Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012
Посібник написаний відповідно до програми навчального курсу цивільного права з урахуванням останніх змін у цивільному законодавстві. У даному виданні висвітлені всі основні інститути цивільного права Російської Федерації.
Книга допоможе швидко підготуватися до іспиту з цивільного права. Посібник призначений для студентів денного, вечірнього і заочного факультетів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція".
Питання з 60 по 100.
Вопрос_60. Поняття і види договорів купівлі-продажу та міни. Обов'язки продавця і покупця.
Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу
Договір міни та кваліфікуючі його ознаки
Особливості правового регулювання відносин міни
Обов'язки продавця та наслідки їх порушення
Обов'язки покупця і наслідки їх порушення
Безпосередня оплата
Передоплата
Кредит
Розстрочка платежу
Вопрос_61. Договори поставки, контрактації і енергопостачання: поняття і ознаки договорів; об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення термінів.
Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки
Особливості договору поставки
Особливості правового регулювання відносин поставки
Поставка для громадських потреб
Особливості правового регулювання відносин контрактації.
§ 4. Договір енергопостачання
Договір енергопостачання та кваліфікуючі його ознаки
Особливості правового регулювання відносин з енергопостачання
Вопрос_62. Продаж нерухомості: поняття, види і ознаки договору; нерухомість як об'єкт договору; об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і державна реєстрація; значення окремих термінів у договорі
Договори продажу нерухомості та підприємства
Договори продажу нерухомості та підприємства і кваліфікуючі їх ознаки
Особливості правового регулювання продажу нерухомості
Особливості правового регулювання продажу підприємств
Вопрос_63. Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, види і ознаки договору, суб'єкти (права, обов'язки, відповідальність); форма, порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі. Наслідки продажу товару з недоліками. Захист прав споживачів товарів
Договір роздрібної купівлі-продажу
Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки
Особливості договору роздрібної купівлі- продажу
Законодавство про захист прав споживачів і роздрібна купівля-продаж
Особливості правового регулювання відносин роздрібної купівлі-продажу
Вопрос_64. Договір дарування: поняття, види, ознаки, суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність). Форма, порядок укладення, зміни та розірвання.
Поняття та ознаки дарування
Обмеження дарування
Форма дарування
§ 2. Правові наслідки дарування
Вимога про скоєння заборгованого надання
Відповідальність дарувальника
§ 3. Відмова від виконання дарчої обіцянки і скасування дарування
Відмова від виконання дарчої обіцянки
Скасування дарування.
§ 4. Пожертвування
Правова природа пожертвування
Скасування пожертвування
Вопрос_65. Договір ренти: поняття, види, ознаки договору. Об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і державна реєстрація; порядок укладання, зміни та розірвання. Особливості визначення рентних платежів. Значення окремих термінів у договорі
Загальні положення про договори ренти та довічного змісту з утриманням
Поняття договору
Види договорів ренти
§ 2. Договір постійної ренти
Елементи договору
Припинення договору
3. Договір довічної ренти
Елементи договору
Припинення договору.
§ 4. Договір довічного змісту з утриманням
Елементи договору
Припинення договору
Вопрос_66. Поняття і види договорів оренди, позички. Об'єкти, форма і термін оренди та позички
Загальна характеристика договору оренди
Поняття договору оренди
Обсяг і природа прав орендаря
Елементи договору оренди
Сторони договору оренди
Предмет договору оренди
Ціна договору оренди
Термін договору оренди
Форма договору оренди
Загальна характеристика договору позики
Поняття договору позики
Правове регулювання договору позики; обсяг і природа прав ссудополучателя
2. Елементи договору позички
Сторони договору позички
Предмет і строк договору позички
Форма та державна реєстрація договору позички
Вопрос_67. Оренда транспортного засобу: поняття, види і ознаки; об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма договору; особливості визначення орендної плати
Договір оренди транспортного засобу
Загальна характеристика договору оренди транспортного засобу
Елементи договору оренди транспортного засобу
Зміст і припинення договору оренди транспортного засобу
Вопрос_68. Оренда нерухомості: поняття, види і ознаки договору; нерухомість як об'єкт договору; суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення орендної плати; значення окремих термінів у договорі.
Договір оренди будівлі та споруди
Елементи договору оренди будівлі та споруди
Зміст і припинення договору оренди будівлі та споруди
Вопрос_69. Фінансова оренда (лізинг): поняття, види і ознаки договору, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки, відповідальність); форма, порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення окремих термінів у договорі.
Договір фінансової оренди (лізингу)
Загальна характеристика договору лізингу
Елементи договору лізингу
Зміст і припинення договору лізингу
Вопрос_70. Договір комерційного найму житлового приміщення: поняття, види і ознаки договору, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки, відповідальність); форма, порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; термін договору
Зобов'язання з договору комерційного найму житлових приміщень
1. Поняття договору комерційного найму житлового приміщення
2. Зміст і виконання договору комерційного найму житлового приміщення
3. Припинення зобов'язань з договору комерційного найму житлового приміщення
Вопрос_71. Договір соціального найму житлового приміщення: поняття і ознаки договору; поняття житлового приміщення; суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність); форма і порядок укладення; порядок розірвання та виселення; ціна.
Зобов'язання з договору соціального найму житлового приміщення
1. Публічно-правові передумови укладення договору соціального найму житлового приміщення
2. Надання жилого приміщення за договором соціального найму
3. Укладення договору соціального найму житлового приміщення і виникнення права на житлову площу
4. Поняття і зміст договору соціального найму житлового приміщення
5. Правове становище членів сім'ї наймача
6. Договір піднайму жилого приміщення
7. Договір про вселення тимчасових мешканців
8. Договір обміну житловими приміщеннями, наданими за договорами соціального найму
9. Зміна зобов'язань з договору соціального найму житлового приміщення
10. Припинення зобов'язань з договору соціального найму житлового приміщення
11. Випадки виселення наймача і членів його сім'ї
Вопрос_72. Довірче управління майном: поняття та ознаки договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма, ціна і терміни в договорі
Поняття і значення договору довірчого управління майном
Поняття договору довірчого управління майном
Джерела регулювання довірчого управління
§ 2. Суб'єкти договору довірчого управління майном
Засновник довірчого управління
Вигодонабувач (бенефіціар)
Довірчий керуючий
§ 3. Об'єкти довірчого управління
Загальна характеристика об'єктів довірчого управління
Нерухомість як об'єкт довірчого управління
Майновий комплекс як об'єкт довірчого управління
Цінні папери як об'єкт довірчого управління
§ 4. Умови, зміст і форма договору довірчого управління
Істотні умови договору довірчого управління
Права та обов'язки засновника довірчого управління
Права та обов'язки вигодонабувача
Права та обов'язки довірчого керуючого
Форма договору
§ 5. Відповідальність за договором довірчого управління та його припинення
Загальні положення
Відповідальність засновника управління і довірчого керуючого перед третіми особами
Відповідальність довірчого керуючого перед засновником управління та вигодонабувачем
Відповідальність засновника управління перед довірчим керуючим
Припинення договору
Вопрос_73. Договір комерційної концесії та ліцензійний договір: поняття і ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; ціна.
Загальна характеристика договору комерційної концесії
Поняття договору комерційної концесії
Комерційна концесія і франчайзинг
Види франчайзингу
Правове регулювання
Відмінності комерційної концесії від суміжних договорів
§ 2. Елементи договору комерційної концесії
Сторони договору комерційної концесії
Предмет договору комерційної концесії
Ціна договору
Термін і територія дії договору
Форма та порядок укладання договору
§ 3. Зміст договору комерційної концесії
Класифікація прав і обов'язків сторін
Права та обов'язки правовласника
Права та обов'язки користувача
Обмежувальні умови
Відповідальність сторін
Зміна і розірвання договору комерційної концесії
Переважне право укладення договору на новий термін
Спеціальні підстави припинення договору комерційної концесії
Вопрос_74. Договір зберігання: поняття, ознаки та види договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості і терміну послуг із зберігання
Поняття, види і елементи договору зберігання
Поняття договору
Види договору зберігання
Елементи договору
§ 2. Зміст договору зберігання
Права та обов'язки зберігача
Права та обов'язки поклажодавця
§ 3. Відповідальність за договором зберігання
Відповідальність зберігача
Відповідальність поклажодавця
Вопрос_75. Договір підряду: поняття, види і ознаки договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма; особливості визначення вартості підрядних робіт; значення окремих термінів у договорі
Поняття і загальна характеристика договору підряду
Предмет договору підряду
Ціна договору підряду
Обов'язки підрядника та наслідки їх порушення
Обов'язки замовника і наслідки їх порушення
Підрядні ризики
Договір підряду та суміжні з ним договори
Вопрос_76. Будівельний підряд: поняття, види і ознаки договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення вартості підрядних робіт; значення окремих термінів у договорі
Договір будівельного підряду
Загальні положення
Поняття і елементи договору будівельного підряду
Передумови і порядок укладення договору будівельного підряду
Особливості змісту договору будівельного підряду
Відповідальність за договором будівельного підряду
Вопрос_77. Побутовий підряд: поняття, ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення вартості підрядних робіт; значення окремих термінів у договорі
Загальні положення
Елементи договору побутового підряду
Особливості змісту договору побутового підряду
Вопрос_78. Страхування: поняття і види. Страхове правовідношення.
Страхування як економічне і правове поняття
Законодавство про страхування
Суб'єкти страхової діяльності
Види страхування
 § 2. Страхове правовідношення
Поняття договору страхування
Укладення договору страхування
Права та обов'язки сторін
Зміна та припинення страхових правовідносин
Вплив страхування на інші правовідносини
 Вопрос_79. Добровільне майнове страхування
 Зобов'язання по майновому страхуванню
1. Поняття та види зобов'язань за майновим страхуванням
 Вопрос_80. Обов'язкове особисте страхування
 Зобов'язання з особистого страхування
1. Поняття та види зобов'язань з особистого страхування
2. Зобов'язання по страхуванню життя
3. Зобов'язання з пенсійного страхування
4. Зобов'язання по страхуванню від нещасних випадків і хвороб
5. Зобов'язання з медичного страхування
 Вопрос_81. Просте товариство: поняття, ознаки, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; порядок укладання, зміни та розірвання договору; ціна.
Поняття, ознаки та види договору простого товариства
 § 2. Елементи договору простого товариства
Сторони договору простого товариства
Ціна договору простого товариства
Термін договору простого товариства
Форма договору простого товариства
 § 3. Зміст договору простого товариства
Права та обов'язки, пов'язані з внесенням вкладів
Права та обов'язки, пов'язані із спільним майном товаришів
Права та обов'язки, пов'язані з управлінням простим товариством і веденням спільних справ
 § 4. Відповідальність за договором простого товариства
Загальні положення про відповідальність
Відповідальність товаришів у внутрішніх відносинах
 § 5. Припинення договору простого товариства
Підстави припинення договору простого товариства
Наслідки припинення договору простого товариства
 Вопрос_82. Договір банківського рахунку: поняття, види, ознаки договору; суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення ціни в договорі.
 Договір банківського рахунку
Поняття та ознаки договору банківського рахунку
Види банківських рахунків
Елементи договору банківського рахунку
Укладення договору банківського рахунок
Зміст договору банківського рахунку
 Вопрос_83. Договір банківського вкладу: поняття, види і ознаки договору, об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки, відповідальність); форма, порядок укладення; особливості визначення ціни в договорі; значення окремих термінів у договорі
 Договір банківського вкладу
Поняття та ознаки договору банківського вкладу
Види банківських вкладів
Елементи договору банківського вкладу
Укладення договору банківського вкладу
Зміст договору банківського вкладу
 Вопрос_84. Види розрахунків у цивільних правовідносинах: поняття, сфери застосування
Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань
 Вопрос_85. Поняття і форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями та по акредитиву
Загальні положення про безготівкові розрахунки
Розрахунки платіжними дорученнями
Розрахунки за акредитивом
Розрахунки по інкасо
Розрахунки чеками
Інші форми розрахунків
 Вопрос_86. Договір позики: поняття, ознаки та види; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність; форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення ціни договору; значення окремих термінів у договорі.
Поняття договору позики
Укладення договору позики
Права та обов'язки сторін
Правові наслідки несправності позичальника
Особливі види позики.
 Вопрос_87. Кредитний договір: поняття, ознаки договору; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність; форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення ціни договору; значення окремих термінів у договорі
Поняття та ознаки договору кредиту
Елементи кредитного договору
Зміст кредитного договору
Види кредитного договору
 Вопрос_88. Агентський договір: поняття, ознаки; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення агентської винагороди
 Загальна характеристика агентського договору
Поняття агентського договору
Правове регулювання агентських відносин
 2. Елементи агентського договору
Суб'єкти агентського договору
Істотні умови агентського договору
Звичайні умови агентського договору
Форма агентського договору
 3. Зміст агентського договору
Обов'язки агента
Обов'язки принципала
 4. Припинення агентського зобов'язання
Загальні підстави припинення агентського зобов'язання
Спеціальні підстави припинення агентського зобов'язання
 Вопрос_89. Договір доручення: поняття і ознаки договору; об'єкт і суб'єкти (права та обов'язки, відповідальність), форма, особливості визначення вартості послуг
 Поняття і предмет договору доручення
Поняття договору доручення
Предмет договору доручення
 2. Елементи договору доручення
Суб'єкти договору доручення
Термін договору доручення
Форма договору доручення
 3. Зміст договору доручення
Права та обов'язки повіреного
Права та обов'язки довірителя
 4. Припинення доручення
Підстави припинення доручення
Наслідки припинення доручення
 Вопрос_90. Договір комісії: ознаки; об'єкт і суб'єкти договору (права, обов'язки і відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення комісійної винагороди
 Загальна характеристика договору комісії
Поняття договору комісії
Правова природа договору комісії
Правове регулювання комісійних відносин
 § 2. Елементи договору комісії
Суб'єкти договору комісії
Істотні умови договору комісії
Звичайні умови договору комісії
Форма договору комісії
 § 3. Зміст договору комісії
Обов'язки комісіонера
Обов'язки комітента
 § 4. Припинення комісійної зобов'язання
Підстави припинення комісійної зобов'язання
Скасування комісійного доручення і відмова комісіонера від виконання договору
 Вопрос_91. Договір надання послуг: поняття, ознаки та види; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність; форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення ціни договору.
1. Поняття зобов'язання з надання послуг
Проблема так званих безоплатних послуг
Правове регулювання зобов'язань з надання послуг
 2. Договір надання послуг
Поняття і елементи договору
Зміст договору
Припинення договору
 Вопрос_92. Фінансування під поступку грошової вимоги: поняття, види договору; ознаки; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма договору; особливості визначення ціни
 Договір фінансування під відступлення грошової вимоги
Поняття договору
Елементи договору
Зміст договору
Правове становище боржника. Взаємовідносини сторін договору з боржником
 Вопрос_93. Договір перевезення вантажів і договір транспортної експедиції: поняття, ознаки та види; об'єкт і суб'єкти (права, обов'язки і відповідальність); форма; порядок укладання, зміни та розірвання договору; особливості визначення ціни договору; значення окремих термінів у договорі
Юридична природа договору перевезення
Джерела правового регулювання
 § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
Поняття та ознаки договору перевезення вантажів
Елементи договору перевезення вантажів
Зміст договору перевезення вантажів
 Транспортна експедиція
Поняття і елементи договору транспортної експедиції
Зміст договору транспортної експедиції
Відповідальність за порушення договору транспортної експедиції
 Вопрос_94. Цивільно-правова відповідальність перевізника за незбереження вантажу і багажу
Майнова відповідальність у зобов'язаннях з перевезення
Процесуальні особливості покладання відповідальності на сторони договору перевезення вантажів
Відповідальність за порушення договору пасажирського перевезення
 Вопрос_95. Поняття зобов'язання, що виникає з односторонньої дії. Характеристика дії в чужому інтересі без доручення
Поняття зобов'язання з односторонніх дій
Види зобов'язань з односторонніх дій
 2. Дії в чужому інтересі без доручення
Поняття дії в чужому інтересі без доручення.
Елементи зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
 Вопрос_96. Спадкування за законом
 1. Спадкоємці за законом
Умови та принципи спадкування за законом
Спадкові черги
 § 2. Особливості спадкування за законом окремими спадкоємцями
Спадкування за правом представлення
Права подружжя при спадкуванні
Спадкування виморочність майна
 Вопрос_97. Спадкування за заповітом
 1. Загальні положення про заповіті
Поняття заповіту
Особливості заповіту як угоди
Свобода заповіту
Заповідач.
Спадкоємець за заповітом. Обов'язкова частка у спадщині
Майно, що є предметом заповіту
Таємниця заповіту
 § 2. Зміст заповіту
Загальні положення про заповідальних розпорядженнях
Заповідальний відмова
Заповідальне покладання
Подназначение спадкоємців і відказоодержувачів
 § 3. Форма заповіту
Загальні положення
Нотаріально посвідчені і прирівнюються до них форми заповітів
Закрите заповіт
Заповіт в надзвичайних обставинах
Заповідальні розпорядження щодо грошових коштів у банках
 § 4. Виконання і оспорювання заповіту
Виконання заповіту
Тлумачення заповіту.
Оспорювання (недійсність) заповіти
Вопрос_98. Поняття спадкового майна. Прийняття та відмова від спадщини
Відкриття спадщини
 Здійснення спадкових прав
Прийняття спадщини
Перехід права на прийняття спадщини
Відмова від спадщини
 Вопрос_99. Винахід: поняття і ознаки. Промисловий зразок і корисна модель
Поняття та ознаки винаходу
Корисна модель
Промисловий зразок
Вопрос_100. Система договорів щодо створення і використання охоронюваних результатів інтелектуальної власності і засобів індивідуалізації
 Авторські договори
Загальні положення
Види авторських договорів
Елементи авторського договору
Зміст авторського договору
Відповідальність за авторським договором
Припинення авторського договору
 Договір комерційної концесії (франчайзингу)
Поняття та історичний розвиток договору комерційної концесії
Види договору комерційної концесії
Зміст договору комерційної концесії
Форма договору комерційної концесії
Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НІОКТР)
Зміст патентних прав
Розпорядження патентом
 Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua