Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя, 2012
Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя
Розділ V. СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 61. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ
Стаття 1110. Спадкування
Стаття 1111. Підстави спадкування
Стаття 1112. Спадщина
Стаття 1113. Відкриття спадщини
Стаття 1114. Час відкриття спадщини
Стаття 1115. Місце відкриття спадщини
Стаття 1116. Особи, які можуть призиватися до спадкоємства
Стаття 1117. Негідні спадкоємці
Глава 62. спадщини за заповітом
Стаття 1118. Загальні положення
Стаття 1119. Свобода заповіту
Стаття 1120. Право заповідати будь-яке майно
Стаття 1121. Призначення і подназначение спадкоємця в заповіті
Стаття 1122. Частки спадкоємців у заповідане майно
Стаття 1123. Таємниця заповіту
Стаття 1124. Загальні правила, що стосуються форми і порядку здійснення заповіту
Стаття 1125. Нотаріально засвідчене заповіт
Стаття 1126. Закрите заповіт
Стаття 1127. Заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідчених заповітів
Стаття 1128. Заповідальні розпорядження правами на грошові кошти в банках
Стаття 1129. Заповіт в надзвичайних обставинах
Стаття 1130 . Скасування і зміна заповіту
Стаття 1131. Недійсність заповіту
Стаття 1132. Тлумачення заповіту
Стаття 1133. Виконання заповіту
Стаття 1134. Виконавець заповіту
Стаття 1135. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1136. Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням заповіту
Стаття 1137. Заповідальний відмова
Стаття 1138. Виконання заповідального відмови
Стаття 1139. Заповідальне покладання
Стаття 1140. Перехід до інших спадкоємців обов'язку виконати заповідальний відмова або заповідальне покладання
Глава 63. УСПАДКУВАННЯ ПО ЗАКОНУ
Стаття 1141. Загальні положення
Стаття 1142. Спадкоємці першої черги
Стаття 1143. Спадкоємці другої черги
Стаття 1144. Спадкоємці третьої черги
Стаття 1145. Спадкоємці наступних черг
Стаття 1146. Спадкування за правом представлення
Стаття 1147. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
Стаття 1148. Спадкування непрацездатними утриманцями спадкодавця
Стаття 1149. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1150. Права подружжя при спадкуванні
Стаття 1151. Спадкування виморочність майна
Глава 64. ПРИДБАННЯ СПАДЩИНИ
Стаття 1152. Прийняття спадщини
Стаття 1153. Способи прийняття спадщини
Стаття 1154. Термін прийняття спадщини
Стаття 1155. Прийняття спадщини після закінчення встановленого терміну
Стаття 1156. Перехід права на прийняття спадщини (спадкова трансмісія)
Стаття 1157. Право відмови від спадщини
Стаття 1158. Відмова від спадщини на користь інших осіб і відмова від частини спадщини
Стаття 1159. Способи відмови від спадщини
Стаття 1160. Право відмови від отримання заповідального відмови
Стаття 1161. Прирощення спадкових часток
Стаття 1162. Свідоцтво про право на спадщину
Стаття 1163. Терміни видачі свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1164. Загальна власність спадкоємців
Стаття 1165. Розділ спадщини за угодою між спадкоємцями
Стаття 1166. Охорона інтересів дитини при розділі спадщини
Стаття 1167. Охорона законних інтересів неповнолітніх, недієздатних і обмежено дієздатних громадян при розділі спадщини
Стаття 1168. Переважне право на неподільну річ під час розподілу спадщини
Стаття 1169. Переважне право на предмети звичайної домашньої обстановки та вжитку під час розподілу спадщини
Стаття 1170 . Компенсація нерозмірності одержуваного спадкового майна із спадковою часткою
Стаття 1171. Охорона спадщини та управління ним
Стаття 1172. Заходи щодо охорони спадщини
Стаття 1173. Довірче управління спадковим майном
Стаття 1174. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
Стаття 1175. Відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця
Глава 65. УСПАДКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ МАЙНА
Стаття 1176. Спадкування прав, пов'язаних з участю у господарських товариствах і товариствах, виробничих кооперативах
Стаття 1177. Спадкування прав, пов'язаних з участю в споживчому кооперативі
Стаття 1178. Спадкування підприємства
Стаття 1179. Спадкування майна члена селянського (фермерського) господарства
Стаття 1180. Спадкування речей, обмежено оборотоздатні
Стаття 1181. Спадкування земельних ділянок
Стаття 1182. Особливості поділу земельної ділянки
Стаття 1183. Спадкування невиплачених сум, наданих громадянину в якості засобів до існування
Стаття 1184. Спадкування майна, наданого спадкодавцеві державою чи муніципальній освітою на пільгових умовах
Стаття 1185. Спадкування державних нагород, почесних і пам'ятних знаків
Розділ VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
Глава 66. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1186. Визначення права, що підлягає застосуванню до цивільно-правових відносин за участю іноземних осіб або цивільно-правових відносин, ускладненим іншим іноземним елементом
Стаття 1187. Кваліфікація юридичних понять при визначенні права, що підлягає застосуванню
Стаття 1188. Застосування права країни з множинністю правових систем
Стаття 1189. Взаємність
Стаття 1190. Зворотне відсилання
Стаття 1191. Встановлення змісту норм іноземного права
Стаття 1192. Застосування імперативних норм
Стаття 1193. Застереження про публічний порядок
Стаття 1194. Реторсии
Глава 67. право, підлягає застосуванню при визначенні правового становища осіб
Стаття 1195. Особистий закон фізичної особи
Стаття 1196. Право, підлягає застосуванню при визначенні цивільної правоздатності фізичної особи
Стаття 1197. Право, підлягає застосуванню при визначенні цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 1198. Право, що підлягає застосуванню при визначенні прав фізичної особи на ім'я
Стаття 1199. Право, що підлягає застосуванню до опіки і піклування
Стаття 1200. Право, підлягає застосуванню при визнання фізичної особи безвісно відсутньою і при оголошення фізичної особи померлою
Стаття 1201. Право, підлягає застосуванню при визначенні можливості фізичної особи займатися підприємницькою діяльністю
Стаття 1202. Особистий закон юридичної особи
Стаття 1203. Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою з іноземної праву
Стаття 1204. Участь держави в цивільно-правових відносинах, ускладнених іноземним елементом
Глава 68. право, підлягає застосуванню до майнових та особистих немайнових відносин
Стаття 1205. Загальні положення про право, що підлягає застосуванню до речових прав
Стаття 1206. Право, що підлягає застосуванню до виникнення та припинення речових прав
Стаття 1207. Право, що підлягає застосуванню до речових прав на судна і космічні об'єкти
Стаття 1208. Право, підлягає застосуванню до позовної давності
Стаття 1209. Право, що підлягає застосуванню до форми угоди
Стаття 1210. Вибір права сторонами договору
Стаття 1211. Право, що підлягає застосуванню до договору за відсутності угоди сторін про вибір права
Стаття 1212. Право, що підлягає застосуванню до договору за участю споживача
Стаття 1213. Право, підлягає застосуванню договору щодо нерухомого майна
Стаття 1214. Право, що підлягає застосуванню до договору про створення юридичної особи з іноземною участю
Стаття 1215. Сфера дії права, що підлягає застосуванню до договору
Стаття 1216. Право, що підлягає застосуванню до уступку вимоги
Стаття 1217. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, що виникають з односторонніх угод
Стаття 1218. Право, що підлягає застосуванню до відносин по сплаті відсотків
Стаття 1219. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди
Стаття 1220 . Сфера дії права, що підлягає застосуванню до зобов'язань, які виникають внаслідок заподіяння шкоди
Стаття 1221. Право, що підлягає застосуванню до відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товару, роботи або послуги
Стаття 1222. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, які виникають внаслідок недобросовісної конкуренції
Стаття 1223. Право, що підлягає застосуванню до зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення
Стаття 1224 . Право, що підлягає застосуванню до відносин з спадкоємства
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама та рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів . Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г .). Частина четверта - 2012 рік
 10. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 11. В. Е. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 12. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 13. С.С.Алексеев , Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 14. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова , Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
 20. К.І. Скловський. ВЛАСНІСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua