Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем

За договором оренди (фрахтування на час) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння та користування і надає своїми силами послуги по управлінню ним і за його технічної експлуатації (ч. 1 ст. 632 ЦК).
Згідно з правилами чинного ЦК договір оренди транспортного засобу з наданням послуг з управління та експлуатації є реальним договором. Тим часом в морському праві договір фрахтування судна на час (тайм-чартер) розглядається як консенсуальної договір.
Згідно ст. 198 КТМ за договором фрахтування судна на час (тайм-чартеру) судновласник зобов'язується за обумовлену плату (фрахт) надати фрахтувальнику судно і послуги членів екіпажу судна в користування на певний строк для перевезень вантажів, пасажирів або для інших цілей торгового мореплавання.
Модель консенсуального договору фрахтування транспортного засобу на час більше відповідає потребам ринкового обороту.
Форма договору оренди транспортного засобу з екіпажем є письмовою незалежно від терміну оренди. До оренди транспортних засобів з екіпажем не застосовуються правила про державну реєстрацію договорів оренди нерухомого майна (ст. 633 ЦК), хоча більшість транспортних засобів - повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні транспортні засоби - є в силу вказівки закону (абз. 2 п. 1 ст. 130 ЦК) нерухомим майном.
Термін в договорі оренди транспортного засобу з екіпажем регламентується загальними нормами про оренду, за винятком того, що правила про поновлення договору оренди на невизначений термін і про переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк (ст . 621 ЦК) до договору оренди транспортного засобу з екіпажем не застосовуються. Термін оренди транспортного засобу може бути як певним, так і невизначеним. Однак термін обов'язково повинен бути вказаний в тайм-чартері - договорі фрахтування судна на час (ст. 200 КТМ).
Орендодавець зобов'язаний надати орендарю транспортний засіб у стані, придатному для експлуатації за призначенням відповідно до умов договору, та укомплектувати транспортний засіб екіпажем. У п. 1 ст. 203 КТМ зазначено, що судновласник зобов'язаний привести судно в морехідне стан до моменту передачі його фрахтувальнику: вжити заходів щодо забезпечення придатності судна (його корпусу, двигуна і устаткування) для цілей фрахтування, передбачених тайм-чартером, по укомплектуванню судна екіпажем і належному спорядженню судна. Протягом терміну дії договору орендодавець зобов'язаний підтримувати належний стан зданого в оренду транспортного засобу, включаючи здійснення поточного та капітального ремонту і надання необхідного приладдя (ст. 634 ЦК).
Ризик випадкової загибелі або пошкодження орендованого транспортного засобу лежить на орендодавцеві як власника. На орендаря може бути покладено обов'язок з відшкодування орендодавцю завданих збитків, викликаних загибеллю або пошкодженням орендованого транспортного засобу, якщо орендодавець доведе, що вони сталися за обставинами, за які орендар відповідає згідно з законом або договором оренди.
Склад екіпажу транспортного засобу та його кваліфікація повинні відповідати обов'язковим для сторін правилам та умовам договору. Якщо обов'язковими для сторін правилами такі вимоги не встановлені, вони повинні відповідати вимогам звичайної практики експлуатації транспортного засобу даного виду та умов договору. Екіпаж повинен бути здатний на професійному рівні надати орендарю послуги з управління і технічної експлуатації транспортного засобу, що забезпечують його нормальне і безпечне використання. Крім того, відповідно до договору екіпаж повинен уміти надавати орендарю інші послуги, наприклад, з охорони вантажу, пасажирів, навантаження та розвантаження багажу та ін
Транспортними статутами і кодексами встановлюються спеціальні вимоги до екіпажів транспортних засобів . Так, у ст. 12 Федерального закону "Про залізничний транспорт в Російській Федерації" говориться, що перевізник - власник рухомого залізничного складу повинен мати кваліфікованих працівників. У п. 2 ст. 56 ВК йдеться, що склад екіпажу повітряного судна певного типу встановлюється відповідно до вимог до льотної експлуатації повітряного судна даного типу. Згідно з нормою п. 1 ст. 57 ВК командиром повітряного судна є особа, яка має чинний сертифікат (свідоцтво) пілота (льотчика), а також підготовку і досвід, необхідні для самостійного керування повітряним судном певного типу. Відповідно до норми п. 1 ст. 26 КВВТ до складу екіпажу судна входять особи командного складу судна, суднова команда, а до складу екіпажу пасажирського судна - також працівники, які обслуговують пасажирів судна. На посади, що відносяться до командного складу судна і судновий команді, можуть бути призначені лише особи, які мають дипломи і кваліфікаційні свідоцтва, встановлені положенням про дипломування членів екіпажів суден, затвердженим Урядом РФ (п. 1 ст. 27 КВВТ).
Нормальна та безпечна експлуатація транспортного засобу безпосередньо залежить від правильності дій екіпажу, члени якого є працівниками орендодавця. Невипадково саме на орендодавця, якщо інше не передбачено договором, покладається обов'язок страхувати транспортний засіб і (або) відповідальність за шкоду, яка може бути завдана у зв'язку з його експлуатацією у випадках, коли таке страхування є обов'язковим у силу закону або договору (ст. 637 ЦК). Оскільки члени екіпажу є працівниками орендодавця, витрати на їх утримання та оплату їх послуг несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором (абз. 3 п. 2 ст. 635 ЦК).
Члени екіпажу підпорядковуються розпорядженням орендодавця, які належать до управління і технічної експлуатації, і розпорядженням орендаря, стосуються комерційної експлуатації транспортного засобу (п. 2 ст. 635 ЦК, п. 2 ст. 206 КТМ). Саме право орендаря віддавати екіпажу обов'язкові розпорядження, пов'язані з комерційною експлуатацією транспортного засобу, відрізняє договір фрахтування транспортного засобу на час, який є договором оренди, від договору фрахтування як договору перевезення (ст. 787 ЦК, ст. 104 ВК - повітряний чартер; п. 2 ст. 115 КТМ - морський чартер). У договорі фрахтування власник транспортного засобу виступає як перевізник, що зберігає володіння і користування транспортним засобом і самостійно здійснює його комерційну експлуатацію (1). При оренді транспортного засобу з екіпажем (фрахтування транспортного засобу на час) транспортний засіб вибуває з володіння та користування орендодавця, а його володіння, користування і комерційну експлуатацію здійснює орендар. З цієї причини, якщо інше не передбачено договором, орендар несе витрати, що виникають у зв'язку з комерційною експлуатацією транспортного засобу, в тому числі витрати на оплату палива та інших витрачаються в процесі експлуатації матеріалів і на оплату зборів (ст. 636 ЦК).
---
(1) Детальніше про відмінності між рейсовим чартером - договором фрахтування як видом договору морського перевезення і тайм-чартером - договором фрахтування судна на час див.: Кейлін А.Д. Радянське морське право. М., 1954. С. 214 - 227; Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Союзу РСР / За ред. А.Л. Маковського. М., 1973. С. 224 - 233 (автор коментаря - К.І. Александрова); Коментар до Кодексу торговельного мореплавання Російської Федерації / Під ред. Г.Г. Іванова. М., 2000. С. 189 - 196, 348 - 350.
У рамках здійснення комерційної експлуатації орендованого транспортного засобу орендар має право від свого імені без згоди орендодавця укладати з третіми особами договори перевезення та інші договори, що не суперечать цілям використання транспортного засобу, зазначеним у договорі оренди, а якщо такі цілі не встановлені - призначенням транспортного засобу (п. 2 ст. 638 ЦК). Згідно ст. 205 КТМ фрахтувальник, якій судно надано для перевезення вантажу, має право від свого імені укладати договори перевезення вантажу, підписувати чартери, видавати коносаменти, морські накладні та інші перевізні документи.
Винятком із загальних правил про оренду є право орендаря без згоди орендодавця здавати транспортний засіб у суборенду за умови, що договором оренди транспортного засобу з екіпажем не передбачено інше (п. 1 ст. 638 ЦК).
Таким чином, правомочності орендаря щодо володіння та користування орендованим транспортним засобом включають в себе наступні можливості:
а) використовувати транспортний засіб для перевезення власних вантажів, для інших своїх потреб , обумовлених у договорі або відповідних призначенню майна (наприклад, використання морського судна в якості готелі);
б) використовувати транспортний засіб для виконання договорів перевезення чи інших договорів (наприклад, використання судна в якості плавучої бази для проведення підводних науково-дослідних робіт), укладених з третіми особами;
в) здавати транспортний засіб у суборенду.
Транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки. Згідно ст. 640 ГК відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок експлуатації орендованого з екіпажем транспортного засобу, а також його механізмами, пристроями та обладнанням, несе орендодавець відповідно до правил про зобов'язання із заподіяння шкоди. Він має право пред'явити до орендаря регресну вимогу про відшкодування сум, виплачених третім особам, якщо доведе, що шкода виникла з вини орендаря. Будучи джерелом підвищеної небезпеки, транспортний засіб в момент заподіяння шкоди знаходиться під управлінням працівників орендодавця, а тому саме орендодавець вважається юридично відповідальним власником джерела підвищеної небезпеки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем "
 1. § 2. Оренда
  договором оренди (майнового найму) орендодавець (наймодавець) зобов'язується надати орендарю (наймачу) майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування. Орендодавцем у договорі оренди є власник майна, тобто будь-яка фізична або юридична особа, яка має титул власника. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом
 2. § 2. Елементи договору оренди
  договору оренди. Сторонами договору оренди є орендодавець і орендар. Стаття 608 ЦК присвячена однієї із сторін договору оренди - орендодавцю. У ній зазначено, що право здачі майна в оренду належить його власнику. Орендодавцями можуть бути також особи, уповноважені законом або власником здавати майно в оренду. Отже, за загальним правилом орендодавцем може бути власник
 3. § 3. Зміст договору оренди
  договору оренди - це сукупність прав і обов'язків сторін, що виражаються в умовах договору. Як і в будь-якому іншому договорі, в договорі оренди, з певною мірою умовності, можна виділити групи умов, що визначають обов'язки відповідно орендодавця і орендаря. Обов'язки орендодавця досить традиційні. По-перше орендодавець зобов'язаний надати орендарю майно в
 4. § 6. Договір оренди транспортного засобу
  договору оренди транспортного засобу. Договір оренди транспортного засобу являє собою договір оренди окремого виду майна. Очевидним підставою для його виділення послужила необхідність в особливому правовому регулюванні тимчасового надання за плату у володіння і користування специфічного майна - транспортних засобів. Надання транспортного засобу може
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 6. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
 7. 1. Поняття і види договорів оренди транспортних засобів
  договору оренди транспортного засобу в якості одного з видів договорів оренди продиктовано особливостями його предмета і нетиповими повноваженнями орендаря. Транспортні засоби, що є предметом даних договорів, можуть використовуватися тільки при кваліфікованому управлінні ними і при їх належної технічної експлуатації за допомогою професійно підготовленого екіпажу.
 8. 3. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  договором оренди транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендареві транспортний засіб за плату у тимчасове володіння і користування без надання послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації (ч. 1 ст. 642 ЦК). Розглянутий договір визнається, згідно з наведеним визначенням, реальним. Однак таке рішення далеко не безперечно. Відомий морського права договір
 9. 1. Поняття і сфера застосування
    договір, за яким орендарю за плату надається транспортний засіб у тимчасове володіння і користування з наданням орендодавцем послуг по управлінню ним і його технічної експлуатації або без надання такого роду послуг (ст. 632, 642 ЦК). Як вже зазначалося, ГК розрізняє окремі види оренди та оренду окремих видів майна (ст. 625). На перший погляд здається, що договір оренди
 10. 2. Особливості правового регулювання
    договору оренди транспортного засобу: договір оренди транспортного засобу з екіпажем і договір оренди транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації (без екіпажу). Спочатку відзначимо особливості правового регулювання оренди транспортних засобів, які є загальними для обох різновидів договору оренди транспортного засобу, які дозволяють
© 2014-2022  yport.inf.ua