Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н . Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

18.4. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в ОВС

Адміністративна юрисдикція як частина адміністративної діяльності в цілому займає важливе місце в роботі ОВС. Будучи одним з видів правоохоронної діяльності, адміністративна юрисдикція здійснюється низкою галузевих і територіальних органів (ст. 23.3 КоАП). ОВС є частиною системи юрисдикційних органів і будуються за територіально-галузевим принципом
В ОВС розгляд адміністративних правопорушень здійснюється на підставі положень, властивих адміністративному виробництву в цілому Воно регламентується нормами КпАП, четвертий розділ якого визначає загальний порядок виробництва по справах про адміністративні правопорушення, а також деякими відомчими нормативними актами, що регулюють окремі сторони цього виду правоохоронної діяльності Разом з тим багатогранність завдань ОВС по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю обумовлює наявність особливостей у порядку провадження по адміністративних правопорушеннях, віднесених до відання цих органів
Відповідно до чинного законодавства (ст. 23. 3 КпАП) ОВС розглядають понад 40 видів адміністративних правопорушень: порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, прикордонного режиму, правил паспортної системи Таким обсягом повноважень не володіє жоден інший галузевий орган державного управління. При цьому очевидна спрямованість даних повноважень на охорону громадського порядку та громадської безпеки як основних об'єктів охорони ОВС. Широкий коло розглянутих ОВС правопорушень зумовив і більш широкі повноваження останніх щодо застосування адміністративних стягнень. Якщо більшість галузевих органів, що розглядають справи про адміністративні проступки, як правило, накладають стягнення у вигляді попередження і штрафу, то ОВС, крім названих, можуть застосовувати такі стягнення, як оплатне вилучення та позбавлення спеціального права (права керування транспортними засобами)
Правом розгляду адміністративних правопорушень в ОВС наділені в основному керівники органів та їх заступники Так, відповідно до ст. 23. 3 КпАП начальники ОВС та їх заступники розглядають справи про дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях, появу в громадських місцях у п'яному вигляді, порушення правил, що забезпечують безпеку руху транспорту і правил користування засобами транспорту, порушення правил в'їзду в прикордонну зону і перебування в ній та ін
Адміністративну юрисдикцію ОВС відрізняє одноосібний порядок розгляду та вирішення справ про адміністративні проступки По окремих категоріях справ в ОВС (міліції) використовується спрощений порядок виробництва, який характеризується мінімумом процесуальних дій і найбільшою оперативністю При цьому протокол про адміністративне правопорушення не складається, а відповідне рішення приймається компетентним посадовою особою на місці правопорушення. Така процедура є винятком із загальних правил і призначається для найбільш простих очевидних справ. Найчастіше вона застосовується при порушенні правил дорожнього руху та користуванні засобами транспорту, коли на винного штраф накладається і стягується на місці вчинення правопорушення Так, близько 1/3 водіїв, які порушили правила дорожнього руху, притягнуто працівниками ГИБДД до адміністративної відповідальності без складання протоколу
Для деяких видів справ про адміністративні правопорушення, підвідомчих ОВС, встановлено скорочені строки їх розгляду Так, справи про незаконне придбання або зберіганні наркотичних речовин в невеликих розмірах, дрібне хуліганство, появу у п'яному вигляді у громадських місцях і розпивання спиртних напоїв в громадських місцях розглядаються протягом доби
Адміністративно-юрисдикційну діяльність ОВС відрізняє те, що в ній беруть участь працівники міліції, що не володіють правами по безпосередньому вирішенню справи про адміністративне правопорушення (чергові по ОВС, дільничні інспектори міліції та др) Їх діяльність носить забезпечує характер і зводиться до з'ясування обставин правопорушень, складання протоколів і т п Слід відзначити ще одну особливість На ОВС покладено виконання постанов про накладення деяких адміністративних стягнень, що застосовуються адміністративними комісіями і народними суддями Йдеться про виконання таких стягнень, як конфіскація , виправні роботи та адміністративний арешт Крім того, ОВС наділені правом застосовувати примусові заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені гл. 27 КпАП (затримання, огляд речей, вилучення речей і документів).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.4. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в ОВС "
 1. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 2. Стаття 24.1. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її відповідно до закону, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню адміністративних
 3. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення . 2. Особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та не володіють мовою, якою ведеться провадження по справі,
 4. Стаття 24.2. Мова, якою ведеться провадження по справах про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення може вестися державною мовою республіки, на території якої знаходяться суддя, орган, посадова особа, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення . 2. Особам, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення та не володіють мовою, якою ведеться провадження по справі,
 5. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення: 1) всебічне, повне, об'єктивне та своєчасне з'ясування кожної справи; 2) дозвіл справи про адміністративне правопорушення відповідно до законом; 3) забезпечення виконання винесеної по справі про адміністративне правопорушення постанови; 4) виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню
 6. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 5) порядку виконання постанов про призначення адміністративних покарань. 2. Відповідно до законодавства про судову систему справжній Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам. 3. В
 7. Коментар до статті 24.7
  провадження у справах про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 27.1). Суми, що виплачуються потерпілому при його опитуванні в якості свідка по справі про адміністративне правопорушення, також відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом зазначеної справи. 2. Припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення можливо до передачі справи на розгляд або за
 8. Адміністративне затримання і доставлення. Права затриманих.
  Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Згідно ч. 1 ст. 27.1 КоАП ці заходи здійснюються з метою припинення адміністративного правопорушення, встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про правопорушення та виконання
 9. Стаття 1.3. Предмети ведення Російської Федерації в області законодавства про адміністративні правопорушення
  провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі встановлення заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 5) порядку виконання постанов про призначення адміністративних покарань. 2. Відповідно до законодавства про судову систему справжній Кодекс визначає підсудність справ про адміністративні правопорушення судам. 3. В
 10. Стаття 26.9. Доручення і запити по справі про адміністративне правопорушення
  виробництво по справі про адміністративне правопорушення, має право направляти запити до відповідних територіальних органів або доручити вчинення окремих дій, передбачених цим Кодексом, посадовій особі відповідного територіального органу. 2. Доручення або запит у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня
 11. Стаття 26.9. Доручення і запити по справі про адміністративне правопорушення
  виробництво по справі про адміністративне правопорушення, має право направляти запити до відповідних територіальних органів або доручити вчинення окремих дій, передбачених цим Кодексом, посадовій особі відповідного територіального органу. 2. Доручення або запит у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня
 12. Стаття 23.2. Комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав
  справах неповнолітніх і захисту їх прав розглядають справи про адміністративні правопорушення, вчинені неповнолітніми, а також справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 цього Кодексу . 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 11.18 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення в
 13. Тема 20. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  Тема 20. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
 14. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  провадження у справі про адміністративне правопорушення; 7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, а також причини і умови вчинення адміністративного
 15. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  провадження у справі про адміністративне правопорушення; 7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, а також причини і умови вчинення адміністративного
© 2014-2022  yport.inf.ua