Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань

. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення платежів, в юридичній та економічній літературі прийнято називати розрахунками.
Розрахунки можуть здійснюватися безпосередньо між сторонами за основним договором, порождающему обов'язок щодо передачі та оплати товару, наданню послуг або виконання робіт. У даному випадку розрахунки є виконанням грошового зобов'язання, тобто самостійного розрахункового зобов'язання не виникає. Але якщо для здійснення розрахунків за основним договором його боку залучають третіх осіб (кредитні організації), то між ними виникають особливі, відокремлені від основного договору про передачу товару (роботи, послуги), розрахункові зобов'язання.
Таким чином, виникнення самостійних розрахункових зобов'язань залежить від способу розрахунків - готівкового або безготівкового.
Виділення двох способів розрахунків - готівкового і безготівкового - пов'язано з наявністю двох форм грошового обігу, оскільки гроші можуть існувати як у вигляді готівкових грошових знаків, так і записів на банківських рахунках, причому одна форма може легко переходити в іншу. Готівковий спосіб розрахунків є найбільш давнім і дорогим, оскільки пов'язаний із додатковими витратами, зокрема, на касові операції та на виробництво нових банкнот. В останні десятиліття в літературі неодноразово вказувалося на невідворотність відмирання готівки і скорочення сфери готівкових розрахунків у зв'язку з розвитком електронних розрахунків. Незважаючи на це електронні платежі поки ще не замінили готівкових розрахунків, обіг яких, навпаки, тільки збільшується, оскільки надає значні переваги в порівнянні з ще недосконалими інноваційними формами розрахунків.
Усі суб'єкти права можуть на свій розсуд обирати спосіб розрахунків, але при цьому слід враховувати встановлені в законі обмеження.
Готівкові розрахунки відрізняються від безготівкових насамперед відсутністю проміжної ланки між господарюючими суб'єктами - кредитної організації - і прямою передачею коштів від одного суб'єкта до іншого (з рук в руки). Крім того, на відміну від безготівкових розрахунків, готівкові розрахунки можуть здійснюватися тільки в одній формі - шляхом передачі грошових банкнот і монет однією особою іншій. Платіж готівкою є остаточним і безвідкличним.
У більшості країн в безумовному порядку в оплату за готівковим розрахунком приймається національна валюта. У Росії відповідно до ч. 2 ст. 29 Федерального закону від 10 липня 2002 р. "Про Центральному банку" * (693) єдиним законним засобом платежу на території Російської Федерації є банкноти і монети Банку Росії.
Учасниками готівкових розрахунків можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Але для готівкових розрахунків юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців закон встановив певні обмеження.
По-перше, законом передбачено граничний розмір суми, якої організація може розрахуватися за своїми зобов'язаннями готівкою - в даний час він становить 100 тис. руб. по одній угоді * (694). За раніше діючим законодавством подібне обмеження поширювалося на один платіж, а тепер - на одну угоду * (695). За порушення даного обмеження законом передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
По-друге, кожна організація * (696) повинна мати касу і вести касову книгу за встановленою формою, яка застосовується для обліку руху грошей у касі * (697).
По-третє, юридичні особи можуть зберігати готівку тільки в межах лімітів, які встановлюються щорічно банком, який обслуговує цю організацію, за погодженням з її керівником * (698). Понад ліміт у касі господарюючого суб'єкта можуть перебувати не більше трьох днів кошти, призначені для видачі заробітної плати, виплат соціального характеру і стипендій.
Нарешті, у передбачених законом випадках господарюючий суб'єкт повинен застосовувати контрольно-касову техніку (ККТ) * (699). Підставою для використання ККТ є наявність в сукупності наступних умов. Розрахунки з населенням здійснюють: 1) юридична особа або індивідуальний підприємець, 2) готівкою або з використанням платіжних карток; 3) у зв'язку з продажем товарів, виконанням робіт або наданням послуг фізичним особам для споживчих цілей. Застосування ККТ означає, що особа зобов'язана: зареєструвати контрольно-касову машину (ККМ) у податковому органі; стежити за її справним станом; при розрахунках з населенням видавати чек, видрукуваний на ККМ; забезпечувати доступ до ККМ співробітникам податкових органів та центрів технічного обслуговування.
Основними розрахунковими документами при готівкових розрахунках є прибутковий касовий ордер (оформляє прийом готівки організацією) і видатковий касовий ордер (оформляє видачу готівки з каси). Крім того, для видачі коштів можуть використовуватися й інші документи: платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості, заяви на видачу грошей, рахунки, ін При їх використанні замість видаткового касового ордера на них повинен проставлятися штамп з реквізитами видаткового касового ордера. При отриманні готівки від організації одержувач або його представник по довіреності розписується у платіжному документі (в останньому випадку довіреність залишається в організації).
Розрахунки готівкою здійснюються на підставі основного договору і є частиною зобов'язання по виконанню основного договору.
При здійсненні безготівкових розрахунків виникають відокремлені від основного договору розрахункові відносини між стороною за договором і розрахункової організацією з приводу здійснення розрахунків. Підставою безготівкових розрахунків є складний юридичний склад, що включає договір про передачу товарів (робіт, послуг) або вимога закону, а також договори про обслуговування клієнтів кредитними чи іншими організаціями, що сприяють сторонам у здійсненні розрахунків * (700).
Розрахункові зобов'язання - це правовідносини, що виникають між сторонами за основним договором і розрахункової організацією, яка надає послуги із здійснення розрахунків між суб'єктами у зв'язку з переміщенням безготівкових грошових коштів від однієї особи до іншого.
Розрахункові відносини випливають з угод різної правової природи, скоєних учасниками розрахунків. Серед них можна виділити як двосторонні угоди (договори, насамперед між платником і банком), так і односторонні угоди (виставлення акредитива, акцепт платіжного вимоги і т.д.). До розрахункових можна віднести відносини між такими суб'єктами: платником і банком-емітентом (обслуговуючим його банком); банком-емітентом і виконуючим банком (банком, обслуговуючим одержувача); виконуючим банком і одержувачем.
Крім того, у розрахунках часто беруть участь установи, через які проходять платежі: розрахункова мережа Банку Росії, інші кредитні організації, клірингові центри. Кожен учасник розрахункового зобов'язання в його рамках, як правило, здійснює ряд угод щодо здійснення платежів.
У конкретному зобов'язанні кожне з названих відносин проявляється в різній мірі залежно від обраної сторонами форми розрахунків. Наприклад, якщо платник і одержувач обслуговуються в одному банку, то банк-емітент і виконуючий банк збігаються в одній особі. Одержувач бере участь у розрахункових відносинах тільки в тих випадках, коли його участь обумовлена формою розрахунків (наприклад, він пред'являє чек, акцептує платіжна вимога, передає документи для акредитива і т.д.). Тому законодавець в основному врегулював взаємини між платником і банком. Такий підхід видається не зовсім обгрунтованим, оскільки велика кількість прогалин закону викликає проблеми правозастосування та наукові дискусії.
Зміст розрахункового зобов'язання становлять права та обов'язки кредитної організації та її клієнта. Наприклад, у договорі банківського рахунку, крім іншого, вказуються суб'єкти розрахунків, їх права та обов'язки, предмет розрахунків, ціна послуг банку, його відповідальність, терміни виконання вимог клієнта, обсяг і характер надання інформації та інші додаткові умови про здійснення розрахунків з використанням банківського рахунку .
Крім того, деякі права та обов'язки учасників розрахунків прямо вказані в законі. Так, п. 1 ст. 857 ЦК передбачає обов'язок кредитної організації дотримуватися банківську таємницю. Стаття 856 ЦК встановлює відповідальність кредитної установи за несвоєчасне зарахування коштів на рахунок клієнта, за необгрунтоване списання коштів з рахунку клієнта, за невиконання вказівок клієнта. Відповідальність банку настає у формі відшкодування збитків (реального збитку та упущеної вигоди), а також у формі неустойки (нараховується відповідно до ст. 395 ЦК).
У договорі і законі в основному закріплюються права, обов'язки і відповідальність кредитної організації, оскільки саме на неї покладається вчинення основних дій по здійсненню розрахунків. Клієнти банку несуть такі обов'язки, як правильне і своєчасне оформлення розрахункових документів, надання в термін достовірних відомостей і розрахункових документів. Відповідальність клієнтів за порушення розрахункових зобов'язань законом не встановлюється, оскільки у разі таких вони самі і несуть ризик несприятливих наслідків.
Розрахунки, що здійснюються між суб'єктами, надзвичайно різноманітні. У банківській практиці їх прийнято ділити на одногородние та міжміські, внутрішньорегіональні і між декількома регіонами. Крім того, за рівнем участі кредитної організації їх можна розділити на розрахунки через банки, де відкриті рахунки учасників розрахунків, і на розрахунки через банки без відкриття банківського рахунку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття розрахунків і розрахункових зобов'язань "
 1. § 7. Розрахункові зобов'язання
  розрахунків і розрахункових зобов'язань. У господарському обороті часто виникає необхідність передачі грошових коштів. Вона може викликатися виконанням публічно-правового обов'язку або грошового зобов'язання, пов'язаного з відшкодуванням шкоди, оплатою наданого товару, виконаних робіт або наданих послуг і т.п. Дії, що здійснюються господарюючими суб'єктами з приводу здійснення
 2. § 3. Правовий режим грошей
  поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Разом з тим спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 3. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 4. § 3. Виконання зобов'язань
  розрахунки між спільними причинителями шкоди, які є солідарними боржниками перед потерпілим, у разі повного погашення вимоги одним із боржників здійснюються не в рівних частках, а наприклад, у відповідності зі ступенем винності кожного. При неможливості стягнення частки з одного з боржників вона визначається в рівній мірі між іншими співборжників, включаючи виконав солідарний
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань призводять до відновленню становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 7. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити
 8. § 2. Товарні біржі
    розрахунків учасників біржової торгівлі при укладенні угод; заходи з контролю за правильним ходом біржових торгів: перелік порушень, за які біржею стягуються штрафи з учасників біржової торгівлі, розміри штрафів та порядок їх справляння; розміри зборів та інших платежів і порядок їх справляння біржею. Товарна біржа як юридична особа має свої органи управління та структуру. З урахуванням
 9. § 4. Валютні біржі
    розрахункових одиницях; - цінні папери у валюті РФ і в іноземній валюті, тобто платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви та інші), фондові цінності (акції, облігації) та інші боргові зобов'язання, виражені в рублях і іноземній валюті; - дорогоцінні метали (золото, срібло, платина і метали платинової групи) та природні дорогоцінні камені (алмази, рубіни, смарагди, сапфіри і
 10. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
© 2014-2022  yport.inf.ua