Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012
Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга
Розділ IV. Окремі види зобов'язань
Глава 30. Купівля-продаж
§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж
Стаття 454. Договір купівлі-продажу
Стаття 455. Умова договору про товар
Стаття 456. Обов'язки продавця по передачі товару
Стаття 457. Термін виконання обов'язку передати товар
Стаття 458. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
Стаття 459. Перехід ризику випадкової загибелі товару
Стаття 460. Обов'язок продавця передати товар вільним від прав третіх осіб
Стаття 461. Відповідальність продавця у разі вилучення товару у покупця
Стаття 462. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення позову про вилучення товару
Стаття 463. Наслідки невиконання обов'язку передати товар
Стаття 464. Наслідки невиконання обов'язку передати приналежності та документи, що стосуються товару
Стаття 465. Кількість товару
Стаття 466. Наслідки порушення умови про кількість товару
Стаття 467. Асортимент товарів
Стаття 468. Наслідки порушення умови про асортимент товарів
Стаття 469. Якість товару
Стаття 470. Гарантія якості товару
Стаття 471. Обчислення гарантійного терміну
Стаття 472. Термін придатності товару
Стаття 473. Обчислення строку придатності товару
Стаття 474. Перевірка якості товару
Стаття 475. Наслідки передачі товару неналежної якості
Стаття 476. Недоліки товару, за які відповідає продавець
Стаття 477. Строки виявлення недоліків переданого товару
Стаття 478 . Комплектність товару
Стаття 479. Комплект товарів
Стаття 480. Наслідки передачі некомплектного товару
Стаття 481. Тара та упаковка
Стаття 482. Наслідки передачі товару без тари та (або) упаковки або в неналежній тарі та (або) упаковці
Стаття 483. Повідомлення продавця про неналежне виконання договору купівлі-продажу
Стаття 484. Обов'язок покупця прийняти товар
Стаття 485. Ціна товару
Стаття 486. Оплата товару
Стаття 487. Попередня оплата товару
Стаття 488. Оплата товару, проданого в кредит
Стаття 489. Оплата товару в розстрочку
Стаття 490. Страхування товару
Стаття 491. Збереження права власності за продавцем
§ 2. Роздрібна купівля-продаж
Стаття 492. Договір роздрібної купівлі-продажу
Стаття 493. Форма договору роздрібної купівлі-продажу
Стаття 494. Публічна оферта товару
Стаття 495. Надання покупцеві інформації про товар
Стаття 496. Продаж товару з умовою про його прийняття покупцем у визначений термін
Стаття 497. Продаж товару за зразками і дистанційний спосіб продажу товару
Стаття 498. Продаж товарів з використанням автоматів
Стаття 499. Продаж товару з умовою про його доставку покупцю
Стаття 500. Ціна та оплата товару
Стаття 501. Договір найму-продажу
Стаття 502. Обмін товару
Стаття 503. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Стаття 504. Відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні купівельної ціни і поверненні товару неналежної якості
Стаття 505. Відповідальність продавця і виконання зобов'язання в натурі
§ 3. Поставка товарів
Стаття 506. Договір поставки
Стаття 507. Врегулювання розбіжностей при укладенні договору поставки
Стаття 508. Періоди поставки товарів
Стаття 509. Порядок поставки товарів
Стаття 510. Доставка товарів
Стаття 511. Заповнення недопоставки товарів
Стаття 512. Асортимент товарів при поповненні недопоставки
Стаття 513. Прийняття товарів покупцем
Стаття 514 . Відповідальне зберігання товару, що не прийнятого покупцем
Стаття 515. Вибірка товарів
Стаття 516. Розрахунки за товари, що
Стаття 517. Тара та упаковка
Стаття 518. Наслідки поставки товарів неналежної якості
Стаття 519. Наслідки поставки некомплектних товарів
Стаття 520. Права покупця у разі недопоставки товарів, невиконання вимог про усунення недоліків товарів або про доукомплектування товарів
Стаття 521. Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів
Стаття 522. Погашення однорідних зобов'язань по кількома договорами поставки
Стаття 523. Одностороння відмова від виконання договору поставки
Стаття 524. Обчислення збитків при розірванні договору
§ 4. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб
Стаття 525. Підстави поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Стаття 526. Державний або муніципальний контракт на поставку товарів для державних або муніципальних потреб
Стаття 527. Підстави укладення державного або муніципального контракту
Стаття 528. Порядок укладення державного або муніципального контракту
Стаття 529. Висновок договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Стаття 530. Відмова покупця від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Стаття 531. Виконання державного або муніципального контракту
Стаття 532. Оплата товару за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб
Стаття 533. Відшкодування збитків, завданих у зв'язку з виконанням або розірванням державного або муніципального контракту
Стаття 534. Відмова державного або муніципального замовника від товарів, поставлених щодо державного чи муніципальних контрактом
§ 5. Контрактація
Стаття 535. Договір контрактації
Стаття 536. Обов'язки заготівельника
Стаття 537. Обов'язки виробника сільськогосподарської продукції
Стаття 538. Відповідальність виробника сільськогосподарської продукції
§ 6. Енергопостачання
Стаття 539. Договір енергопостачання
Стаття 540. Укладення та продовження договору енергопостачання
Стаття 541. Кількість енергії
Стаття 542. Якість енергії
Стаття 543. Обов'язки покупця з утримання та експлуатації мереж, приладів і обладнання
Стаття 544. Оплата енергії
Стаття 545. субабонентам
Стаття 546. Зміна і розірвання договору енергопостачання
Стаття 547. Відповідальність за договором енергопостачання
Стаття 548. Застосування правил про енергопостачання до іншими договорами
§ 7. Продаж нерухомості
Стаття 549. Договір продажу нерухомості
Стаття 550. Форма договору продажу нерухомості
Стаття 551. Державна реєстрація переходу права власності на нерухомість
Стаття 552. Права на земельну ділянку при продажу будівлі, споруди або іншої знаходиться на ньому нерухомості
Стаття 553. Втратила чинність. - Федеральний закон від 26.06.2007 N 118-ФЗ
Стаття 554. Визначення предмета в договорі продажу нерухомості
Стаття 555. Ціна в договорі продажу нерухомості
Стаття 556. Передача нерухомості
Стаття 557. Наслідки передачі нерухомості неналежної якості
Стаття 558. Особливості продажу житлових приміщень
§ 8. Продаж підприємства
Стаття 559. Договір продажу підприємства
Стаття 560. Форма та державна реєстрація договору продажу підприємства
Стаття 561. Посвідчення складу продаваного підприємства
Стаття 562. Права кредиторів при продажу підприємства
Стаття 563. Передача підприємства
Стаття 564. Перехід права власності на підприємство
Стаття 565. Наслідки передачі і прийняття підприємства з недоліками
Стаття 566. Застосування до договору продажу підприємства правил про наслідки недійсності угод і про зміну або про розірвання договору
Глава 31. Мена
Стаття 567. Договір міни
Стаття 568. Ціни та витрати за договором міни
Стаття 569. Зустрічне виконання зобов'язання передати товар за договором міни
Стаття 570. Перехід права власності на обмінювані товари
Стаття 571. Відповідальність за вилучення товару, придбаного за договором міни
Глава 32. Дарування
Стаття 572. Договір дарування
Стаття 573. Відмова обдаровуваного прийняти дар
Стаття 574. Форма договору дарування
Стаття 575. Заборона дарування
Стаття 576. Обмеження дарування
Стаття 577. Відмова від виконання договору дарування
Стаття 578. Скасування дарування
Стаття 579. Випадки, в яких відмова від виконання договору дарування та скасування дарування неможливі
Стаття 580. Наслідки заподіяння шкоди внаслідок недоліків подарованої речі
Стаття 581. Правонаступництво при обіцянці дарування
Стаття 582. Пожертви
Глава 33. Рента і довічне утримання з утриманням
§ 1. Загальні положення про ренту і довічне утримання з утриманням
Стаття 583. Договір ренти
Стаття 584. Форма договору ренти
Стаття 585. Відчуження майна під виплату ренти
Стаття 586. Обтяження рентою нерухомого майна
Стаття 587. Забезпечення виплати ренти
Стаття 588. Відповідальність за прострочення виплати ренти
§ 2. Постійна рента
Стаття 589. Одержувач постійної ренти
Стаття 590. Форма і розмір постійної ренти
Стаття 591. Строки виплати постійної ренти
Стаття 592. Право платника на викуп постійної ренти
Стаття 593. Викуп постійної ренти на вимогу одержувача ренти
Стаття 594. Викупна ціна постійної ренти
Стаття 595. Ризик випадкової загибелі майна, переданого під виплату постійної ренти
§ 3. Довічна рента
Стаття 596. Одержувач довічної ренти
Стаття 597. Розмір довічної ренти
Стаття 598. Строки виплати довічної ренти
Стаття 599. Розірвання договору довічної ренти на вимогу одержувача ренти
Стаття 600. Ризик випадкової загибелі майна, переданого під виплату довічної ренти
§ 4. Довічне утримання з утриманням
Стаття 601. Договір довічного змісту з утриманням
Стаття 602. Обов'язок з надання змісту з утриманням
Стаття 603. Заміна довічного утримання періодичними платежами
Стаття 604. Відчуження і використання майна, переданого для забезпечення довічного утримання
Стаття 605. Припинення довічного змісту з утриманням
Глава 34. Оренда
§ 1. Загальні положення про оренду
Стаття 606. Договір оренди
Стаття 607. Об'єкти оренди
Стаття 608. Орендодавець
Стаття 609. Форма та державна реєстрація договору оренди
Стаття 610. Строк договору оренди
Стаття 611. Надання майна орендарю
Стаття 612. Відповідальність орендодавця за недоліки зданого в оренду майна
Стаття 613. Права третіх осіб на що здається в оренду майно
Стаття 614. Орендна плата
Стаття 615. Користування орендованим майном
Стаття 616. Обов'язки сторін за змістом орендованого майна
Стаття 617. Збереження договору оренди в силі при зміні сторін
Стаття 618. Припинення договору суборенди при достроковому припиненні договору оренди
Стаття 619. Дострокове розірвання договору на вимогу орендодавця
Стаття 620. Дострокове розірвання договору на вимогу орендаря
Стаття 621. Переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий термін
Стаття 622. Повернення орендованого майна орендодавцю
Стаття 623. Поліпшення орендованого майна
Стаття 624. Викуп орендованого майна
Стаття 625. Особливості окремих видів оренди та оренди окремих видів майна
§ 2. Прокат
Стаття 626. Договір прокату
Стаття 627. Строк договору прокату
Стаття 628. Надання майна орендарю
Стаття 629. Усунення недоліків зданого в оренду майна
Стаття 630. Орендна плата за договором прокату
Стаття 631. Користування орендованим майном
§ 3. Оренда транспортних засобів
1. Оренда транспортного засобу з наданням послуг з управління та технічної експлуатації
Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
Стаття 633. Форма договору оренди транспортного засобу з екіпажем
Стаття 634. Обов'язок орендодавця за змістом транспортного засобу
Стаття 635. Обов'язки орендодавця з управління та технічної експлуатації транспортного засобу
Стаття 636. Обов'язок орендаря по оплаті витрат, пов'язаних з комерційною експлуатацією транспортного засобу
Стаття 637. Страхування транспортного засобу
Стаття 638. Договори з третіми особами про використання транспортного засобу
Стаття 639. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортному засобу
Стаття 640. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортним засобом
Стаття 641. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів
 2. Оренда транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації
Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
Стаття 643. Форма договору оренди транспортного засобу без екіпажу
Стаття 644. Обов'язок орендаря за змістом транспортного засобу
Стаття 645. Обов'язки орендаря з управління транспортним засобом і за його технічної експлуатації
Стаття 646. Обов'язок орендаря по оплаті витрат на утримання транспортного засобу
Стаття 647. Договори з третіми особами про використання транспортного засобу
Стаття 648. Відповідальність за шкоду, заподіяну транспортним засобом
Стаття 649. Особливості оренди окремих видів транспортних засобів
 § 4. Оренда будинків та споруд
Стаття 650. Договір оренди будівлі або споруди
Стаття 651. Форма та державна реєстрація договору оренди будівлі або споруди
Стаття 652. Права на земельну ділянку при оренді знаходиться на ньому будівлі або споруди
Стаття 653. Збереження орендарем будівлі або споруди права користування земельною ділянкою при його продажу
Стаття 654. Розмір орендної плати
Стаття 655. Передача будівлі або споруди
 § 5. Оренда підприємств
Стаття 656. Договір оренди підприємства
Стаття 657. Права кредиторів при оренді підприємства
Стаття 658. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства
Стаття 659. Передача орендованого підприємства
Стаття 660. Користування майном орендованого підприємства
Стаття 661. Обов'язки орендаря за змістом підприємства і оплаті витрат на його експлуатацію
Стаття 662. Внесення орендарем поліпшень в орендоване підприємство
Стаття 663. Застосування до договору оренди підприємства правил про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору
Стаття 664. Повернення орендованого підприємства
 § 6. Фінансова оренда (лізинг)
Стаття 665. Договір фінансової оренди
Стаття 666. Предмет договору фінансової оренди
Стаття 667. Повідомлення продавця про здачу майна в оренду
Стаття 668. Передача орендарю предмета договору фінансової оренди
Стаття 669. Перехід до орендаря ризику випадкової загибелі або випадкового псування майна
Стаття 670. Відповідальність продавця
 Глава 35. Наймання житлового приміщення
Стаття 671. Договір найму житлового приміщення
Стаття 672. Договір найму житлового приміщення в державному і муніципальному житловому фонді соціального використання
Стаття 673. Об'єкт договору найму житлового приміщення
Стаття 674. Форма договору найму житлового приміщення
Стаття 675. Збереження договору найму жилого приміщення при переході права власності на житлове приміщення
Стаття 676. Обов'язки наймодавця житлового приміщення
Стаття 677. Наймач і постійно проживають разом з ним громадяни
Стаття 678. Обов'язки наймача житлового приміщення
Стаття 679. Вселення громадян, які постійно проживають з наймачем
Стаття 680. Тимчасові мешканці
Стаття 681. Ремонт зданого в найм житлового приміщення
Стаття 682. Плата за житлове приміщення
Стаття 683. Термін у договорі найму житлового приміщення
Стаття 684. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін
Стаття 685. Піднайом житлового приміщення
Стаття 686. Заміна наймача у договорі найму житлового приміщення
Стаття 687. Розірвання договору найму житлового приміщення
Стаття 688. Наслідки розірвання договору найму житлового приміщення
 Глава 36. Безоплатне користування
Стаття 689. Договір безоплатного користування
Стаття 690. Ссудодатель
Стаття 691. Надання речі у безоплатне користування
Стаття 692. Наслідки ненадання речі у безоплатне користування
Стаття 693. Відповідальність за недоліки речі, переданої у безоплатне користування
Стаття 694. Права третіх осіб на річ, передану в безоплатне користування
Стаття 695. Обов'язки ссудополучателя за змістом речі
Стаття 696. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі
Стаття 697. Відповідальність за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання речі
Стаття 698. Дострокове розірвання договору безоплатного користування
Стаття 699. Відмова від договору безоплатного користування
Стаття 700. Зміна сторін у договорі безоплатного користування
Стаття 701. Припинення договору безоплатного користування
 Глава 37. Підряд
 § 1. Загальні положення про підряд
Стаття 702. Договір підряду
Стаття 703. Роботи, що виконуються за договором підряду
Стаття 704. Виконання роботи утриманням підрядчика
Стаття 705. Розподіл ризиків між сторонами
Стаття 706. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 707. Участь у виконанні роботи декількох осіб
Стаття 708. Строки виконання роботи
Стаття 709. Ціна роботи
Стаття 710. Економія підрядника
Стаття 711. Порядок оплати роботи
Стаття 712. Право підрядника на утримання
Стаття 713. Виконання роботи з використанням матеріалу замовника
Стаття 714. Відповідальність підрядника за незбереження наданого замовником майна
Стаття 715. Права замовника під час виконання роботи підрядником
Стаття 716. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника
Стаття 717. Відмова замовника від виконання договору підряду
Стаття 718. Сприяння замовника
Стаття 719. Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором підряду
Стаття 720. Приймання замовником роботи, виконаної підрядником
Стаття 721. Якість роботи
Стаття 722. Гарантія якості роботи
Стаття 723. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
Стаття 724. Терміни виявлення неналежної якості результату роботи
Стаття 725. Давність за позовами про неналежну якість роботи
Стаття 726. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові
Стаття 727. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
Стаття 728. Повернення підрядником майна, переданого замовником
Стаття 729. Наслідки припинення договору підряду до приймання результату роботи
 § 2. Побутовий підряд
Стаття 730. Договір побутового підряду
Стаття 731. Гарантії прав замовника
Стаття 732. Надання замовникові інформації про пропоновану роботу
Стаття 733. Виконання роботи з матеріалу підрядника
Стаття 734. Виконання роботи з матеріалу замовника
Стаття 735. Ціна та оплата роботи
Стаття 736. Попередження замовника про умови використання виконаної роботи
Стаття 737. Наслідки виявлення недоліків у виконаній роботі
Стаття 738. Наслідки неявки замовника за отриманням результату роботи
Стаття 739. Права замовника у разі неналежного виконання або невиконання роботи за договором побутового підряду
 § 3. Будівельний підряд
Стаття 740. Договір будівельного підряду
Стаття 741. Розподіл ризику між сторонами
Стаття 742. Страхування об'єкта будівництва
Стаття 743. Технічна документація і кошторис
Стаття 744. Внесення змін в технічну документацію
Стаття 745. Забезпечення будівництва матеріалами і устаткуванням
Стаття 746. Оплата робіт
Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду
Стаття 748. Контроль і нагляд замовника за виконанням робіт за договором будівельного підряду
Стаття 749. Участь інженера (інженерної організації) у здійсненні прав і виконанні обов'язків замовника
Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду
Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки будівельних робіт
Стаття 752. Наслідки консервації будівництва
Стаття 753. Здача і приймання робіт
Стаття 754. Відповідальність підрядника за якість робіт
Стаття 755. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
Стаття 756. Терміни виявлення неналежної якості будівельних робіт
Стаття 757. Усунення недоліків за рахунок замовника
 § 4. Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт
Стаття 758. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
Стаття 759. Вихідні дані для виконання проектних та вишукувальних робіт
Стаття 760. Обов'язки підрядника
Стаття 761. Відповідальність підрядника за неналежне виконання проектних та вишукувальних робіт
Стаття 762. Обов'язки замовника
 § 5. Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
Стаття 763. Державний або муніципальний контракт на виконання підрядних робіт для державних або муніципальних потреб
Стаття 764. Сторони державного або муніципального контракту
Стаття 765. Підстави та порядок укладення державного або муніципального контракту
Стаття 766. Зміст державного або муніципального контракту
Стаття 767. Зміна державного або муніципального контракту
Стаття 768. Правове регулювання державного або муніципального контракту
 Глава 38. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
Стаття 770. Виконання робіт
Стаття 771. Конфіденційність відомостей, що становлять предмет договору
Стаття 772. Права сторін на результати робіт
Стаття 773. Обов'язки виконавця
Стаття 774. Обов'язки замовника
Стаття 775. Наслідки неможливості досягнення результатів науково-дослідних робіт
Стаття 776. Наслідки неможливості продовження дослідно-конструкторських і технологічних робіт
Стаття 777. Відповідальність виконавця за порушення договору
Стаття 778. Правове регулювання договорів на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
 Глава 39. Оплатне надання послуг
Стаття 779. Договір надання послуг
Стаття 780. Виконання договору надання послуг
Стаття 781. Оплата послуг
Стаття 782. Одностороння відмова від виконання договору возмездного надання послуг
Стаття 783. Правове регулювання договору надання послуг
 Глава 40. Перевезення
Стаття 784. Загальні положення про перевезення
Стаття 785. Договір перевезення вантажу
Стаття 786. Договір перевезення пасажира
Стаття 787. Договір фрахтування
Стаття 788. Пряме змішане повідомлення
Стаття 789. Перевезення транспортом загального користування
Стаття 790. Провізна плата
Стаття 791. Подача транспортних засобів, навантаження і вивантаження вантажу
Стаття 792. Терміни доставки вантажу, пасажира та багажу
Стаття 793. Відповідальність за порушення зобов'язань з перевезення
Стаття 794. Відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника за невикористання поданих транспортних засобів
Стаття 795. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира
Стаття 796. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу і пошкодження (псування) вантажу або багажу
Стаття 797. Претензії і позови з перевезень вантажів
Стаття 798. Договори про організацію перевезень
Стаття 799. Договори між транспортними організаціями
Стаття 800. Відповідальність перевізника за заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира
 Глава 41. Транспортна експедиція
Стаття 801. Договір транспортної експедиції
Стаття 802. Форма договору транспортної експедиції
Стаття 803. Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції
Стаття 804. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
Стаття 805. Виконання обов'язків експедитора третьою особою
Стаття 806. Одностороння відмова від виконання договору транспортної експедиції
 Глава 42. Позика і кредит
 § 1. Позика
Стаття 807. Договір позики
Стаття 808. Форма договору позики
Стаття 809. Відсотки за договором позики
Стаття 810. Обов'язок позичальника повернути суму позики
Стаття 811. Наслідки порушення позичальником договору позики
Стаття 812. Оспорювання договору позики
Стаття 813. Наслідки втрати забезпечення зобов'язань позичальника
Стаття 814. Цільову позику
Стаття 815. Вексель
Стаття 816. Облігація
Стаття 817. Договір державної позики
Стаття 818. Новація боргу у позикове зобов'язання
 § 2. Кредит
Стаття 819. Кредитний договір
Стаття 820. Форма кредитного договору
Стаття 821. Відмова від надання чи отримання кредиту
 § 3. Товарний та комерційний кредит
Стаття 822. Товарний кредит
Стаття 823. Комерційний кредит
 Глава 43. Фінансування під поступку грошової вимоги
Стаття 824. Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
Стаття 825. Фінансовий агент
Стаття 826. Грошова вимога, уступаемое в цілях отримання фінансування
Стаття 827. Відповідальність клієнта перед фінансовим агентом
Стаття 828. Недійсність заборони відступлення грошової вимоги
Стаття 829. Наступне відступлення грошової вимоги
Стаття 830. Виконання грошової вимоги боржником факторові
Стаття 831. Права фінансового агента на суми, отримані від боржника
Стаття 832. Зустрічні вимоги боржника
Стаття 833. Повернення боржникові сум, отриманих фінансовим агентом
 Глава 44. Банківський вклад
Стаття 834. Договір банківського вкладу
Стаття 835. Право на залучення грошових коштів у внески
Стаття 836. Форма договору банківського вкладу
Стаття 837. Види вкладів
Стаття 838. Відсотки на вклад
Стаття 839. Порядок нарахування відсотків на вклад та їх виплати
Стаття 840. Забезпечення повернення вкладу
Стаття 841. Внесення третіми особами грошових коштів на рахунок вкладника
Стаття 842. Вклади на користь третіх осіб
Стаття 843. Ощадна книжка
Стаття 844. Ощадний (депозитний) сертифікат
 Глава 45. Банківський рахунок
Стаття 845. Договір банківського рахунку
Стаття 846. Укладення договору банківського рахунку
Стаття 847. Посвідчення права розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 848. Операції за рахунком, що виконуються банком
Стаття 849. Терміни операцій за рахунком
Стаття 850. Кредитування рахунку
Стаття 851. Оплата витрат банку на здійснення операцій по рахунку
Стаття 852. Відсотки за користування банком грошовими коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 853. Зарахування зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку
Стаття 854. Підстави списання грошових коштів з рахунку
Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку
Стаття 856. Відповідальність банку за неналежне здійснення операцій по рахунку
Стаття 857. Банківська таємниця
Стаття 858. Обмеження розпорядження рахунком
Стаття 859. Розірвання договору банківського рахунку
Стаття 860. Рахунки банків
 Глава 46. Розрахунки
 § 1. Загальні положення про розрахунки
Стаття 861. Готівкові і безготівкові розрахунки
Стаття 862. Форми безготівкових розрахунків
 § 2. Розрахунки платіжними дорученнями
Стаття 863. Загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями
Стаття 864. Умови виконання банком платіжного доручення
Стаття 865. Виконання доручення
Стаття 866. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення
 § 3. Розрахунки за акредитивом
Стаття 867. Загальні положення про розрахунки за акредитивом
Стаття 868. Відзивний акредитив
Стаття 869. Безвідкличний акредитив
Стаття 870. Виконання акредитива
Стаття 871. Відмова у прийнятті документів
Стаття 872. Відповідальність банку за порушення умов акредитива
Стаття 873. Закриття акредитива
 § 4. Розрахунки по інкасо
Стаття 874. Загальні положення про розрахунки за інкасо
Стаття 875. Виконання інкасового доручення
Стаття 876. Повідомлення про проведені операції
 § 5. Розрахунки чеками
Стаття 877. Загальні положення про розрахунки чеками
Стаття 878. Реквізити чека
Стаття 879. Оплата чека
Стаття 880. Передача прав за чеком
Стаття 881. Гарантія платежу
Стаття 882. Інкасування чека
Стаття 883. Посвідчення відмови від оплати чека
Стаття 884. Повідомлення про неоплату чека
Стаття 885. Наслідки несплати чека
 Глава 47. Зберігання
 § 1. Загальні положення про зберігання
Стаття 886. Договір зберігання
Стаття 887. Форма договору зберігання
Стаття 888. Виконання обов'язку прийняти річ на зберігання
Стаття 889. Термін зберігання
Стаття 890. Зберігання речей ззнеособлення
Стаття 891. Обов'язок зберігача забезпечити збереження речі
Стаття 892. Користування річчю, переданою на зберігання
Стаття 893. Зміна умов зберігання
Стаття 894. Зберігання речей з небезпечними властивостями
Стаття 895. Передача речі на зберігання третій особі
Стаття 896. Винагорода за зберігання
Стаття 897. Відшкодування витрат на зберігання
Стаття 898. Надзвичайні витрати на зберігання
Стаття 899. Обов'язок поклажодавця взяти річ назад
Стаття 900. Обов'язок зберігача повернути річ
Стаття 901. Підстави відповідальності зберігача
Стаття 902. Розмір відповідальності зберігача
Стаття 903. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
Стаття 904. Припинення зберігання на вимогу поклажодавця
Стаття 905. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
Стаття 906. Зберігання в силу закону
 § 2. Зберігання на товарному складі
Стаття 907. Договір складського зберігання
Стаття 908. Зберігання товарів складом загального користування
Стаття 909. Перевірка товарів при їх прийомі товарним складом і під час зберігання
Стаття 910. Зміна умов зберігання та стан товарів
Стаття 911. Перевірка кількості та стану товару при поверненні його товаровладельцу
Стаття 912. Складські документи
Стаття 913. Подвійне складське свідоцтво
Стаття 914. Права утримувачів складського та заставного свідоцтв
Стаття 915. Передання складського та заставного свідоцтв
Стаття 916. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
Стаття 917. Просте складське свідоцтво
Стаття 918. Зберігання речей з правом розпорядження ними
 § 3. Спеціальні види зберігання
Стаття 919. Зберігання в ломбарді
Стаття 920. Чи не затребувані з ломбарду речі
Стаття 921. Зберігання цінностей у банку
Стаття 922. Зберігання цінностей в індивідуальному банківському сейфі
Стаття 923. Зберігання в камерах зберігання транспортних організацій
Стаття 924. Зберігання в гардеробах організацій
Стаття 925. Зберігання в готелі
Стаття 926. Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр)
 Глава 48. Страхування
Стаття 927. Добровільне та обов'язкове страхування
Стаття 928. Інтереси, страхування яких не допускається
Стаття 929. Договір майнового страхування
Стаття 930. Страхування майна
Стаття 931. Страхування відповідальності за заподіяння шкоди
Стаття 932. Страхування відповідальності за договором
Стаття 933. Страхування підприємницького ризику
Стаття 934. Договір особистого страхування
Стаття 935. Обов'язкове страхування
Стаття 936. Здійснення обов'язкового страхування
Стаття 937. Наслідки порушення правил про обов'язкове страхування
Стаття 938. Страховик
Стаття 939. Виконання обов'язків за договором страхування страхувальником і вигодонабувачем
Стаття 940. Форма договору страхування
Стаття 941. Страхування по генеральному полісу
Стаття 942. Істотні умови договору страхування
Стаття 943. Визначення умов договору страхування в правилах страхування
Стаття 944. Відомості, що надаються страхувальником під час укладання договору страхування
Стаття 945. Право страховика на оцінку страхового ризику
Стаття 946. Таємниця страхування
Стаття 947. Страхова сума
Стаття 948. Оспорювання страхової вартості майна
Стаття 949. Неповне майнове страхування
Стаття 950. Додаткове майнове страхування
Стаття 951. Наслідки страхування понад страхову вартості
Стаття 952. Майнове страхування від різних страхових ризиків
Стаття 953. Співстрахування
Стаття 954. Страхова премія й страхові внески
Стаття 955. Заміна застрахованої особи
Стаття 956. Заміна вигодонабувача
Стаття 957. Початок дії договору страхування
Стаття 958. Дострокове припинення договору страхування
Стаття 959. Наслідки збільшення страхового ризику в період дії договору страхування
Стаття 960. Перехід прав на застраховане майно до іншої особи
Стаття 961. Повідомлення страховика про настання страхового випадку
Стаття 962. Зменшення збитків від страхового випадку
Стаття 963. Наслідки настання страхового випадку з вини страхувальника, вигодонабувача або застрахованої особи
Стаття 964. Підстави звільнення страховика від виплати страхового відшкодування та страхової суми
Стаття 965. Перехід до страховика прав страхувальника на відшкодування збитку (суброгація)
Стаття 966. Позовна давність за вимогами, пов'язаних з майновим страхуванням
Стаття 967. Перестрахування
Стаття 968. Взаємне страхування
Стаття 969. Обов'язкове державне страхування
Стаття 970. Застосування загальних правил про страхування до спеціальних видів страхування
 Глава 49. Доручення
Стаття 971. Договір доручення
Стаття 972. Винагорода повіреного
Стаття 973. Виконання доручення відповідно до вказівок довірителя
Стаття 974. Обов'язки повіреного
Стаття 975. Обов'язки довірителя
Стаття 976. Передоручення виконання доручення
Стаття 977. Припинення договору доручення
Стаття 978. Наслідки припинення договору доручення
Стаття 979. Обов'язки спадкоємців повіреного та ліквідатора юридичної особи, яка є повіреним
 Глава 50. Дії в чужому інтересі без доручення
Стаття 980. Умови дій в чужому інтересі
Стаття 981. Повідомлення зацікавленої особи про дії в його інтересі
Стаття 982. Наслідки схвалення зацікавленою особою дій в його інтересі
Стаття 983. Наслідки несхвалення зацікавленою особою дій в його інтересі
Стаття 984. Відшкодування збитків особі, що діяв в чужому інтересі
Стаття 985. Винагорода за дії в чужому інтересі
Стаття 986. Наслідки угоди в чужому інтересі
Стаття 987. Безпідставне збагачення внаслідок дій в чужому інтересі
Стаття 988. Відшкодування шкоди, заподіяної діями в чужому інтересі
Стаття 989. Звіт особи, що діяла в чужому інтересі
 Глава 51. Комісія
Стаття 990. Договір комісії
Стаття 991. Комісійна винагорода
Стаття 992. Виконання комісійного доручення
Стаття 993. Відповідальність за невиконання угоди, укладеної для комітента
Стаття 994. Субкомісія
Стаття 995. Відступ від вказівок комітента
Стаття 996. Права на речі, що є предметом комісії
Стаття 997. Задоволення вимог комісіонера з належних комітенту сум
Стаття 998. Відповідальність комісіонера за втрату, нестачу або пошкодження майна комітента
Стаття 999. Звіт комісіонера
Стаття 1000. Прийняття комітентом виконаного за договором комісії
Стаття 1001. Відшкодування витрат на виконання комісійного доручення
Стаття 1002. Припинення договору комісії
Стаття 1003. Скасування комісійного доручення комітентом
Стаття 1004. Відмова комісіонера від виконання договору комісії
 Глава 52. Агентування
Стаття 1005. Агентський договір
Стаття 1006. Агентська винагорода
Стаття 1007. Обмеження агентським договором прав принципала і агента
Стаття 1008. Звіти агента
Стаття 1009. Субагентский договір
Стаття 1010. Припинення агентського договору
Стаття 1011. Застосування до агентських відносин правил про договори доручення і комісії
 Глава 53. Довірче управління майном
Стаття 1012. Договір довірчого управління майном
Стаття 1013. Об'єкт довірчого управління
Стаття 1014. Засновник управління
Стаття 1015. Довірчий керуючий
Стаття 1016. Істотні умови договору довірчого управління майном
Стаття 1017. Форма договору довірчого управління майном
Стаття 1018. Відокремлення майна, що перебуває в довірчому управлінні
Стаття 1019. Передача в довірче управління майна, обтяженого заставою
Стаття 1020. Права та обов'язки довірчого керуючого
Стаття 1021. Передача довірчого управління майном
Стаття 1022. Відповідальність довірчого керуючого
Стаття 1023. Винагорода довірчого керуючого
Стаття 1024. Припинення договору довірчого управління майном
Стаття 1025. Передача в довірче управління цінних паперів
Стаття 1026. Довірче управління майном з підстав, передбачених законом
 Глава 54. Комерційна концесія
Стаття 1027. Договір комерційної концесії
Стаття 1028. Форма і реєстрація договору комерційної концесії
Стаття 1029. Комерційна субконцесія
Стаття 1030. Винагорода за договором комерційної концесії
Стаття 1031. Обов'язки правовласника
Стаття 1032. Обов'язки користувача
Стаття 1033. Обмеження прав сторін за договором комерційної концесії
Стаття 1034. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
Стаття 1035. Переважне право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
Стаття 1036. Зміна договору комерційної концесії
Стаття 1037. Припинення договору комерційної концесії
Стаття 1038. Збереження договору комерційної концесії в силі при зміні сторін
Стаття 1039. Наслідки зміни комерційного позначення
Стаття 1040. Наслідки припинення виключного права, користування яким надано за договором комерційної концесії
 Глава 55. Просте товариство
Стаття 1041. Договір простого товариства
Стаття 1042. Вклади товаришів
Стаття 1043. Спільне майно товаришів
Стаття 1044. Ведення спільних справ учасників
Стаття 1045. Право товариша на інформацію
Стаття 1046. Спільні витрати та збитки товаришів
Стаття 1047. Відповідальність товаришів за спільними зобов'язаннями
Стаття 1048. Розподіл прибутку
Стаття 1049. Виділ частки товариша на вимогу його кредитора
Стаття 1050. Припинення договору простого товариства
Стаття 1051. Відмова від безстрокового договору простого товариства
Стаття 1052. Розірвання договору простого товариства на вимогу сторони
Стаття 1053. Відповідальність товариша, щодо якої договір простого товариства розірвано
Стаття 1054. Негласне товариство
 Глава 56. Публічна обіцянка нагороди
Стаття 1055. Обов'язок виплатити нагороду
Стаття 1056. Скасування публічної обіцянки нагороди
 Глава 57. Публічний конкурс
Стаття 1057. Організація публічного конкурсу
Стаття 1058. Зміна умов і скасування публічного конкурсу
Стаття 1059. Рішення про виплату нагороди
Стаття 1060. Використання творів науки, літератури і мистецтва, удостоєних нагороди
Стаття 1061. Повернення учасникам публічного конкурсу представлених робіт
 Глава 58. Проведення ігор і парі
Стаття 1062. Вимоги, пов'язані з організацією ігор і парі та участю в них
Стаття 1063. Проведення лотерей, тоталізаторів та інших ігор державою та муніципальними утвореннями або по їх вирішенню
 Глава 59. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди
 § 1. Загальні положення про відшкодування шкоди
Стаття 1064. Загальні підстави відповідальності за заподіяння шкоди
Стаття 1065. Попередження заподіяння шкоди
Стаття 1066. Заподіяння шкоди в стані необхідної оборони
Стаття 1067. Заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності
Стаття 1068. Відповідальність юридичної особи чи громадянина за шкоду, заподіяну його працівником
Стаття 1069. Відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами, органами місцевого самоврядування, а також їх посадовими особами
Стаття 1070. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
Стаття 1071. Органи і особи, що виступають від імені скарбниці при відшкодуванні шкоди за її рахунок
Стаття 1072. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою відповідальність
Стаття 1073. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці до чотирнадцяти років
Стаття 1074. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
Стаття 1075. Відповідальність батьків, позбавлених батьківських прав, за шкоду, заподіяну неповнолітніми
Стаття 1076. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним недієздатним
Стаття 1077. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, визнаним обмежено дієздатним
Стаття 1078. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій
Стаття 1079. Відповідальність за шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену небезпеку для оточуючих
Стаття 1080. Відповідальність за спільно заподіяну шкоду
Стаття 1081. Право регресу до особи, яка завдала шкоду
Стаття 1082. Способи відшкодування шкоди
п.) або відшкодувати завдані збитки (пункт 2 статті 15). Стаття 1083. Урахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду
 § 2. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина
Стаття 1084. Відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина при виконанні договірних або інших зобов'язань
Стаття 1085. Обсяг і характер відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я
Стаття 1086. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок ушкодження здоров'я
Стаття 1087. Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я особи, яка не досягла повноліття
Стаття 1088. Відшкодування шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника
Стаття 1089. Розмір відшкодування шкоди, понесеного в разі смерті годувальника
Стаття 1090. Наступна зміна розміру відшкодування шкоди
Стаття 1091. Індексація розміру відшкодування шкоди
Стаття 1092. Платежі з відшкодування шкоди
Стаття 1093. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи
Стаття 1094. Відшкодування витрат на поховання
 § 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт або послуг
Стаття 1095. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
Стаття 1096. Особи, відповідальні за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
Стаття 1097. Строки відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
Стаття 1098. Підстави звільнення від відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
 § 4. Компенсація моральної шкоди
Стаття 1099. Загальні положення
Стаття 1100. Підстави компенсації моральної шкоди
Стаття 1101. Спосіб і розмір компенсації моральної шкоди
 Глава 60. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення
Стаття 1102. Обов'язок повернути безпідставне збагачення
Стаття 1103. Співвідношення вимог про повернення безпідставного збагачення з іншими вимогами про захист цивільних прав
Стаття 1104. Повернення безпідставного збагачення в натурі
Стаття 1105. Відшкодування вартості безпідставного збагачення
Стаття 1106. Наслідки неосновательной передачі права іншій особі
Стаття 1107. Відшкодування потерпілому неотриманих доходів
Стаття 1108. Відшкодування витрат на майно, що підлягає поверненню
Стаття 1109. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua