Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1128. Заповідальні розпорядження правами на грошові кошти в банках


1. Права на грошові кошти, внесені громадянином у вклад або знаходяться на будь-якому іншому рахунку громадянина в банку, можуть бути на розсуд громадянина заповідані або в порядку, передбаченому статтями 1124 - 1127 цього Кодексу, або за допомогою здійснення заповідального розпорядження в письмовій формі в тому філіалі банку, в якому знаходиться цей рахунок. Відносно коштів, що знаходяться на рахунку, таке заповідальне розпорядження діє нотаріально посвідченого заповіту.
2. Заповідальне розпорядження правами на грошові кошти в банку має бути власноручно підписана заповідачем із зазначенням дати його складання і засвідчена службовцям банку, що має право приймати до виконання розпорядження клієнта щодо коштів на його рахунку. Порядок здійснення заповідальних розпоряджень грошовими коштами в банках визначається Урядом Російської Федерації.
3. Права на грошові кошти, щодо яких у банку скоєно заповідальне розпорядження, входять до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах відповідно до правил цього Кодексу. Ці кошти видаються спадкоємцям на підставі свідоцтва про право на спадщину та відповідно до нього, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 статті 1174 цього Кодексу.
4. Правила цієї статті відповідно застосовуються до іншим кредитним організаціям, яким надано право залучати у вклади або на інші рахунки грошові кошти громадян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1128. Заповідальні розпорядження правами на грошові кошти в банках "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. § 3. Форма заповіту
  Загальні положення. Заповіт, як і будь-яка інша угода, передбачає вираження волі (волевиявлення) заповідача на випадок смерті. Способом такого вираження волі * (651) є додання заповітом форми, точно визначеної в законі. Таким чином, під формою заповіту розуміється встановлений в законі спосіб вираження волі заповідача на випадок смерті щодо свого майна. Правовою основою
 4. 3. Оформлення заповідальнихрозпоряджень банківськими вкладами
  Значною специфікою володіє вчинення заповідальних розпоряджень правами на грошові кошти в банках. Причому історично ставлення законодавця до завещательной долю таких прав помітно змінювалося. Банківські вклади до прийняття Основ цивільного законодавства 1991 р. найчастіше успадковувалися в особливому порядку, покликаному створити пільги, що приваблювали вкладників в державні банки
 5. 7. Особливості правонаступництва за договором банківського вкладу
  Перехід прав вкладника до іншої особи У силу того що зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу як реального договору, носить односторонній характер і за своєю правовою природою є борговим грошовим зобов'язанням, права вимоги, якими володіє вкладник за договором банківського вкладу, є практично ідеальним об'єктом майнового обороту. Дані майнові
 6. § 2. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави
  У практиці міжнародного приватного права досить часті випадки, коли обраний судом правопорядок таки не може дати остаточної відповіді на необхідний питання про те, як же слід дозволити дане спірне ставлення по суті. Це відбувається тоді, коли не збігаються не матеріальні, а колізійні норми відповідних правопорядков (мають місце колізії колізій). Наприклад, англійська
 7. Заповідальні розпорядження щодо грошових коштів у банках
  . Норми про заповідальних розпорядженнях на грошові кошти, внесені громадянином у вклад або знаходяться на будь-якому іншому рахунку громадянина в банку, закріплені в ст. 1128 ЦК та постанові Уряду РФ "Про затвердження правил здійснення заповідальних розпоряджень правами на грошові кошти в банках" від 27 травня 2002 р. N 351 * (669). Становленню сучасного законодавства в цій сфері
 8. Стаття 1130. Скасування і зміна заповіту
  1. Заповідач має право скасувати або змінити складене ним заповіт в будь-який час після його вчинення, що не вказуючи при цьому причини його скасування або зміни. Для скасування або зміни заповіту не потрібно чиєсь згоду, в тому числі осіб, призначених спадкоємцями в скасовує або змінює заповіті. 2. Заповідач вправі через нового заповіту скасувати колишнє заповіт в цілому
 9. Стаття 1174. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  1. Необхідні витрати, викликані передсмертної хворобою спадкодавця, витрати на його гідні похорони, включаючи необхідні витрати на оплату місця поховання спадкодавця, витрати на охорону спадщини та управління ним, а також витрати, пов'язані з виконанням заповіту, відшкодовуються за рахунок спадщини в межах його вартості. 2. Вимоги про відшкодування витрат, зазначених у пункті 1
 10. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  Сутність успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле
© 2014-2022  yport.inf.ua