Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

15.1.4. Законність і доцільність

Важливе значення має питання про співвіднесенні законності і доцільності, від правильного рішення якого залежать не тільки підтримка і зміцнення законності в країні, але й досягнення при цьому тих соціальних цілей, які намічаються при прийнятті законів і підзаконних актів.
При розгляді даної проблеми мова, очевидно, йде про тих суспільних відносинах, які упорядковуються за допомогою норм права. Якщо життєве стосунок не піддається правовому регулюванню, то воно не охоплюється сферою дії вимог законності. Тоді орієнтирами поведінкових актів соціальних суб'єктів і мірилом їх соціальної значущості служать інші (неправові) різновиди соціальних норм.
Стосовно до суспільних відносин, регульованим за допомогою правових норм, законність і доцільність не повинні протиставлятися одне одному. Якщо закон та інші нормативно-правові акти носять правовий характер, то в них виражена доцільність, що досягаються за їх допомогою цілі є пріоритетними. Відхилення від них під приводом бажаності «інших цілей» здатне заподіяти шкоду суспільним інтересам. І законно, і доцільно те, що узгоджується з веліннями і метою закону, права.
Значить, у рамках регульованих правом відносин доцільність є не що інше, як сообразованіе учасниками цих відносин своєї поведінки з тією соціальною метою, заради досягнення якої встановлено правову норму, що підлягає у даному випадку реалізації. Відступ від наміченої в праві мети за мотивами вигоди, користі чи інших подібних міркувань як незаконно, так і недоцільно.
Воно повинно розцінюватися в кращому випадку як зловживання правом (повноваженнями) навіть за умови, якщо зовні не виходить за межі велінь і правил правової норми, явно не відповідає її мети. Ця обставина досить чітко відображено, наприклад, у статті 10 ГК РФ (перша частина), що не допускає зловживання правом в будь-якій формі під загрозою відмови від захисту.
У тих випадках, коли норми права допускають можливість різних варіантів поведінки, учасникам регульованих відносин належить вибрати з них найбільш доцільний. Це може стосуватися як загальних правил, позначених в диспозиціях правових норм, так і заходів примусу чи заохочення, передбачених у їх санкціях. При реалізації санкції правових норм доцільно таке законне, тобто що відповідає змісту і мети закону поведінку, яке найкращим чином узгоджується з особливостями даного конкретного громадського відносини. Тут, таким чином, доцільність, не вступаючи в колізію з законністю, припускає сообразованіе своїх дій з нормативно-правовим приписом, його соціальною метою і найбільш оптимальними в даній ситуації варіантами поведінки.
Все сказане вище вкрай важливо, щоб не допустити свавілля, особливо з боку можновладців з посиланням на «доцільність». У російській історії чимало фактів нехтування права, закону, пристосування їх до своїх особистих інтересам під хибним приводом «доцільності». Їх було предостатньо в роки радянської влади, коли партійні верхи безкарно ставили цю саму «доцільність» над законом на кожному кроці заради свого блага. Такі факти не поодинокі й сьогодні, коли всілякі «глави» різних рівнів з легкістю відсувають в дальній кут шухляди свого столу правові акти, якщо вважають «доцільним» діяти інакше, за своїм розсудом. Хоча змінилися автори подібного свавілля і їх пояснення, однак суть залишається та ж сама. Це - свавілля, не сумісне з конституційною законністю, з правовою державою, із захистом прав і свобод особистості, з демократичним розвитком суспільства в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1.4. Законність і доцільність "
 1. 25.2.5. Пред'явлення позову про повернення з бюджету зайво сплачених або надмірно стягнутих сум податків, пені та штрафів
  законодавстві немає нормативно чіткої вказівки, хто повинен виступати відповідачем за позовами про повернення з бюджету сум податків, пені та штрафів. З одного боку, ст. 78-79 НК РФ передбачають, що повернення цих сум є обов'язком податкового органу, з іншого - фактичне повернення грошових коштів самим податковим органом може викликати труднощі, оскільки коштами бюджету податкові
 2. 19.1. Поняття законності і дисципліни в державному управлінні
  законодавства всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями Принцип законності є конституційним і закріплений у ст. 15 Конституції Російської Федерації Законність забезпечує однакове розуміння і застосування правових норм як керуючими, так і керованими суб'єктами Вона є об'єктивною умовою
 3. Де відбувається оформлення спадщини?
  Доцільно подбати про отримання необхідних довідок та
 4. Міжамериканську конвенцію про право, застосовне до міжнародного контракту (Мехіко, 17 березня 1994 р.)
  доцільність гармонізації питань міжнародної торгівлі; враховуючи, що економічна незалежність держав сприяє регіональної інтеграції і що для стимулювання даного процесу необхідно полегшення міжнародних контрактів шляхом усунення відмінностей в їх правовому оформленні, домовилися прийняти наступну
 5. ТЕМА 21. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК
  законності. Її співвідношення з доцільністю і справедливістю. 2. Гарантії законності. Система російських державних органів, що наглядають за законністю. Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ. 3. Правопорядок і громадський порядок. Роль і місце міліції в російській системі правоохоронних органів. 4. Дисципліна: поняття, види, шляхи зміцнення в умовах
 6. 21.1. Законність в державному управлінні: поняття, загальні риси, принципи
  законності: 1) є принципом організації та діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських об'єднань і громадян; 2) виступає обов'язковим вимогою до діяльності суб'єктів державного управління; 3) є методом здійснення владних повноважень суб'єктів управлінської діяльності; 4)
 7. Коментар до п. 1
  доцільним у тому випадку, коли особливості військово-облікової спеціальності, що має відношення до роботи з технічними засобами, вимагають регулярних практичних занять з тим, щоб не відбувалася втрата отриманих професійних навичок, а також у тому випадку, коли необхідно збільшення терміну загальної тривалості військової служби, наприклад, для здійснення перерахунку
 8. Стаття 104.2. Конфіскація грошової суми замість майна Коментар до статті 104.2
  доцільним, що при ухваленні рішення про конфіскацію грошової суми замість предмета, що підлягає конфіскації та здобутого злочинним шляхом, суд повинен враховувати не тільки його вартість, а й відшкодування всіх доходів, які ця особа здобула б або повинна була здобути за весь час володіння цим предметом (ст. 303 ГК
 9. Стаття 418. Ведення документації при вирішенні колективного трудового спору
  доцільно використовувати форми документів, що містяться в додатках до рекомендацій, затверджених Мінпраці Росії 14.08.2002: N 57 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору примирною комісією; N 58 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового спору за участю посередника; N 59 - про організацію роботи з розгляду колективного трудового
 10. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  доцільно направити працівника на медичний огляд
 11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  законів і підзаконних актів, що видаються органами влади Російської Федерації. 4. Як розуміється правова норма і яка її структура? 5. Охарактеризуйте дію правових норм у часі, у просторі і по колу осіб. 6 . Чи слід віддавати перевагу принципом законності перед принципом доцільності? 7. Підготуйте схему з підстав та складом правовідносин. 8. Що розуміють під
 12. 33. Законність і правопорядок
  законності , стверджує загальність вимоги дотримання законів і заснованих на них підзаконних нормативних актів, верховенство і єдність закону, рівність громадян перед законом і судом і витікаючу з нього невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за вчинене правопорушення, пронизує всі сторони життя, змісту і дії права, починаючи з його формування в процесі
 13. 12.9. Вимоги, що пред'являються до правових актів управління. Дія правових актів управління
  законності. Доцільність правового акта управління - корисність правового акта з точки зору державних інтересів, здатність найбільш оптимально вирішувати управлінські ситуації. Для досягнення доцільності враховуються такі чинники: 1) стан системи управління; 2) раніше прийняті акти; 3) можливі варіанти вирішення проблеми; 4) інтереси
© 2014-2022  yport.inf.ua