Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

26.1. Поняття договору зберігання


Договір зберігання - це угода сторін, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (ст. 886 ГК РФ).
Договір зберігання може бути як реальним, так і консенсуальних (останній полягає тільки з професійними зберігачами), оплатним або безоплатним, але завжди це двосторонньо зобов'язуючий договір.
Предмет договору - послуги, що надаються зберігачем зі зберігання майна поклажодавця. Об'єкт договору зберігання - речі та цінні папери.
Договір зберігання може укладатися як на певний строк, так і без зазначення строку. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором зберігання терміну. Якщо термін зберігання договором не передбачений і не може бути визначений виходячи з його умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до запитання її поклажодавцем. Якщо термін зберігання визначений моментом запитання речі поклажодавцем, зберігач має право після закінчення звичайного за даних обставин строку зберігання речі вимагати від поклажодавця взяти назад річ, надавши йому для цього розумний термін. Невиконання поклажодавцем цього обов'язку тягне певні наслідки (ст. 889 ГК РФ).
Сторонами договору зберігання - хранителем і поклажодавцем - можуть бути як громадяни, так і юридичні особи. Серед зберігачів особливе місце належить професійним зберігачам, до числа яких відносяться комерційні або некомерційні організації, що здійснюють зберігання в якості однієї з цілей професійної діяльності.
Консенсуальні договори зберігання незалежно від складу їх учасників і вартості речей, переданих на зберігання, повинні бути укладені в письмовій формі. Проста письмова форма вважається дотриманою, якщо прийняття речі на зберігання посвідчене зберігачем видачею поклажодавцеві:
1) збереженій розписки, квитанції, свідоцтва або іншого документа, підписаного зберігачем;
2) номерного жетона (номери), іншого знака, що посвідчує прийом речей на зберігання, якщо така форма підтвердження прийому речей на зберігання передбачена законом або іншим правовим актом або звичайна для даного виду зберігання (ст. 887 ГК РФ).
Недотримання простої письмової форми договору зберігання не позбавляє сторони права посилатися на показання свідків у разі спору про тотожність речі, прийнятої на зберігання, і речі, повернутої зберігачем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26.1. Поняття договору зберігання "
 1. 2. Поняття договору зберігання
  договору. Двоїстість обумовлена різними сферами застосування, які можуть бути позначені як "побутова сфера" і "професійна сфера". За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Дане визначення, що міститься в п. 1 ст. 886 ГК, являє собою класичну
 2. 1. Поняття договору зберігання
  поняття detentio і possessio. Підсумовуючи численні висловлювання на цей рахунок, І.А. Покровський приходив до висновку: "Найбільш близьким до істини критерієм є характер - animus possidendi: якщо хто-небудь володіє alieno nomine, від чужого імені (напр., річ дана мені будь-ким ... на збереження ...), то ми будемо мати detentio; якщо ж володіння пов'язане з animus suo nomine possidere, ми будемо
 3. Контрольні питання до § 5.17
  договору зберігання. 2. Права та обов'язки, відповідальність сторін в
 4. § 1. Поняття договору зберігання та сфера його господарського застосування
  договором зберігання. У країнах романо-германської системи права діють норми цивільних і торгових кодексів: у Франції - ст. 1915 - 1948 ФГК; в ФРН - Маркс К. Капітал / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. - Т. 24. - С. 158. 390 § 688 - 704 ГГУ і § 419 - 422 ГТУ; в Швейцарії - ст. 363 - 379 ШОЗ і т. д. У країнах англо-американської системи права договір зберігання регулюється як законодавчими
 5. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття , що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 6. § 3. Виконання зобов'язань
  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. охарактеризували Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С. -Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 7. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 9. § 3. Зберігання
  поняття обов'язки зберігача щодо забезпечення схоронності речі? Від яких видів небезпек необхідно зберегти річ? Очевидно, що забезпечення схоронності пов'язано з обов'язком зберегти майно, по-перше, від розкрадання третіми особами, по-друге, від псування і іншого ушкодження, так як зберігач зобов'язаний повернути річ у тому стані, в якому вона була прийнята на зберігання з урахуванням її природного
 10. § 6. Комісія
  договору комісії. Договору комісії присвячена гл. 51 ЦК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
© 2014-2022  yport.inf.ua