Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

13.8. Режим воєнного стану

Військовий стан - особливий правовий режим, що вводиться на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях відповідно до Конституції Президентом РФ у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії.
Метою введення воєнного стану є створення умов для відбиття або запобігання агресії проти Російської Федерації. Період дії воєнного стану починається з дати і часу початку дії воєнного стану, які встановлюються указом Президента РФ про введення воєнного стану, і закінчується датою і часом відміни (припинення дії) воєнного стану.
У період дії воєнного стану відповідно до ФКЗ «Про воєнний стан» можуть в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення оборони країни і безпеки держави, обмежуватися права і свободи громадян Російської Федерації, іноземних громадян , осіб без громадянства (далі - громадяни), діяльність організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, права їх посадових осіб. На громадян, організації та їх посадових осіб можуть покладатися додаткові обов'язки.
Правову основу режиму воєнного стану складають: Конституція, ФКЗ «Про воєнний стан», прийняті на його основі федеральні закони та інші нормативні правові акти Російської Федерації, а також загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори РФ в даній області.
Підстави введення воєнного стану (ч. 2 ст. 87 Конституції):
- агресія проти Російської Федерації;
- безпосередня загроза агресії проти Російської Федерації.
Агресією проти Російської Федерації визнається застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності Російської Федерації або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН. Відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права актами агресії проти Російської Федерації незалежно від оголошення іноземним державою (групою держав) війни Російської Федерації зізнаються:
1) вторгнення або напад збройних сил іноземної держави (групи держав) на територію Російської Федерації, будь-яка військова окупація території Російської Федерації, є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія території Російської Федерації або її частини з застосуванням збройної сили;
2) бомбардування збройними силами іноземної держави (групи держав) території Російської Федерації або застосування будь-якої зброї іноземним державою (групою держав) проти Російської Федерації;
3) блокада портів або берегів Російської Федерації збройних сил іноземної держави (групи держав);
4) напад збройних сил іноземної держави (групи держав) на Збройні Сили РФ або інші війська незалежно від місця їх дислокації;
5) дії іноземної держави (групи держав), що дозволяє (дозволяють) використовувати свою територію іншій державі (групі держав) для здійснення акту агресії проти Російської Федерації;
6) засилання іноземною державою (групою держав) або від імені іноземної держави (групи держав) збройних банд, груп , іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти Російської Федерації, рівносильні зазначеним у цьому пункті актам агресії.
Актами агресії проти Російської Федерації можуть визнаватися також інші акти застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності Російської Федерації або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН, рівносильні зазначеним у цьому пункті актам агресії.
Безпосередньою загрозою агресії проти Російської Федерації можуть визнаватися дії іноземної держави (групи держав), здійснені в порушення Статуту ООН, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і безпосередньо вказують на підготовку до вчинення акту агресії проти Російської Федерації, включаючи оголошення війни Російської Федерації.
Військовий стан на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях вводиться указом Президента РФ, який негайно повідомляє про введення воєнного стану Раді Федерації Федеральних Зборів РФ та Державній Думі Федеральних Зборів РФ.
В указі Президента РФ про введення воєнного стану повинні бути визначені: обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану; дата і час, з яких починає діяти військовий стан; межі території, на якій вводиться воєнний стан. Указ Президента РФ про введення воєнного стану підлягає негайному оприлюдненню по каналах радіо і телебачення, а також незамедлительному офіційному опублікуванню і негайно передається на затвердження Ради Федерації. Питання про затвердження указу Президента РФ про введення воєнного стану повинен бути розглянутий Радою Федерації протягом 48 годин з моменту отримання цього указу. Рішення про затвердження указу Президента РФ про введення воєнного стану приймається більшістю голосів від загального числа членів Ради Федерації і оформляється відповідною постановою. У разі якщо указ Президента РФ про введення воєнного стану Рада Федерації не затвердив, таке рішення оформляється постановою Ради Федерації. Про введення воєнного стану оповіщається населення.
Заходи, що застосовуються на території, на якій введено військовий стан:
1) посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, охорони військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;
2) введення особливого режиму роботи об'єктів , що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;
3) евакуація об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення мешканців у безпечні райони з обов'язковим наданням таким жителям стаціонарних або тимчасових житлових приміщень;
4) введення і забезпечення особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;
5) призупинення діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань, провідних пропаганду і (або) агітацію, а одно іншу діяльність, що підриває в умовах воєнного стану оборону і безпеку Російської Федерації;
6) залучення громадян у порядку, встановленому Урядом РФ, до виконання робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення і військових об'єктів, а також до участі в боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями;
7) вилучення у відповідності з федеральними законами необхідного для потреб оборони майна у організацій і громадян з подальшою виплатою державою вартості вилученого майна;
8) заборона або обмеження вибору місця перебування чи місця проживання;
9) заборона або обмеження проведення зборів, мітингів і демонстрацій, ходів і пікетування, а також інших масових заходів ;
10) заборона страйків і інших способів призупинення або припинення діяльності організацій;
11) обмеження руху транспортних засобів та здійснення їх огляду;
12) заборона перебування громадян на вулицях та в інших громадських місцях в певний час доби і надання федеральним органам виконавчої влади, органам виконавчої влади суб'єктів РФ і органам військового управління права при необхідності здійснювати перевірку документів, що засвідчують особу громадян, особистий огляд, огляд їх речей, житла і транспортних засобів, а з підстав, встановлених федеральним законом, - затримання громадян і транспортних засобів. При цьому термін затримання громадян не може перевищувати 30 діб;
13) заборона продажу зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, встановлення особливого режиму обігу лікарських засобів і препаратів, що містять наркотичні та інші сильнодіючі речовини, спиртних напоїв. У випадках, передбачених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, у громадян проводиться вилучення зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин, а у організацій - вилучення поряд зі зброєю, боєприпасами, вибуховими і отруйними речовинами бойової та навчальної військової техніки і радіоактивних речовин ;
14) введення контролю за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів та автоматизованих систем, засобів масової інформації, використання їх роботи для потреб оборони; заборона роботи приемопередающих радіостанцій індивідуального користування;
15) введення військової цензури за поштовими відправленнями та повідомленнями, переданими за допомогою телекомунікаційних систем, а також контролю за телефонними переговорами, створення органів цензури, які безпосередньо займаються зазначеними питаннями;
16) інтернування (ізоляція) відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права громадян іноземної держави, воюючого з Російською Федерацією;
17) заборона або обмеження виїзду громадян за межі території Російської Федерації ;
18) введення в органах державної влади, інших державних органах, органах військового управління, органах місцевого самоврядування та організаціях додаткових заходів, спрямованих на посилення режиму секретності;
19) припинення діяльності в Російській Федерації іноземних та міжнародних організацій, щодо яких правоохоронними органами отримані достовірні відомості про те, що зазначені організації здійснюють діяльність, спрямовану на підрив оборони і безпеки Російської Федерації.
На території, на якій введено військовий стан, референдуми і вибори до органів державної влади та органи місцевого самоврядування не проводяться.
У період дії воєнного стану федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації з метою виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб, забезпечення Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів , спеціальних формувань і для потреб населення можуть бути передбачені заходи, пов'язані з введенням тимчасових обмежень на здійснення економічної і фінансової діяльності, оборот майна, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, на пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації, тимчасово змінені форма власності організацій, порядок та умови процедур банкрутства, режим трудової діяльності та встановлено особливості фінансового, податкового, митного та банківського регулювання як на території, на якій введено військовий стан, так і на територіях, на яких військовий стан не введено.
Сили забезпечення режиму воєнного стану:
- Збройні Сили РФ;
- інші війська;
- військові формування;
- правоохоронні органи.
Завдання, які стоять перед силами забезпечення режиму воєнного стану:
1) підтримання особливого режиму в'їзду на територію, на якій введено військовий стан, і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;
2) участь у порятунку і евакуації населення, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями;
3) охорона військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;
4) припинення діяльності незаконних збройних формувань, терористичної та диверсійної діяльності;
5) охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки;
6) участь у проведенні інших заходів щодо забезпечення режиму воєнного стану.
Повноваження Президента РФ в області забезпечення режиму воєнного стану:
1) здійснює керівництво організацією забезпечення режиму воєнного стану;
2) забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади з метою забезпечення режиму воєнного стану;
3) контролює застосування заходів щодо забезпечення воєнного стану;
4) визначає відповідно до ФКЗ « Про воєнний стан »заходи щодо забезпечення режиму воєнного стану, застосовувані федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів РФ і органами військового управління на території, на якій введено військовий стан, а також повноваження зазначених органів щодо застосування цих заходів;
  5) визначає завдання та встановлює порядок залучення Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів для забезпечення режиму воєнного стану;
  6) призупиняє діяльність політичних партій, інших громадських об'єднань, релігійних об'єднань, провідних пропаганду і (або) агітацію, а одно іншу діяльність, що підриває в умовах воєнного стану оборону і безпеку Російської Федерації;
  7) встановлює заборони або обмеження на проведення зборів, мітингів і демонстрацій, ходів і пікетування, а також інших масових заходів;
  8) встановлює заборони на проведення страйків і на призупинення або припинення діяльності організацій іншим способом;
  9) визначає порядок проходження військової служби в період дії воєнного стану;
  10) вживає необхідних заходів з припинення або призупинення дії міжнародних договорів Російської Федерації з іноземною державою (групою держав), які вчинили (вчинили) акт агресії проти Російської Федерації, і (або) державами, союзними з ним (ними);
  11) припиняє в умовах воєнного стану діяльність в Російській Федерації іноземних та міжнародних організацій, щодо яких правоохоронними органами отримані достовірні відомості про те, що зазначені організації здійснюють діяльність, спрямовану на підрив оборони і безпеки Російської Федерації;
  12) встановлює на території, на якій введено військовий стан, особливий режим роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій та зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей і для навколишнього природного середовища;
  13) затверджує положення про федеральних органах виконавчої влади, керівництво якими він здійснює.
  Повноваження Ради Федерації РФ в області забезпечення режиму воєнного стану:
  1) розглядає прийняті Державною Думою федеральні закони з питань забезпечення режиму воєнного стану;
  2) розглядає прийняті Державною Думою федеральні закони з питань припинення або призупинення дії міжнародних договорів РФ з іноземною державою (групою держав), які вчинили (вчинили) акт агресії проти Російської Федерації, та державами, союзними з ним (ними).
  Повноваження Державної Думи РФ в області забезпечення режиму воєнного стану:
  1) приймає федеральні закони з питань забезпечення режиму воєнного стану;
  2) приймає федеральні закони з питань припинення або призупинення дії міжнародних договорів РФ з іноземною державою (групою держав), які вчинили (вчинили) акт агресії проти Російської Федерації, та державами, союзними з ним (ними).
  Повноваження Уряду РФ в області забезпечення режиму воєнного стану:
  1) керує в межах своєї компетенції діяльністю федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і організацій щодо забезпечення режиму воєнного стану;
  2) організовує розробку і забезпечує застосування заходів, спрямованих на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) для державних потреб, забезпечення Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів, спеціальних формувань і для потреб населення;
  3) визначає порядок укладання договорів (контрактів) на виконання організаціями завдань (замовлень) з метою забезпечення оборони і безпеки Російської Федерації, а також порядок припинення дії раніше укладених договорів (контрактів);
  4) організовує роботу щодо забезпечення потреб держави в період дії воєнного стану матеріально-технічними, трудовими та іншими ресурсами, організовує розробку військово-господарського плану;
  5) затверджує положення про федеральних органах виконавчої влади, керівництво якими воно здійснює.
  Обов'язки громадян, які перебувають на території, на якій введено військовий стан:
  1) виконувати вимоги федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, і їх посадових осіб та сприяти таким органам і особам;
  2) з'являтися за викликом у федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, а також у військові комісаріати районів, міст без районного поділу, інших муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень, на територіях яких зазначені громадяни проживають;
  3) виконувати вимоги, викладені в отриманих ними приписах, повістках і розпорядженнях федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління, що забезпечують режим воєнного стану, і їх посадових осіб;
  4) брати участь у порядку, встановленому Урядом РФ, у виконанні робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки, систем життєзабезпечення і військових об'єктів, а також у боротьбі з пожежами, епідеміями та епізоотіями, вступати в спеціальні формування;
  5) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває у їх власності, з подальшою виплатою державою вартості зазначеного майна.
  Обов'язки організації в період дії воєнного стану:
  1) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває у їх власності, з подальшою виплатою державою вартості зазначеного майна;
  2) виконувати завдання (замовлення) з метою забезпечення оборони і безпеки Російської Федерації відповідно до укладених договорів (контрактів). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "13.8. Режим воєнного стану"
 1. Коментар до п. 3
    режиму воєнного стану відповідно до Конституції Російської Федерації і федеральним конституційним законом; - приймає відповідно до федеральних законів рішення про залучення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів до виконання завдань з використанням озброєння не за їх призначенням; - стверджує концепції і плани будівництва та
 2. Коментар до п. 2
    режим діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, їх посадових осіб, громадських об'єднань, що допускає встановлені зазначеним Федеральним конституційним законом окремі обмеження прав і свобод громадян Російської Федерації, іноземних громадян, осіб без громадянства, прав
 3. Тема 2.4. Державні органи Російської Федерації
    воєнного стану повинен бути визначений федеральним конституційним законом. Повноваження у сфері зовнішньої політики і міжнародних відносин. Повноваження Президента у сфері зовнішньої політики сконцентровані головним чином в ст. 86 Конституції. Найважливіше з них записано в пункті «а» цієї статті, де говориться, що Президент здійснює керівництво зовнішньою політикою Російської Федерації.
 4. 15.1. Поняття, особливості та види адміністративно-правових режимів
    режимів залежить від співвідношення термінів «режим», «правовий режим», «адміністративно-правовий режим». Під режимом прийнято розуміти законность2, порядок3, соціальний режим деяких об'єктів або видів діяльності, закріплених правовими нормами і забезпеченими сукупністю юридичних средств4, сукупність методів, систем правил, заходів, встановлених для досягнення певної мети. Така
 5. 15.3. Правовий режим воєнного стану
    режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності. Він передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та
 6. 41.2. Повноваження державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у сфері оборони. Права і обов'язки громадян України у сфері оборони
    режиму воєнного стану. Організація територіальної оборони України на всій території покладено на Генеральний штаб Збройних сил України, на обласні державні адміністрації покладено організацію територіальної оборони в областях. Безпосереднє керівництво територіальною обороною країни покладається на заступника міністра оборони України - командувача Сухопутними військами
 7. 32. Обмеження прав і свобод особистості
    режим воєнного стану, і їх посадових осіб; 4) брати участь у виконанні робіт для потреб оборони, ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів економіки; 5) надавати відповідно до федеральних законів необхідне для потреб оборони майно, що перебуває в їх власності, з подальшою виплатою державою вартості
 8. § 1. Тема адміністративно-владного примусу у творчості російських юристів
    режиму надзвичайного стану, вони так і не були скасовані. Легітимної можливості видання виконавчою владою зазначених актів не існує до цих пір: чинне законодавство виключає таку можливість, хоча в перспективі її не можна повністю виключити, наприклад, подібні екстрені ситуації можуть бути передбачені у федеральних конституційних законах про надзвичайний і військовому
 9. Коментар до статті 19.25
    режим воєнного стану вводиться на території Російської Федерації або в її окремих місцевостях Президентом РФ у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії. Відповідно до підп. 5 п. 3 ст. 18 Федерального конституційного закону "Про військовому становищі" громадяни, які перебувають на території, на якій введено військовий стан, зобов'язані надавати в
 10. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
    режим, що діє в Російській Федерації (ст. 28). Крім того, «набір» пільг, що міститься в даному законі, зараз виглядає значно інакше, ніж у 1991 р., коли закон був прийнятий і введений в дію. Так, відповідно до Закону від 4 липня 1991 р. підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам, а також спільні підприємства з іноземною часткою понад 30% статутного капіталу
© 2014-2022  yport.inf.ua