Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

8.2. Види угод


Всі угоди діляться за певними критеріями, а саме за кількістю сторін, що беруть участь в угоді, співвідношенням прав і обов'язків сторін по угоді, моменту укладання угоди, значенням підстав угоди для її дійсності і т.д .
Угоди можуть бути односторонніми і дво-або багатосторонніми (договори), тобто в даному випадку класифікація угод проводиться за кількістю сторін, що беруть участь в здійсненні операцій. У тих випадках, коли для здійснення операції достатньо волевиявлення однієї сторони, угода називається односторонньою (наприклад, заповіт). Більшість угод вимагає наявності волевиявлення двох сторін. Такі операції називаються двосторонніми. Двосторонні угоди - це договори, а укладення договору вимагає від сторін детального узгодження всіх його умов (наприклад, договір підряду).
Багатостороння угода відноситься до розряду договорів. До багатостороннім відносяться такі угоди, в яких угода досягається трьома і більше сторонами. Для такої угоди характерно те, що дії сторін спрямовані на досягнення загальних, одних і тих же цілей. Прикладом багатосторонньої угоди є договір простого товариства.
Залежно від наявності зустрічного надання угоди поділяються на оплатне і безоплатні. За оплатним операцій надання з одного боку має відповідати зустрічну надання з іншого боку. Вирішальне значення за даними угодам має встречности, а не еквівалентність. Кожна з сторін зобов'язана вчинити на користь другої сторони певні дії. Якщо одна сторона передає майно, то інша повинна передавати або інше майно, або гроші, або вчинить будь-які інші дії.
При безоплатних угодах наданню однієї сторони немає зустрічного задоволення, надання. У таких угодах обов'язок вчинити майнове надання лежить на одній стороні без зустрічного задоволення. Це має місце за договором дарування, коли річ передається у власність іншій стороні, за договором про безоплатне користування майном, за договором зберігання, за договором доручення. В останніх двох випадках законом або договором може бути передбачено зустрічне надання.
З урахуванням моменту, до якого приурочується виникнення угод, вони розмежовуються на консенсуальні і реальні. У тих випадках, коли для здійснення угод достатньо волевиявлення, вони називаються консесуальними. По досягненні між сторонами згоди з усіх істотних умов угода вважається укладеною, і у її сторін виникають відповідні права і обов'язки. Прикладом може служити купівля-продаж речі. Угода, спрямована на виникнення зобов'язання купівлі-продажу, вважається вчиненою у той момент, коли сторони досягнуть згоди з усіх істотних пунктах: предмету угоди, ціною, строком сплати грошей і передачі речі.
Якщо ж для здійснення угоди крім волевиявлення потрібно ще й передача речі, то така угода називається реальною. Тільки після передачі речі угода вважається досконалої і виникають права і обов'язки у сторін. Прикладом може служити договір позики. Договір позики вважається укладеним у момент передачі грошей або речі.
Існує підрозділ угод на каузальні і абстрактні. Така класифікація проводиться за значенням підстави угоди для її дійсності. Підставою угоди визнається та правова мета, для досягнення якої угода відбувається. Будь-яка угода має своє правове підставу - правову мету, до досягнення якої прагнуть сторони, які уклали угоду. Будь-яка угода має підставу, не може бути угод без підстави, тобто безцільних угод. Розподіл угод на каузальні і абстрактні не означає, що перші з них мають підставу, а другі його не мають. Сутність цього поділу полягає в тому, що для одних угод підстава є істотним елементом і саму дійсність угоди можна оскаржувати в залежності від наявності підстави. Одна особа зобов'язалася сплатити іншому певну суму грошей, а у відповідь на вимогу кредитора заявляє, що платити не за що. Угоди, в яких прямо виражено підставу, називаються каузальних.
За такими угодами може бути передбачена передача майна однією стороною іншій стороні. Однак у підставі правочину має бути зазначено, з якою метою передається майно. Майно може бути передано, наприклад, за договором купівлі-продажу з метою передачі його у власність іншої особи з умовою отримання зустрічного задоволення - сплати покупної ціни за передане майно. За договором побутового прокату майно передається у тимчасове користування на умові виплати найманої плати. За договором дарування майно передається безоплатно у власність обдаровуваного і т.д. Підстава, таким чином, знаходить своє вираження у волевиявленні і служить складовим елементом угоди.
Інші угоди на відміну від каузальних угод не мають яскраво вираженого підстави і його наявність для них несуттєво. Такі угоди відволікаються, абстрагуються від основи, тому й називаються абстрактними. Приклад абстрактної угоди - вексель, вид цінного паперу, грошове зобов'язання, безумовний і безперечний борговий документ.
Виділяють також фідуціарні угоди - ці угоди засновані на довірі, наприклад, доручення.
Розрізняють термінові й умовні угоди. У угоді можуть бути вказані терміни. Термін - це певний момент чи період часу, з яким закон пов'язує виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин, прав і обов'язків.
Термін, встановлений угодою, визначається календарною датою або закінченням періоду часу, який обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями і годинами. Таким чином, правовідносини, що виникають з угод, діють протягом певного терміну. Але правовідносини можуть діяти і невизначений термін. Такі правовідносини припиняються на вимогу управненої сторони. В обох зазначених випадках угоди є терміновими.
Існують відкладальною і отменітельним терміни. З настанням відкладальної терміну виникають правові наслідки, передбачені угодою. І навпаки, наступ отменітельного терміну припиняє виникли з угоди правові наслідки. В окремих випадках має місце поєднання відкладального і отменітельного термінів.
У ряді випадків настання або припинення передбачених угодою правових наслідків приурочується до якогось обставині в майбутньому, щодо якої невідомо, настане вона чи не станеться. У таких випадках угода вважається укладеною під умовою. Такі операції називаються умовними, оскільки дані обставини називаються умовами і вони включаються в зміст угод.
Під умовами слід розуміти різні події, обставини, такі як погода, тривала відсутність у постійному місці проживання, отримання того чи іншого майнового блага (наприклад, квартири), виїзд у закордонне відрядження і т.д.
До умові пред'являються певні вимоги. Оскільки вчинення правочину передує настанню умови, то його наступ передбачається в майбутньому. Якщо подія вже мало місце або воно взагалі не може настати, то умовна операція не відбудеться. Якщо подія має настати неминуче, то угода буде строкової, а не умовною. Умова має бути правомірним, в іншому випадку воно не матиме юридичної сили, юридичного значення.
Умови поділяються на відкладене і отменітельним. Угода визнається укладеною під відкладальною умовою, якщо сторони поставили виникнення прав і обов'язків у залежність від обставини, щодо якої невідомо, настане вона чи не станеться. Якщо відкладальне умова наступить, то за угодою виникнуть певні права та обов'язки.
Угода під відкладальною умовою породжує права і обов'язки сторін лише з моменту його настання, а угода з отменітельнимумовою породжує права і обов'язки відразу ж після її укладання, і лише з настанням умови раніше виниклі права та обов'язки припиняються на майбутнє час. Однак правові наслідки, що виникли до настання умови, зберігають силу (ст. 157 ГК РФ).
Законодавство зобов'язує сторони добросовісно ставитися до виконання угоди, не перешкоджати і не сприяти настанню умови угоди, якщо це вигідно чи не вигідно одній із сторін. Так, якщо настанню умови недобросовісно перешкодила сторона, якій настання умови невигідне, то умова визнається настала. Якщо ж настанню умови недобросовісно сприяла сторона, якій настання умови вигідне, то умова визнається ненаступівшім.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Види угод "
 1. § 2. Поняття і основні види угод
  Фактичний склад угоди. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. Допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни та доповнення , зумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 4. § 2. Поняття та види правочинів
  § 2. Поняття і види
 5. § 3. Види угод
  § 3. Види
 6. 3. Інші види угод
  Угоди поділяються на оплатне і безоплатні. Оплатній називається угода, в якій обов'язки одного боку вчинити певні дії відповідає зустрічна обов'язок іншої сторони щодо надання матеріального чи іншого блага. Відплатність в угоді може виражатися в передачі грошей, речей, наданні зустрічних послуг, виконання роботи і т.д. У безоплатній угоді
 7. 3. Здатність осіб, які роблять угоду, до участі в ній
  Оскільки угода - вольове дію, здійснювати її можуть тільки дієздатні громадяни. Особи, що володіють часткової або обмеженою дієздатністю, вправі самостійно здійснювати тільки ті угоди, які дозволені законом. Юридичні особи, які володіють загальною правоздатністю, можуть здійснювати будь-які угоди, не заборонені законом. Юридичні особи, які володіють спеціальною правоздатністю, можуть
 8. § 4. Способи і типи правового регулювання
  У процесі правового регулювання використовуються три способи регулювання: дозвіл, зобов'язування і заборона. 1. Дозвіл пов'язано з наданням суб'єктам можливості здійснювати певні дії у власних інтересах (наприклад, працівник підприємства має право на гідну винагороду за свою працю). Дозволу дуже неоднорідні. Вони можуть виражатися в таких формах, як
 9. 1. Поняття і загальна характеристика
  Договір довірчого управління майном являє собою один із самостійних типів цивільно-правових зобов'язань, врегульованих Цивільним кодексом Російської Федерації (гл. 53). За своєю цільовою спрямованістю даний договір може бути віднесений до категорії цивільно-правових зобов'язань з надання послуг, бо саме в якості послуги можна кваліфікувати здійснення
 10. 5. Недійсність кредитного договору
  Підстави недійсності У судово-арбітражній практиці вкрай рідко (у порівнянні з іншими договорами) можна зустріти спори про визнання кредитних договорів неукладеними. Позначаються професійний підхід банків до оформлення договірних відносин з кредитування громадян або організацій, а також та обставина, що переважна більшість кредитних договорів укладається на основі
© 2014-2022  yport.inf.ua