Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009
Пропонований навчальний посібник складено відповідно до вимог і програмою Державного освітнього стандарту, затвердженого Міністерством освіти і науки Російської Федерації. У ньому висвітлено всі основні теми: предмет, система і джерела цивільного права, цивільні правовідносини, здійснення та захист цивільних прав, право власності та інші речові права, окремі види зобов'язань, спадкове право, право на результати творчої діяльності.
Системне і доступний виклад матеріалу дозволить найбільш ефективним чином використовувати час та наявні знання при підготовці до семінарів, заліків та іспитів з цього предмету.
Цей посібник підготовлено відповідно до нової програми курсу цивільного права та з урахуванням змін, внесених до Цивільного кодексу РФ.
Навчальний посібник призначається для студентів юридичних факультетів і вузів, а також для тих, хто вивчає цивільне право самостійно. <
Глава 1. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА І НАУКА
1.1. Поняття, предмет і метод цивільного права
1.2. Відмежування цивільного права від інших галузей права
1.3. Система цивільного права
1.4. Поняття і завдання науки цивільного права
Глава 2. ДЖЕРЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
2.1. Поняття і види джерел права
2.2. Значення судової практики
Глава 3. Цивільні правовідносини
3.1. Поняття цивільних правовідносин
3.2. Елементи цивільних правовідносин
3.3. Класифікація цивільних правовідносин
3.4. Підстави виникнення цивільних правовідносин
3.5. Поняття і класифікація юридичних фактів
Глава 4. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
4.1. Правоздатність громадян
4.2. Дієздатність громадян
4.3. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення померлим
4.4. Опіка та піклування
4.5. Акти громадянського стану
Глава 5. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
5.1. Поняття, значення і основні ознаки юридичної особи
5.2. Освіта та припинення юридичних осіб
5.3. Класифікація юридичних осіб
5.4. Господарські товариства і суспільства
5.5. Повні товариства
5.6. Товариства на вірі
5.7. Товариства з обмеженою відповідальністю.
5.8. Акціонерні товариства
5.9. Виробничі кооперативи
5.10. Некомерційні організації
Глава 6. ДЕРЖАВА І МУНІЦИПАЛЬНІ ОСВІТИ ЯК СУБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
6.1. Держава як суб'єкт цивільного права
6.2. Муніципальні освіти як суб'єкти цивільного права
Глава 7. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
7.1. Поняття об'єктів цивільних прав. Класифікація речей
7.2. Поняття плодів і доходів. Гроші як особливий різновид речей. Цінні папери
7.3. Дії. Результати творчої діяльності
7.4. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав
Глава 8. УГОДИ
8.1. Поняття і значення угоди
8.2. Види угод
8.3. Форма угод
8.4. Недійсність угоди
Глава 9. ПРЕДСТАВНИЦТВО
9.1. Поняття представництва
9.2. Довіреність
Глава 10. ТЕРМІНИ
10.1. Поняття і види строків
10.2. Строки здійснення цивільних прав
10.3. Позовна давність
10.4. Обчислення строків
Глава 11. ПРАВО ВЛАСНОСТІ
11.1. Право власності юридичних осіб
11.2. Право державної і муніципальної власності
Глава 12. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ та інших речових прав
12.1. Витребування майна власником з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)
12.2. Вимога про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
Глава 13. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
13.1. Поняття зобов'язання.
13.2. Зміст і види зобов'язань
Глава 14. ДОГОВІР
14.1. Поняття і значення договору. Види договорів
14.2. Зміст, укладення та форма договору
Глава 15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
15.1. Неустойка
15.2. Застава
15.3. Завдаток
15.4. Порука
15.5. Банківська гарантія
Глава 16. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
16.1. Загальні положення про купівлю-продаж
16.2. Договір роздрібної купівлі-продажу
16.3. Договір поставки
16.4. Поставка для державних або муніципальних потреб
16.5. Договір контрактації
16.6. Договір енергопостачання
16.7. Договір продажу нерухомості
16.8. Договір продажу підприємства
Глава 17. МЕНА. Дарування
17.1. Договір міни
17.2. Договір дарування
Глава 18. РЕНТА І довічне утримання з утриманням
18.1. Загальні положення про ренту і довічне утримання з утриманням
18.2. Постійна рента
18.4. Довічне утримання з утриманням
Глава 19. ОРЕНДА. Безоплатного користування майном
19.1. Загальні положення про оренду
19.2. Договір прокату
19.3. Договір оренди транспортних засобів
19.4. Договір оренди будівель і споруд
19.5. Договір оренди підприємств
19.6. Договір фінансової оренди (лізингу)
19.7. Договір безоплатного користування
Глава 20. Наймання житлового приміщення
20.1. Договір комерційного найму житлового приміщення
20.2. Договір соціального найму житлового приміщення
Глава 21. ДОГОВОРИ, СПРЯМОВАНІ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННЯ ПОСЛУГ
21.1. Загальні положення про підряд
21.2. Договір побутового підряду
21.3. Договір будівельного підряду
21.4. Підряд на виконання робіт для державних або муніципальних потреб
21.5. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
21.6. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
21.7. Договір надання послуг
Глава 22. ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ТРАНСПОРТНА ЕКСПЕДИЦІЯ
22.1. Договір перевезення вантажу
22.2. Договір перевезення пасажира
22.3. Договір транспортної експедиції
Глава 23. ПОЗИКА І КРЕДИТ
23.1. Договір позики
23.2. Кредитний договір
23.3. Договір товарного кредиту
23.4. Договір комерційного кредиту
Глава 24. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД. БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК. РОЗРАХУНКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
24.1. Договір банківського вкладу
24.2. Договір банківського рахунку
24.3. Розрахунки платіжними дорученнями та за акредитивом
24.4. Розрахунки по інкасо
24.5. Розрахунки чеками
Глава 25. СТРАХУВАННЯ
25.1. Основні поняття страхового права
25.2. Договір майнового страхування
25.3. Договір особистого страхування
Глава 26. ЗБЕРІГАННЯ
26.1. Поняття договору зберігання
26.2. Права та обов'язки сторін за договором зберігання
Глава 27. ДОРУЧЕННЯ. ДІЇ В чужому інтересі без доручення
27.1. Договір доручення
27.2. Дії в чужому інтересі без доручення
Глава 28. КОМІСІЯ. АГЕНТУВАННЯ
28.1. Договір комісії
28.2. Агентський договір
Глава 29. Просте товариство. Довірче управління майном. КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
29.1. Договір простого товариства
29.2. Договір довірчого управління майном
29.3. Договір комерційної концесії
Глава 30. Публічна обіцянка нагороди. ПРОВЕДЕННЯ ІГОР І ПАРІ. ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС
30.1. Публічна обіцянка нагороди
30.2. Публічний конкурс
30.3. Проведення ігор і парі
Глава 31. Позадоговірні зобов'язання
31.1. Поняття зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди та умови його виникнення
31.2. Відповідальність за заподіяну шкоду
31.3. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними
31.4. Відповідальність за заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки
31.5. Відшкодування шкоди, заподіяної життю громадянина
31.6. Відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю громадянина
31.7. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення
Глава 32. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
32.1. Об'єкти і суб'єкти авторського права
32.2. Права авторів творів науки, літератури, мистецтва
32.3. Суміжні права: поняття, суб'єкти, зміст, захист
32.4. Авторський договір. Захист авторських і суміжних прав
Глава 33. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
33.1. Винахід: поняття, умови патентоспроможності, об'єкти
33.2. Корисні моделі та промислові зразки: поняття, умови патентоспроможності
33.3. Захист прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки
Глава 34. СПАДКОВЕ ПРАВО
34.1. Поняття спадкування. Основні поняття спадкового права
34.2. Спадкування за заповітом
34.3. Скасування, зміна, тлумачення і виконання заповіту
34.4. Заповідальний відмова і заповідальне покладання
34.5. Спадкування за законом
34.6. Придбання спадщини
34.7. Спадкування окремих видів майна
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua