Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Г. О. Аболонин. Дисциплінарне виробництво саморегулівних організацій - на вістрі конфлікту, 2010 - перейти до змісту підручника

2. Місце дисциплінарного провадження саморегулівних організацій в системі цивільного та адміністративного права


Перше питання, яке, як правило, приходить в голову багатьом при зіткненні з діяльністю саморегулівних організацій, звучить приблизно так: а яка правова природа діяльності даних організацій щодо застосування заходів дисциплінарного впливу до своїх учасників?
І дане питання, дійсно, відноситься до числа неоднозначних, тому що "правова природа", особливо на початковому етапі становлення саморегулівних організацій в Росії, була мало кому зрозуміла, що спочатку викликало безліч сумнівів у учасників СРО, особливо у тих з них, хто вже був підданий дисциплінарному покаранню.
Перші російські дисциплінарні комітети нагадували якесь неоднозначне з точки зору "конфлікту інтересів" та дотримання антимонопольного законодавства збори з числа керівників найбільш великих і впливових професійних учасників ринку цінних паперів, з ентузіазмом і якоїсь ейфорією відповідних до самої можливості "посудити" конкурентів, вони діяли енергійно за принципом "будемо карати, а там подивимося", без особливих сумнівів у питанні про правомірність здійснюваних ними дій.
Складнощі розуміння правової природи дисциплінарного провадження СРО обумовлені певною плутаниною, що сталася в тлумаченні таких понять, як "дисциплінарне порушення" і "дисциплінарна відповідальність".
У радянському і згодом російському адміністративному праві ці терміни означали різновиди відповідальності державних службовців.
Відповідно до даного підходу, який цілком можна іменувати класичним, дисциплінарна відповідальність - це застосування заходів дисциплінарного впливу в порядку службового підпорядкування за вчинення дисциплінарного проступку чи за інші неправомірні дії, що не переслідувані в кримінальному порядку * (8) .
Підстави відповідальності, види дисциплінарних стягнень, права органів виконавчої влади та керівників по їх накладенню, а також порядок застосування та оскарження з урахуванням конкретних умов і виду державної служби встановлюються федеральними законами, статутами і положеннями про дисципліну.
Федеральним законом від 27 липня 2004 р. N 79-ФЗ "Про державну цивільну службу Російської Федерації" * (9) передбачено, що за вчинення дисциплінарного проступку, тобто за невиконання або неналежне виконання цивільним службовцям з його вини покладених на нього посадових обов'язків, може спричинити за собою дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, попередження про неповну посадову відповідність, звільнення від замещаемой посади цивільної служби, звільнення з цивільної служби з підстав, встановлених зазначеним федеральним законом.
Дисциплінарної відповідальності підлягають виключно фізичні особи, які представляють собою спеціальний суб'єкт - особа, що перебуває на державній службі.
У разі саморегулівних організацій ситуація йде трохи інакше: дисциплінарної відповідальності та дисциплінарним стягненням тут піддають, як правило, юридичних осіб, які є учасниками саморегулівної організації, але в деяких випадках, як, наприклад, в СРО арбітражних керуючих або оцінювачів, які об'єднують у своїх рядах громадян Російської Федерації, заходи дисциплінарної відповідальності застосовуються до осіб фізичним. Проте найменування "дисциплінарна" стосовно до даної відповідальності багато в чому є умовним.
З'явилося воно в російському правовому побуті разом з автоматичним перенесенням англійського "SRO disciplinary rules" в ході правових реформ 1990-х рр..
Не секрет, що на початку 90-х рр.. минулого століття на гроші Міжнародного валютного фонду із залученням американських та інших іноземних наукових консультантів правову систему Російської Федерації збагатив значний шар норм іноземного права, переважно американського, в деяких випадках перенесений на грунт вітчизняного законодавства "на швидку руку" і без серйозного аналізу наслідків іноземних правових нововведень , але в даний час все ж перевірений і часто переоцінений часом.
Правові реформи тих років призвели до фактичної рецепції окремих положень права США або положень міжнародного права, раніше сформульованих на підставі положень американського права, особливо щодо нових галузей російського права. Галузеві федеральні закони в сфері ринку цінних паперів, корпоративного права, законодавства про конкуренцію, неспроможність (банкрутство) за допомогою законодавців періоду 90-х рр.. і сприяють їм найманих експертів вбирали в себе аналоги правил і вимог статутів американського права, незважаючи на активну протидію консервативно налаштованої частини представників вітчизняного правознавства.
Процес створення саморегулівних організацій на ринку цінних паперів відбувався в умовах повної відсутності будь-яких вітчизняних аналогів, оскільки організацій такого типу у нас просто не було, і відбувався він шляхом "правового імпорту" - часткового сприйняття основних характеристик іноземних правових аналогів США та Англії.
Враховуючи велику роль США у проведенні економічних, правових, та й взагалі будь-яких реформ в Росії, в тому числі і тих, за які сьогодні багатьом має бути соромно, роль основного прообразу побудови російського фондового ринку та системи його регулювання зіграла саме чинна в США модель побудови фондового ринку і методів його регулювання, так само як і принципів створення саморегульованих організацій.
Наприклад, створення і діяльність такої СРО, як Національна асоціація дилерів з цінних паперів, яка була найбільшою саморегулюючою організацією в Америці. Останнім часом ця організація була перетворена в СРО Управління регулювання фінансової індустрії (Financial Industry Redulatory Authority (FINRA)).
Ще недавно відповідно з американським федеральним законодавством практично кожна фірма, що спеціалізується на операціях з цінними паперами, яка здійснює бізнес на американських ринках, зобов'язана була стати членом Національної асоціації дилерів цінних паперів (National Association of Securities Dealers (NASD)). У число її членів входить близько 5400 брокерських фірм, в яких працюють більше 676 000 зареєстрованих представників з цінних паперів (велика частина з них - брокери). Персонал асоціації налічує більше 2000 співробітників з повною зайнятістю, а річний бюджет цієї організації становив приблизно 400 млн. дол США * (10).
NASD була створена в результаті прийняття в 1938 р. Закону Мело-ні (Maloney Act of 1938), який представляв собою поправки до Закону про торгівлю цінними паперами 1934 Враховуючи обмеженість державних ресурсів, Закон Мелоуні надав Комісії з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Comission (SEC)) право реєструвати добровільні професійні асоціації брокерів (дилерів), які самостійно здійснювали б регулювання своєї діяльності під наглядом SEC.
NASD розробляла і застосовувала на практиці правила, що регулюють роботу індустрії цінних паперів; подібно SEC, вона проводила перевірки відповідності серед своїх членів та ініціювала дисциплінарні стягнення проти тих, у чиїй діяльності виявлялися невідповідності встановленим нормам. Як правило, протягом року NASD перевіряла приблизно 15 000 своїх членів у зв'язку з наявністю тієї чи іншої причини для занепокоєння (включаючи більше 5000 скарг клієнтів), а також здійснювала більше 2500 перевірок. За допомогою спеціальних систем моніторингу, що ідентифікують послідовності котирувань та операцій і потенційно здатних сигналізувати про порушення, NASD відстежувала всі торги, що проводяться на біржах цінних паперів. Системи спостереження дозволяли їй отримувати докладну запис всіх трансакцій, яка могла бути пізніше використана регулюючими органами як доказ обвинувачення, якщо виявлялося порушення закону. У випадках, коли була потрібна додаткова перевірка, NASD ініціювала своє власне розслідування або, при більш серйозних порушеннях, передавала справу відділу правозастосування у складі SEC * (11).
У країнах загального права в державному управлінні широко використовується невідомий російському законодавству принцип делегування частини державних владних повноважень уповноваженим організаціям, які не є державними органами. Дія даного принципу за характером реалізації віддалено нагадує передачу владно-розпорядчих повноважень органам місцевого самоврядування.
Але якщо делегування державних повноважень у Англії та США не викликає особливих питань у зв'язку з давно існуючими в цих країнах відповідними правовими традиціями, то в Росії передача державних владних повноважень щодо застосування заходів дисциплінарної відповідальності до суб'єктів підприємницької чи будь-якій іншій вимагає особливої державної турботи у формі контролю або нагляду діяльності попросту неможлива. Де це бачено, щоб російський всемогутній чиновник, цей член закритою сакральної державної корпорації, ось так взяв і запросто поділився своїми повноваженнями з розгляду адміністративних справ? Тому, щоб такого ніколи не сталося, чимало сприяють і законодавчі положення.
Основна перешкода на даному шляху представляє Кодекс РФ про адміністративні правопорушення * (12) (далі - КпАП РФ). Згідно ст. 22.1 КоАП РФ справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
1) суддями (світовими суддями);
2) комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав;
3) федеральними органами виконавчої влади, їх установами, структурними підрозділами та територіальними органами, а також іншими державними органами, уповноваженими на те виходячи із завдань і функцій, покладених на них федеральними законами або нормативними правовими актами Президента РФ або Уряду РФ . Справи про адміністративні правопорушення, передбачені законами суб'єктів Російської Федерації, розглядаються в межах повноважень, встановлених цими законами:
1) світовими суддями;
2) комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав;
3) уповноваженими органами та установами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;
4) адміністративними комісіями, іншими колегіальними органами, створюваними відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації.
З урахуванням змісту даних норм КоАП РФ саморегульовані організації не відносяться до числа суб'єктів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, тому що вони не володіють ні статусом державних органів, ні статусом органів або установ органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації.
За таких умов, які по суті своїй сьогодні, після прийняття безлічі законів, що згадували дисциплінарні повноваження СРО, і навіть одного спеціалізованого Закону про СРО, мало чим відрізняються від стану справ, що існував на самому початку становлення в Росії саморегулівних організацій. В основі дисциплінарного провадження саморегулівних організацій використовується все той же цивільно-правовий фундамент.
Об'єднуючись в саморегульовані організації в Росії, учасники даних організацій з числа юридичних осіб керуються нормами ст. 121 Цивільного кодексу РФ * (13) (далі - ГК РФ), що встановлює право комерційних організацій з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів за договором між собою створювати об'єднання у формі асоціацій або союзів, які є некомерційними організаціями.
Умови об'єднання учасників саморегулівних організацій в асоціації або спілки визначаються їх установчими документами.
За правилами ст. 122 ГК РФ установчими документами асоціації (союзу) є установчий договір, підписаний її членами, і затверджений ними статут.
Установчі документи асоціації (союзу) повинні містити крім відомостей про предмет і цілі діяльності умови про склад і компетенції органів управління асоціацією (союзом) та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів асоціації (спілки), та про порядок розподілу майна, що залишається після ліквідації асоціації (спілки).
Цивільне законодавство передбачає (ст. 123 ГК РФ), що член асоціації (союзу) має право безоплатно користуватися її послугами, за своїм розсудом вийти з асоціації (союзу) після закінчення фінансового року. У цьому випадку він несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями асоціації (союзу) пропорційно своєму внеску протягом двох років з моменту виходу.
Цивільним законодавством встановлені також правові підстави для застосування такої міри дисциплінарної відповідальності, як виключення з членів саморегулівної організації.
Стаття 123 ГК РФ також встановлює, що член асоціації (союзу) може бути виключений з неї за рішенням залишаються учасників у випадках і в порядку, встановлених установчими документами асоціації (спілки). Відносно відповідальності виключеного члена асоціації (союзу) застосовуються правила, що відносяться до виходу з асоціації (спілки).
  Таким чином, виходить, що саморегульовані організації, що створюються у формі асоціацій і союзів юридичних осіб або громадських об'єднань осіб фізичних, володіють правом у своєму статуті і прийнятих на його основі внутрішніх документах визначити можливий порядок здійснення дисциплінарного провадження.
  Абсолютно зрозуміло, що виключення з числа членів саморегулівної організації прямо передбачено цивільним законодавством, але як же бути з іншими можливими заходами дисциплінарної відповідальності, наприклад, штрафами?
  Самі по собі штрафи передбачають внесення грошових сум на рахунок саморегулівної організації (в даний час завдяки Закону про СРО в компенсаційний фонд саморегулівної організації).
  Дані заходи дисциплінарного впливу майнового характеру за своєю правовою природою є цивільно-правовими заходами майнової відповідальності, встановленими за порушення договірних зобов'язань, звичайної неустойкою, встановленої за недотримання норм цивільного договору. Вступаючи в СРО, її учасники заздалегідь зобов'язуються дотримуватися всі її правила, визначені статутом і внутрішніми документами, наприклад, правилами членства СРО, правилами етики, дисциплінарним кодексом (кодексом заходів дисциплінарної відповідальності).
  Вступаючи в саморегульовану організацію, її учасники укладають своєрідне парі, "джентльменську угоду", що зобов'язує їх дотримуватися не тільки стандарти даної СРО, як визначено Законом про СРО, але часто і всю сукупність інших нормативних правових актів, що регулюють професійну діяльність учасників СРО.
  Як це не дивно може прозвучати для деяких консервативних прихильників точки зору про законності та ефективності виключно державного правозастосування, СРО можуть застосовувати до своїх учасників заходи дисциплінарного впливу, в тому числі і за порушення норм федерального законодавства.
  Але й такий підхід втілити в життя було непросто. Багато сторонні експерти, а також юрисконсульти великих брокерів на фондовому ринку вважали, що СРО має право застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за порушення їх власних стандартів професійної діяльності, розгляд питань про відповідність діяльності СРО законодавству про ринок цінних паперів уявлялося їм очевидним виходом СРО за межі повноважень, наданих їй законом.
  У той час в обгрунтування законності прийнятих рішень і в цілях припинення порожньої витрати часу на нескінченні дискусії з даного питання в Дисциплінарний комітеті СРО НАУФОР доводилося вивішувати на стіну копію спрямованого на адресу СРО листи Голови федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, в якому було дано роз'яснення про право і обов'язки дисциплінарних комітетів СРО розглядати дисциплінарні справи і застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності не тільки за порушення власних стандартів і правил професійної діяльності, а й вимог законодавства про ринок цінних паперів.
  З часом, у міру зростання законодавчої бази, що регулює професійну діяльність учасників СРО на ринку цінних паперів, дисциплінарні комітети стали застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності до своїх учасників не тільки за порушення Закону про ринок цінних паперів і Федерального закону "Про акціонерні товариства", а й Закону про захист прав інвесторів, Федерального закону "Про захист конкуренції" та багатьох інших.
  На перший погляд, таке дисциплінарне провадження, в ході якого дисциплінарний комітет СРО вирішує питання про відповідність законодавству дій його учасників, видається дещо сумнівним в силу того, що даний орган СРО не є уповноваженим державним органом судом, уповноваженим здійснювати судження про право, що цілком відповідає нормі і духу ст. 35 Конституції РФ * (14), яка визначає, що ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як за рішенням суду.
  Проте з правової точки зору дисциплінарний комітет СРО в зазначеному випадку діє за аналогією з третейським судом, коли члени СРО через свій представницький орган - рада директорів СРО призначають ряд осіб - членів дисциплінарного комітету, уполномочівая їх на судження про правомірність здійснюваної ними професійної діяльності та оцінку відповідності її нормам законодавства Російської Федерації, що цілком відповідає принципу саморегулювання, коли професіонали у певній галузі беруть на себе обов'язок щодо дотримання правового порядку її здійснення, крім державного контролю її здійснення.
  Може здатися, що така політика СРО має щось спільне з відомим в історії прикладом, коли московський князь Іван Калита увірвався до Твері з монголо-татарським військом і, придушивши повстання, отримав ярлик на велике князювання. Історики сперечаються про те, чи дозволив його вчинок навести порядок на землі російської і не допустити нового повномасштабного вторгнення монгольських орд на російську землю.
  Саморегульовані організації звичайно ж не спраглі влади тирани часів феодальної роздробленості, а державні органи, які регулюють професійну діяльність їх членів, на щастя, далеко не кровожерливі монгольські хани.
  Саморегульовані організації покликані бути не просто сліпим знаряддям виконання волі федерального органу виконавчої влади, а насамперед підвищувати рівень законності та професіоналізму в діяльності її учасників, захищати їх від зайвих відомчих перевірок здійснюваної ними діяльності, економити небезмежні державні бюджетні кошти, що витрачаються на здійснення функцій державного контролю .
  Доручивши саморегульованим організаціям функції контролю, федеральні органи виконавчої влади прекрасно справляються з покладеними на них державними функціями, обмежившись наглядом за даною діяльністю.
  Нагляд може здійснюватися ними у відповідь на що надходять "сигнали", скарги та звернення громадян або інших професійних учасників ринку цінних паперів.
  Велике значення в діяльності СРО має також діяльність щодо здійснення контролю за дотриманням її учасниками правил і вимог інших правових актів, до яких належать укази Президента РФ, нормативні акти Уряду РФ, федеральних органів виконавчої влади. По суті, дисциплінарне провадження СРО дозволяє федеральному органу виконавчої влади забезпечити більш ефективну реалізацію встановлюваних ним вимог до професійної діяльності учасників саморегулівної організації.
  Особливе значення подзаконное правове регулювання має на фінансовому ринку, де федеральні закони, з погляду традиційного російського правового підходу, у співвідношенні з діючими принципами правової системи Російської Федерації залишають бажати кращого.
  Закон про ринок цінних паперів був прийнятий на підставі західних аналогів, здебільшого статутів США і Великобританії, те ж саме можна сказати і про Федеральному законі "Про акціонерні товариства".
  Крім того, обидва даних нормативних правових акта є одними з безумовних лідерів за кількістю внесених в них законодавчих змін: Закон про ринок цінних паперів постійно змінюється і доповнюється з ініціативи федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, що перебуває в деякому одвічному "творчому пошуку" нових підходів до регулювання економіки, а Федеральний закон "Про акціонерні товариства" як одна з правових основ для широко відомого процесу "переділу власності" по суті свого нормативного змісту давно став схожий на "клаптикову ковдру", де кожна нормативна "латка" належить перу тієї чи інший зацікавленої групи лобістів, зміни до нього вносилися так просто, що часом він став сильно нагадувати Інтернет-чат з проблем акціонерного регулювання, правда, з тією відмінністю, що пропозиції його учасників, як хаотичні, важко узгоджуються між собою нагромадження правових норм, зробилися обов'язковими для виконання всіма суб'єктами корпоративних правовідносин.
  У зв'язку з тим що спочатку норми цих законів конструювалися за принципом правових запозичень з іноземних статутів загального права, не бралося до уваги, що російська правова система відноситься до правової сім'ї континентального (романо-германського) права і тому відрізняється сильними правовими традиціями громадянського матеріального права.
  У статутах норми права, як і в романо-германських системах, виступають у вигляді правил більш загального характеру, однак вони завжди вимагають додаткової конкретизації в прецедентах * (15).
  У зв'язку з цим, коли якесь правило норм загального права, наприклад, Закону про цінні папери США машинально переноситься в норми російського Закону про ринок цінних паперів або Федерального закону "Про акціонерні товариства", воно зберігає свій більш загальний характер, але ніколи не "обросте" судовими прецедентами, щонайменше тому що у вищих судових інстанцій Російської Федерації немає таких прецедентно-нормотворчих повноважень, якими володіє Верховний Суд США.
  Є ще й інший спосіб заповнення даних історично існуючих прогалин - відомче нормотворчість.
  У радянський час таке нормотворчість піддавалося жорсткій, в деяких випадках цілком обгрунтованій критиці, ще В.І. Ленін * (16) охарактеризував відомче нормотворчість капіталістичних держав як криза буржуазної законності в період імперіалізму * (17). Буржуазна законність стає поперек дороги тим, хто ввів цю законність, писав він, і буржуазія намагається позбутися нею ж створеної і для неї ж нестерпною законності.
  Ломка буржуазної законності здійснюється у двох основних формах: по-перше, у формі видання нормативних актів, що суперечать конституції, по-друге, у формі судового та адміністративного свавілля. У першому випадку різні державні органи видають нормативні акти, які за формою, процедурі прийняття зберігають видимість законності, а по суті порушують основні положення буржуазних конституцій, легалізують попрання законності.
  У деяких випадках дані висновки бувають справедливими, але здебільшого, підзаконні акти є також одним з найбільш ефективних способів поповнення недоліків федеральних законів, швидкого і ефективного регулювання економіки.
  Дана процедура також не цілком застрахована від помилок і ризиків, таких як, наприклад, невідповідність окремих положень даних актів федерального законодавства чи Конституції РФ. Щоб уникнути таких можливих негативних наслідків регулювання правовідносин у порядку прийняття нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади всі дані акти проходять обов'язкову реєстрацію в Міністерстві юстиції Російської Федерації.
  Але навіть такий порядок речей не гарантує стовідсоткового захисту від можливих неоднозначних положень відомчих актів.
  Наприклад, 16 вересня 2002 Верховним Судом РФ було прийнято рішення про відмову в задоволенні заяви ТОВ "Тюменська реєстраційна компанія" про визнання недійсним пп. "К" п. 8 Порядку ліцензування видів професійної діяльності на ринку цінних паперів Російської Федерації, затвердженого Постановою Федеральної комісії з ринку цінних паперів від 15 серпня 2000 р. N 10 * (18).
  Оспорювана норма встановила, що ліцензійним вимогою і умовою, виконання якого є обов'язковим для претендента і ліцензіата при здійсненні діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, є наявність у ліцензіата, який провадить діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, після закінчення шести місяців з моменту отримання ліцензії не менше 50 емітентів з числом власників іменних цінних паперів більш 500 у кожного, ведення реєстрів власників іменних цінних паперів яких їм здійснюється.
  Звернення до Верховного Суду РФ було зроблено не без всяких видимих причин, приводом йому послужила досить чітко виражена реакція Міністерства з антимонопольної політики РФ, який побачив у діях ФКЦБ Росії з прийняття нормативного правового акту, що містить дану вимогу, порушення норм російського законодавства про захист конкуренції і рекомендував ФКЦБ Росії скасувати даний нормативний правовий акт у частині зазначеного пункту.
  У спрямованої до Верховного Суду РФ скарзі професійних учасників ринку цінних паперів було зазначено, що ліцензійна вимога Федеральної комісії з ринку цінних паперів, сформульоване у пп. "К" п. 8 Порядку ліцензування видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 15 серпня 2000 р. N 10, суперечить:
  - П. 1 ст. 8 Федерального закону від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів", що встановлює, що реєстратор може вести реєстри власників цінних паперів необмеженого числа емітентів;
  - П. 2 ст. 1 Цивільного кодексу РФ, відповідно до якого юридичні особи набувають і здійснюють свої цивільні права своєї волею і у своєму інтересі, вони вільні у встановленні своїх прав і обов'язків на основі договору та у визначенні будь-яких які суперечать законодавству умов договору;
  - П. 1 ст. 421 Цивільного кодексу РФ, що встановлює, що юридичні особи вільні в укладенні договору; примушування до укладення договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачена Цивільним кодексом РФ, законом або добровільно прийнятим зобов'язанням;
  - П. 3 ст. 1 Цивільного кодексу РФ, що визначає, що послуги вільно переміщаються на всій території Російської Федерації, що обмеження переміщення послуг можуть вводитися у відповідності з федеральним законом, якщо це необхідно для забезпечення безпеки, захисту життя і здоров'я людей, охорони природи і культурних цінностей;
  - Ст. 49 Цивільного кодексу РФ, встановлює, що юридична особа може бути обмежена в правах лише у випадках і в порядку, передбачених законом;
  - Ст. 8 Конституції РФ, що визначає, що в Російській Федерації гарантуються єдність економічного простору, вільне переміщення послуг, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності;
  - Ч. 2 ст. 15 Конституції РФ, що визначає, що органи державної влади зобов'язані дотримуватися законів;
  - Ст. 34 Конституції РФ, встановлює, що кожен має право на вільне використання своїх здібностей і майна для підприємницької та іншої не забороненої законом економічної діяльності;
  - Ст. 55 Конституції РФ, що визначає, що в Російській Федерації права і свободи можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.
  Було також зазначено, що ліцензійна вимога Федеральної комісії з ринку цінних паперів, сформульоване у пп. "К" п. 8 Порядку ліцензування видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 15 серпня 2000 р. N 10, не несе якісної спрямованості, так як воно не сприяє поліпшенню якості наданих реєстратором послуг з ведення реєстру.
  Відповідно до ст. 8, 39 та п. 6 ст. 51 Федерального закону від 22 квітня 1996 р. N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів" реєстратори, які є членами Професійної асоціації реєстраторів, трансфер-агентів і депозитаріїв, не має права здійснювати діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів у відсутність ліцензії Федеральної комісії з ринку цінних паперів, у зв'язку з цим правило пп. "К" п. 8 Порядку ліцензування видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 15 серпня 2000 р. N 10, порушує права членів асоціації на здійснення ліцензійної діяльності, пов'язаної з веденням реєстру власників іменних цінних паперів.
  Не можна не відзначити, що самим розглядом даної справи Верховним Судом РФ члени РЕЄСТРАТОРСЬКА професійного співтовариства зобов'язані виключно керівництву реєстратора ТОВ "Тюменська реєстраційна компанія", тому що заява, спочатку подане в якості колективного (від імені кількох професійних учасників ринку цінних паперів), ледве було взагалі не залишилося без розгляду.
  ФКЦБ Росії задіяло свій "адміністративний ресурс", пригрозивши заявникам адміністративними перевірками і санкціями, і вже на попередньому засіданні Верховного Суду РФ представник даного федерального органу виконавчої влади урочисто зачитував отримані ним відмови реєстраторів від раніше висунутих ними ж вимог і відкликання ними ж виданих представникам довіреностей. Колективне звернення до Верховного Суду РФ розсипалося на очах, як пісочний будиночок, лише один з безлічі спочатку рішуче налаштованих професійних учасників ринку цінних паперів, які звернулися до суду за захистом своїх прав і законних інтересів, віддав перевагу сором'язливо мовчанню "заради збереження бізнесу" судову тяжбу.
  Але реєстратору ТОВ "Тюменська реєстраційна компанія" в задоволенні заявлених вимог про визнання положення нормативного правового акта ФКЦБ Росії недійсним за активної підтримки даного органу з боку Міністерства юстиції РФ і Генеральної прокуратури РФ Верховним Судом РФ було двічі відмовлено в судовому захисті, спочатку в першій, а потім і в касаційній інстанціях.
  У зв'язку з цим федеральні органи виконавчої влади практично всемогутні в межах неясно вираженою компетенції, відведеної їм законодавством, і ніякі горезвісні судові інстанції, нехай навіть найвищі, за винятком випадків очевидного, навіть для суддів волаючого беззаконня, їм, за великим рахунком, не перешкода .
  У таких умовах дисциплінарні комітети саморегулівних організацій дуже важливі: з одного боку, вони застерігають своїми рішеннями членів СРО від порушення відомчих нормативних актів і, таким чином, оберігають їх від більш важких для них наслідків державних перевірок і санкцій. Звичайно, таке застереження не потрібно плутати з сигналом, виробленим фарами автомобіля при наближенні до місцезнаходження інспектора ДІБДР. Саморегульовані організації на відміну від солідарних автомобілістів у зазначених випадках не допомагають приховувати порушення, а, навпаки, їх виявляють і роблять це гласно з повідомленням державних органів і застосуванням до правопорушників заходів дисциплінарного впливу.
  З іншого боку, дисциплінарні комітети своєю діяльністю по розгляду дисциплінарних справ про порушення підзаконних нормативних актів допомагають учасникам саморегулівних організацій розібратися у змісті даних актів, оскільки юридична техніка складання багатьох з них неоднозначна і зміст для осіб, не втаємничених у подробиці процесу відомчого нормотворчості, може здатися занадто заплутаним, не кажучи вже про осіб, не пов'язаних з даною діяльністю професійно. У 90-і рр.. навіть деякі судді називали нормативні правові акти ФКЦБ "китайськими грамотами" і не могли відразу призвести буквальне тлумачення які у них норм.
  Дисциплінарні комітети саморегулівних організацій, зобов'язаних брати участь і сприяти регулюючим державним органам у розробці проектів видаваних даними органами нормативних актів, представляючи думка професійного співтовариства, як правило, присвячені у всі деталі можливого тлумачення даних норм. У зв'язку з цим дисциплінарне провадження деяких випадках має також серйозне освітнє значення для членів саморегулівних організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Місце дисциплінарного провадження саморегулівних організацій в системі цивільного та адміністративного права"
 1. 21.1. Поняття і види дисциплінарних проваджень в адміністративному праві
    Необхідно відразу вказати, що в адміністративний процес включаються лише такі дисциплінарні провадження, які врегульовані матеріальними і процесуальними нормами адміністративного права. Таким чином, до адміністративного 1 Додін Є. В. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень: Учеб. пособ. - Одеса: Юридична література, 1999. - С. 3. процесу не можуть
 2. 9. Загальна характеристика учасників дисциплінарного провадження
    Крім основних учасників дисциплінарного провадження, якими є дисциплінарний комітет і рада директорів, в дисциплінарне провадження також залучені інші його учасники, до яких відносяться: - член СРО, який притягається до дисциплінарної відповідальності, як правило, у випадку, коли СРО об'єднує юридичних осіб, поданий при розгляді дисциплінарної справи його представником
 3. 13. Дисциплінарний розгляд
    Незважаючи на те, що дисциплінарні процедури в меншій мірі формалізовані, ніж процесуальні порядки розгляду справ державними юрисдикційними органами, що дозволяє говорити про пріоритет змісту прийнятих рішень перед формою розгляду дисциплінарних справ, дисциплінарний розгляд саморегулівної організації має здійснюватися за основними правилами його здійснення,
 4. 18.4. Дисциплінарні справи, порушені за результатами інспекційної перевірки діяльності членів саморегулівної організації управлінням контролю та моніторингу
    У період обов'язковості членства в саморегулівних організаціях на ринку цінних паперів, коли їх управління моніторингу та контролю проводили часті постійні перевірки діяльності їх учасників, у тому числі за дорученнями федерального органу виконавчої влади по ринку цінних паперів, одну з найбільш часто розглянутих категорій становили дисциплінарні справи, порушені за результатами
 5. 19.1. Загальна характеристика дисциплінарного провадження саморегулівної організації ФІНРА
    Саморегульована організація ФІНРА в Сполучених Штатах Америки також використовує у своїй діяльності систему залучення її членів до дисциплінарної відповідальності у випадках порушення ними правил цієї організації. Дисциплінарні справи в ній розглядаються на підставі реєстрованих заяв про дисциплінарні порушення. Розгляд дисциплінарних справ здійснюється колегіально, складом
 6. § 2. Міські комітети охорони природи
    (Орган подвійного підпорядкування; органи Госкомекологіі; міжтериторіальні органи) Основною формою екологічного управління в місті залишається міський комітет охорони природи з різними варіантами його підпорядкування. На його прикладі також наочно видно здійснення екологічних функцій спеціально уповноваженими органами у сфері охорони навколишнього середовища. Орган подвійного підпорядкування Затверджене
 7. Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
    На основі матеріалів кодифікацій, проведених в дореформений період були видані друге і третє Повне зібрання законів. До нього увійшла значна частина нового пореформеного законодавства. Такі ж новели включалися до Зводу законів. Десятий том Зводу поповнився Судовими статутами, Положенням про земських начальників, Тимчасовими правилами про волосному суді та іншими актами і нормами. У
 8. 8.2. Статус суддів
    Відповідно до Федеральним конституційним законом «Про судову систему Російської Федерації» всі судді в Російській Федерації мають єдиним статусом і різняться між собою лише компетенцією, тобто повноваженнями з певних предметів відання. Різниця за компетенції чи не порушує загального принципу єдиного статусу. Кожен суддя - повноправний носій судової влади та при виконанні своїх
 9. 10.3.2. Федеральна служба судових приставів
    Відповідно до Указу Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. № 1316 «Питання Федеральної служби судових приставів», що узаконював Положення про неї, підвідомча Міністерству юстиції РФ Федеральна служба судових приставів (далі - ФССП Росії) вважається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з забезпечення встановленого порядку діяльності судів, виконання судових
 10. Стаття 88. Види покарань, що призначаються неповнолітнім Коментар до статті 88
    Коло покарань, які можуть бути призначені неповнолітнім, більш вузький порівняно із загальним переліком покарань, наведеним у ст. 44 КК РФ. За межами цього переліку ніякі інші види покарань застосовуватися до неповнолітніх не можуть. Обмежений перелік покарань, які можуть призначатися неповнолітнім, зумовлений низкою причин: певним соціальним становищем, обмеженою
© 2014-2022  yport.inf.ua