Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення

Виробництво по справах про адміністративні правопорушення сукупність адміністративно-процесуальних норм і заснована на них діяльність уповноважених органів і посадових осіб щодо застосування заходів адміністративного покарання.
Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення:
1) всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи;
2) дозвіл справи про адміністративне правопорушення відповідно до закону;
3) забезпечення виконання винесеної по справі про адміністративне правопорушення постанови;
4) виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень.
Виробництво по справах про адміністративні правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за наявності хоча б однієї з таких обставин:
- відсутність події адміністративного правопорушення;
- відсутність складу адміністративного правопорушення, у тому числі недосягнення фізичною особою на момент вчинення протиправних дій (бездіяльності) віку, передбаченого КоАП для притягнення до адміністративної відповідальності, або неосудність фізичної особи, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність);
- дія особи в стані крайньої необхідності;
- видання акта амністії, якщо такий акт усуває застосування адміністративного покарання;
- скасування закону , який встановлює адміністративну відповідальність;
- закінчення строків давності притягнення до адміністративної відповідальності;
- наявність по одному і тому самому факту вчинення протиправних дій (бездіяльності) особою, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, постанови про призначення адміністративного покарання або постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або постанови про порушення кримінальної справи;
- смерть фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення.
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення - відносно самостійна частина виробництва, якій притаманні конкретні завдання, склад учасників, процесуальне оформлення результатів.
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.
- порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування;
- розгляд справи про адміністративне правопорушення;
- перегляд постанов і рішень по справах про адміністративні правопорушення;
- виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення "
 1. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поняття "асоціація власників житла" (тотожне російському - "товариство власників житла"). Асоціація створюється для управління кондоминиумом ("кондомініум" від лат. "Співволодіння", "спільне користування"). Кожен домовласник в кондомініумі є також власником земельної ділянки, що входить до складу кондомініуму. На Заході, в США особливо, велика частина житлового
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці . Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 3. Глава 24 Формування нової системи права
  поняття злочину, вини, мети покарання, поняття необхідної оборони, крайньої необхідності, перелік пом'якшувальних і обтяжуючих обставин. Юридична техніка цього кодексу досить висока: законодавець вперше прагнути використовувати найбільш ємні й абстрактні юридичні формулювання і відходить від традиційної для російського права казуальної системи. Щоб окрема норма могла увібрати в
 4. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  понятті ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- Див: Ойгензіхт В.А. Проблема ризику в цивільному праві (частина друга). Душанбе, 1972. С. 47. Деякі автори вкладали в це ж поняття і більш широке зміст. Прикладом могли служити висловлювання А.А. Собчака, який
 5. 2.2. Поняття та ознаки судової влади
  поняття влади як такої включає різні аспекти, має різний зміст залежно від сфери впливу (державна, місцева, сімейна і т.д.) - У загальному вигляді поняття влади можна визначити як здатність і можливість робити визначальний вплив на діяльність, поведінка-людей-за допомогою будь-яких засобів: волі, авторитету, права, насильства та ін Поняття судової влади
 6. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  поняття в процесі наукових досліджень, зводяться в певну систему. Вхідні в систему принципи правосуддя можна відносити до принципів судоустрою (незалежність суддів, участь громадян у правосудді тощо) і принципам судочинства (кримінальне, адміністративне, цивільне, арбітражне). Однак, враховуючи їх тісний зв'язок і взаємозалежність, властиву організації та діяльності суду,
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  поняттями "заявник" і "особа, щодо якої порушено кримінальну справу". 1.80. Законодавець не роз'яснює змісту поняття "заявник". Напевно, тому К.Б. Калиновський до числа таких відносить також особа, котре з'явилося з повинною. Здається, що таке широке тлумачення даного поняття не цілком виправдано. Законодавець ніде в КПК особа, яка звернулася до компетентного органу
 8. 19.4. Структура адміністративного процесу
  поняттям процесуального провадження. Узагальнення законодавства, що закріплює процесуальні провадження як елементи юридичного процесу, а також облік висловлювань ряду вчених-процесуалістів дозволяє авторам монографії «Теорія юридичного процесу» запропонувати наступне визначення процесуального провадження. «Це - головний елемент юридичного процесу, що представляє собою системне
 9. § 1. Тема адміністративно-владного примусу у творчості російських юристів
  поняття розглядалися як злочини, що розрізняються ступенем суспільної небезпеки. Велика роль у дослідженні та розробці теорії адміністративної відповідальності належить ординарному професору кафедри державного та адміністративного права Демидівського юридичного ліцею (м. Ярославль), надалі професору Московського університету І.Т. Тарасову (1849 -?). Перші роботи
 10. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  поняття bona fides історично мінливе, розвивається з ходом історії і вшир, і вглиб "(Мітюков А.К. Відповідальність продавця за евікція в історико-порівняльному висвітленні. Київ, 1906. С. 132). Саме такий підхід продемонстрував ВАС РФ, скасовуючи рішення суду, який відмовив у позові постачальника до покупця про оплату поставленої продукції з того мотиву, що позивач "не є власником
© 2014-2022  yport.inf.ua