Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко . Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

20.6. Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення

Існує наступний порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення: винесеного суддею - у вищестоящий суд; винесеного колегіальним органом - в районний суд за місцем знаходження колегіального органу; винесеного посадовою особою - в вищестоящий орган, вищестоящій посадовій особі або в районний суд за місцем розгляду справи; винесеного іншим органом, створеним відповідно до закону суб'єкта РФ, - в районний суд за місцем розгляду справи.
До суб'єктів, повноважним оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення, відносяться: особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення; потерпілий; законні представники фізичної особи; законні представники юридичної особи; захисник і представник.
При підготовці до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення суддя, посадова особа:
- з'ясовують, чи є обставини, що виключають можливість розгляду скарги даними суддею, посадовою особою, а також обставини, що виключають провадження у справі;
- дозволяють клопотання, при необхідності призначають експертизу, истребуют додаткові матеріали, викликають осіб, участь яких визнано необхідним при розгляді скарги;
- направляють скаргу з усіма матеріалами справи на розгляд по підвідомчості, якщо її розгляд не належить до компетенції відповідного судді, посадової особи.
Порядок розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення:
- оголошується, хто розглядає скаргу, яка скарга підлягає розгляду, ким подана скарга;
- встановлюється явка фізичної особи або законного представника фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких винесено постанову по справі, а також явка викликаних для участі в розгляді скарги осіб;
- перевіряються повноваження законних представників фізичної або юридичної особи, захисника і представника;
- з'ясовуються причини неявки учасників провадження у справі і приймаються рішення про розгляд скарги за відсутності зазначених осіб або про відкладення розгляду скарги;
- роз'яснюються права та обов'язки осіб, що беруть участь у розгляді скарги;
- дозволяються заявлені відводи і клопотання;
- оголошується скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення;
- перевіряється законність винесеного у справі постанови (заслуховуються учасники провадження у справі, інші суб'єкти, досліджуються інші докази);
- в разі участі прокурора у розгляді справи заслуховується його висновок.
Види рішень за скаргою на постанову по справі про адміністративне правопорушення:
- про залишення постанови без зміни, ажалоби - без задоволення;
- про зміну постанови, якщо при цьому не посилюється адміністративне покарання або іншим чином не погіршується становище особи, щодо якої винесено постанову;
- про скасування постанови та про припинення провадження у справі за наявності хоча б однієї з обставин, передбачених ст. 2.9, 24.5 КоАП, атакож при недоведеність обставин, на підставі яких було винесено постанову;
- про скасування постанови і про повернення справи на новий розгляд судді, до органу, посадовій особі, правомочним розглядати справу, в випадках істотного порушення процесуальних вимог, передбачених КоАП, якщо це не дозволило всебічно, повно і об'єктивно розглянути справу, а також у зв'язку з необхідністю застосування запобіжного закону про адміністративне правопорушення, що тягне призначення більш суворого адміністративного покарання, якщо потерпілим у справі подана скарга на м'якість застосованої адміністративного покарання;
- про скасування постанови і про направлення справи на розгляд по підвідомчості, якщо при розгляді скарги встановлено, що постанову було винесено неправомочним суддею, органом, посадовою особою.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене посадовою особою, та (або) рішення вищого посадової особи за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до суду за місцем розгляду скарги, а потім до вищестоящого суду.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення, винесене колегіальним органом, органом, створеним відповідно до закону суб'єкта РФ, і (або) рішення судді за скаргою на цю постанову можуть бути оскаржені до вищестоящого суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.6. Перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення "
 1. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  перегляд постанов і рішень у справах про адміністративні правопорушення; - виконання постанов по справах про адміністративні
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  переглянуто арбітражним судом за нововиявленими обставинами за заявою осіб, які брали участь у справі; - у випадках, коли особи, що у справі, не змогли взяти участь в призначеному засіданні суду і справу не може бути розглянуте внаслідок їх неявки, арбітражний суд має право відкласти розгляд даної справи і винести ухвалу про час і місце нового засідання. Названі правила
 3. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  перегляді залишено в силі, то спору про його незаконність бути не може, оскільки джерело невдоволення корениться в самому існуванні протилежних сторін спору, одна з яких завжди буде незгодна з рішенням. Реформування законодавства про податки і збори також є актуальним при розгляді питань вдосконалення законодавства у галузі житлово-комунального
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  перегляду проекту ГГУ: "Немає потреби в інших кордонах, крім тієї, яка вимагає, щоб зобов'язання не суперечило закону і добрим звичаям" (Цит. по: Покровський І. А. Указ. соч. С. 138). * (1089) Ф.О. Богатирьов обгрунтовано зазначає, що більшість норм Загальної частини зобов'язального права цілком застосовні до зобов'язань з немайновим змістом. Так, з 20 статей гл. 22 ГК майже
 5. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  перегляд усталених поглядів на екологічне благополуччя суспільства і методи його забезпечення, що обумовлює необхідність внесення доповнень до природоресурсне законодавство при збереженні історичних традицій і менталітету російського природопользователя. Аналогічно перебудовуються інші галузі законодавства. Зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення може
 6. Глава 20 Укладення 1649 як звід феодального права
  перегляд системи мав двояке значення: з одного боку, церква, як основна ідеологічна сила і цінність займала в ній особливе місце, що свідчило про зростання її впливу, з іншого боку, підняття під захист державних інститутів і законів вказувало на їх пріоритет у політичній системі, що розвивається по шляху до абсолютної монархії. Система злочинів по Соборному
 7. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
  перегляду судових рішень встановлювалися ревізійний та апеляційний порядки. Реформа скасувала багато з цих установлений. Разом з тим у судовому процесі і пізніше зберігалися суттєві риси старого судочинства, особливо це стосувалося місцевих судів. У світовому суді розгляд справ здійснювалося в спрощеному порядку без поділу на стадії і в ньому з'єднувалися слідчий,
 8. 2.3. Судова система Російської Федерації
  переглянуто іншим судом. Фінансування цих судів здійснюється за рахунок коштів суб'єктів РФ. В даний час конституційні (статутні) суди функціонують в 12 суб'єктах РФ. Світові судді входять в загальну систему судів РФ. Їх повноваження, порядок створення та діяльності визначаються Федеральним законом від 17 грудня 1998 р. № 188-ФЗ «Про мирових суддів у Російській Федерації». Порядок
 9. 6.3. Повноваження Конституційного Суду РФ
  переглянуті в встановлених федеральним законом випадках. Встановлено обов'язок державних органів і посадових осіб щодо приведення законів та інших нормативних актів у відповідність з Конституцією РФ у зв'язку з рішеннями Конституційного Суду РФ. У разі якщо рішенням Конституційного Суду РФ нормативний акт визнаний не відповідає Конституції РФ повністю або в частково або з
 10. Стаття 134. Відмова у прийнятті позовної заяви
  перегляд відбувся по ньому постанови шляхом повторного розгляду можливий лише після його скасування судом наглядової інстанції. Тотожним є суперечка, в якому збігаються боку, предмет і підстава. Якщо хоча б один з названих елементів змінюється, спір не буде тотожним і зацікавлена особа вправі вимагати порушення справи. Виняток з цього загального правила
© 2014-2022  yport.inf.ua