Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

19.1. Загальна характеристика дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА


Саморегулівна організація ФІНРА в Сполучених Штатах Америки також використовує у своїй діяльності систему залучення її членів до дисциплінарної відповідальності у випадках порушення ними правил цієї організації.
Дисциплінарні справи в ній розглядаються на підставі реєстрованих заяв про дисциплінарні порушення. Розгляд дисциплінарних справ здійснюється колегіально, складом (Колегією), що складається з професійного посадової особи, уповноваженої на проведення слухань дисциплінарних справ, і двох так званих представників індустрії, або професійних учасників ринку, які є членами саморегулівної організації ФІНРА.
Під час слухань по дисциплінарній справі сторони представляють докази, що дозволяють судити про наявність або відсутність у діях компанії порушень правил СРО ФІНРА, федеральних законів США про цінні папери, правових приписів Комісії з цінних паперів і бірж США.
Уповноважена на проведення слухань Колегія також розглядає наявні за даними обставинами рішення, прийняті судами, Комісією з цінних паперів і бірж США, Національним юрисдикційних радою ФІНРА. При розгляді дисциплінарних справ Колегія керується Загальними принципами призначення відповідних санкцій СРО ФІНРА, приймає за підсумками розгляду справ мотивовані письмові рішення, в яких обгрунтовує застосування тих чи інших санкцій * (31).
Будь-яка фізична або юридична особа має право звернутися з апеляцією на рішення Колегії ФІНРА з розгляду заяв на дії її членів і застосуванню щодо них санкцій в Національний юрисдикційний рада ФІНРА.
Національний юрисдикційний рада ФІНРА являє собою орган даної саморегулівної організації, в якому рівною мірою представлені інтереси представників професійних учасників ринку та осіб, які не є його учасниками і не пов'язаними з ним.
Рішення в дисциплінарній справі, прийняте Національним юрисдикційних радою СРО ФІНРА, у разі, якщо воно не було переглянуто Керуючим радою даної організації, є остаточним рішенням СРО ФІНРА по дисциплінарній справі, яке може бути також оскаржене зацікавленими особами в Комісію з цінних паперів і бірж США, а згодом, при незгоді з рішенням даного федерального органу виконавчої влади - в відповідний федеральний окружний суд США.
Штрафи відповідно до рішень уповноважених органів СРО ФІНРА справляються відповідно з політикою стягнення штрафів, згідно з якою штраф розглядається в якості ефективного засобу запобігання порушень. Всі грошові кошти, стягнуті ФІНРА у вигляді штрафів, надходять на роздільний рахунок і не можуть змішуватися з грошовими коштами, що знаходяться на її розрахунковому рахунку. Не враховуються дані грошові кошти та при розрахунку бюджету саморегулівної організації, не підлягають використанню при виплаті заробітної плати або бонусів її працівникам.
Використання даних засобів дозволяється лише в якості витрат на фінансування спеціальних проектів, пов'язаних з регулюванням діяльності її членів, очевидно спрямованих на захист інвесторів та забезпечення страхування і встановлення правил професійної діяльності на ринку.
Збільшення вищеназваного капіталу допускається Радою керуючих до певного рівня, подальше збільшення капіталу фонду штрафів вимагає затвердження фінансовим комітетом Ради директорів ФІНРА або її Радою керуючих. Цільове витрачання коштів, отриманих в результаті перерахування дисциплінарних штрафів, контролюється шляхом проведення щорічних аудиторських перевірок.
Дисциплінарні слухання здійснюються в порядку, встановленому правилами дисциплінарного провадження СРО ФІНРА. На допомогу членам СРО, які залучаються до дисциплінарної відповідальності, і заявникам про дисциплінарні порушення було прийнято Керівництво - процедури дисциплінарних слухань, засноване на процедурах дисциплінарного провадження, встановлених кодексом дисциплінарного провадження ФІНРА.
Вищеназваний Керівництво являє собою окремий документ, докладне роз'яснення порядку застосування заходів дисциплінарного впливу для інвесторів і членів саморегулівної організації ФІНРА, що залучаються до дисциплінарної відповідальності. Так само як і в російських саморегулівних організаціях, що регулюють діяльність професійних учасників ринку цінних паперів * (32), вся інформація про нормативних правових документах, що регулюють питання здійснення дисциплінарного провадження, опублікована в Інтернеті на офіційній Інтернет-сторінці саморегулівної організації ФІНРА * (33). Основним напрямком дисциплінарного провадження ФІНРА є застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО, що допустили у своїй діяльності порушення Правил діяльності учасників Національної асоціації дилерів цінних паперів (NASD Conduct Rules), федеральних законів про цінні папери та прийнятих на їх підставі підзаконних актів, так само як і правил Муніципального нормотворчого ради з цінних паперів. Підходи, що використовуються при розгляді дисциплінарних справ саморегулюючою організацією ФІНРА, значно відрізняються від тих, які протягом вже більше десяти років успішно застосовуються в російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів.
Зокрема, структура дисциплінарних органів даної саморегулівної організації носить ще більш розгалужений характер. Компетенція їх також різна не тільки по інстанціях розглянутих дисциплінарних справ, а й за обсягом повноважень.
Колегії, що розглядають справи про дисциплінарні порушення, не уповноважені на самостійне розслідування фактів дисциплінарних порушень і винесення судження про наявність чи відсутність у певного члена даної саморегулівної організації складу дисциплінарного порушення.
Дисциплінарне виробництво даної американської саморегулівної організації за своїми формальними процедурами і по складності практично ідентично розгляду цивільних справ у федеральних судах і судах різних штатів Америки.
Правилами дисциплінарного провадження ФІНРА встановлені різні процесуальні обмеження і процедури, що дозволяють судити про наявність в організації дисциплінарного провадження абсолютно домінуючою і єдино можливою змагальної моделі розгляду дисциплінарних справ.
При цьому дисциплінарна процедура саморегулівної організації ФІНРА практично не відрізняється від процедури судової, що робить її жорсткою, інертною і не має таких переваг, як оперативність розгляду дисциплінарних справ, свобода вибору моделі дисциплінарного провадження залежно від характеру конкретного дисциплінарної справи та складу учасників дисциплінарного провадження та ін
Дисциплінарне виробництво СРО ФІНРА повно різних процедурних заборон і процесуальних пересторог, покликаних остаточно перетворити дисциплінарне провадження саморегулівної організації в розгляд, аналогічне судового, і захистити процесуальні права состязающихся його сторін.
Юристам правової сім'ї романо-германського (континентального) права слід враховувати особливості правової сім'ї загального права, до якої належить і система федерального права США, а також значна більшість правових систем штатів.
Деталізація, заснована на правових нормах, побудованих за принципом від приватного до загального, на відміну від романо-германської правової сім'ї, де регулювання здійснюється за принципом від загального до приватного, і межує з дріб'язковою регламентацією і казуїстикою будь-якого можливого правової підстави, обумовлює в тому числі і специфіку норм дисциплінарного виробництва американської саморегулівної організації ФІНРА.
Процедура призначення колегій для проведення дисциплінарних слухань здійснюється співробітником СРО ФІНРА, відповідальним за здійснення дисциплінарного провадження, який призначає дисциплінарну колегію для розгляду дисциплінарної справи і прийняття по ньому рішення у складі трьох членів. Голова даної колегії є співробітником СРО ФІНРА.
Співробітник саморегулівної організації, відповідальний за здійснення дисциплінарного провадження, незалежний по відношенню до Виконавчого департаменту. Він не відповідає за хід розслідування певних дисциплінарних порушень.
Так само як і в дисциплінарному провадженні російських саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, тут допускається особисту участь у слуханнях в дисциплінарній справі учасників дисциплінарного провадження, які в СРО ФІНРА іменуються "сторонами" за аналогією з виробництвом судовим , або представлення їх інтересів адвокатами. Партнерство може бути представлено одним з учасників даного партнерства або адвокатом.
При цьому самим сторонам дисциплінарного провадження СРО ФІНРА, так само як і їх представникам, забороняються будь контакти з членами дисциплінарних органів СРО, за винятком формального спілкування, здійснюваного в присутності представників обох сторін у формі процесуально регламентованих засідань або слухань, про час і місце проведення яких сторони сповіщаються дисциплінарним органом завчасно.
Порушення правила про заборону неформального або одностороннього спілкування сторони дисциплінарного провадження з ким-небудь з членів дисциплінарного органу СРО ФІНРА є підставою для застосування санкцій відносно порушника даного правила.
Дисциплінарними процедурами американської СРО ФІНРА передбачений невідомий російському дисциплінарного провадження СРО на ринку цінних паперів інститут мирової угоди.
Відповідно до правил дисциплінарного провадження СРО ФІНРА з моменту отримання відповідної пропозиції особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, їм може бути запропоновано заявнику укладення мирової угоди по дисциплінарній справі. Загальною вимогою до змісту мирової угоди є неможливість встановлення в ньому санкції, що не відповідає тяжкості допущеного дисциплінарного порушення.
Рішення про затвердження мирової угоди сторін дисциплінарного провадження до початку дисциплінарних слухань у справі передається для затвердження в Національний юрисдикційний рада СРО ФІНРА, який затверджує текст мирової угоди або відмовляє в його затвердження.
У разі укладення мирової угоди після початку дисциплінарних слухань таке мирова угода підлягає обов'язковому попередньому затвердженню дисциплінарної колегією, що розглядає дисциплінарну справу, до направлення її на подальше затвердження Національним юрисдикційних радою.
Після затвердження мирової угоди заявник про дисциплінарне порушення і особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, втрачають відповідно право на звернення за захистом в дисциплінарний орган СРО або право на захист і розгляд їх дисциплінарної справи дисциплінарними органами саморегулівної організації ФІНРА . Факт вчинення дисциплінарного порушення, визнаний членом ФІНРА при укладенні мирової угоди, визнається встановленим і оспорювання не підлягає.
Звернення в дисциплінарні органи ФІНРА здійснюється, так само як і в російських саморегулівних організаціях, в порядку пред'явлення заяви про дисциплінарне порушення або скарги (complaint). Процедура пред'явлення заяви чи скарги надзвичайно формалізована.
Само дану заяву, як і інші подаються сторонами дисциплінарно-процесуальні документи, повинні відповідати встановленої дисциплінарними правилами формі. Строки пред'явлення та розгляду процесуальних документів досить великі.
Наприклад, обов'язковим є надання відкликання особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, на надійшло заяву чи скаргу заявника про дисциплінарне порушення.
Даний відгук надається не протягом, як правило, п'яти або семи днів, як це відбувається в російських СРО, а протягом 25 днів з дня отримання заяви про дисциплінарне порушення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності.
На додаток до відкликання допускається надання особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, клопотання про уточнення зроблених відносно нього заяв про факти та порушення правових норм.
Заява про дисциплінарне порушення може бути змінена або доповнена в ході дисциплінарного провадження.
У випадку, якщо особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, не представило відгук на яке надійшло стосовно нього заяву про дисциплінарне порушення, йому надсилається повторне повідомлення, що наказує обов'язок подання відкликання протягом 14 днів з дня отримання повторного повідомлення або протягом більш тривалого терміну, який може бути встановлений співробітником саморегулівної організації ФІНРА, відповідальним за проведення дисциплінарних слухань.
У разі ненадання особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, відзиву на надійшло заяву про дисциплінарне порушення, після отримання повторного повідомлення дану заяву може розглядатися дисциплінарним органом СРО в якості визнаного даною особою, і відносно даної особи може бути прийняте рішення про притягнення його до дисциплінарної відповідальності через невиконання відповідачем по дисциплінарній справі покладеного на нього обов'язку.
  З урахуванням викладеного особи, які залучаються до дисциплінарної відповідальності дисциплінарними органами СРО ФІНРА, як правило, надають відгуки на що надійшли відносно них заяви про дисциплінарні порушення.
  У відгуку на заяву про дисциплінарне порушення відповідач по дисциплінарній справі може вказати, що він не має в своєму розпорядженні достатніми відомостями ні для того, щоб визнати, ні для того, щоб спростувати представлені відносно нього звинувачення. При відхиленні особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, частини з застосованих щодо нього звинувачень відгук повинен включати всі можливі аргументи захисту або спростування фактів, зазначених у заяві про притягнення до дисциплінарної відповідальності.
  Спростування фактів, предпринимаемое особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, грунтується на спростуванні норм права, зазначених заявником про дисциплінарне порушення в якості правових підстав для звернення із заявою. Відгук відповідача по дисциплінарній справі не включає заперечування істинності зазначених у заяві фактів.
  Після направлення відзиву на заяву про дисциплінарне порушення даний процесуальний документ дисциплінарного провадження СРО ФІНРА може бути доповнений або змінений лише з дозволу співробітника СРО, відповідального за здійснення дисциплінарного провадження. Дозвіл на внесення змін і доповнень до раніше представлений відгук на заяву про дисциплінарне порушення надається в письмовому клопотанні, подаваемом на ім'я співробітника СРО ФІНРА, відповідального за проведення дисциплінарних слухань. У задоволенні даного клопотання може бути відмовлено у разі, якщо задоволення його може привести до неправильного або небеспрістрастно розгляду дисциплінарної справи.
  Особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, відповідно до правил дисциплінарного провадження СРО ФІНРА володіє правом на розгляд його дисциплінарної справи в порядку, встановленому вищеназваними правилами. У разі, якщо особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, зацікавлене у спростуванні зроблених відносно нього заяв про дисциплінарне порушення, воно зобов'язане заявити про це у відгуку. Проте для проведення дисциплінарних слухань з ініціативи дисциплінарних органів СРО ФІНРА такої згоди або заяви особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, не потрібно. У відгуку на заяву про дисциплінарне порушення особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, має право також запропонувати зручний для нього місце проведення дисциплінарних слухань.
  У зв'язку з цим необхідно відзначити, що дисциплінарне провадження американської СРО на ринку цінних паперів використовує давно відому західній юриспруденції виверт, яку умовно можна назвати "правом на процесуальне говоріння" - право особи, що звертається до певного юрисдикційних органах, на слухання його питання або справи. Фактично це звучить так само безглуздо, як, наприклад, право людини, що має певну проблему і що звертається до іншої людини за допомогою, просто "поговорити про це". "Право на процесуальне говоріння", або право "поговорити про це", у випадку з американською СРО ИНФРА означає право на розгляд справи в порядку дисциплінарних слухань, яке в разі, якщо особа, що володіє даним правом, їм не скористається, легко може перетворитися на його обов'язок. Безсумнівно, в таких "права" є певний елемент "демагогії". Демагогічний відтінок легко усувається з процесуальної регламентації права на процесуальне розгляд певної справи, коли у формулювання даного права вноситься невелике уточнення, а саме "і право на прийняття правильного рішення у його справі, відповідного нормам матеріального та процесуального права, а також у разі дисциплінарного провадження дисциплінарним процедурам саморегулівної організації ".
  Російські саморегульовані організації, на відміну від американської СРО ФІНРА, не можуть дозволити собі визначення місця проведення засідання дисциплінарних слухань за місцем, вказаним іншим учасником дисциплінарного провадження в якості найбільш для нього зручного.
  Крім того, згідно з правилами дисциплінарного провадження СРО ФІНРА у випадках звинувачень осіб, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, у порушеннях правил торгів цінними паперами, укладання угод або інших правил здійснюваної ними професійної діяльності допускається вибір і пропозиція до складу дисциплінарної колегії, що розглядає його справу, кандидатури по щонайменше одного з її членів і право клопотати про розгляд його дисциплінарної справи розширеним складом дисциплінарної колегії.
  Даний процесуальний порядок багато в чому аналогічний російському порядку призначення арбітрів третейських судів кожної зі сторін за її вибором і власний розсуд.
  У разі, якщо жодна зі сторін не клопотала про проведення дисциплінарних слухань та їх проведення не було наказано рішенням співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, має право подати додаткові документи до дисциплінарній справі за своїм розсудом.
  Не всі представлені учасниками дисциплінарного провадження документи додаються до дисциплінарній справі, як це відбувається в більшості російських саморегулівних організацій на ринку цінних паперів. Дисциплінарні органи СРО ФІНРА має право відхилити певні з представлених документів чи інших доказів, у разі, якщо вони вважатимуть, що дані докази не відносяться до дисциплінарній справі.
  Процесуальні документи по дисциплінарній справі надаються в СРО ФІНРА у кількості одного підписаного оригіналу і трьох його копій.
  Порядок подання та напрямки процесуальних документів дисциплінарного провадження в офіс СРО ФІНРА аналогічний докладною казуїстичною регламентації порядку направлення, отримання, вручення, відправлення, доставляння, зберігання, оформлення конвертів та якості всіх можливих поштових відправлень, включаючи їх вартість, в американських судах. Істотним достоїнством норми права романо-германської правової сім'ї є вказівка на те, що напрямок процесуальних документів має здійснюватися належним чином, що цілком замінює собою всі трактати та інструкції, які, подібно сповільненій демонстрації фільму, практично до всіх можливих подробиць, дріб'язково описують весь процес доставки конверта з документами або листи від його відправника до адресата з наданням докладної класифікації всіх документів, доставляння яких може проводитися.
  Після того як необхідні для порушення дисциплінарної справи процесуальні документи дисциплінарного провадження доставлені співробітником СРО ФІНРА, відповідальним за здійснення дисциплінарного провадження, проводиться призначення дисциплінарних слухань.
  Попереднє засідання по дисциплінарній справі призначається протягом 21 дня після того, як поданий останній процесуальний документ, з поясненнями або відкликанням по суті певних обставин дисциплінарної справи. Дане правило означає, що попереднє засідання по дисциплінарній справі проводиться після подання заяви про дисциплінарне порушення, відкликання на дану заяву, пояснень на відгук на заяву про дисциплінарне порушення, можливо, відкликання на дані пояснення.
  Призначення попереднього засідання по дисциплінарній справі оформляється визначенням співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, що встановлює дату, час і місце його проведення, а також склад дисциплінарної колегії, що розглядає дисциплінарну справу. Відповідне повідомлення надсилається сторонам дисциплінарної справи протягом 28 днів до проведення дисциплінарних слухань, за винятком випадків, коли сторони належним чином не були повідомлені, а також у разі, якщо співробітником СРО, відповідальним за проведення дисциплінарних слухань, встановлені виняткові обставини, що вимагають встановлення більш короткого терміну повідомлення сторін по дисциплінарній справі про попередньому слуханні по дисциплінарній справі.
  Спеціальні правила дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА регламентують порядок звернення до дисциплінарного органу СРО з клопотаннями. Клопотанням визнається будь-яке звернення до дисциплінарного органу з питання дисциплінарного провадження. Такі звернення допускаються як у письмовій, так і в усній формі, проте дисциплінарний орган має право вимагати, щоб усне клопотання було оформлено письмово. Будь-які клопотання підлягають пред'явленню у встановлені дисциплінарним виробництвом терміни.
  Інша сторона дисциплінарного провадження у відповідь на клопотання вправі подати письмовий відгук на подане клопотання. За деякими дисциплінарних справах співробітник СРО, відповідальний за здійснення дисциплінарного провадження, вправі допустити надання усної відповіді, доводів та пояснення з приводу заявленого в дисциплінарному провадженні клопотання. За загальним правилом будь-які клопотання і пояснення на них повинні відповідати формі, встановленій процесуальними правилами дисциплінарного провадження СРО ФІНРА.
  Будь-яка з сторін має право звернутися до дисциплінарного органу СРО з клопотанням про застосування обмежень на надання інформації за клопотанням сторони дисциплінарного провадження. Цікаво, що згідно дисциплінарних правил співробітник СРО, відповідальний за здійснення дисциплінарного провадження, в цьому випадку повинен співвіднести можливу шкоду, що заподіюється розголошенням конфіденційної інформації, і ступінь необхідності і ефективності захисту прав і законних інтересів при поданні даного докази або певної інформації в дисциплінарному провадженні.
  Іншим прикладом клопотання, що пред'являється в дисциплінарному провадженні, є клопотання про розгляд дисциплінарної справи у спрощеному порядку прийняття сумарного рішення.
  Таке клопотання пред'являється в дисциплінарний орган СРО в тих випадках, коли в справі існує один або декілька питань, розгляд яких може бути здійснено без проведення дисциплінарних слухань. Найчастіше такий спрощений порядок розгляду дисциплінарної справи допускається, коли в дисциплінарному справі відсутній спір з приводу матеріального факту, що, відповідно, виключає необхідність його встановлення, та очевидно, що дисциплінарну справу може бути дозволене виключно на підставі норм права.
  Зазначене клопотання про розгляд дисциплінарної справи у спрощеному порядку може бути пред'явлено ще на стадії підготовки дисциплінарної справи до розгляду, наприклад, після направлення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, відзиву на заяву про дисциплінарне порушення, що стали підставою для порушення відносно нього дисциплінарного провадження.
  Клопотання про спрощений розгляді дисциплінарної справи допускається подавати щонайменше за 21 день до початку слухань по дисциплінарній справі, письмові зауваження на дане клопотання можуть бути подані в дисциплінарний орган СРО ФІНРА не пізніше ніж за 7 днів до початку слухань у дисциплінарній справі.
  У разі, якщо слухання по дисциплінарній справі вже почалися, пред'явлення клопотання про спрощений порядок розгляду дисциплінарної справи допускається тільки з дозволу співробітника СРО ФІНРА, відповідального за проведення дисциплінарних слухань.
  До клопотання про розгляд дисциплінарної справи у спрощеному порядку прикладаються:
  1) перелік безперечних фактів, що не вимагають встановлення на засіданні дисциплінарного органу;
  2) пояснення до зазначеного переліку фактів обсягом не більше 35 сторінок;
  3) заяви про визнання фактів або відповідні свідчення під присягою, на яких засновує клопотання звернулася з ним сторона.
  Відмінною особливістю дисциплінарного провадження, чинного в американській СРО ФІНРА, є також можливість інших його учасників впливати на загальний строк розгляду дисциплінарної справи. Правила дисциплінарного провадження даної організації встановлюють, що до ухвалення рішення по дисциплінарній справі учасники дисциплінарного провадження має право клопотати про скорочення або, навпаки, продовження часу його здійснення.
  Зазначені клопотання подаються в письмовому вигляді із зазначенням причини їх напрямки. В основному відкладення, призупинення або продовження часу дисциплінарного провадження не повинно перевищувати 28 днів, якщо співробітник СРО ФІНРА, відповідальний за здійснення дисциплінарного провадження, не прийде до висновку про те, що термін розгляду дисциплінарної справи повинен бути збільшений.
  Іншою особливістю дисциплінарного виробництва американської СРО ФІНРА, побудованого за образом і подобою цивільного судочинства, є докладні правила розкриття та надання доказів по дисциплінарній справі.
  Дані правила включають як звичайне для дисциплінарного провадження російських СРО на ринку цінних паперів право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарного провадження, так і складні правила напрямки вимог про надання певних доказів та відомостей іншою стороною по дисциплінарній справі.
  При цьому цікаво, що термін "документ" застосовується тут відносно будь-яких видів фізичних предметів, не тільки щодо письмових доказів, завірених печаткою або належним чином засвідчених (засвідчених). Дисциплінарні правила СРО ФІНРА відносять до розряду документів також "фотоапарат" або, наприклад, комп'ютерний файл, інформацію, збережену в електронній формі, без обов'язкового засвідчення її електронно-цифровим підписом.
  Процедура надання та дослідження доказів по дисциплінарній справі відбувається за участю Виконавчого департаменту СРО (Department of Enforcement), який зобов'язаний забезпечити подання запитаних "документів" у термін не більше 21 дня з моменту надання особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, відзиву на заяву про дисциплінарне порушення . У разі, якщо в дисциплінарному справі є відразу кілька осіб, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, надання доказів по дисциплінарній справі проводиться не пізніше ніж протягом 21 дня з дня надання відзиву на заяву про дисциплінарне порушення останнім з відповідачів.
  У разі виготовлення копій документів дисциплінарного провадження за ініціативою будь-кого з його учасників на них покладається обов'язок з відшкодування пов'язаних з цим витрат.
  Надання документів на вимогу дисциплінарного органу в порядку, встановленому правилами дисциплінарного провадження СРО ФІНРА, здійснюється з урахуванням встановлених обмежень або презумпцій за аналогією з винятками щодо надання певних видів відомостей, що діють у цивільному процесуальному праві США.
  Обмеження в наданні документів використовуються вже на стадії підготовки документів до розгляду дисциплінарним органом. Не допускається надання документів, хоча і підготовлених і отриманих Виконавчим комітетом СРО ФІНРА, але містять такі відомості:
  1) є результатом роботи адвоката;
  2) підготовлені співробітником СРО ФІНРА, але не підлягають використанню в дисциплінарному виробництві;
  3) що можуть розголосити порядок проведення допитів, розслідувань, виконавчих процедур або розкрити якесь джерело інформації, який є конфіденційним.
  У разі, якщо Виконавчий департамент СРО ФІНРА не зможе забезпечити подання всіх документів, про необхідність подання яких було заявлено учасником дисциплінарного провадження, дана особа має право звернутися до співробітника СРО, відповідальному за проведення дисциплінарних слухань, з вимогою про забезпечення відсутніх доказів по дисциплінарній справі. Підставою для винесення відповідної ухвали співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, є наявність підстав, які дозволяють прийти до висновку про те, що неподання даних доказів буде більшою мірою неправомірно, ніж надання відкритого доступу до них для дисциплінарного органу та зацікавлених осіб.
  За загальним правилом дисциплінарного провадження учасники дисциплінарного провадження в СРО ФІНРА вправі також звертатися в її дисциплінарні органи з проханням про обов'язок особи, яка перебуває під юрисдикцією саморегулівної організації, підготувати певні види документів до подання на розгляд дисциплінарного органу, включаючи виготовлення або створення даних документів.
  Клопотання про створення документів дисциплінарного провадження підлягає поданню в дисциплінарний орган СРО не пізніше, ніж за 21 день до призначеної дати дисциплінарних слухань.
  Вищеназване клопотання має містити вказівку на категорію і вид запитуваної докази, включаючи свідчення певних осіб, підтвердження необхідності подання даного докази в дисциплінарне засідання, містити вказівку на дії, які були зроблені заявником для самостійного отримання даного докази, відомості про те, в якій мірі особи, про проведення допиту яких вимагає зацікавлена особа, або особи, котрі мають доказами, відносяться до юрисдикції саморегулівної організації ФІНРА.
  Виконавчий департамент СРО ФІНРА за дорученням співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, здійснює допит необхідних свідків, протоколювання їх показань і при необхідності виготовлення копій запротокольованих свідчень.
  Так само як і в судовому цивільному процесі, в дисциплінарному провадженні СРО ФІНРА дисциплінарним слухань передує проведення одного або декількох попередніх засідань (Pre-hearing Conference).
  Кількість попередніх засідань, що передують дисциплінарним слухань, не обмежена. Основною метою і завданням їх проведення є виявлення якомога більшої кількості безперечних фактів і взаємно визнаних сторонами обставин по дисциплінарній справі, що не вимагають доведення і встановлення при розгляді дисциплінарної справи дисциплінарним органом.
  Крім того, на попередньому засіданні вирішуються такі питання, як спрощення і прояснення питань, що є предметом розгляду дисциплінарної органу; обмін сторін списками свідків і документів, обмін речовими доказами; розгляд питань про досягнення домовленостей, визнання факту, визнання змісту, автентичності або допустимості доказів; створення доказів і протоколювання показань свідків; обмін сторін змагальними процесуальними документами.
  Крім того, на попередньому засіданні приймаються клопотання і думки, заявлені сторонами, по їх змісту, пропозиції з приводу місця і часу проведення дисциплінарних слухань, зміни та доповнення до заяви про дисциплінарне порушення або представленим на нього письмовим поясненням, заслуховуються аргументи на користь додатка до матеріалів дисциплінарної справи певних документів або інших доказів.
  Співробітник СРО, відповідальний за проведення дисциплінарних слухань, вправі розглядати будь-які інші питання, що мають відношення до дисциплінарній справі.
  Як видно з вищенаведених положень правил дисциплінарного виробництва американської СРО ФІНРА, і в США, і в Росії дисциплінарним органам СРО надається певна свобода в термінах проведення дисциплінарних засідань, підготовці їх до розгляду, визначенні переліку питань, які потребують розгляду, збирання доказів та їх розгляду.
  Функції Виконавчого департаменту СРО ФІНРА багато в чому збігаються з функціями, що існували в саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів в Росії управліннями моніторингу та контролю.
  Проте ефективність роботи даного органу в галузі дисциплінарного провадження значно поступалася Виконавчому департаменту СРО ФІНРА з цілого ряду причин.
  По-перше, управління моніторингу та контролю російських СРО не входять до системи дисциплінарного провадження. Вони є самостійним підрозділом саморегулівних організацій, що займаються, як правило, регулярними перевірками професійної діяльності її учасників. У разі, якщо в результаті перевірки виявлені певні порушення правових норм, що регулюють зазначену професійну діяльність, та (або) стандартів і правил саморегулівної організації, вони збирають матеріал з протоколом перевірки в папку, акуратно підшивають її і рішенням виконавчого органу або безпосередньо, залежно від системи управління тієї чи іншої СРО, передають даний матеріал на розгляд в дисциплінарний орган СРО.
  В окремих випадках за дорученням дисциплінарного органу управління моніторингу та контролю можуть провести повторну перевірку якогось питання, що виникло в ході здійснення дисциплінарного провадження, але вже, як правило, після проведення засідання дисциплінарного комітету та прийняття рішення про призупинення дисциплінарного провадження до отримання результатів перевірки управління моніторингу та контролю.
  Дисциплінарні комітети СРО не мають повноваженнями по напряму даних управлінь на додаткові перевірки, проведення допитів певних свідків або отримання певних доказів.
  По-друге, управління моніторингу та контролю російських СРО в порівнянні з Виконавчим департаментом ФІНРА досить обмежені в ресурсах для проведення повторних перевірок певних фактів в діяльності членів СРО, оскільки основні їх сили, як правило, забирає дотримання графіка проведення планових перевірок. Проведення позапланової перевірки порушує даний графік і забирає додатковий час і ресурси.
  У разі, якщо співробітник СРО, відповідальний за здійснення дисциплінарного провадження, не призначив попереднього засідання по дисциплінарній справі, будь-який учасник дисциплінарного провадження має право самостійно клопотати про його проведення.
  Співробітник саморегулівної організації ФІНРА, відповідальний за здійснення дисциплінарного провадження, має право також звернутися до сторін дисциплінарного провадження з проханням про подання додаткових документів.
  До документів, подання яких може бути запропоновано сторонам співробітником СРО, відповідальним за проведення дисциплінарних слухань, можуть бути віднесені:
  - Скорочений текст пояснень за фактами, вказаними у заяві про дисциплінарне порушення;
  - Посилання на норми права, а також інше юридичне обгрунтування, яке буде використовуватися сторонами дисциплінарної справи як доказ висунутих ними звинувачень, вимог або аргументів захисту;
  - Перелік документів, подання яких сторона планує здійснювати на засіданні дисциплінарного органу СРО, з додатком копій даних документів;
  - Перелік свідків, яких сторона збирається запросити для участі в дисциплінарному виробництві;
  - Список експертів, запрошення яких на засідання дисциплінарного органу СРО, на думку сторони, є необхідною;
  - В даному переліку підлягають вказівкою також відомості про кваліфікацію кожного з експертів, їх попередньому досвіді виступу в якості експерта.
  У разі, якщо представник сторони по дисциплінарній справі не взяв участі в призначеному попередньому засіданні і не забезпечив присутності на ньому свого представника, він може бути визнаний винним у вчиненні дисциплінарного порушення і відносно нього може бути винесено дисциплінарне рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності через неявки особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності.
  Крім дисциплінарного стягнення на дане особа може бути також покладено обов'язок з відшкодування витрат інших сторін дисциплінарного провадження, пов'язаних з їх участю в підготовчому засіданні, що передує дисциплінарним слухань.
  Слухання по дисциплінарній справі в американській саморегулівної організації ФІНРА відбуваються за аналогією з судовими слуханнями в американських судах по цивільних справах.
  Дисциплінарні слухання являють собою можливість для кожної зі сторін по дисциплінарній справі уявити свою справу. Вважається, що самі слухання як процесуально регламентоване розгляд справи надають учасникам дисциплінарного провадження можливість представити докази на обгрунтування своїх доводів, висловити свої зауваження та заперечення або заявити свої вимоги.
  Зазвичай дисциплінарні слухання відбуваються при особистій участі сторін дисциплінарної справи, але з дозволу співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, вони також можуть проводитися у формі телефонного або відеоконференції.
  У дисциплінарному провадженні саморегулівної організації, так само як і в американських судах, особлива увага приділяється процедурам подання та дослідження доказів під час слухань.
  "Подання справи" здійснюється кожною із сторін у порядку подання відносяться до дисциплінарній справі документів, виклику свідків відповідно до змагальної моделлю розгляду дисциплінарних справ, що передбачає процесуальну активність сторін і самостійне визначення ними порядку надання певних видів доказів, включаючи допит свідків, хід проведення якого також цілком віднесений на їх розсуд.
  Крім особистої участі свідків у дисциплінарних слуханнях та надання ними усних свідчень допускається також надання письмових показань свідків, отриманих під присягою.
  У разі, якщо певний свідок знаходиться під юрисдикцією СРО ФІНРА, відносно даного свідка може застосовуватися процедура принесення присяги при дачі показань. Крім допиту свідка, здійснюваного стороною, що запросила його для участі в засіданні, що стосуються дисциплінарної справи питання свідкові можуть бути також задані іншою стороною по дисциплінарній справі, а також будь-яким членом Дисциплінарної колегії.
  Процес подання та дослідження доказів по дисциплінарній справі контролюється співробітником СРО, уповноваженим на проведення дисциплінарних слухань. Дана особа управомоч визначати, які з експонованих сторонами доказів ставляться до дисциплінарній справі, а які ні. Крім того, він має право виключати з розгляду Дисциплінарної колегією будь-які документи та інші докази, розгляд яких може призвести до прийняття упередженого, необ'єктивного рішення по дисциплінарній справі.
  Доказом найтіснішого дисциплінарного провадження СРО ФІНРА з федеральним процесуальним правом США підтверджується також прямою дією Федеральних правил про докази щодо регулювання процедури надання доказів по дисциплінарній справі.
  Будь-які заперечення з приводу подання певних доказів приймаються в дисциплінарному провадженні СРО ФІНРА тільки в письмовому вигляді.
  Так само як і в російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів, в американській СРО ФІНРА здійснюється протоколювання засідань дисциплінарних органів.
  У разі, якщо рішенням співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, не передбачено інше, протоколюється також попереднє засідання у дисциплінарній справі.
  Копія протоколу засідання або його аудіозапис, на відміну від російського дисциплінарного провадження, не надається іншим учасникам дисциплінарного провадження безоплатно, а набувається ними. Також кожна зі сторін, свідок або експерт має право придбати запис своїх свідчень на засіданні дисциплінарного органу у секретаря дисциплінарного органу.
  У певний співробітником СРО, відповідальним за здійснення дисциплінарного провадження, період часу учасники дисциплінарного провадження має право доповнити чи змінити раніше надані ними свідчення у дисциплінарній справі. Зміни та доповнення до раніше даними показаннями по дисциплінарній справі допускаються у формі показань під присягою (affidavit) у присутності співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань. У разі згоди інших учасників дисциплінарного провадження із змінами та доповненнями до показань іншого учасника дисциплінарного провадження співробітник СРО, відповідальний за проведення дисциплінарних слухань, прилучає їх до справи і приймає відповідні зміни і доповнення.
  Необхідно відзначити, що будь-яка відсутність боку дисциплінарної справи на засіданні дисциплінарного органу СРО ФІНРА без поважної причини є підставою для прийняття рішення на користь іншої сторони у справі з огляду неявки учасника дисциплінарного провадження.
  Таким чином, у наявності досить формальний підхід СРО ФІНРА до питання істини і забезпечення правопорядку в області регульованою ним діяльності. Разом з можливістю мирової угоди в рамках дисциплінарного провадження винесення рішення на користь іншої сторони по дисциплінарній справі зважаючи на нез'явлення відповідача або, відповідно, заявника дозволяє судити про сприйняття дисциплінарного провадження США порядку судочинства при розгляді цивільних справ.
  Такий підхід дозволяє відмовити у захисті прав і законних інтересів члена СРО лише у випадку, якщо в силу тих чи інших причин його співробітники не змогли забезпечити участь його представників у дисциплінарних слуханнях.
  Американське дисциплінарне провадження, так само як і американський цивільний процес, пронизує небезпечна, з точки зору таких понять, як "матеріальна істина" і "здоровий глузд", ідея можливості певного судження про матеріально-правової та фактичної боці певної справи, що мала місце в минулому , виходячи з одномоментного процесуального підведення його учасників.
  Не можна не погодитися з тим, що подібний процесуальний порядок надзвичайно зручний для співробітників СРО ФІНРА, відповідальних за здійснення дисциплінарного провадження, і американських суддів, яким, з одного боку, можна забезпечити явку сторін по даній справі, а з іншого боку, у разі неявки однієї з них припинити провадження по ньому, списавши з рахунків зайві клопоти.
  І дисциплінарний орган СРО, і суд, здійснюючи повноваження з вирішення певного конфлікту або спору, взяв на себе тягар надання даної послуги. На мить уявімо собі такий порядок речей: наприклад, ми віддаємо в лагодження годинник і обіцяємо прийти за ними в 17:30 в п'ятницю, але в силу тих чи інших причин прийти не виходить. Чи означає це, що годинникових справ майстер вправі більше не чинити наших годин і не повертати грошей, сплачених за його роботу, лише тому, що ми вчасно не з'явилися за годинами?
  Настільки ж дивним виглядає можливість прийняття рішення на користь явилася сторони по справі з огляду неявки іншого боку по даній справі, яка крім відмови у задоволенні її вимог стикається також з приписом дисциплінарного органу або суду відшкодувати іншій стороні у справі всі витрати, понесені нею у зв'язку з поданням інтересів у справі.
  Після проведення дисциплінарних слухань співробітник СРО, відповідальний за їх проведення, може запропонувати сторонам подати їх укладення за фактичною та правової стороні рассматривавшегося справи, по суті, запропонувавши свій проект рішення по дисциплінарній справі, грунтуючись на наявних у справі доказах і протоколі дисциплінарних слухань.
  Якщо співробітником СРО, відповідальним за проведення дисциплінарних слухань, не встановлено інше, дані пояснення і доповнення сторін дисциплінарного провадження можуть бути подані не пізніше ніж через 60 днів після закриття дисциплінарних слухань, і за обсягом не повинні перевищувати 25 сторінок, за винятком титульного листа, посилань , таблиць та переліків, що використовувалися доказів.
  Вищезгаданий 60-денний термін на додаток матеріалів дисциплінарної справи проектами рішень, пропонованими кожної зі сторін, дозволяє судити про те, що дисциплінарне провадження в російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів значно більш оперативно в розгляді дисциплінарних справ.
  Остаточне рішення по дисциплінарній справі приймається Дисциплінарної колегією СРО ФІНРА по завершенні розгляду дисциплінарної справи і після подання сторонами дисциплінарного провадження проектів рішень у випадку, якщо такі були подані.
  Рішення приймається простою більшістю голосів членів Дисциплінарної колегії. Так само як і в дисциплінарних комітетах російських СРО на ринку цінних паперів, будь-який член Дисциплінарної колегії СРО ФІНРА, не згодний з рішенням більшості членів дисциплінарного органу, має право подати особливу думку з утримання прийнятого рішення.
  Співробітник СРО ФІНРА, відповідальний за проведення дисциплінарних слухань, направляє копії рішення по дисциплінарній справі учасникам дисциплінарного провадження.
  Повідомлення про рішення, прийняте в дисциплінарній справі, публікується в друкованому виданні СРО ФІНРА, копія даного рішення доводиться до відома кожного з членів СРО. Після закінчення встановленого строку на оскарження дане рішення вважається вступив в силу.
  Рішення Дисциплінарної колегії СРО ФІНРА може бути оскаржене в Національний юрисдикційний рада (NAC). Підставами для перегляду рішення Дисциплінарної колегії є заяви інших учасників дисциплінарного провадження, Виконавчого департаменту. Національний юрисдикційний рада вправі також переглянути будь-яке рішення Дисциплінарної колегії СРО ФІНРА за власною ініціативою.
  Апеляційна скарга подається у письмовому вигляді на ім'я співробітника СРО, відповідального за проведення дисциплінарних слухань, з обов'язковим спрямуванням копій апеляційної скарги іншим учасникам дисциплінарного провадження протягом 25 днів з дня отримання копії рішення Дисциплінарної колегії в дисциплінарній справі.
  На відміну від російських саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, недотримання процедури оскарження рішення дисциплінарного комітету в яких, зокрема, строку на її оскарження, як правило, не перешкоджає розгляду скарги по суті, порушення будь-яких процесуальних вимог при апеляційне оскарження рішення Дисциплінарної колегії СРО ФІНРА є підставою для відмови у розгляді скарги на рішення її дисциплінарного органу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "19.1. Загальна характеристика дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА"
 1. 19.3. Дисциплінарна практика саморегулівної організації ФІНРА
    Загальна характеристика правил дисциплінарного виробництва американської саморегулівної організації ФІНРА дозволила скласти загальне уявлення про зміст її основних вимог до дисциплінарного провадження. Цікаво також практичне застосування даних правил при розгляді конкретних дисциплінарних справ. Дисциплінарні стягнення в СРО ФІНРА можуть застосовуватися як до юридичних, так і
 2. 9. Загальна характеристика учасників дисциплінарного провадження
    Крім основних учасників дисциплінарного провадження, якими є дисциплінарний комітет і рада директорів, в дисциплінарне провадження також залучені інші його учасники, до яких відносяться: - член СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, як правило, у випадку, коли СРО об'єднує юридичних осіб, поданий при розгляді дисциплінарної справи його представником
 3. 14.2. Федеральна служба РФ з контролю за обігом наркотиків
    Указом Президента РФ від 28 липня 2004 р. № 976 «Питання Федеральної служби Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків» було встановлено нове найменування служби - Федеральна служба РФ з контролю за обігом наркотиків (далі - ФСКН Росії) та затверджено Положення про неї. ФСКН Росії - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної
 4. Стаття 7. Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення цього Закону
    1. Залежно від характеру та тяжкості вчиненого правопорушення у сфері застосування коментованого Федерального закону громадяни можуть нести кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність. 2. КоАП РФ встановлює адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі військового обліку (гл. 21). КК РФ передбачає
 5. 21.1. Поняття і види дисциплінарних проваджень в адміністративному праві
    Необхідно відразу вказати, що в адміністративний процес включаються лише такі дисциплінарні провадження, які врегульовані матеріальними і процесуальними нормами адміністративного права. Таким чином, до адміністративного 1 Додін Є. В. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: Учеб. пособ. - Одеса: Юридична література, 1999. - С. 3. процесу не можуть
 6. 7.6. Трудова дисципліна
    Загальні положення. Під трудовою дисципліною розуміється сукупність норм і правил поведінки працівників у процесі колективної праці. Трудова дисципліна на підприємствах, в установах і організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а
 7. 1. Озброєна злочинність в системі кримінального насильства
    Під насильством прийнято розуміти застосування фізичної сил або примусове вплив на когось. Як правило, це слово несе негативне навантаження, асоціюючись з неправомірні ми діями, агресією і жестокостью.2 Тим часом, до насильства вдається громадянин для відбиття нападу злочинця, судовий пристав при виконанні судового рішення, військовослужбовець при виконанні службового борг
 8. 2.1. Загальна характеристика, структура, види і специфіка інформаційно-правових норм
    Перш ніж розкривати пропоновану тему, слід зупинитися на принциповому питанні: чи має право на існування термін "інформаційно-правові норми"? Однозначної відповіді на поставлене питання сучасні вчені дати не можуть. Основною причиною, що пояснює те, що відбувається, є безліч термінів і понять стосовно до об'єкта інформації (інформація, документ, масив документів,
 9. Виноски
    --- * (1) Законодавство Стародавньої Русі. Т. 1. М., 1984. * (2) Див: Артемов В.Ю. Мусульманське кримінальне право - пережиток середньовіччя / / Відомості Верховної Ради. 1977. N 11. * (3) Див докладніше: Крилова Н.Є., Серебренникова А.В. Кримінальне право сучасних зарубіжних держав. М., 1997; Злочин і покарання у Великобританії, Франції, ФРН, США та Японії. Загальна частина.
 10. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
    Розділ VII "Злочини проти особи" - перший в Особливої частини Кримінального кодексу. Він складається з 5 розділів і 54 статей і є одним з найбільших розділів Кодексу. Залежно від цінності видових об'єктів глави розділу об'єднують норми про злочини проти життя і здоров'я (гл. 16), про злочини проти волі, честі та гідності особи (гл. 17), про злочини проти статевої
© 2014-2022  yport.inf.ua