Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

20.7. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення

Постанова по справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили:
1) після закінчення терміну, встановленого для оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення, якщо зазначена постанова не було чи опротестоване;
2) після закінчення терміну, встановленого для оскарження рішення за скаргою, протесту, якщо зазначене рішення не було оскаржено або опротестовано, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову;
3) негайно після винесення що не підлягає оскарженню рішення за скаргою, протесту, за винятком випадків, якщо рішенням скасовується винесену постанову.
Постанови по справі про адміністративне правопорушення, виконання яких суддею, органом, посадовою особою, які винесли їх, можуть бути відстрочені на строк до одного місяця: у вигляді адміністративного арешту, позбавлення спеціального права, адміністративного штрафу (за винятком стягнення адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення).
Обставини, що тягнуть припинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання: видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання; скасування або визнання такими, що втратили силу закону або його положення, що встановлюють адміністративну відповідальність за скоєне; смерть особи , залученого до адміністративної відповідальності, або оголошення її у встановленому законом порядку померлим; закінчення строків давності виконання постанови про призначення адміністративного покарання, встановлених ст. 31.9 КоАП; скасування постанови.
Види виробництв по виконанню постанови у справах про адміністративні правопорушення:
1) провадження по виконанню постанов про накладення попередження;
2) провадження по виконанню постанови про накладення адміністративного штрафу;
3) провадження по виконанню постанови про накладення адміністративного штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення;
4) провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права, наданого фізичній особі;
5) провадження по виконанню постанови про адміністративний арешт;
6) провадження по виконанню постанови про адміністративне видворення за межі Російської Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства;
7) провадження по виконанню постанови про дискваліфікацію.
Порядок сплати штрафу:
- адміністративний штраф повинен бути сплачений особою, залученими до адміністративної відповідальності, не пізніше 30 днів з дня набрання постановою про накладення адміністративного штрафу в законну силу або з дня закінчення терміну відстрочки або строку розстрочки;
- при відсутності самостійного заробітку у неповнолітнього штраф стягується з його батьків та інших законних представників;
- сума штрафу вноситься або перераховується особою, залученими до адміністративної відповідальності, в банк або іншу кредитну організацію, за винятком випадків стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення.
При несплаті штрафу в строк копія постанови про накладення штрафу надсилається суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову: щодо фізичної особи - в організацію, в якій особа, притягнуте до адміністративної відповідальності, працює, вчиться або одержує пенсію, для утримання суми штрафу з його заробітної плати, винагороди, стипендії, пенсії чи з інших доходів; стосовно юридичної особи - в банк або іншу кредитну організацію для стягнення суми штрафу з грошових коштів або з доходів юридичної особи.
Черговість стягнення штрафу встановлюється у відповідності з федеральним законодавством (ФЗ від 21 липня 1997 р. № 119-ФЗ «Про виконавче провадження»).
У разі звільнення фізичної особи, залученого до адміністративної відповідальності, або неможливості стягнення суми штрафу з його заробітної плати або з інших доходів адміністрація організації у триденний строк з дня звільнення вказаної особи або настання події, що тягне неможливість стягнення суми штрафу, повертає копію постанови про накладення штрафу судді, органу, посадовій особі, який виніс постанову. При цьому зазначаються: місце роботи (якщо воно відоме) фізичної особи, залученого до адміністративної відповідальності; причини неможливості призвести адміністративне стягнення, а також робиться відмітка про утримання (якщо вони вироблялися).
Якщо фізична особа, піддана штрафу, не працює або стягнення суми штрафу з його заробітної плати або з інших доходів неможливо, а також у разі відсутності грошових коштів на рахунках юридичної особи, що зазнає штрафу, постанова про накладення штрафу надсилається суддею, органом, посадовою особою, які винесли постанову, судового пристава-виконавця для звернення адміністративного стягнення на майно, що належить фізичній та юридичній особі.
Постанова судді про оплатне вилучення або конфіскації речі, що явилася знаряддям вчинення або предметом правопорушення, виповнюється судовим приставом-виконавцем, а постанову про вилучення або конфіскації зброї і бойових припасів - органами внутрішніх справ.
Реалізація возмездно вилучених або конфіскованих речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами правопорушення, здійснюється в порядку, встановленому Урядом РФ.
Конфісковані примірники творів і фонограм (контрафактних), матеріали та обладнання, що використовуються для їх відтворення, та інші знаряддя вчинення адміністративного правопорушення підлягають знищенню, за винятком випадків їх передачі володарю авторських і суміжних прав на його прохання.
Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом відповідного виду або іншими видами техніки здійснюється шляхом вилучення водійського посвідчення, посвідчення на право керування суднами або посвідчення тракториста-машиніста, якщо водій, судноводій або тракторист-машиніст позбавлений права керування всіма видами транспортних засобів, суден та іншої техніки.
Виконання постанови про позбавлення права на експлуатацію радіоелектронних засобів або високочастотних пристроїв здійснюється шляхом вилучення спеціального дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або високочастотних пристроїв.
Виконання постанови про позбавлення права полювання здійснюється шляхом вилучення мисливського квитка.
Після закінчення терміну позбавлення спеціального права документи, вилучені у особи, що зазнає даному виду адміністративного покарання, підлягають поверненню.
Перебіг строку позбавлення спеціального права починається з дня набрання чинності постанови про призначення покарання у вигляді позбавлення відповідного спеціального права.
У разі ухилення особи, позбавленої спеціального права, від здачі відповідного посвідчення (спеціального дозволу) або інших документів термін позбавлення спеціального права переривається. Перебіг строку починається з дня здачі особою або вилучення у нього відповідного посвідчення (спеціального дозволу) або інших документів.
Перебіг строку позбавлення спеціального права в разі призначення особі, позбавленій спеціального права, адміністративного покарання у вигляді позбавлення того ж спеціального права починається з дня, наступного за днем закінчення строку адміністративного покарання, застосованого раніше.
Постанова судді про адміністративний арешт виконується органами внутрішніх справ негайно після винесення такої постанови.
Особа, піддана адміністративному арешту, утримується під вартою в місці, визначеному органами внутрішніх справ. При виконанні постанови про адміністративний арешт здійснюється особистий огляд особи, що зазнає адміністративному арешту.
Відбування адміністративного арешту здійснюється в порядку, встановленому Урядом РФ.
Режим утримання забезпечує: сувору ізоляцію, охорону і постійний нагляд за арештованими з метою запобігання вчинення ними нових правопорушень; роздільне утримання заарештованих в залежності від статі порушників, виду вчиненого правопорушення; дотримання внутрішнього розпорядку спеціальних установ органів внутрішніх справ, призначених для утримання заарештованих.
Постанова про адміністративне видворення за межі Російської Федерації виконують органи і війська прикордонної служби, органи внутрішніх справ.
Виконання постанови про адміністративне видворення іноземного громадянина або особи без громадянства проводиться шляхом або офіційної передачі іноземного громадянина або особи без громадянства представнику влади іноземної держави, на територію якого зазначена особа видворяється, або контрольованого самостійного виїзду особи, що підлягає адміністративному видворенню за межі Російської Федерації.
Про адміністративне видворення іноземного громадянина або особи без громадянства з пункту пропуску через державний кордон РФ повідомляються влади іноземної держави, на територію або через територію якої зазначена особа видворяється, якщо адміністративне видворення передбачено міжнародним договором РФ з зазначеною державою .
У разі якщо передача особи, яка підлягає адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, представнику влади іноземної держави не передбачена міжнародним договором РФ з зазначеною державою, адміністративне видворення особи здійснюється в місці, визначеному органами прикордонної служби.
Виконання постанови про адміністративне видворення іноземного громадянина або особи без громадянства оформляється у вигляді двостороннього або одностороннього акту, який долучається до постанови.
До адміністративного видворення за межі Російської Федерації іноземний громадянин чи особа без громадянства за рішенням суду можуть міститися в спеціальних приміщеннях.
Виконання постанови про дискваліфікацію проводиться шляхом припинення договору з дискваліфікованим особою на здійснення ним діяльності з управління юридичною особою. При укладанні договору на здійснення діяльності з управління юридичною особою уповноважена укласти договір особа зобов'язана запросити інформацію про наявність дискваліфікації фізичної особи в органі, що веде реєстр дискваліфікованих осіб.
Постанова про дискваліфікацію має бути негайно виконано особою, залученими до адміністративної відповідальності, шляхом припинення управління юридичною особою.
Формування та ведення реєстру дискваліфікованих осіб здійснюються органом, уповноваженим Урядом РФ. Інформація, що міститься в реєстрі дискваліфікованих осіб, відкрита для ознайомлення. Зацікавлені особи за плату право отримати інформацію з реєстру у вигляді виписок про конкретні дискваліфікованих обличчях. Порядок формування та ведення реєстру дискваліфікованих осіб, а також розмір плати за надання інформації з реєстру визначаються Урядом РФ.
Копія вступило в силу постанови про дискваліфікацію направляється який виніс його судом до органу, уповноваженого Урядом РФ, або його територіального органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.7. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення "
 1. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  виконання винесеної по справі про адміністративне правопорушення постанови; 4) виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за наявності хоча б однієї з таких обставин: - відсутність події адміністративного
 2. 20.2. Види суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення
  виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення (глава 32 КпАП). Суб'єкти, що мають особистий інтерес у справі про адміністративне правопорушення: особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілий, законний представник фізичної особи, законний представник юридичної особи, захисник, представник. Особа, в
 3. 20.2. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні проступки
  виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, застосовуються заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (заходи процесуального забезпечення). Це: адміністративне затримання, особистий огляд і огляд речей, вилучення речей і документів. Найважливішим завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне і
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  виконання Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і про забезпечення конституційних прав населення на самостійне вирішення питань місцевого значення ". --- --- СЗ РФ. 1996. N 30. Ст. 3576. На федеральному рівні регулювання питань місцевого самоврядування здійснюється Указами Президента РФ, в
 5. § 2. Місцева адміністрація
    виконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми актами вводить в дію рішення адміністрації, уособлюючи її як єдиний орган. Главою місцевої адміністрації в першої моделі є глава муніципального освіти за посадою; в другій - особа, яка призначається
 6. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
    виконанню на всій території Російської Федерації, а у випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації - на території інших держав. На арбітражні суди покладено три основні завдання: 1) захист порушених або оспорюваних прав і законних інтересів організацій і громадян; 2) сприяння зміцненню законності; 3) сприяння попередження правопорушень. Всі три
 7. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
    виконання органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування зобов'язані виконати дані приписи, а якщо вони не згодні з ними, то має право звернутися до суду. Пункт 3 ч. 1 ст. 75 Федерального закону 2003 встановлює, що якщо при здійсненні окремих переданих державних повноважень за рахунок надання субвенцій місцевим
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    виконанням бюджету. --- Статут Ставропольського краю / / Ставропольські відомості. 10 жовтня 1994 Ст. 73. Статут Новгородської області містить загальні принципи організації місцевого самоврядування в області, до яких так само, як це зроблено в Статуті Ставропольського краю, відноситься можливість створення виборних та інших органів місцевого самоврядування. Внутрішню
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    виконання прийнятих судами рішень. Для цього необхідно, по-перше, підвищення ефективності заходів процесуального примусу. Нікчемні штрафи за неявку в судове засідання зводять нанівець всі зусилля суду з якнайшвидшому розгляду справи і, більше того, породжують впевненість, що виклик до суду може бути безкарно проігноровано. Застосування ж більш суворих заходів адміністративного законодавства
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    виконаної угоди. Якщо згоду на угоду отримано, то його відкликання не допускається. Так, батьки не можуть оскаржити угоду на тій підставі, що змінилося їх відношення до угоди, яку вони вже схвалили. Слід враховувати, що у випадках, передбачених законом, батьки, усиновителі та піклувальники, що дають згоду на угоди неповнолітніх, повинні, в свою чергу, отримати попереднє
© 2014-2022  yport.inf.ua