Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

20.5. Розгляд справи про адміністративне правопорушення

Суддя, орган, посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення з'ясовують:
1) чи належить до їх компетенції розгляд даної справи;
2) чи є обставини, що виключають можливість розгляду даної справи суддею, членом колегіального органу, посадовою особою;
3) чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші протоколи , передбачені КпАП, а також чи правильно оформлені інші матеріали справи;
4) чи є обставини, що виключають провадження у справі;
5) чи достатньо наявних у справі матеріалів для його розгляду по суті;
6) чи є клопотання і відводи.
Розгляд справи про адміністративне правопорушення неможливо, якщо:
1) суддя, член колегіального органу, посадова особа, що розглядає справу, є родичем особи, щодо якої ведеться провадження по справі про адміністративне правопорушення, потерпілого, законного представника фізичної або юридичної особи, захисника або представника;
2) суддя, член колегіального органу, посадова особа, що розглядає справу, особисто, прямо чи побічно зацікавлений у вирішенні справи.
Визначення, які можуть бути винесені при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення:
- про призначення часу і місця розгляду справи;
- про виклик осіб, зазначених у ст. 25.1-25.10 КоАП;
- про витребування необхідних додаткових матеріалів у справі;
- про призначення експертизи;
- про відкладення розгляду справи;
- про повернення протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи до органу, посадовій особі, які склали протокол, у разі складання протоколу та оформлення інших матеріалів справи неправомочними особами, неправильного складання протоколу та оформлення інших матеріалів справи або неповноти представлених матеріалів, яка не може бути заповнена при розгляді справи;
- про передачу протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи на розгляд по підвідомчості, якщо розгляд справи не відноситься до компетенції судді, органу, посадової особи, до яких протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали справи надійшли на розгляд, або винесено ухвалу про відвід судді, складі колегіального органу, посадової особи.
Про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення виноситься постанова.
Терміни розгляньте справи про адміністративне правопорушення:
- в 15 - денний термін з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (загальний термін);
- загальний термін може бути продовжений не більше ніж на один місяць у разі надходження клопотань від учасників провадження у справі про адміністративне правопорушення або в разі потреби в додатковому з'ясуванні обставин справи;
- в день отримання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи, якщо правопорушення тягне адміністративний арешт;
- не пізніше 48 годин з моменту затримання особи, що зазнає адміністративному затримання.
Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення:
- оголошується, хто розглядає справу, яка справа підлягає розгляду, хто і на підставі якого закону притягається до адміністративної відповідальності;
- встановлюється факт явки фізичної особи або законного представника фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також інших осіб, що беруть участь у розгляді справи;
- перевіряються повноваження законних представників фізичної або юридичної особи, захисника і представника;
- з'ясовується, чи сповіщено учасники провадження у справі в установленому порядку, з'ясовуються причини неявки учасників провадження у справі і приймається рішення про розгляд справи за відсутності зазначених осіб або про відкладення розгляду справи;
- роз'яснюються особам, бере участі у розгляді справи, їх права та обов'язки;
- розглядаються заявлені відводи і клопотання;
- виноситься ухвалу про привід особи, участь якого визнається обов'язковим при розгляді справи, відповідно до ч. 3 ст. 29.4 КоАП;
- виноситься ухвала про передачу справи на розгляд по підвідомчості відповідно до ст. 29.5 КоАП;
- оголошується протокол про адміністративне правопорушення, а при необхідності і інші матеріали справи;
- заслуховуються пояснення фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання інших осіб, що беруть участь у провадженні у справі, пояснення фахівця і висновок експерта;
- досліджуються інші докази;
- у разі участі прокурора у розгляді справи заслуховується його висновок.
Постанова про відкладення розгляду справи виноситься у разі:
- надходження заяви про самовідвід або про відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи, які розглядають справу, якщо їх відвід перешкоджає розгляду справи по суті;
- відводу фахівця, експерта або перекладача, якщо зазначений відвід перешкоджає розгляду справи по суті;
- необхідність явки особи, що у розгляді справи , витребування додаткових матеріалів по справі або призначення експертизи.
По справі про адміністративне правопорушення можуть бути винесені постанови: про призначення адміністративного покарання; про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.
Постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення виносяться:
1) при наявності хоча б однієї з обставин, що виключають провадження у справі, передбачених ст. 24.5 КоАП;
2) оголошенні усного зауваження відповідно до ст. 2.9 КоАП;
3) припинення провадження у справі та передачі матеріалів справи прокурору, в орган попереднього слідства чи в орган дізнання у випадках, якщо в діях (бездіяльності) містяться ознаки злочину.
Постанови по справі про адміністративне правопорушення містять:
1) посаду, прізвище, ім'я, по батькові судді, посадової особи, найменування і склад колегіального органу, які винесли постанову;
2) дату і місце розгляду справи;
3) відомості про особу, стосовно якої розглянуто справу;
4) обставини, встановлені при розгляді справи;
5) статтю КпАП або закону РФ, що передбачає адміністративну відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення, або підстави припинення провадження у справі;
6) мотивоване рішення по справі;
7) строк і порядок оскарження постанови.
За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення виносяться визначення: про передачу справи судді, до органу, посадовій особі, уповноваженим призначати адміністративні покарання іншого виду або розміру або застосовувати інші заходи впливу відповідно до законодавства РФ; про передачу справи на розгляд по підвідомчості, якщо з'ясовано, що розгляд справи не відноситься до компетенції розглянули його судді, органу, посадової особи.
Визначення по справі про адміністративне правопорушення містять:
1) посаду, прізвище, ініціали судді, посадової особи, найменування і склад колегіального органу, які винесли ухвалу;
2) дату і місце розгляду заяви, клопотання, матеріалів справи;
3) відомості про особу, яка подала заяву, клопотання або стосовно якого розглянуто матеріали справи;
4) зміст заяви, клопотання;
5) обставини, встановлені при розгляді заяви, клопотання, матеріалів справи;
6) рішення, прийняте за результатами розгляду заяви, клопотання, матеріалів справи.
Важливим засобом попередження адміністративних правопорушень є подання. Суддя, орган, посадова особа, що розглядають справу про адміністративне правопорушення, при встановленні причин адміністративного правопорушення та умов, що сприяли його вчиненню, вносять у відповідні організації та відповідним посадовим особам подання про вжиття заходів щодо усунення зазначених причин та умов. Організації та посадові особи зобов'язані розглянути подання про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, протягом місяця з дня його отримання і повідомити про вжиті заходи судді, до органу, посадовій особі, яка внесла подання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.5. Розгляд справи про адміністративне правопорушення "
 1. Адміністративне затримання
  розгляду справи про адміністративне правопорушення або виконання постанови про адміністративне правопорушення. Це не міра покарання, хоча органи міліції часто використовують його для застосування невиправданого насильства, обмеження свободи фізичної особи з метою надання психологічного тиску, в тому числі з погрозою застосування таких заходів. Мета адміністративного затримання - встановлення
 2. Коментар до статті 1.4
  розгляд справи про адміністративне правопорушення, відносяться політичні та інші переконання. При кваліфікації обставин, що пом'якшують адміністративну відповідальність, беруться до уваги фізіологічні особливості жінок-правопорушників: згідно п. 5 ч. 1 ст. 4.2 КоАП до зазначених обставин відноситься вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має
 3. Коментар до статті 24.7
  розглядом справи про адміністративне правопорушення. До зазначених витратам не належать суми, що виплачуються у вигляді заробітної плати судді, посадовій особі, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, а також суми, виплата яких обумовлена застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 27.1). Суми,
 4. Коментар до статті 26.1
  розгляді справи про адміністративне правопорушення передує підготовча робота судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа. Вичерпний перелік питань, які підлягають вирішенню до розгляду справи, визначений ст. 29.1 КоАП. Після розгляду справи орган (посадова особа) виносить відповідну постанову (див. коментар до ст. 29.10). 2. При
 5. Стаття 27.3. Адміністративне затримання
  розгляду справи про адміністративне правопорушення, виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення. Адміністративне затримання вправі здійснювати: 1) посадові особи органів внутрішніх справ (міліції) - при виявленні адміністративних правопорушень, справи про які відповідно до статті 23.3 цього Кодексу розглядають органи внутрішніх справ (міліції), або
 6. Стаття 29.1. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  розгляду справи про адміністративне правопорушення з'ясовують наступні питання: 1) чи належить до їх компетенції розгляд даної справи; 2) чи є обставини, що виключають можливість розгляду даної справи суддею, членом колегіального органу, посадовою особою; 3) чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші протоколи, передбачені
 7. Стаття 29.2. Обставини, що виключають можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення суддею, членом колегіального органу, посадовою особою
  розгляд яких передано справу про адміністративне правопорушення, не можуть розглядати дану справу у разі, якщо ця особа: 1) є родичем особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, потерпілого, законного представника фізичної або юридичної особи, захисника або представника; 2) особисто, прямо чи побічно зацікавлений
 8. Стаття 29.4. Визначення, постанову, що виносяться при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення
  розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішуються такі питання, за якими в разі потреби виноситься визначення: 1) про призначення часу і місця розгляду справи; 2) про виклик осіб, зазначених у статтях 25.1 - 25.10 цього Кодексу, про витребування необхідних додаткових матеріалів у справі, про призначення експертизи; 3) про відкладення розгляду справи; 4) про
 9. Коментар до статті 29.4
  розгляду справи про адміністративне правопорушення див. коментар до ст. 29.5. Визначення про відкладення розгляду справи виноситься у разі: а) надходження заяви про самовідвід або відвід судді, члена колегіального органу, посадової особи, які розглядають справу, якщо їх відвід перешкоджає розгляду справи по суті (див. коментар до ст. 29.3), б) відведення спеціаліста, експерта або
 10. Стаття 29.5. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
    розглянуто за місцем проживання даної особи. 2. Справа про адміністративне правопорушення, за яким було проведено адміністративне розслідування, розглядається за місцем знаходження органу, який проводив адміністративне розслідування. 3. Справи про адміністративні правопорушення неповнолітніх, а також про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.33, 5.34, 6.10, 20.22
© 2014-2022  yport.inf.ua