіпажу, ремонту судна, канальні збори, ризик затримки судна в море, вимоги по вантажу, страхування судна і страхування відповідальності. Окремі витрати, які складають лише малу частину всіх витрат по судну і вантажу, сторони - судновласник і фрахтувальник - несуть спільно. Це витрати щодо навантаження (розвантаження), а також стивідорні роботи, які залежно від обставин кожного конкретного випадку розподіляються між сторонами. Іноді всі витрати лежать на судновласника (так звані лінійні умови), але частіше вони перекладаються на фрахтувальника.
Тайм-чартер. Витрати фрахтувальника складають капітальні вкладення, утримання судна, його ремонт, утримання екіпажу, страхування судна, страхування відповідальності. При тайм-чартері, навіть якщо страхування корпусу судна, відповідальності судновласника і його військових ризиків здійснюється фрахтувальником, фрахтувальник виплачує фрахтівнику вартість страхування відповідальності в клубі взаємного страхування (P & I Club) і за певних обставин буде компенсувати витрати по екстра-страхуванню корпусу і премії за військовий ризик. За тайм-чартеру фрахтувальник може страхувати свою відповідальність по відношенню до судновласника допомогою так званого страхування відповідальності фрахтувальника.
Витрати фрахтувальника включають витрати з бункерування, вантажно-розвантажувальних робіт. Ці роботи зазвичай виконуються під наглядом командного складу судна і його екіпажу, які згідно прийнятій практиці надають допомогу фрахтувальнику, стивідорні роботи, портові збори, канальні збори, вимоги по вантажу, ризики затримки судна в морі та в порту. Деякі чартери, в основному використовуються при перевезенні нафтоналивного вантажу, покладають ризик затримки судна на судновласника.
Бербоут-чартер. Витрати фрахтувальника складають капіталовкладення, витрати фрахтувальника - бункерування, вантажно-розвантажувальні роботи, стивідорні роботи, портові збори, канальні збори, ризики затримок судна в морі та в порту, вимоги по вантажу, наймання і утримання команди. При бербоут-чартері витрати з ремонту судна, його змістом і страхуванню розподіляються по-різному, але найчастіше вони покладаються на фрахтувальника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.4. Розподіл видатків за договорами фрахтування судів "
 1. Стаття 787. Договір фрахтування
  договором фрахтування (чартер) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або декількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів і багажу. Порядок укладення договору фрахтування, а також форма цього договору встановлюються транспортними статутами та
 2. Список рекомендованої літератури
  договором повітряного чартеру в Системі приватно-правових договорів / / Наук. Вісн. Чернів. ун-ту. - 2001. - Вип. 125: Правознавство. - С. 35-40. 4. Калпин А.Г. Чартер: Природа, структура відносин, ВВПЗ-. ставление з суміжними морськими договорами. - М., 1978. - 160
 3. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних коштів; принцип підвідомчості видатків бюджетів; принцип
 4. 4. Розподіл прибутку і збитків простого товариства
  розподілу між учасниками прибутку і збитків від діяльності простого товариства (пропорційно внескам, з урахуванням ступеня участі у спільних справах і ін) визначається угодою сторін. Якщо інше не передбачено договором, кожен учасник отримує дохід, а також несе витрати та збитки від спільної справи пропорційно вартості свого вкладу. Угода, яку повністю звільняє
 5. Стаття 104. Оскарження ухвали суду з питань, пов'язаних із судовими витратами
  розподіл судових витрат безпосередньо в касаційну інстанцію, суд якого рівня повинен розглядати таку заяву і в якій процесуальній формі має бути винесений судовий акт з цього питання? Відповідь. Відповідно до ст. 201 ЦПК України суд, який прийняв рішення по справі, може прийняти додаткове рішення у випадку, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. У даному випадку
 6. Стаття 112. Дозвіл питань про судові витрати
  розподіл судових витрат, про віднесення судових витрат на особа, яка зловживає своїми процесуальними правами, та інші питання про судові витрати дозволяються в рішенні. Відповідно до ст. 178 АПК РФ, якщо не вирішено питання про судові витрати, суд, який прийняв рішення, до вступу цього рішення в законну силу за своєю ініціативою або за заявою особи, що у справі, має право
 7. Стаття 11.14.2 . Порушення правил перевезень пасажирів і багажу за замовленням
  договір фрахтування або його копію або замовлення-наряд на надання транспортного засобу для перевезення пасажирів і багажу за замовленням, якщо договір фрахтування укладений у формі замовлення-наряду, посадовим особам , уповноваженим на здійснення контролю за наявністю у водіїв зазначених документів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на водія в розмірі п'яти тисяч рублів. 2.
 8. Ч
  Чартер, см. Фрахтування Приватна аварія XIII, 55, § 6 (5) - с. 182 Чек - аваль по Ч. XIV, 62, § 7 (2) - с. 538 - іменний Ч. XIV, 62, § 7 (1) - с. 536 - інкасування Ч. XIV, 62, § 7 (2) - с. 538 - ордерний Ч. XIV, 62, § 7 (1) - с. 536 - наслідки відмови від сплати Ч. XIV, 62, § 7 (3) - с. 538 - 540 - пред'явницький Ч. XIV, 62, § 7 (1) - с. 536 - розрахунки Ч. XIV, 62, § 7 (1) -
 9. Стаття 59. Розподіл судових витрат і витрат на виплату винагороди арбітражним керуючим
  розподілу зазначених витрат. 2. У разі, якщо за результатами розгляду обгрунтованості вимог кредиторів арбітражним судом винесено ухвалу про відмову у введенні спостереження та про залишення заяви без розгляду або про відмову у введенні спостереження та про припинення провадження у справі, за винятком задоволення вимог заявника після подачі заяви про визнання
 10. 17.3.1. Загальні положення
  договір доручення. Важливим є те, що відносини брокера і принципала будуються на довірі. Як і повірений, брокер зобов'язаний виконувати дане йому доручення у повній відповідності з вказівками принципала. Але функції брокера не зводяться до пасивного доведенню до відома можливого контрагента думки свого принципала. Брокер повинен вжити активних заходів до зближення точок зору сторін шляхом
 11. Стаття 898. Надзвичайні витрати на зберігання
  витрати такого роду і які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачу, якщо поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом, а також в інших випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або договором. 2. При необхідності провести надзвичайні витрати зберігач зобов'язаний запитати поклажодавця
 12. 22. Класифікація видатків бюджету
  розподіл бюджетних коштів по головних розпорядниках коштів федерального бюджету (ст. 24 БК РФ). Перелік головних розпорядників коштів федерального бюджету затверджується в структурі відомчої класифікації видатків федеральним законом про бюджет РФ на відповідний рік. Відомча класифікація видатків бюджетів суб'єктів РФ і муніципальних утворень - угруповання витрат
 13. Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації. Правила про відновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на
 14. 2. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  витрати на їх утримання та оплату їх послуг несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором (абз. 3 п. 2 ст. 635 ЦК). Члени екіпажу підпорядковуються розпорядженням орендодавця, які належать до управління і технічної експлуатації, і розпорядженням орендаря, стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу (п. 2 ст. 635 ЦК, п. 2 ст. 206 КТМ). Саме право орендаря віддавати екіпажу
 15. Стаття 98. Розподіл судових витрат між сторонами
  розподіл судових витрат, то це повинен зробити суд першої інстанції за заявою зацікавленої особи. Результати розгляду такої заяви відображаються в
 16. Поняття та ознаки договору перевезення вантажів
  договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ГК, а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ГК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. В
 17. Стаття 101. Розподіл судових витрат при відмові від позову і укладення мирової угоди
  розподіл судових витрат здійснює суд. Критерій, яким він при цьому керується, той же, що і при задоволенні позовних вимог (повному або частковому). Витрати на користь позивача стягуються з відповідача пропорційно розміру позовних вимог, з якими відповідач погодився за умовами мирової угоди, і на користь відповідача - пропорційно тій частині вимог, від
© 2014-2022  yport.inf.ua