Головна
ГоловнаАдміністративне , фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В . Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

21.1. Законність в державному управлінні: поняття, загальні риси, принципи

Законність в державному управлінні режим належного функціонування системи державного управління, що складається в точному, строгому і неухильному дотриманні та виконанні всіма суб'єктами управлінських відносин діють на території держави нормативних правових актів.
Загальні риси законності:
1) є принципом організації та діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських об'єднань і громадян;
2) виступає обов'язковою вимогою до діяльності суб'єктів державного управління;
3) є методом здійснення владних повноважень суб'єктів управлінської діяльності;
4) грунтується на чинному російському законодавстві;
5) являє собою режим належної поведінки фізичних лип і колективних суб'єктів у сфері державного управління.
Принципи законності наступні.
Верховенство закону - полягає у вимозі точно і неухильно дотримуватися і виконувати нормативні правові акти, що діють на території держави; вимозі дотримуватися ієрархію нормативних правових актів; вимозі відповідності нормативних правових актів меншої юридичної сили тим, які мають більшу юридичною силою.
Рівність перед законом - перед законом усі рівні незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до релігії, інших обставин і несуть рівну обов'язок дотримуватися вимог юридичних норм, а в разі їх порушення несуть рівну юридичну відповідальність.
Єдність законності - дія законів, підзаконних нормативних правових актів на території всієї держави одноманітно, їх тлумачення та застосування не повинні відрізнятися в залежності від територіального масштабу дії; це насамперед єдність нормативної основи законності для всієї держави.
Загальність і незаперечність законності - вимоги законності поширюються на діяльність як органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, так і громадян, громадських об'єднань; ніхто з суб'єктів управлінських відносин не може бути виключений зі сфери законності .
Гарантированность прав і свобод особистості - складається в конституційному закріпленні основоположних прав і свобод людини і громадянина, створення умов для їх реалізації.
Невідворотність відповідальності за порушення законності - кожен факт порушення законності має отримати належну державно-правову оцінку, яка виражається в обов'язки винних осіб нести встановлені обмеження.
Неприпустимість протиставлення законності і доцільності - полягає в тому, що суб'єктам управлінських відносин надається можливість вибрати найбільш доцільний варіант поведінки в межах певних юридичних норм; в разі суперечності між законністю і доцільністю пріоритет віддається законності з урахуванням подальшої зміни нормативної правової бази.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.1. Законність в державному управлінні: поняття, загальні риси, принципи "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  законодавство регулює відносини між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, або з їх участю ... ». Слід звернути увагу, що законодавець як комерційних (підприємницьких) правовідносин називає два види відносин: цивільно-правові відносини, в яких на обох сторонах беруть участь підприємці (наприклад, ст. 310 ЦК), і цивільно-правові
 2. § 4. Акціонерні товариства
  законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і створюваних на території Російської Федерації, за окремими винятками, що стосуються організації АТ в банківській, інвестиційній та страховій сферах, а також тих акціонерних товариств,
 3. § 1. Загальні положення
  законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі, ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. -
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  закону «Про банки і банківську діяльність» [1]. Хоча пройшло менше десяти років існування банківської системи в її нинішньому вигляді, така структура повністю себе виправдала і має бути збережена на майбутнє. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 191 Деякі вчені-юристи, наприклад, Д.В. Нефедов, пропонують
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  закону - ч. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК РФ, в будь-якому випадку довірчий керуючий зобов'язаний інформувати іншу сторону здійснюваної операції про те, що він діє в якості довірчого керуючого. Інакше вчинені довірчим керуючим угоди будуть вважатися досконалими в його інтересах, а не в інтересах засновника управління, і зобов'язуватися за такими угодами буде безпосередньо довірчий
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  законом як інституту, який не може бути ліквідована. Самоврядування як форма організації влади принципово недоторканно, що відображено в ст. 12 Конституції Російської Федерації. Тому місцеве самоврядування - один з найважливіших інститутів, необхідний елемент демократичної організації державного і суспільного життя будь-якої держави, яка вважає себе правовою ". Дане
 7. § 2. Історичні аспекти формування російської моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  закономірність життєдіяльності людського суспільства. І тому термін "місцеве самоврядування" або "муніципальне управління" (як правове поняття) бере свій початок ще з часів Стародавнього Риму. "муніципалітети" там називали міста, які користувалися правами самоврядування. --- Маркс К., Енгельс Ф. Вибрані твори: У 3 т. Т. 3. М., 1986. С. 140.
 8. § 3. Теоретичні основи побудови моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  законопроекту про реформу місцевого самоврядування), а також у нормах французьких конституцій XVIII в. та Конституції Бельгії 1831 Головна мета всіх теорій самоврядування - визначити співвідношення індивіда і держави, місцевої та центральної влади. Два основних погляду на місцеве самоврядування стали джерелами цих теорій: уявлення про місцеве самоврядування як особливому суб'єкті, що відрізняється
 9. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  законодавстві як предмета діяльності органу, дані області (сфери) суспільних відносин стають юридичною категорією. Винятковість муніципальної-правових відносин пов'язана, на думку дослідників, з тим, що муніципально-правові відносини є основними, базовими на територіях, де здійснюється місцеве самоврядування. І особливо важливо підкреслити той факт, що
 10. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  закону 1995 відносили прийняття статуту муніципального освіти, визначення структури органів місцевого самоврядування, встановлення і зміна меж муніципальних утворень, програми розвитку територій та ін Новий Федеральний закон вніс принципові зміни в цю сферу: згідно п. 1 ч. 10 ст. 35 нового Федерального закону прийняття статуту муніципального освіти і внесення до нього
© 2014-2022  yport.inf.ua