Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 1. Сутність і правове регулювання спадкування

Сутність успадкування. Громадяни можуть успадковувати і заповідати майно (ст. 18 ЦК). Спадкування - перехід майна (спадщини, спадкового майна) померлої особи (спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле і в один і той же момент, якщо законом не встановлено інше (п. 1 ст. 1110 та ст. 1111 ЦК). Успадкування, таким чином, - правонаступництво за участю на стороні правопредшественника (праводателя) померлого. З успадкуванням зв'язуються зміна правовласника і перехід права (в тому числі зміна власника і перехід права власності) * (522).
Оскільки спадкування - правонаступництво (а при спадкуванні за заповітом також необхідні і воля спадкодавця, і згода спадкоємця на передачу і прийняття спадщини), не торкаючись зараз питання про критерії поділу підстав виникнення права на первісні і похідні (як і самого цього поділу, в якому іноді сумніваються), спадкування - підстава похідного набуття права. Оскільки спадкування - правонаступництво за участю на стороні праводателя померлого, норми спадкового права не застосовуються до прижиттєвим відносинам з його участю (за винятком прижиттєвих відносин щодо складання, скасування і зміни заповіту, "пов'язаних з підготовкою громадянина до смерті"). І як вірно те, що подібне спадкового правонаступництва правонаступництво при припиненні (реорганізації) юридичних осіб регулюється окремо (ст. 57, 58 ЦК), в свою чергу, держава і муніципальні освіти, будучи постійно діючими суб'єктами, взагалі чи потребують подібних механізмах, не всяке правонаступництво за участю на стороні праводателя померлого, як буде показано далі, є спадкуванням * (523).
Згідно ст. 1111 ЦК спадкування здійснюється за двома можливими і автономно регульованим законом підставах - за заповітом і за законом (гл. 62, 63 ЦК). В силу п. 3 ст. 572 ГК вітчизняне право не знає ні donatio mortis causa (договір дарування, який набирає чинності після смерті дарувальника), ні Erbvertrag (договір про спадкування - § 1941 ГГУ) * (524). Однак спадкування за заповітом і за законом не слід розуміти так, начебто для виникнення правонаступництва достатньо одного заповіту в першому випадку або норми закону у другому. Спадкове правонаступництво в усякому випадку спочиває на фактичному складі з різноманітних за кількістю та якістю юридичних фактів. У числі загальних - смерть (неминуча подія) або аналогічне за правовими наслідками оголошення громадянина померлим (судове рішення), а також прийняття спадщини (дія спадкоємця, що є одностороннім правочином). Серед спеціальних - залежно від того, про якій підставі в сенсі ст. 1111 ЦК йдеться, - наявність заповіту (при спадкуванні за заповітом) або, навпаки, в умовах його відсутності належність особи до числа законних спадкоємців зважаючи на його юридично значимої зв'язку з спадкодавцем, а також до тієї черги спадкоємців, яка закликається до спадкоємства (при спадкуванні за законом). Відомі й інші спеціальні факти. Так, при спадкуванні за законом для особливого (позачергового) порядку закликання до спадкоємства непрацездатних утриманців, що відносяться до законних спадкоємців другий - сьомий черг, але не входять до кола спадкоємців тієї черги, яка закликається до спадкоємства, необхідні їх непрацездатність і знаходження на утриманні спадкодавця немає менше року до його смерті (п. 1 ст. 1148 ЦК), а для інших непрацездатних утриманців (які не належать ні до однієї черги законних спадкоємців) - також спільне проживання з спадкодавцем в той же період (пп. 2, 3 ст. 1148 ЦК). Остання обставина враховується і в інших випадках спадкування (предметів звичайної домашньої обстановки - ст. 1169 ЦК), а також за рамками спадкування (маються на увазі випадки наследственноподобного правонаступництва, зокрема при отриманні членами сім'ї соціальних виплат, передбачених абз. 1 п. 1 ст . 1183 ЦК).
Оскільки посмертний перехід майна закон пов'язує з додатковими фактами, в контексті двох підстав спадкування (за заповітом і за законом) відомі й інші (похідні) підстави. Так, смерть самого спадкоємця, який не встиг прийняти спадщину, в різних умовах "активує": a) субституцию (substitutio), тобто спадкування підпризначеним спадкоємцем або субститутом (при спадкуванні за заповітом - п. 2 ст. 1121 ЦК); b) спадкування за правом представлення або представляють спадкоємцем (при спадкуванні за законом - ст. 1146 ЦК); c) спадкову трансмісію (transmissio hereditatis) або спадкування трансміссар (при спадкуванні за заповітом або за законом - ст. 1156 ЦК). До речі, останні два випадки закон прямо іменує підставами спадкування, а в результаті використання слів "тощо" і зовсім залишає перелік таких підстав відкритим (див. абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ЦК). Враховуючи останнє, ще одним явним підставою є успадкування відумерлого майна, яке, хоча і розглядається в контексті спадкування за законом, відрізняється від спадкування і за заповітом, і за законом: правонаступництво тут, з одного боку, не обумовлено волею спадкодавця, з іншого - є імперативним (ст. 1151 ЦК) і обов'язковим для спадкоємця (абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ЦК); є й інші особливості (наприклад, з відумерлою спадщини відпадає і обтяжує всю спадкову масу легат) * (525). Для виникнення цього - запасного - випадку спадкового правонаступництва достатній факт смерті і наявність умов, названих у п. 1 ст. 1151 ЦК. Разом з тим у відкритий перелік підстав спадкування не слід включати конструкції, хоча й відомі спадкового права через зв'язок з успадкуванням, проте мають самостійну природу. Типовий тому приклад - заповідальний відказ (легат) - зобов'язання між спадкоємцем (за заповітом або за законом) і третьою особою - отказополучателем (легатарию) по виконанню першого (боржником) майнової обов'язки перед другим (кредитором) (ст. 1137 ЦК).
Тому справа не в найменуванні, а в змісті ст. 1111 ЦК і в особливостях цивільно-правового регулювання спадкового правонаступництва. Правонаступництво при спадкуванні за законом регулюється тільки законом, а при спадкуванні за заповітом - завищеними і законом (в тому і в іншому випадку під "законом" маються на увазі норми права, що містяться в ЦК і в інших джерелах). Що ж до заповіту або заповідального розпорядження (Verfьgung von Todes wegen), необхідного при спадкуванні за заповітом, воно являє собою прижиттєву операцію спадкодавця. За прийнятою класифікацією ця угода є: a) розпорядчої (визначає посмертну долю майна - пп. 1, 4 ст. 1118, ст. 1120 ЦК); b) особистої (не може відбуватися представником і виражати волю двох і більше осіб - пп. 3 , 4 ст. 1118 ЦК); c) односторонньою (для її здійснення необхідно і достатньо волі заповідача - п. 5 ст. 1118 ЦК); d) строкової і безумовною (породжує правові наслідки після смерті - п. 5 ст. 1118 ЦК, яка, в свою чергу, - необхідний елемент заповіту, а оскільки її наступ неминуче, смерть - термін "активації" заповіту, виражений не датою, а подією, навпаки, умова - можливий елемент умовної угоди, його наступ може і не відбутися); e) формальної (вимагає кваліфікованої форми - ст. 1124-1129 ЦК); f) відкличний (до відкриття спадщини може бути скасована або змінена - абз. 1 п. 1 ст. 1119, ст. 1130 ЦК). Зміст заповіту може бути конкретним або абстрактним (як у сенсі самого спадщини, так і належного конкретному спадкоємцеві майна - ч. 1 ст. 1120, п. 1 ст. 1122 ЦК), воно може наділяти правами на спадщину будь-яких осіб, позбавляти прав спадкоємців за закону, містити інші розпорядження і навіть вичерпуватися заповідальним відмовою (абз. 1 п. 1 ст. 1119, абз. 3 п. 1 ст. 1137 ЦК).
Спадкування за заповітом і за законом мають двосторонній зв'язок: з одного боку, заповіт змінює норми про спадкування за законом (в цілому диспозитивні), а значить, спадкування за заповітом пріоритетно перед спадкуванням за законом (див. ч. 2 ст. 1111 ЦК, а також сучасне взаєморозташування глав 62, 63 ЦК), з іншого - деякі норми закону обмежують свободу заповіту (абз. 2 п. 1 ст. 1119, 1149 ЦК). Заповіт - тільки можливий, але не необхідний і не винятковий регулятор спадкового правонаступництва: коли і оскільки це не змінено заповітом, має місце спадкування за законом, останнє також має місце і в інших випадках, встановлених у законі (наприклад, при визнанні спадкоємця за заповітом негідним , при недійсності заповіту, при спадкуванні обов'язкової частки - абз. 1 п. 1 ст. 1117, ст. 1131, 1149 ЦК). Спадкоємець може призиватися до спадкоємства за заповітом і за законом одночасно (п. 2 ст. 1152 ЦК). Звідси можна зробити висновок, що в регулюванні спадкового правонаступництва домінує приватний метод, при цьому призначення публічного методу полягає, з одного боку, в обмеженні приватного регулювання, а з іншого - в його субсидіарної поповненні при дефіциті або відсутності. І саме через неминучості смерті (а значить, і виконання громадянином функції спадкодавця, як і самого спадкового правонаступництва, яке у всякому разі відбудеться, хоча б з участю публічного спадкоємця відумерлого майна), а також враховуючи той факт, що навіть складене за життя заповіт "не покриває" всіх можливих ситуацій посмертного переходу майна (які закон іноді регулює особливо), в зміст правоздатності громадянина не включено право бути спадкодавцем, але включено право бути заповідачем і спадкоємцем (ст. 18, 1120 ЦК).
З розвитком суспільно-економічного укладу та зміною законодавства змінюються і самі юридичні факти, що забезпечують спадкове правонаступництво. Розглянемо законних спадкоємців і черговість покликання їх до спадкоємства. Чинний закон (у порівнянні з попереднім) значно розширив їх коло, передбачивши сім черг (проти колишніх двох), включаючи три черги представляють спадкоємців (проти колишньої однієї) (пор. ст. 1141-1146 ГК РФ до ст. 532 ЦК 1964 р.). Законними спадкоємцями тепер є родичі аж до п'ятого ступеня споріднення, успадковують за шосту чергу (пп. 1, 2 ст. 1145 ЦК), і якщо раніше пасинки і падчерки, вітчим і мачуха успадковували за законом, сьогодні вони утворюють самостійну - сьому - черга (п. 3 ст. 1145 ЦК).
Але й це не все. Справа в тому, що перш ч. 5 ст. 532 ЦК 1964 р. об'єднувала непрацездатних осіб, які перебували на утриманні спадкодавця не менше року до його смерті, в єдину категорію законних спадкоємців, які успадковували нарівні з спадкоємцями тієї черги (першою або другою), яка покликана до спадкоємства, а за їх відсутності - самостійно (тобто в третю чергу). Сьогодні так звані "непрацездатні утриманці" розділені на дві групи з різними умовами закликання до спадкоємства (СР п. 1 з пп. 2, 3 ст. 1148 ЦК). Непрацездатні утриманці першої групи є законними спадкоємцями без цієї ознаки і незалежно від нього в силу приналежності до однієї з черг законних спадкоємців. При покликання до спадкоємства законних спадкоємців більш високою черзі вони успадковують разом і нарівні з ними (тобто поза своєї черги), а за відсутності таких (у тому числі якщо самі вони є спадкоємцями першої черги і вище вже нікого немає) - в загальному порядку (тобто в свою чергу). Загалом же порядку вони успадковують і в умовах дефіциту доказів наявності непрацездатності та перебування на утриманні спадкодавця не менше року до його смерті (тобто спеціального ознаки, що дозволяє їм наслідувати позачергово). Навпаки, непрацездатні утриманці другої групи не належать ні до однієї черги законних спадкоємців і є такими виключно на підставі фактичного складу з: a) непрацездатності + b) перебування на утриманні спадкодавця не менше року до його смерті + c) спільного проживання з ним (в цей період). Вони успадковують разом і нарівні з спадкоємцями тієї черги (з першої по сьому), яка закликається до спадкоємства, а за їх відсутності - самостійно (тобто у восьму чергу), зрозуміло, якщо тільки зможуть довести наявність всіх елементів названого складу, в Інакше - не успадкують взагалі * (526).
Спадкове правонаступництво юридично пов'язує спадкодавця (праводателя) з спадкоємцем (правонаступником): сам закон говорить про майно померлого і про інших осіб, до яких це майно переходить (п. 1 ст. 1110 ЦК). Саме правонаступництво показує посмертне рух прав і обов'язків спадкодавця в напрямку спадкоємця, їх перехід до останнього, що, в свою чергу, визначає їх долю і пояснює зміну правовласника. І зовсім не випадково, що прийняте спадщина вважається належною спадкоємцеві вже з дня відкриття спадщини незалежно від часу фактичного його прийняття, а у відповідних випадках - і від моменту державної реєстрації права спадкоємця (п. 4 ст. 1152 ЦК).
Разом з тим, оскільки спадкові відносини виникають зі смертю спадкодавця, а смерть припиняє правоздатність (п. 2 ст. 17 ЦК), не можна вважати спадкодавця суб'єктом спадкового правовідносини, а значить, і ототожнювати поняття "спадкове правонаступництво "і" спадкове правовідношення ". Спадкове правовідношення - більш складне і динамічно розвивається явище. Воно, писав О.С. Іоффе, проходить дві стадії: перша зв'язується з відкриттям, друга - з прийняттям спадщини. На першій стадії у спадкоємця виникає абсолютне право на прийняття спадщини, а значить, зобов'язаними по відношенню до нього є всі інші особи, здатні перешкодити реалізації його права. На другому - спадкове правовідношення зберігається тільки як підстава виникли у спадкоємця прав, що належали раніше спадкодавцеві. У новій якості спадкове правовідношення триває як абсолютне, в якому спадкоємець - особа управомоченное (саме з посиланням на нього спадкоємець може захищатися проти будь-яких домагань, що оспорюють його право на набуте майно), одночасно воно стає відносним, в якому спадкоємець - особа і управомоченное, і зобов'язане (саме воно визначає обсяг придбаних спадкоємцем прав і обов'язків щодо колишніх кредиторів і боржників спадкодавця, що стали тепер його власними кредиторами і боржниками). Від однієї стадії до іншої змінюється і зміст спадкового правовідносини. На першій стадії воно визначається суб'єктивним правом спадкоємця і пасивної функцією стриманості всіх інших осіб від здійснення яких-небудь дій, на другому - сумою правомочностей і обов'язків спадкоємця, що входять до його право на придбане спадок, яким протистоять відповідні обов'язки і права інших осіб та які при цьому утворюють зміст самостійних правовідносин (речових, зобов'язальних та ін.) * (527).
  Спадкове правовідношення, почавшись із відкриттям спадщини, може на тому й закінчитися, якщо спадкоємець не прийняв спадщину або зовсім відмовився від нього (ст. 1154, 1157, 1158 ЦК, у тому числі тільки з окремих підстав - абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ЦК). При такій паліативна ("незавершеності") спадкового правовідносини не виникає і наслідки у вигляді правонаступництва. Навпаки, останнє можливо, тільки якщо спадкове правовідношення послідовно пройде обидві стадії, тобто якщо спадщина відкриється, а спадкоємець прийме його. Якщо ж відкрилося спадщину спадкоємець не прийме (відмовиться від нього), право на отримання спадщини перейде до інших осіб. У різних ситуаціях такими можуть бути: a) субститути (п. 2 ст. 1121 ЦК); b) спадкоємці за законом наступної черги (абз. 2 п. 1 ст. 1141 ЦК); c) спадкоємці за заповітом або за законом будь-якій черзі (у тому числі представляють і трансміссар), на користь яких сталася відмова від спадщини (ст. 1158 ЦК); d) спадкоємці за заповітом або за законом, приростимо спадкову частку (п. 1 ст. 1161 ЦК); e) публічний спадкоємець виморочного майна (ст. 1151 ЦК). І знову для виникнення правонаступництва вже з новим успадковується суб'єктом останній повинен прийняти спадщину, і знову цього може не статися (у всіх випадках, крім останнього, коли прийняття спадщини вже не потрібно, а відмова від нього неможливий в принципі - абз. 2 п. 1 ст. 1152, абз. 2 п. 1 ст. 1157 ЦК).
  Звідси можна зробити наступний ряд важливих висновків: a) спадкодавець - суб'єкт спадкового правонаступництва, який не є суб'єктом спадкового правовідносини (тому наявність юридичного зв'язку у вигляді правонаступництва між спадкодавцем та спадкоємцем не означає наявності між ними правовідносини, а значить, не всяка юридична зв'язок сама по собі є правовідносини); b) спадкове правонаступництво - правовий наслідок (результат, ефект) повноцінної (двустадійному) реалізації спадкового правовідносини; c) поняття "спадкове правовідношення" і "спадкове правонаступництво" різняться по суб'єкту і співвідносяться як "причина" і "результат" ; d) спадкове правовідношення і правонаступництво об'єктивні, оскільки смерть неминуча, а відкрилося з нею спадок у всякому разі перейде до іншої особи (у самому крайньому випадку - до публічного суб'єкту як відумерла).
  Отже, підстава спадкового правовідносини з ефектом у вигляді правонаступництва - фактичний склад з різних юридичних фактів (в їх числі в усякому разі неминуча подія у вигляді смерті громадянина чи судове рішення про оголошення її померлою, а також дія спадкоємця щодо прийняття спадщини). Спадкодавець, що є уповноваженою особою тільки в сенсі прижиттєвого права заповідати (ст. 1120 ЦК), після смерті знаходиться вже за рамками спадкового правовідносини. Спадкоємець - власник права на прийняття спадщини, однак це його право не може бути реалізоване щодо спадкодавця: до смерті спадкодавця спадкоємець їм не володіє, а після смерті спадкодавця про це право спадкоємця можна говорити тільки щодо третіх осіб (включаючи інших спадкоємців, а також так званий публічний порядок). Сказане дозволяє протиставити спадкові правовідносини зобов'язаннями, які виникають з договорів та інших цивільно-правових підстав (і новіруются по суб'єкту, в тому числі в результаті спадкового правонаступництва), мають дві сторони - зобов'язану (боржника) і управнену (кредитора), причому перша повинна вчинити на користь другої певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо) і виконати зобов'язання належним чином, до того ж функції боржника і кредитора нерідко несуть обидві сторони зобов'язання зважаючи двостороннього характеру багатьох зобов'язань (ст. 307-309 ЦК). Не випадково, що спеціальне правове регулювання спадкових відносин забезпечують правила розділу V ГК, при цьому правила про зобов'язання застосовуються у передбачених законом випадках (див. пп. 3 і 5 ст. 1117, п. 3 ст. 1137, ст. 1173 ЦК).
  Спадкове правонаступництво - односторонній, а тому безоплатний перехід майна померлого до спадкоємця. З цієї причини якщо воно виникло в результаті оголошення громадянина померлим, то у випадку подальшої його явки (і незалежно від часу явки) перейшло до спадкоємця і збережене в нього спадок за встановленими законом вилученнями підлягає поверненню (абз. 1 п. 2 ст. 46 ЦК). І з цієї ж причини, не зв'язуючи себе зробленим вище висновком, не буде зайвим провести диференціацію між спадкуванням та даруванням майна (також безоплатним), беручи до уваги розхожий питання: що краще - подарувати або заповісти?, А також існуючі між даруванням і спадкуванням риси подібності (у тому числі наявність правонаступництва, властивий багатьом договорами дарування не зобов'язальний, а речовий характер * (528), а також той факт, що і обдаровуваний, і спадкоємець можуть зобов'язуватися до вчинення дій на користь третіх осіб - СР ст. 582 зі ст. 1137-1140 ЦК). У найбільш загальному сенсі відмінності між цими конструкціями в наступному: a) підстава дарування - однойменний договір (одиничний факт), підстава спадкування - складний фактичний склад без участі в ньому договору;
  b) дарування - довічний перехід майна від дарувальника до обдаровуваного (договір, що передбачає передачу дару обдаровуваному після смерті дарувальника, мізерний, до такого роду дарування застосовуються правила про спадкування - п. 3 ст. 572 ЦК), спадкування - завжди посмертний (при цьому розпорядження майном на випадок смерті можливо тільки шляхом заповіту - п. 1 ст. 1118 ЦК);
  c) спадкодавець на відміну від дарувальника - тільки громадянин; d) успадкування на відміну від дарування покоїться на ідеї універсального (а не сингулярного) правонаступництва.
  Спадкове правонаступництво і справді є прямим (безпосереднім) і універсальним. Відповідно до першого ознакою спадщина переходить від спадкодавця до спадкоємця без участі в цьому третіх осіб. Тому відомі спадкового права випадки непрямого (опосередкованого) переходу спадщини, хоча і пов'язані з успадкуванням, самі при цьому спадкуванням не є. Такі випадки заповідального відмови (легата) і покладання, коли один або кілька отказополучателей (більш широке коло дестінатаріев) отримують майно померлого, але не як спадкоємці, а як кредитори спадкоємця-боржника (ст. 1137-1139, 1174 ЦК). Згідно з другим ознакою спадщина переходить від спадкодавця до спадкоємця: a) в незмінному вигляді + b) як єдине ціле + c) в один і той же момент (п. 1 ст. 1110 ЦК). Саме в силу універсальності спадкового правонаступництва: a) прийняття спадкоємцем частини спадщини означає прийняття всього належного йому спадщини, в чому б воно не полягало і де б не знаходилося (включаючи і ті його складові, про існування яких спадкоємець не знає і не підозрює); b) прийняття спадщини під умовою або з застереженнями не допускається; c) спадок приймається одноразовим актом, що виключає необхідність прийняття кожної його складової окремо (п. 2 ст. 1152, ст. 1153 ЦК). Однак правило п. 1 ст. 1110 ЦК про універсальність спадкового правонаступництва диспозитивно і знає винятку. Так, часткове прийняття спадщини можливо в умовах одночасного спадкування за кількома підставами (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ЦК). Втім, оскільки звідси можна зробити й інший висновок, нібито мова йде не про вилучення з даного правила, а про його обмеженості рамками конкретної підстави спадкування, серед більш ілюстративних вилучень - випадків так званого правонаступництва з модифікацією переходить права * (529) - зміна складу спадщини в рамках абз. 2 п. 1 ст. 1176 ЦК, а також при спадкуванні майна члена селянського (фермерського) господарства, коли спадкоємець, який не є членом даного господарства і не набрав нього, має право на отримання сумірною успадковане частці у праві спільної власності грошової компенсації, яку йому повинні сплатити члени господарства (але не самої цієї частки і не відповідного їй майна в натурі - п. 2 ст. 1179 ЦК). Спадщина переходить до спадкоємця і вважається належним йому з дня відкриття спадщини (ст. 1113, 1114 ЦК), а не з дня фактичного його прийняття і не з моменту необхідної для відповідних випадків державної реєстрації права на майно: акту фактичного прийняття спадщини закон надає зворотну силу (п. 4 ст. 1152, ч. 1 ст. 1164 ЦК). Значення цього прийому в наступному: в рамках акта правонаступництва він: а) забезпечує "безперервну" ("безперебійну") юридичну зв'язок між правом спадкодавця та правом спадкоємця; b) визначає правовий режим так назвати лежачого спадщини (від моменту його відкриття до моменту прийняття) - вже з дня відкриття спадщини саме того спадкоємця, який прийме його негайно або пізніше, закон визнає власником спадкової речі (а якщо право на неї підлягає державній реєстрації - законним її власником), а також володарем інших прав * (530).
  Об'єкт спадкування - майно померлого (спадкове майно, спадщину - п. 1 ст. 1110, ст. 1112 ЦК). Об'єктами спадкування не можуть бути цивільна правоздатність та дієздатність померлого (п. 1 ст. 17, п. 1 ст. 21 ЦК). У сумі вони утворюють цивільну правосуб'єктність, виступають передумовою володіння суб'єктивними правами і обов'язками та їх реалізації, нерозривно пов'язані з особою громадянина. Правоздатність виникає у момент народження і припиняється смертю (п. 2 ст. 17 ЦК); останнє стосується і дієздатності, яка без правоздатності не існує. Тому об'єкт спадкування - суб'єктивні майнові права та обов'язки померлого. Вважається, що до складу спадщини входять і окремі особисті немайнові права, що пояснюють їх зв'язком з успадкованими майновими правами, реалізації яких вони сприяють, а також посиланням на прямо передбачені законом випадки, коли можливість наслідування немайнових прав (нематеріальних благ) випливає з самої їх природи * (531). Взагалі кажучи, особисті немайнові права і нематеріальні блага не можуть переходити від правовласника до інших осіб зважаючи притаманних їм невідчужуваності і непередаваемости (п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ЦК). Не випадково норми спадкового права прямо виключають їх зі складу спадщини (ч. 3 ст. 1112 ЦК). І тільки якщо "особисте немайнове" і "майнове" являють собою єдиний юридичний сплав (виступають двома сторонами однієї медалі), та і інша складові єдиного права можуть успадковуватися. Приклад тому - так зване корпоративне право, тобто право участі (членства) у господарському товаристві, суспільстві або кооперативі. Дане право визнається законом зобов'язальним (абз. 2 п. 2 ст. 48 ЦК), однак особливість його в тому й полягає, що правовласник тут - член організації, що має право не лише на отримання благ у вигляді дивідендів або результату кооперативної діяльності (майнове право), але і на управління нею (особисте немайнове право). Спадкування корпоративних прав (включаючи властивий їм особисто-правової компонент) визнається прямо (ст. 1176, 1177 ЦК) і в той же час регулюється особливо (глава 65 ЦК). Що ж до п. 1 ст. 150 ЦК, згідно з яким у випадках і в порядку, передбачених законом, особисті немайнові права та інші нематеріальні блага, що належали померлому, можуть здійснюватися і захищатися іншими особами, в тому числі спадкоємцями правовласника, то навряд чи ці дві норми - спеціальна і загальна - суперечать один одному. Окремі особисті немайнові права і нематеріальні блага після смерті правовласника і справді можуть переходити від померлого правовласника до інших осіб (у тому числі спадкоємців), однак переходять вони скоріше не в порядку спадкування, а по самостійному правовому підставі (не випадково закон повинен передбачати не тільки випадки їх переходу, а й порядок). Звідси спадкування пов'язане з посмертним переходом майнових прав і обов'язків померлого до його спадкоємців, в той же час спадкування - не єдине можливе основу посмертного переходу прав і обов'язків померлого до інших осіб (включаючи його спадкоємців).
  Справді, навіть посмертний перехід майна не завжди пов'язується з успадкуванням. Крім нього, є й інші випадки посмертного переходу майна. Так, колись ст. 561 ЦК 1964 р. надавала громадянам-вкладникам право зробити розпорядження ощадкасі (банку) про видачу вкладу на випадок смерті. При наявності такого розпорядження вклад не входив до складу спадщини і переходив до зазначеного в ньому особі (будь-якому або державі) і лише за відсутності такого розпорядження успадковувався на загальних підставах. І хоча в чинному ЦК грошові кошти громадян у вкладах та на будь-яких інших рахунках успадковуються на загальних підставах, тобто за заповітом (яке може бути нотаріальним або банківським - ст. 1128 ЦК) або за законом, як і раніше відомі випадки, коли посмертний перехід майна не є спадкуванням. Так, згідно зі ст. 1183 ЦК члени сім'ї померлого, а також непрацездатні його утриманці мають право на неотримані померлим за життя суми заробітної плати і прирівняних до неї платежів, пенсій, стипендій, допомоги по соціальному страхуванню, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих померлому в якості засобів до існування. Дані суми виплачуються на їх вимогу, але не в складі спадщини, а як виплати соціального характеру (підкреслюють навіть, що зазначені особи не успадковують ці суми, а отримують можливість "замістити" померлого правовласника, який не реалізував за життя своє право) * (532) . І лише за відсутності таких осіб або непред'явлення ними вимог у встановлений законом термін соціальні виплати включаються до складу спадщини і успадковуються на загальних підставах.
  А ось інший приклад. Ні за яких умов не входять до складу спадщини і не успадковуються підпадають під дію спеціального законодавства державні нагороди померлого: після смерті вони передаються спадкоємцям, але не в складі спадщини, а для зберігання як пам'ять (п. 1 ст. 1185 ЦК, а також Положення про державні нагороди Російської Федерації) * (533). Виняток зазначених видів майна зі складу спадщини виводить їх і з-під сфери дії спадково-правових норм (тобто розділу V ГК, зрозуміло, окрім тих спеціальних правил, які ці випадки регулюють самостійно або шляхом відсилання). Тому таке майно не враховується при визначенні та виплаті обов'язкової частки (ст. 1149 ЦК), не схильне зверненню стягнення за боргами спадкодавця (ст. 1175 ЦК). Отже, посмертний перехід майна зв'язується з успадкуванням, в той же час спадкування - лише загальне і найбільш поширена підстава посмертного переходу майна, яке застосовується в усіх випадках, крім тих, коли такий перехід здійснюється по іншому (самостійного) підставі або коли він неможливий.
  Спадкові правовідносини (включаючи відбулося правонаступництво) анулюються через порушення закону (зокрема, вимог ст. 1117 ЦК, нікчемності заповіту або в результаті ефективного його заперечування - пп. 1, 2 ст. 1131 ЦК, порушення правил черговості закликання до спадкоємства законних спадкоємців - п. 1 ст. 1141 ЦК), а якщо спадкодавець був оголошений померлим - внаслідок його явки (ст. 46 ЦК).
  Правове регулювання спадкування. Відносини з спадкоємства майна померлого іншими особами регулює спадкове право - підгалузь права цивільного. Відповідно предмет спадкового права (спадково-правового регулювання) - посмертні відносини, що виникають з приводу відкриття спадщини і її прийняття спадкоємцями за заповітом та (або) за законом (спадкові відносини). У той же час при визначенні предмета спадкового права не обійтися без двох важливих уточнень: a) враховуючи особливості регулювання спадкових відносин, а також ту роль, яка належить в цьому прижиттєвої волі спадкодавця, спадкове право крім спадкових регулює і деякі прижиттєві відносини, "пов'язані з підготовкою громадянина до смерті "; b) з огляду на різноманіття і складність відносин, що виникають після смерті спадкодавця, спадкове право регулює (або, принаймні, в тій чи іншій мірі залучає у свою орбіту) багато інших відносини, що примикають до спадкових (у тому числі обслуговуючі їх). Таким чином, предмет спадкового права утворюють такі групи відносин.
  1. Прижиттєві відносини спадкодавця, пов'язані зі складанням, скасуванням і зміною заповіту (ст. 1119-1122, 1124-1130 ЦК).
  2. Посмертні відносини, пов'язані, з одного боку, з відкриттям спадщини і покликанням до спадкоємства спадкоємців за заповітом і (або) за законом (включаючи субститутів, що представляють спадкоємців, непрацездатних утриманців, необхідних спадкоємців, трансміссар, нарешті, публічного спадкоємця відумерлого майна), а з іншого боку - з його прийняттям спадкоємцем або відмовою від нього (ст. 1113-1117, 1121, 1141-1159 ЦК).
  3. Відносини між спадкоємцями (ст. 1140, 1141, 1157-1158, 1165, 1168-1170, 1182 ЦК), в тому числі з приводу обов'язкової частки (ст. 1149 ЦК) і збільшення часток (ст. 1161 ЦК).
  4. Відносини між спадкоємцями та іншими зацікавленими особами - відказоодержувачами (п. 5 ст. 1117, 1137-1138, 1160 ЦК), дестінатаріямі (ст. 1139 ЦК), іншими кредиторами (ст. 1174, 1175 ЦК), юридичними особами при спадкуванні права участі в них, а також їх учасниками (ст. 1176, 1177 ЦК), співвласниками померлого (ст. 1150, пп. 1, 2 ст. 1168, ст. 1179 ЦК).
  5. Інші залучаємо до предмет спадкового права відносини, до яких можна віднести відносини за участю уповноважених духівниці (ст. 1134-1136 ЦК), нотаріусів та інших уповноважених законом осіб (п. 1 ст. 1124, ст. 1171, 1172 ЦК), свідків (пп. 2, 3 ст. 1124, пп. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126 ЦК), представників спадкоємців (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ЦК), довірчих керуючих (ст. 1173 ЦК).
  6. Нарешті, в рамках предмета спадкового права не можна не сказати і про відносини з переходу майна померлого до інших осіб за спеціальним (іншій, ніж спадкування) основи. Згадка про такі відносини і навіть їх регулювання (безпосереднє - пп. 1, 2 ст. 1183 ЦК або відсильні - п. 1 ст. 1185 ЦК) навряд чи викликають сумніви зважаючи на їх близькості до спадкових відносин, особливо якщо врахувати, що деякі з них , почавшись як неспадкові, при зазначених у законі умов можуть "переростати" у спадкові (ст. 1183 ЦК).
  Оскільки спадкування - процедура і процес переходу майна померлого до інших осіб, предмет спадкового права утворюють відносини організаційні та майнові. Сукупний аналіз норм спадкового права дозволяє зробити три важливі висновки: a) якщо не про переважання перших над другими, то, принаймні, про те значному місці, яке перше займають в предметі спадкового права; b) про тісний взаємозв'язок цих відносин, оскільки організація процесу спадкування - не самоціль, а засіб правильного і справедливого з точки зору закону розподілу майна померлого і визначення подальшої його долі; c) про комплексності Цивільного кодексу як нормативного правового акта, який об'єднав поряд з цивільними також окремі норми іншої галузевої приналежності. Належить підкреслити, що спадкове право не регулює особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими (вони є предметом іншої цивільно-правової підгалузі - див. розділ VII ГК), в той же час немає жодних перешкод для поширення норм спадкового права на випадки посмертного переходу притаманного даними відносинам майнового компонента (ст. 1241, 1283, п. 3 ст. 1293 ЦК). Зовсім далекі від спадкового права відносини з приводу особистих немайнових прав та нематеріальних благ: навіть якщо у передбачених законом випадках і порядку останні переходять від правовласника до спадкоємців (п. 1 ст. 150 ЦК), такий перехід, як видно, здійснюється за самостійним правовим основи , який не має нічого спільного з правовим режимом успадкування та нормами спадкового права.
  Формою (джерелом) спадкового права є законодавство про спадкування, що представляє собою систему нормативних правових актів. Центральне, але при цьому аж ніяк не виняткове місце в цій системі займає Цивільний кодекс, при цьому важливо підкреслити, що, крім спеціального розділу V "Спадкове право", розташованого в його частині третій, згадки про спадкування (або, принаймні, про спадкоємців) можна без зусиль виявити і в інших його підрозділах, в тому числі у частині першій (див. п. 2 ст. 78, п. 6 ст. 93, п. 4 ст. 111, п. 1 ст. 150, п. 2 ст. 218, п. 2 ст. 256, ст. 266, 267), у частині другій (див. п. 3 ст. 572, п. 1 ст. 578, ст. 581, п. 5 ст. 582, п. 2 ст. 589, п. 2 ст. 617, п. 2 ст. 700, п. 2 ст. 934, ст. 979, п. 2 ст. 1038, абз. 4 п. 1 ст. 1050), у розділі VI частини третьої (див. ст. 1224), у частині четвертій (див. п. 5 ст. 1232, ст. 1241, п. 2 ст. 1267, ст. 1283, п. 1 ст. 1284, п. 3 ст. 1291, п. 3 ст. 1293, п. 2 ст. 1316, ст. 1318, п. 1 ст. 1319, п. 2 ст. 1327, п. 9 ст. 1483).
  Крім Цивільного кодексу, до складу законодавства про спадкування входять і інші нормативні правові акти різної юридичної сили. Так, важливу роль в регулюванні спадкових відносин відіграють Основи про нотаріат (див. ст. 36-38, 61-73, 75, 105) * (534), Земельний кодекс (див. ст. 21, п. 10 ст. 22, ст. 80), закони про юридичних осіб (див., наприклад, ст. 21, 23 Федерального закону від 8 лютого 1998 р. "Про товариства з обмеженою відповідальністю" * (535), ст. 7, 9 Федерального закону від 8 травня 1996 р. "Про виробничих кооперативах") * (536) та інші закони, а також підзаконні акти (див., наприклад, Положення про порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного, відумерлого майна та скарбів) * (537).
  Частина третя Цивільного кодексу застосовується до цивільних правовідносин, які виникли після введення її в дію (тобто після 1 березня 2002 р.), а її розділ V "Спадкове право" - до тих прав і обов'язків, що виникли після 1 березня 2002 р ., і незалежно від моменту виникнення самого спадкового правовідносини, навіть якщо останнє виникло до 1 березня 2002 р. (ст. 1, 5 введеного закону). У той же час питання про особливості дії законодавства про спадкування в часі вимагає наступних трьох уточнень.
  1. Зважаючи незавершеність процесу формування сучасного російського законодавства про спадкування, нормативні акти СРСР, РРФСР і РФ, видані до введення в дію частини третьої Цивільного кодексу, продовжують застосовуватися остільки, оскільки не суперечать частині третій Кодексу (див. ч. 1 ст. 4 введеного закону) і надалі до введення в дію відповідних законів (див. ч. 2 ст. 4 введеного закону). Прикладом такого нормативного акта якраз і є згадане вище постанова Ради Міністрів СРСР "Про затвердження положення про порядок обліку, оцінки та реалізації конфіскованого, безхазяйного, відумерлого майна та скарбів", яке згідно з ч. 2 ст. 4 введеного закону в частині обліку відумерлого майна діє до прийняття закону, передбаченого п. 3 ст. 1151 ЦК.
  2. Зважаючи різне регулювання спадкових відносин колишнім законом (ГК РРФСР 1964 р.) та Цивільним кодексом, а також триває характер спадкового правовідносини (яке починається з відкриття спадщини і завершується його прийняттям), якщо спадщина відкрилася до 1 березня 2002 р., але термін його прийняття на 1 березня 2002 не закінчився або закінчився, але на 1 березня 2002 спадок виявилося не прийнятим законними спадкоємцями (включаючи трансміссар) згідно ст. 532, 548 ЦК РРФСР 1964 р. (у тому числі по передбачених законом підстав не перейшло у власність публічних суб'єктів), коло законних спадкоємців щодо такої спадщини визначався ст. 1142-1148 ГК, при цьому відповідні особи могли прийняти його протягом шести місяців з дня введення в дію частини третьої ГК (тобто до 1 вересня 2002 р. - див. ч. 1 ст. 6 введеного закону). Втім, оскільки з тих пір пройшло вже чимало часу, з одного боку, з іншого - згідно з ч. 2 ст. 6 введеного закону і ст. 1151 ЦК така спадщина в крайньому випадку як відумерла надходило в публічну власність (і надійшло туди в силу абз. 2 п. 1 ст. 1152 та абз. 2 п. 1 ст. 1157 ЦК), більш актуальним є не це, а наступне, останнє, зауваження.
  3. Беручи до уваги значення прижиттєвої волі спадкодавця у визначенні посмертної долі його майна та роль заповіту в регулюванні питань спадкового правонаступництва, заповіти, вчинені до 1 березня 2002 р. відповідно до правил ГК РРФСР 1964 р. і "не активовані" К 1 березня 2002 р ., зберігають юридичну силу. Особливість правового регулювання спадкування за заповітом в таких випадках полягає в тому, що в частині двох питань - підстав недійсності заповіту та обов'язкової частки необхідних спадкоємців - підлягають застосуванню правила ЦК РРФСР 1964 р. (ст. 7, 8 введеного закону) * (538). Подібні зауваження справедливі і щодо розпоряджень про посмертну видачу вкладу, зроблених в умовах і відповідно до ст. 561 ЦК РРФСР 1964 р. Такі розпорядження, «не активовані" К 1 березня 2002 р., також зберігають юридичну силу, відповідні вклади в разі смерті розпорядника не включаються до складу його спадщини, на них не поширюються правила розділу V ГК. І тільки якщо особа, зазначена в розпорядженні в якості одержувача вкладу, померло до дня смерті розпорядника або в один день (тобто одночасно) з ним, або ніхто з кількох зазначених у розпорядженні осіб не пережив розпорядника (тобто всі вони померли до дня, наступного за днем його смерті), вклад включається до складу спадщини і успадковується згідно з правилами розділу V ДК РФ (див. ст. 8.1 введеного закону).
  З усього сказаного можна зробити такі загальні висновки: a) регулювання спадкових відносин не обмежується розділом V частини третьої ГК, а сам ГК - не єдина форма (джерело) спадкового права; b) законодавство про спадкування, процес формування якого не завершений, представлено різними за юридичною силою і особливостям дії нормативними правовими актами, що утворюють систему; c) скасування розділу VII ДК РРФСР 1964 р. "Спадкове право", що трапилася з введенням в дію частини третьої ГК РФ і згідно ст. 2 введеного закону в силу правил ст. 7-8.1 того ж введеного закону не є безумовною, відповідно в процесі правового регулювання спадкових відносин поряд з правилами ГК РФ у передбачених законом випадках продовжують діяти окремі норми ЦК РРФСР 1964 р., які, таким чином, "переживають" основну масу інших - скасованих - норм даного акту.
  Кілька слів про внутрішню організацію спеціального розділу V ДК "Спадкове право". Юридико-технічно він складається з п'яти розділів, присвячених загальним положенням (глава 61), спадкоємства за заповітом і за законом (глави 62, 63), придбання спадщини (глава 64), спадкоємства окремих видів майна (глава 65). Підгалузь спадкового права, таким чином, має Загальну і Особливу частини: перша утворюють норми, застосовні до всіх або до більшості спадкових відносин (глави 61, 64 ЦК), друга - норми, розраховані на регулювання відносин з конкретної підстави (глави 62, 63 ЦК) або мають спеціальний об'єкт (глава 65 ЦК). Включення загальних по суті правил про придбання спадщини в окрему главу 64 ЦК, до того ж їх розташування після спеціальних правил глав 62, 63 ГК, можливо, і суперечить юридичній (пандектній) логіці, в той же час така компоновка нормативного матеріалу пояснюється міркуваннями фактичної послідовності у викладі правил про спадкування.
  Мінімальна за обсягом глава 61 ЦК присвячена загальним положенням про спадкування. Її дефінітивного й декларативні правила закріплюють ключові поняття всього спадкового права - спадкування (ст. 1110-1111 ЦК), спадщину (ст. 1112-1115 ЦК), спадкоємці (ст. 1116, 1117 ЦК). Норми глави 64 ЦК в основному регулюють процедурні питання успадкування, в їх числі - прийняття спадщини (ст. 1152-1156, 1162, 1163 ЦК), відмова від спадщини і від заповідального відмови (ст. 1157-1160 ЦК), охорона інтересів окремих категорій громадян (ст. 1166, 1167 ЦК), охорона спадщини та управління ним (ст. 1171-1173 ЦК). У той же час вони регулюють важливі майнові питання (ст. 1161, 1174 ЦК), а також спеціалізують деякі загальногромадянські норми (ст. 1164, 1165, 1168-1170, 1175 ЦК). Взаєморозташування глав 62 і 63 ЦК, а також більший обсяг першої в порівнянні з другою (23 статті проти 11) a priori предрешает висновок, що з двох підстав спадкування за заповітом домінує над спадкуванням за законом, а значить, у регулюванні спадкових відносин переважає приватний метод , який обмежується і субсидиарно доповнюється методом публічним * (539). Основне призначення глави 62 ЦК - забезпечення правового регулювання заповіту: її правила закріплюють принципи заповіту, регламентують правила його оформлення, скасування, зміни, виконання, змісту, при цьому у зв'язку з правилом ст. 156 ГК навряд чи яка-небудь інша одностороння угода відчуває таку пильну спеціальну увагу з боку закону. У свою чергу, основне призначення глави 63 ЦК - a) реалізація у відсутності заповіту принципу черговості закликання до спадкоємства і встановлення черг законних спадкоємців (включаючи представляють); b) спеціалізація підстав спадкування (для непрацездатних утриманців, виморочного майна) (ст. 1141-1146 , 1148, 1151 ЦК). Серед інших регульованих главою 63 ГК питань - успадкування за участю усиновленого та його нащадків, з одного боку, з іншого - усиновителя і його родичів, а також батьків та інших родичів усиновленої за походженням (ст. 1147 ЦК), гарантія обов'язкової частки необхідним спадкоємцям (ст. 1149 ЦК), спадкування частки у спільній власності подружжя (ст. 1150 ЦК). Заключна - 65-я - глава забезпечує особливий правовий режим спадкування прав участі (членства) в юридичних особах (ст. 1176, 1177 ЦК), підприємства (ст. 1178 ЦК), майна члена селянського (фермерського) господарства (ст. 1179 ЦК) , речей, обмежених в обігу (ст. 1180 ЦК), земельних ділянок (див. 1181, 1182 ЦК), так званого соціального майна (ст. 1183, 1184 ЦК), державних нагород, почесних і пам'ятних знаків (ст. 1185 ЦК) . У главі 65 ГК використаний перечневого (а не класифікаційний) метод, що дозволяє в будь-який час цей перелік змінити, в тому числі за рахунок виключення одних правил (наприклад, не вносить нічого нового і не додає ст. 1184 ЦК) і включення інших (наприклад, присвячених спадкуванню культурних, історичних, валютних цінностей, цінних паперів, виключних прав і т.п.). Правила глави 65 ЦК, крім власне питань спадкування, зачіпають і інші пов'язані з ним питання (наприклад, членства в організаціях - п. 1 ст. 1176, ст. 1177, п. 2 ст. 1179 ЦК та розподілу спадщини - п. 3 ст . 1179, ст. 1182 ЦК), тут же можна зустріти і інші підстави посмертного переходу майна (пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185), а тому дійсний зміст глави 65 ЦК ширше її найменування.
  І останнє. Спадкове право покоїться на загальних і спеціальних принципах, притаманних відповідно підгалузі в цілому або того чи іншого її інституту. У числі перших можна назвати: a) саму універсальність спадкового правонаступництва; b) забезпечення наступності в праві приватної власності та в інших частинах правах, їх збереження і недоторканності, закрепленности майна за конкретними особами; c) пріоритет спадкування за заповітом перед спадкуванням за законом; d) свободу прийняття спадщини та відмови від нього; e) юридично диференційований підхід законодавця до різних категорій спадкоємців; f) охорону інтересів спадкодавця, спадкоємців, інших осіб, самого спадщини. У числі других - a) свободу і таємницю заповіту; b) обов'язковість виконання волі заповідача; c) черговість закликання до спадкоємства законних спадкоємців; d) соціальну справедливість та економічну доцільність при розподілі майна померлого. Можна виділити й інші принципи. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Сутність і правове регулювання спадкування"
 1. § 2. Предмет цивільного права
    сутністю результату інтелектуальної власності і майново-вартісними (товарним) характером його використання, між нематеріальним благом (правом авторства, що є суто особистою, невідчужуваним і не переданим іншим способом - див п. 1 ст. 150 ЦК) і цивільним оборотом (що утворює його сукупністю угод). У всякому разі, майновий компонент тут носить похідний характер
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    сутності юридичної особи: чи юридична особа реальністю або фікцією. Переважає теорія, згідно якої юридичні особи - абстракція, яка зручна для юриспруденції, і законодавець наділив юридичні особи статусом суб'єкта права. Залежно від мети діяльності всі юридичні особи поділяються на комерційні організації та некомерційні. Французькі та німецькі комерційні
 3. § 2. Правове становище публічних утворень
    суті, це означає, що публічні освіти, не будучи юридичними особами, прирівнюються до останніх з позицій володіння майном, виступи в цивільному обороті і т.п. * (356) Зі змісту зазначеного правового режиму діяльності публічних утворень треба важливий для правозастосування висновок. Дія багатьох норм цивільного законодавства, що стосуються юридичних осіб,
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    суті, одне і те ж. * (132) Див, напр.: Генкін Д.М. Право власності в СРСР. М., 1961. С. 32-46; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963. С. 188-190; Цивільне право. Ч. 1 / під ред. В.П. Мозоліна, А.І. Масляєва. С. 94 (автор глави - В.П. Мозолин) та ін * (133) Див: Райхер В.К. Абсолютні і відносні права / / Известия економічного факультету
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    сутності рішення як умова надання охорони і т.д. У цьому зв'язку велике значення в патентному праві має поняття пріоритету, яке невідомо авторському праву. На державне визнання і охорону своїх прав можуть претендувати тільки ті заявники, які першими подали правильно оформлену заявку на видачу патенту. Нарешті, як принципу патентного права може розглядатися
 6. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
    сутності, нерозривному зв'язку з особистістю носія і з цієї причини невідчужуваності і не передається іншим способом - п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ЦК). Так, автору результату інтелектуальної діяльності належать невідчужувані і непередавані іншим особам (у тому числі в порядку спадкування) право авторства, а у відповідних випадках - право на ім'я та інші особисті немайнові права (п. 2 ст.
 7. § 1. Загальні положення про заповіті
    сутності заповіту, який передбачає єдність волі "* (581). Проте немає нічого протизаконного в простому, тобто без взаємної правової обумовленості, складанні двох заповітів особами, в яких вони призначають один одного спадкоємцями. Взаємність подібних заповітів може грунтуватися на певних моральних зобов'язаннях заповідачів (наприклад, подружжя) один перед одним, але в кожному разі вона
 8. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
    суті, йдеться про те, що дитина є спадкоємцем, якщо спадкодавець пов'язаний з ним відносинами материнства чи батьківства. Тому саме по собі народження дитини у шлюбі чи поза ним, а також припинення шлюбу, визнання його недійсним не позначаються на спадкових права дитини. Інша справа, що в окремих випадках потрібен особливий порядок встановлення походження дитини від
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    сутністю тих відносин, які виникають між прийомними батьками та прийомними дітьми внаслідок його укладення. Публічні елементи договору про прийомну сім'ю виявляються в тому, що однією зі сторін договору виступають органи опіки та піклування, наділені владними повноваженнями; зміст договору багато в чому детермінується положеннями нормативних правових актів; дострокове розірвання
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    правового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2. Цивільне право як
© 2014-2022  yport.inf.ua