Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

19.2. Загальні принципи накладення дисциплінарних стягнень дисциплінарними органами саморегулівної організації ФІНРА


Дисциплінарні стягнення в саморегулівної організації ФІНРА накладаються, як і в російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів, з урахуванням характеру і ступеня тяжкості допущених її учасниками дисциплінарних порушень. При цьому обране дисциплінарним органом СРО ФІНРА дисциплінарне стягнення має бути об'єктивним і справедливим, або адекватним.
При винесенні дисциплінарних рішень дисциплінарні органи також права виходити за межі санкцій, встановлених за певні види дисциплінарних порушень, з урахуванням певних фактичних обставин.
Цікаво, що характерний для американського судочинства принцип прецедентного права поширюється і на дисциплінарне провадження, в якому при прийнятті рішення по дисциплінарній справі беруться до уваги раніше винесені рішення за аналогічним дисциплінарних справах.
Дотримання принципу дисциплінарного прецеденту аргументується необхідністю забезпечення однаковості практики дисциплінарного провадження.
З метою забезпечення однаковості правозастосовчої практики дисциплінарного провадження в саморегулівної організації ФІНРА були розроблені Основні принципи, використовувані при призначенні дисциплінарних санкцій (General Principles Applicable to All Sanction Determinations), які підлягають застосуванню при розгляді дисциплінарних справ, а також додається до них документ "Основні питання, що підлягають розгляду при розмежуванні санкцій" (Principal Considerations in Determining Sanctions), який встановлює перелік питань, що викликають найбільше утруднення при прийнятті дисциплінарними органами ФІНРА рішень про призначення дисциплінарних санкцій.
Крім того, при прийнятті дисциплінарних рішень дисциплінарними органами СРО ФІНРА використовуються також і інші роз'яснення з питань про застосування тих чи інших видів дисциплінарних санкцій.
Завданнями дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА є запобігання скоєння дисциплінарних порушень у майбутньому і забезпечення дотримання стандартів професійної діяльності індустрії ринку цінних паперів США, захист прав і законних інтересів інвесторів.
З урахуванням необхідності виконання вищеназваних завдань дисциплінарні стягнення повинні бути досить значними для того, щоб запобігти можливості повторного вчинення дисциплінарних порушень особою, залученими до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні санкції мають сприяти приведенню професійної діяльності, здійснюваної особами, залученими до дисциплінарної відповідальності, у відповідність із загальноприйнятими стандартами її здійснення.
За загальним правилом дисциплінарного провадження даної саморегулівної організації дисциплінарні стягнення не повинні носити характер покарань, але повинні ефективно запобігати рецидив дисциплінарних порушень і підвищувати рівень правопорядку у професійній діяльності її учасників.
У зв'язку з цим за повторні дисциплінарні порушення або неодноразові дисциплінарні порушення в даній саморегулівної організації передбачені більш суворі дисциплінарні стягнення. При прийнятті рішення про обрання заходи дисциплінарного впливу, застосовуваної до члена організації, до уваги береться факт наявності дисциплінарних стягнень та здійснення дисциплінарних порушень в минулому.
В якості обтяжуючих дисциплінарну відповідальність обставин зізнаються:
- вчинення аналогічного дисциплінарного порушення в минулому;
- допущення дисциплінарного порушення в минулому, пов'язаного з нехтуванням вимогами регулятивних органів, правами інвесторів або правилами професійної спільноти.
Накладення дисциплінарних стягнень здійснюється не тільки з урахуванням характеру допущеного дисциплінарного порушення, але і виходячи з характеру особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності.
До характеризує дана особа факторам, що приймається до уваги дисциплінарними органами СРО ФІНРА при прийнятті рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності, відносяться:
- величина фінансових активів компанії;
- вид здійснюваної нею підприємницької діяльності;
- число зайнятих у ній співробітників;
- рівень її ринкової активності;
- число інших підприємств, економічно контрольованих особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності;
- характер афілійованих осіб компанії, залученої до дисциплінарної відповідальності;
- інші фактори , що дозволяють дисциплінарним органам СРО ФІНРА судити про розмір юридичної особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, і ступеня дисциплінарного впливу, необхідного для ефективного запобігання вчинення даною особою дисциплінарних порушень в майбутньому.
До числа основних дисциплінарних санкцій, використовуваних дисциплінарними органами СРО ФІНРА, відносяться:
- штраф;
- заборона на заняття певним видом діяльності (застосовується до фізичних осіб) або провадження певного виду підприємницької діяльності (застосовується до юридичних осіб) протягом певного періоду часу;
- заборона на вчинення певної дії;
- виключення з членів саморегулівної організації;
- заборона на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Перелік можливих дисциплінарних стягнень є відкритим. Дисциплінарні органи саморегулівних організацій має право прийняти рішення про винесення дисциплінарного стягнення, не передбаченого правилами дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА.
Дане повноваження дисциплінарних органів СРО ФІНРА істотно відрізняє їх від повноважень дисциплінарних органів російських саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, які не вправі при розгляді дисциплінарних справ виходити за межі повноважень, визначених їх дисциплінарними кодексами. Перелік дисциплінарних стягнень, встановлений дисциплінарними кодексами російських саморегулівних організацій, є закритим і не може доповнюватися членами дисциплінарних органів на власний розсуд.
До додаткових дисциплінарним санкціям, не передбаченим правилами дисциплінарного провадження, які можуть бути винесені членами дисциплінарних органів СРО ФІНРА, відносяться:
- вимога щодо особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, про звернення до послуг компетентного консультанта з питання про приведення його професійної діяльності у відповідність з нормами права і вимогами саморегулівної організації для виключення вчинення дисциплінарних порушень в майбутньому;
- заборона на здійснення підприємницької діяльності певним чином;
- вимога про обов'язкове надання певного роду інформації клієнтам особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, послуги яких надаються нині або будуть надаватися в майбутньому, включаючи обов'язкове повідомлення даними клієнтам відомостей про накладені дисциплінарні стягнення;
- вимога про посилення контролю та нагляду за діяльністю певних працівників особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, або окремих його структурних підрозділів;
- вимога, що пред'являється щодо фізичної особи або юридичної особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності;
- рішення про необхідність отримання обов'язкового попереднього письмового висновку СРО ФІНРА про відповідність певної інформації вимогам даної саморегулівної організації перед наданням даних відомостей широкому невизначеному колу осіб.
Крім того, рішенням дисциплінарних органів СРО ФІНРА може бути обмежений перелік цінних паперів, торгівля якими здійснюється професійним учасником ринку цінних паперів, певні дії особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності.
Дисциплінарний орган СРО ФІНРА вправі також зобов'язати особу, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, здійснювати фіксацію здійснюваних процедур на магнітних чи інших інформаційних носіях.
Крім накладення дисциплінарних санкцій, не передбачених положеннями правил дисциплінарного провадження СРО ФІНРА, її дисциплінарні органи, як і дисциплінарні органи російських СРО на ринку цінних паперів, також має право прийняти рішення про застосування дисциплінарного стягнення з урахуванням пом'якшувальних обставин нижче нижньої межі встановленого покарання.
Але на відміну від їх російських колег, члени дисциплінарних органів СРО ФІНРА уповноважені також на застосування дисциплінарного покарання, ступінь тяжкості якого перевищує встановлений допустимий максимум можливої санкції, виходячи з винятковою тяжкості допущеного членом саморегульованої організації дисциплінарного порушення або наявності обставин, які, на думку більшості членів дисциплінарного органу, обтяжують його дисциплінарну відповідальність.
Особливо важливе значення надається визначенню ступеня дисциплінарної відповідальності, виходячи з тяжкості допущеного дисциплінарного порушення при застосуванні такої заходи дисциплінарного впливу, як штраф.
Визначення ступеня дисциплінарної відповідальності члена саморегулівної організації в грошовому еквіваленті проводиться в порядку підсумовування таких можливих обставин, як:
- наявність необережної форми вини;
- дисциплінарне порушення не спричинило заподіяння значної шкоди інвесторам або суспільству;
- порушення було викликано якоїсь системною проблемою або іншою причиною, яка до часу прийняття дисциплінарного рішення вже виправлена або усунена.
При здійсненні безлічі дисциплінарних порушень дисциплінарні органи СРО ФІНРА вправі накладати дисциплінарне стягнення за кожне з допущених дисциплінарних порушень окремо. Неодноразове вчинення дисциплінарних порушень, так само як і вчинення декількох або безлічі дисциплінарних порушень, як і в російських саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів, визнається дисциплінарними органами СРО ФІНРА як обтяжливої обставини.
У кожному випадку дисциплінарного порушення, наскільки це можливо, дисциплінарні органи СРО ФІНРА вживають заходів, спрямовані на усунення шкоди, заподіяної дисциплінарним порушенням, відновлення становища, яке існувало до його вчинення, та компенсацію завданих дисциплінарним порушенням збитків.
Дані кошти відповідно іменуються реституцією (restitution) - відновлення становища, що передував вчиненню дисциплінарного порушення, і компенсацією (rescission) - заповнення шкоди, заподіяної дисциплінарним порушенням.
Реституція є традиційним засобом відновлення так званого статусу кво, без здійснення якого права і законні інтереси особи, постраждалого від дисциплінарного порушення, будуть порушені.
Реституція застосовується в тих випадках, коли шкоду, заподіяну певним дисциплінарним порушенням, піддається обчисленню, особливо коли особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, безумовно отримало дохід або якусь іншу майнову вигоду від вчиненого ним дисциплінарного порушення.
Межі реституції визначаються дисциплінарними органами СРО ФІНРА, виходячи з розміру фінансових втрат, підтверджених представленими в дисциплінарній справі доказами.
Виходячи з поширеного в американському праві принципу стягування штрафних збитків (punitive damages), дисциплінарні органи СРО ФІНРА має право встановити особі, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, обов'язок відшкодування заявнику в дисциплінарній справі грошових коштів у сумі, що перевищує розмір неправомірно отриманої вигоди.
Основною відмінністю в підходах американської та російської правових систем є те, що в США відсутній розподіл права на публічне і приватне. Всі право в цій країні, як і в інших країнах правової сім'ї загального права, є публічним. У зв'язку з цим будь-яке рішення по частноправовому справі тут носить характер суспільно значущого. Чіткі межі між державним, громадським та приватним відсутні.
З цієї причини в США прийнято вважати, що будь-яке судове рішення у справі, оскільки воно спрямоване на застосування норм виключно публічного права, носить публічно-правовий характер. З урахуванням викладеного судовим рішенням або рішенням дисциплінарного органу саморегулюючої організації ФІНРА може бути прийняте рішення про відшкодування шкоди в розмірі, що істотно перевищує його фактичну величину. Виробляється таке стягнення відшкодування шкоди у більшому розмірі, в порядку штрафних санкцій, що застосовуються до відповідача або, відповідно, особі, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, в силу необхідності забезпечення недопущення повторного вчинення ним порушення норм права, зокрема дисциплінарних порушень.
Правова природа штрафних збитків багато в чому схожа зі штрафними санкціями з цивільного права, обумовленими приватними угодами учасників цивільних правовідносин, з тією відмінністю, що дані штрафні збитки заздалегідь не були визначені угодою сторін і стягуються юрисдикційними органами за власним розсуд, виходячи з власного його думки про ступінь тяжкості вини особи, яка допустила дисциплінарне порушення.
  У тих випадках, де це можливо, відповідачу по дисциплінарній справі може бути також наказано відшкодувати заявнику про дисциплінарне порушення заподіяну йому шкоду. Розмір шкоди, заподіяної дисциплінарним порушенням особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, береться також до уваги дисциплінарними органами СРО ФІНРА при визначенні розміру дисциплінарного штрафу, що підлягає стягненню.
  Зокрема, дисциплінарний штраф у таких справах може скласти суму, рівну всієї або частини суми прибутку, протиправно отриманої особою, залученими до дисциплінарної відповідальності.
  В окремих випадках дисциплінарні органи СРО ФІНРА право також вимагати, щоб особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, пройшло процедуру підвищення кваліфікації, з метою приведення його кваліфікації у відповідність до вимог, встановлених нормами права і стандартами СРО, дотримання яких є необхідним для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
  У ході дисциплінарного провадження особа, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, має право просити про відстрочку платежу або зниження розміру штрафу з урахуванням його фінансової неспроможності, за умови, що вимоги даної особи можуть бути підтверджені відповідними доказами.
  У відповідності з основними принципами накладення дисциплінарних санкцій у саморегулівної організації ФІНРА дисциплінарні органи мають право прийняти рішення про зниження розміру накладеного дисциплінарного штрафу у разі, якщо вимога про таку зміну прийнятого дисциплінарного рішення було заявлено в відсутність злого умислу, з дотриманням обов'язкової умови про підтвердження розміру чистого капіталу особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності.
  Зменшення розміру накладеного дисциплінарного штрафу можливо в наступних випадках:
  - Дане дисциплінарне порушення не є повторним або неодноразовим;
  - Особа, притягнута до дисциплінарної відповідальності, визнало свою провину в скоєнні дисциплінарного порушення;
  - Особою, залученими до дисциплінарної відповідальності, добровільно було прийнято низку заходів, спрямованих на усунення наслідків вчиненого ним дисциплінарного порушення;
  - Відповідач по дисциплінарній справі сам робив спроби самостійного погашення розміру шкоди, заподіяної його дисциплінарним порушенням;
  - Під час скоєння дисциплінарного порушення робилися необхідні заходи контролю, операційного або технічного характеру, спрямовані на його запобігання;
  - Особою, залученими до дисциплінарної відповідальності, робилися певні зусилля, спрямовані на запобігання вчинення дисциплінарних порушень у порядку проведення освітніх занять з його співробітниками;
  - Дисциплінарне порушення було допущено особою, залученими до дисциплінарної відповідальності, в силу того, що воно довірилося порадою, даним фахівцем у галузі юриспруденції або бухгалтерського обліку;
  - Особа, притягнута до дисциплінарної відповідальності, протягом тривалого періоду часу допускало у своїй діяльності дисциплінарних порушень.
  Важливими питаннями для розгляду при обранні дисциплінарними органами СРО ФІНРА можливі дисциплінарні санкцій є надання сприяння в розслідуванні обставин дисциплінарного порушення або, навпаки, бажання відповідача по дисциплінарній справі затягнути процедуру розгляду дисциплінарної справи або його спроби ввести в оману дисциплінарні органи СРО ФІНРА шляхом повідомлення їм недостовірних відомостей по дисциплінарній справі.
  Приймається також до уваги, чи було допущене відповідачем дисциплінарне порушення міжнародним актом або діянням, внаслідок вчинення якого було заподіяно шкоду іноземним фізичним або юридичним особам або іноземним державам.
  Обставиною, що обтяжує відповідальність відповідача по дисциплінарній справі, визнається передувало вчинення дисциплінарного порушення напрямок СРО ФІНРА (або будь-яких інших владних структур) на адресу даної особи попереджень або вказівок про неприпустимість вчинення даних дій.
  Дисциплінарними органами СРО ФІНРА при визначенні відповідальності особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, розглядається питання про те, чи є допущене дисциплінарне порушення епізодичним, разовим, з урахуванням попереднього її бездоганної поведінки або діяльності або, навпаки, носить триваючий або систематичний характер.
  Досліджується питання про ймовірність і розмірі можливого фінансового шкоди, який міг би бути за певних умов заподіяно заявнику про дисциплінарне порушення.
  Обов'язково береться до уваги так звана ціна операції, або розмір дійсного і потенційно можливої шкоди з урахуванням аналогічних дисциплінарних порушень.
  Крім того, дисциплінарні органи СРО ФІНРА при винесенні рішення по дисциплінарній справі зобов'язані брати до уваги "ступінь искушенности", або рівень підготовленості та обізнаності особи, постраждалого внаслідок допущеного дисциплінарного порушення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "19.2. Загальні принципи накладення дисциплінарних стягнень дисциплінарними органами саморегулівної організації ФІНРА"
 1. 4. Внутрішні документи саморегулівних організацій, що регламентують дисциплінарне провадження
    Дисциплінарне провадження СРО, так само як і будь-яке інше виробництво, не може здійснюватися без процесуальної регламентації в нормативних правових актах. Загальні положення законодавства Російської Федерації і статутів саморегулівних організацій, що передбачають повноваження СРО щодо застосування заходів дисциплінарної відповідальності, не містять процесуальних правил і тому недостатні для
 2. Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Коментар до статті 79
    Звільнення від кримінальної відповідальності та звільнення від покарання мають спільні риси і суттєві відмінності. Загальне полягає в тому, що в обох випадках винний перестає піддаватися заходам державного примусу, передбаченим КК РФ. Кримінальна відповідальність і кримінальне покарання можуть бути застосовані тільки до винної особи, тобто за наявності в його діях складу злочину,
 3. Тема 3.4. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність
    У Російській Федерації, як і у всякому іншому сучасній державі, діє велика кількість різних юридично обов'язкових правил. Одні з них адресовані всім громадянам, інші - працівникам тих чи інших галузей господарства та соціально-культурної діяльності, треті - посадовим особам, які займають певні посади. Це правила поведінки в громадських місцях, правила дорожнього
 4. Тема 5.2. Трудові правовідносини
    Поняття трудового правовідносини Трудове право регулює трудові відносини. У недалекому минулому вони були трудовими відносинами тільки робітників і службовців, оскільки їх праця базувався на державній власності, яка практично була єдиною формою власності. Кооперативно-колгоспна власність, закріплена Конституцією 1977 р., дуже близько примикала до
 5. А. кримінально-процесуального права
    Поняття кримінально-процесуального права Найбільшою мірою регламентована правовими нормами кримінально-процесуальна діяльність. Це обумовлено, з одного боку, тим, що з усіх правопорушень саме злочини становлять найбільшу небезпеку для суспільства і особливо важливо їх розкриття і покарання винних, а з іншого - тим, що особи, які вчинили злочини, піддаються найбільш
 6. 29.3. Форми і методи управління агропромисловим комплексом
    Збільшення масштабів і підвищення складності сільськогосподарського виробництва, якісні зрушення в економіці, докорінні зміни в організації сільського господарства обумовлюють необхідність системного, комплексного аналізу діяльності державного апарату в цій сфері управління економікою. Тому важливо не тільки дослідити поняття регулювання областю, а й розкрити форми і методи
 7. 1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства
    Особлива частина кримінального права як навчальна і наукова дисципліна включає в себе, по-перше, систему норм про конкретні злочини, по-друге, історію розвитку кримінального права, по-третє, порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного права, по-четверте, аналіз судової практики * (1). У запропонованій читачеві розділі мова буде йти тільки про систему Особливої частини кримінального законодавства.
 8. § 2. Умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
    1. Згідно ст. 1064 ЦК шкода, заподіяна особі або майну громадянина, а також шкода, завдана майну організації, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка заподіяла шкоду. Заподіяв шкоду звільняється від відшкодування, якщо доведе, що шкода заподіяна не з його вини. Шкода, заподіяна правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених законом. Наведені
 9. 2. Місце дисциплінарного провадження саморегулівних організацій в системі цивільного та адміністративного права
    Перше питання, яке, як правило, приходить в голову багатьом при зіткненні з діяльністю саморегулівних організацій, звучить приблизно так: а яка правова природа діяльності даних організацій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до своїх учасників? І дане питання, дійсно, відноситься до числа неоднозначних, тому що "правова природа", особливо на початковому
 10. 8. Дисциплінарні порушення і дисциплінарні стягнення
    Дисциплінарним порушенням визнається діяння (дія або бездіяльність) члена саморегулівної організації, за вчинення якого дисциплінарним кодексом СРО передбачено накладення дисциплінарного стягнення. Дисциплінарним стягненням, передбаченим дисциплінарним кодексом СРО за вчинення дисциплінарного порушення, є санкція, передбачена даними внутрішнім документом СРО за
© 2014-2022  yport.inf.ua