Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 3. Частина 2., 2010 - перейти до змістом підручника

§ 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина

Спадкодавець. Оскільки спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. Водночас, оскільки спадкування виникає після смерті (оголошення померлим), спадкодавець хоча і є суб'єктом спадкового правонаступництва, але не стає суб'єктом спадкових правовідносин.
Закон не диференціює наследодателей з яких-небудь ознаками, в той же час наявність у спадкодавця спеціального ознаки може впливати на склад спадщини і правове регулювання спадкування (см . ст. 1176-1180 ЦК). Не має значення і дієздатність спадкодавця (його вік та інші фактори, що впливають на обсяг дієздатності, зокрема психічне здоров'я), і це зрозуміло: відкриття спадщини і виникнення спадкового правовідносини покоїться на факті смерті (неминучому подію або судовому рішенні), але не на дії особи. Сказане, однак, не поширюється на фігуру заповідача і заповідальне праводееспособность. Оскільки заповіт - прижиттєва угода, яка до того ж має вчинятися тільки особисто (як раз тому на відміну від цивільної право-та дієздатності заповідальне право-і дієздатність виникають одночасно), заповідач - суб'єкт спеціальний, який у момент вчинення заповіту повинен володіти дієздатністю в повному обсязі (п. 2, 3 ст. 1118 ЦК) * (540). Оскільки заповідача можуть бути тільки повністю дієздатні особи (в тому числі вступили в шлюб раніше 18 років і емансиповані - ст. 21, 27 ЦК), спадкування після неповнолітніх може бути тільки за законом (але не за заповітом). Що ж до обмежено дієздатних і недієздатних, оскільки закон вимагає від заповідача повної дієздатності в момент вчинення заповіту (п. 2 ст. 1118 ЦК), заповідач можуть бути ті й інші за умови, якщо вони були обмежені в дієздатності або визнані недієздатними згодом (після складання заповіту). Однак у першому випадку заповіт може бути оскаржене самим заповідачем або іншими особами (чиї права або охоронювані законом інтереси порушені, зокрема, законними спадкоємцями) по підставі п. 1 ст. 177 ЦК з наслідками, передбаченими в абз. 2 п. 1 ст. 171 ЦК, а в другому - опікуном недієздатної заповідача по основи п. 2 ст. 177 ЦК з наслідками, передбаченими в абз. 2, 3 п. 1 ст. 171 ЦК (див. п. 3 ст. 177 ЦК). Принаймні особа може бути заповідачем, якщо на момент вчинення заповіту його дієздатність відновлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ЦК).
Спадкоємці та інші особи, уповноважені законом на отримання майна померлого. На відміну від спадкодавця, яким може бути тільки громадянин, спадкоємцями можуть бути й інші особи. Коло спадкоємців визначає досконале спадкодавцем заповіт, а при його відсутності і в інших передбачених законом випадках - закон (ст. 1116 ЦК).
1. Громадяни можуть успадковувати за заповітом і за законом незалежно від обсягу їх дієздатності, включаючи неповнолітніх, обмежено дієздатних, недієздатних. Дієздатність не впливає на саму можливість бути спадкоємцем, але має значення при вирішенні питань, пов'язаних з успадкуванням (див. абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 4 ст. 1157, п. 3 ст. 1159, ст. 1167 ЦК). До спадкоємства можуть призиватися особи: a) перебувають в живих у день відкриття спадщини і b) зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини (абз . 1 п. 1 ст. 1116 ЦК) * (541). Зрозуміло, що в останньому випадку факт зачаття має значення тільки за умови живорождения (ненароджені і мертвонароджені за відсутністю правоздатності не можуть бути і спадкоємцями). Якщо ж після відкриття спадщини дитина народилася живим, але помер незабаром після народження, він є спадкоємцем з наслідками, передбаченими ст. 1156 ЦК. Акт народження і критерії живонародження, мертвонародження, перинатального періоду визначаються згідно з даними медицини (відділення плоду від організму матері, ступінь його доношенности, маса тіла новонародженого, здатність його до самостійного дихання та ін.) Наявність зачатої, але не народженої дитини - насцітуруса (nasciturus) - підстава, що перешкоджає видачі свідоцтва про право на спадщину та його розділу (п. 3 ст. 1163, ст. 1166 ЦК).
2. Російська Федерація, суб'єкти Федерації та муніципальні освіти можуть успадковувати за заповітом і за законом. Ще недавно суб'єкти Федерації та муніципальні освіти успадковувати за законом не могли, тепер вони успадковують за законом виморочное житлове приміщення, розташоване на території відповідного муніципального освіти або в суб'єкті Федерації - місті федерального значення Москві або Санкт-Петербурзі інше відумерле майно (тобто не є житловим приміщенням), як і колись, переходить у власність Російської Федерації (п. 2 ст. 1116, ст. 1151 ГК) * (542).
3. Юридичні особи, існуючі на день відкриття спадщини, іноземні держави та міжнародні організації можуть наслідувати лише за заповітом (абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1116 ЦК). Враховуючи існування двох видів юридичних осіб - власників і невласника (див. абз. 3 п. 2 ст. 48 ЦК), заповіт, вчинене на користь організації-невласника, означає, що майно надходить у її господарське відання (оперативне управління) і одночасно у власність її засновника.
Оскільки крім успадкування є й інші підстави посмертного переходу майна, від спадкоємців слід відрізняти інших осіб, уповноважених законом на отримання майна померлого. Особливість таких осіб полягає в наступному: a) ними чи не у всіх випадках можуть бути тільки громадяни; b) вони не завжди входять до кола спадкоємців померлого в одних випадках, але в інших - тільки і можуть бути з певного числа спадкоємців; с) їх право на отримання майна померлого обмежує права його спадкоємців. Ось два приклади.
1. В одних випадках закон дає право на отримання майна померлого громадянам, які при цьому не завжди можуть ставитися до числа його спадкоємців. Так, право на отримання підлягали виплаті спадкодавцеві, але не отриманих ним за життя сум заробітної плати і прирівняних до неї платежів, пенсій, стипендій, допомоги по соціальному страхуванню, відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, аліментів та інших грошових сум, наданих громадянину в Як коштів до існування, мають дві категорії громадян - a) члени сім'ї померлого, які проживали з ним спільно; b) непрацездатні утриманці померлого незалежно від місця їх проживання (п. 1 ст. 1183 ЦК). Зважаючи особливе - соціальне - призначення таких виплат, закон надає право на їх отримання тим особам, які з його точки зору є найбільш потребуючими цьому, при цьому в рішенні даного питання він відмовляється від притаманного спадкоємства за законом принципу черговості на користь двох самостійних критеріїв - отримувач таких виплат має належати або до числа членів сім'ї померлого і при цьому спільно проживати з ним (причому не має значення, як довго), або до числа непрацездатних утриманців померлого (причому незалежно від місця проживання) (СР п. 1 ст . 1183 до ст. 1148 ЦК). Немає сумнівів, що з двома цими критеріями закон пов'язує два самостійних підстави, що породжують право на отримання таких виплат, а тому останнє може виникнути як у тих осіб, які можуть бути спадкоємцями за законом (будь черги), так і у інших осіб. Останніми можуть бути як ті особи, спорідненість яких з померлим не має правового значення для їх включення до числа законних спадкоємців (наприклад, через значну його віддаленості, позбавлення батьківських прав), так і абсолютно сторонні (наприклад, одержувачі ренти за договором довічного утримання з утриманням у разі смерті платника ренти - § 4 глави 33 ЦК).
2. В інших випадках закон дає право на отримання майна померлого строго певному колу осіб, причому тільки з числа спадкоємців за законом. Так, державні нагороди, на які поширюється законодавство про державні нагороди РФ, після смерті нагородженого передаються іншим особам у порядку, встановленому таким законодавством (п. 1 ст. 1185 ЦК). Згідно п. 12 вже згадуваного вище Положення про державні нагороди Російської Федерації у випадку смерті осіб, нагороджених за життя, державні нагороди та документи до них залишаються у їх спадкоємців для зберігання як пам'ять, а за відсутності таких - підлягають поверненню до Управління Президента РФ з кадрових питань та державних нагород. У свою чергу, державні нагороди та документи до них осіб, нагороджених посмертно, передаються для зберігання як пам'ять одному з подружжя, батькові, матері, синові або дочці. Оскільки при посмертному нагородженні нагороди і документи до них переходять тільки до тих осіб, які належать до числа першочергових законних спадкоємців, можна припустити, що нагороди і документи до них, отримані померлим прижиттєво, можуть переходити до іншим законним спадкоємцям. Однак оскільки в усякому випадку мова йде про передачу нагород і документів до них хоча і спадкоємцям, але поза зв'язку зі спадкуванням, а по самостійному підставі - на зберігання як пам'ять, технічне поняття "спадкоємець" слід пов'язувати з фігурою того найбільш близького родича, який здатний гідно зберегти пам'ять про заслуги покійного (а тому це поняття не варто сприймати буквально, зокрема поширювати на спадкоємців за заповітом навіть за наявності таких).
Негідні спадкоємці. Негідними спадкоємцями можуть бути тільки громадяни, які з міркувань моралі чи не мають права успадковувати в силу прямої вказівки закону, або усуваються від спадкування судом на вимогу зацікавлених осіб (СР п. 1 і 2 ст. 1117 ЦК). У всякому разі ст. 1117 ЦК покладає на спадкоємця специфічну громадянську санкцію за його негідну поведінку щодо конкретного спадкодавця або потенційних спадкоємців, а оскільки такий захід не стосується випадків успадкування цією ж особою після будь-яких інших наследодателей, вона, як вірно підкреслено, означає саме санкцію, але не обмеження спадкової правоздатності * (543). Дана санкція звернена до наступних категорій громадян:
1) які вчинили правопорушення проти спадкодавця, кого-небудь з спадкоємців або здійснення останньої волі спадкодавця, вираженої в заповіті. Такі протиправні діяння (дії або бездіяльності) повинні бути навмисними - за допомогою їх вчинення особа повинна сприяти або намагатися сприяти покликанням його самого або інших осіб до спадкоємства або збільшення належної йому чи іншим особам частки спадщини. Значення при цьому має не тільки користь (спеціальне прагнення до досягнення зазначених цілей), а й інша мотивація (наприклад, вбивство спадкодавця з помсти), за винятком випадків коли що не містять зазначених ознак дії спадкоємця лише об'єктивно призводить до аналогічного результату (вбивство, вчинене особою , що знаходяться в момент вбивства в стані неосудності) * (544). Звідси дане правопорушення кваліфікують ознаки об'єкта і суб'єктивної сторони. Відповідно не можуть спричинити визнання особи недостойним спадкоємцем: a) його малолітній вік або недієздатність (виключають питання про провину); b) його протиправні дії, вчинені не відносно спадкодавця (в тому числі останньої волі заповідача) або спадкоємців; c) його протиправні діяння , які не є навмисними (вчинені з необережності). Недостойний спадкоємець може діяти в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб (наприклад, своїх дітей). Зазначені обставини мають бути розглянуті та підтверджені судом (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ЦК), причому іноді це можливо тільки після відкриття спадщини (п. 2 ст. 1131 ЦК). Порядок і умови визнання спадкоємця негідним пропонують пов'язувати з істотою вчиненого (вчинення злочину і набрання чинності вироку повинна тягти безперечне відсторонення від спадкування, якщо ж дії злочинними не є, відсторонення можливо в рамках цивільного спору та спеціального розгляду цього питання), а також виходити при цьому з презумпції його недобросовісності * (545);
2) позбавленим батьківських прав і не відновленим в них до дня відкриття спадщини. Такі особи не успадковують після своїх дітей в силу самого факту позбавлення їх батьківських прав (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ЦК, ст. 69-72 СК);
3) нащадкам осіб, які вчинили умисні протиправні дії або позбавлених батьківських прав (п. 1 ст. 1117 ЦК), якщо самі ці особи помирають до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем (п. 3 ст. 1146 ЦК), а їхні нащадки, отже, можуть розглядатися як потенційні представляють спадкоємців. Це означає, що нащадки зазнають санкцію за дії своїх родичів по висхідній лінії (тобто за чужі дії), що в літературі викликає заперечення * (546);
4) злісно ухилялися від виконання покладених на них в силу закону обов'язків по утриманню спадкодавця (п. 2 ст. 1117 ЦК). Такі особи усуваються від спадкування на підставі фактичного складу з наступних юридичних фактів: a) вимога з боку будь-якої особи про застосування п. 2 ст. 1117 ЦК; b) ефективне доведення цією особою факту злісного ухилення спадкоємцем від виконання лежачих за законом обов'язків по утриманню спадкодавця; c) судове рішення про визнання спадкоємця негідним і відсторонення його від спадкування. Оскільки в п. 2 ст. 1117 ЦК йдеться про осіб, зобов'язаних утримувати спадкодавця в силу закону (зокрема, ст. 80, 87, 88 СК), в свою чергу, категорія "злостивість", будучи оціночної та комплексної, суб'єктивно означає наявність умислу, а об'єктивно - сталості (сістематізма), негідними спадкоємцями за п. 2 ст. 1117 ЦК не можуть визнаватися: a) особи, які не є в силу закону носіями обов'язків по утриманню спадкодавця (наприклад, неповнолітні діти щодо батьків); b) особи, чия поведінка не може визнаватися винним у принципі (малолітні, а також недієздатні в ході здійснення обов'язків по утриманню спадкодавця); c) особи, які не виконували свої обов'язки щодо спадкодавця по неуважності, недбалості і т.п. і (або) тільки епізодично. Негідними спадкоємцями не можуть також визнаватися нащадки осіб, які злісно ухилялися від виконання покладених на них в силу закону обов'язків по утриманню спадкодавця (п. 2 ст. 1117 ЦК), якщо вони закликаються до спадкування як представляють спадкоємці (п. 3 ст. 1146 ЦК) .
  Категорія "недостойний спадкоємець" універсальна: по колу осіб вона поширюється на громадян, які успадковують як за законом, так і за заповітом, в тому числі мають право на обов'язкову частку у спадщині (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ЦК). Однак універсальність не означає ні її рівності, ні відсутності винятків. Так, якщо спадкоємець вчинив проти спадкодавця (інших спадкоємців) навмисні протиправні дії, що дозволяють вважати його негідним, при цьому даний факт підтверджений судом, проте згодом (тобто після визнання спадкоємця негідним і втрати ним права успадковувати) спадкодавець все ж заповідав йому майно , такий спадкоємець вважається пробачив і може успадковувати, однак лише за заповітом і тільки це - заповідане йому - майно (тому мова не йде про майно, що залишилося незаповіданою, яке він не має права успадковувати за законом як недостойний спадкоємець - абз. 1 п. 1 ст . 1117 ЦК). У свою чергу, батьків, позбавлених батьківських прав і не відновлені в них до дня відкриття спадщини, так само як і громадяни, відсторонені від спадкування через злісного ухилення від виконання покладених на них в силу закону обов'язків по утриманню спадкодавця, не можуть наслідувати тільки по закону (але можуть успадковувати за заповітом - абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 1117 ЦК). Оскільки недостойний спадкоємець не має права успадковувати, отримане ним спадщину (а у відповідних випадках - тільки отримане ним при спадкуванні за законом) становить безпідставне збагачення і підлягає поверненню (п. 3 ст. 1117 ЦК). Дане правило має самий загальний сенс і підлягає поширювальне тлумачення з урахуванням вчення про позови і правилах їх пред'явлення (наприклад, що дісталася недостойному спадкоємцю індивідуально-визначена і збереглася у нього в натурі річ підлягає витребуванню не за правилами глави 60 ЦК, а за правилами про віндикації - ст. 301 ЦК). Нарешті, оскільки правила ст. 1117 ЦК застосовуються до заповідальним відмови (легатові), поряд з негідними спадкоємцями існують і негідні отказополучатели (легатария). Останні повинні повернути спадкоємцю отримане від нього майно, а якщо воно не збереглося в натурі, а також якщо предметом легата було виконання роботи (надання послуги), які спадкоємцем були виконані (надані), недостойний легатарій повинен відшкодувати спадкоємцю відповідну вартість (п. 5 ст . 1117 ЦК).
  При буквальному тлумаченні категорії "недостойний спадкоємець", розрахованої на випадки спадкування, негідними (спадкоємцями) не можуть визнаватися особи, уповноважені законом на посмертне отримання майна по іншому (ніж спадкування) підставі, а значить, відносно них не можна застосувати ст. 1117 ЦК без відповідного її зміни (наприклад, доповнення її п. 4) або без додання їй распространітельного тлумачення. Однак перше лежить за рамками закону і становить прерогативу законодавця, а другий сумнівно тому, що мова йде про громадянську санкції, сенс якої - у виключенні деяких громадян з числа спадкоємців (абз. 1 п. 1) або й зовсім - тільки з числа спадкоємців за закону (абз. 2 п. 1, п. 2), а всяке виключення, включаючи і це, распространительно тлумаченню не підлягає. Нарешті, застосування ст. 1117 ЦК до відносин за посмертному переходу майна по іншому (ніж спадкування) підставі неможливо і в порядку аналогії закону, тому що мова йде про різні по суті відносинах (в іншому випадку законодавцю попросту не було б потрібно формально протиставляти один одному відносини спадкові та наследственноподобние), до того ж у розглянутій ситуації немає прогалини у правовому регулюванні, при якому тільки й можливе звернення до п. 1 ст. 6 ЦК. З урахуванням сказаного мати, позбавлена батьківських прав і не відновлена в них, не успадковує за законом після сина як недостойний спадкоємець (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ЦК), але на цій підставі їй не можна відмовити ні у спадкуванні за заповітом, ні в отриманні коштів, зазначених у п. 1 ст. 1183 ЦК: з одного боку, правило п. 1 ст. 1183 ЦК присвячено не спадкоємцям, з іншого - в якості непрацездатного утриманця померлого можна припустити навіть недобросовісну мати.
  Спадщина. Спадщина - майно померлого, що у порядку універсального правонаступництва до спадкоємця (спадкоємців) за заповітом та (або) за законом. До його складу може входити всяке майно - рухоме і нерухоме (у тому числі речі, гроші, частки участі в організаціях, цінні папери, майнові права та обов'язки), однак при тому обов'язкової умови, що це майно належало спадкодавцеві на день відкриття спадщини, т . е. що спадкодавець був володарем відповідних прав та обов'язків за життя (ч. 1 ст. 1112, а також ст. 1113 і 1114 ЦК). Якщо ж померлий за життя не мав права на майно, навпаки, останнім виникло саме у зв'язку з його смертю (тобто смерть зумовила виникнення права), відповідне право знову-таки переходить до інших осіб не в порядку спадкування, а по самостійному правовому основи, причому не обов'язково одержувачами тут можуть називатися спадкоємці. Так, згідно з п. 2 ст. 934 ЦК договір особистого страхування вважається укладеним на користь застрахованої особи або визначеного в договорі (і схваленого останнім) вигодонабувача. У разі смерті застрахованої особи та за відсутності в договорі вказівки на вигодонабувача останнім визнаються спадкоємці застрахованої особи, але правовою підставою отримання ними страхової суми є не спадкування, а договір особистого страхування.
  Майно, яке належало спадкодавцеві на день відкриття спадщини, - все те майно, щодо якого у спадкодавця за життя виникло майнове право: a) речове (право власності або інше речове право щодо предметів матеріального світу); b) зобов'язальне (зокрема, випливає з договору право вимоги до боржника про вчинення останнім будь-якої дії); c) корпоративне (право членства в господарському товаристві, суспільстві або кооперативі); d) виключне (тобто право, що забезпечує юридичну монополію на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації - ст. 1226, п. 3 ст. 1228, ст. 1241, 1283 ЦК); e) інше (наприклад, що випливає з трудового або пенсійного правовідносини право на отримання нарахованої, але не виплаченої зарплати або пенсії - п. 3 ст. 1183 ГК, а також інші майнові права) * (547). У цьому ж списку - виникли за життя спадкодавця його обов'язки перед іншими особами - кредиторами (ст. 1175 ЦК). Відповідно якщо на день відкриття спадщини спадкодавець мав щодо майна право власності, таке майно (речі, готівкові гроші, документарні цінні папери) входить до складу спадщини і переходить до спадкоємця разом з правом власності, яке в силу права слідування "супроводжує" дане майно. Якщо на день відкриття спадщини спадкодавець мав інше речове право (наприклад, довічного успадкованого володіння ділянкою - ст. 1181 ЦК), права вимоги до боржників (у тому числі безготівкові гроші, бездокументарні цінні папери, інші права вимоги), а також корпоративні, виключні і інші права, до складу спадщини входять відповідні права. Якщо ж спадкодавець сам був боржником і мав кредиторів, до складу спадщини входять відповідні його обов'язки перед кредиторами (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо - п. 1 ст. 307 ЦК).
  Крім сказаного, до складу спадщини входять надані законом можливості, до здійснення яких громадянин приступив, але зважаючи на їх тривалості у часі (того ж процесу незаконного давностного володіння чужою річчю або приватизація житла тощо) і через власну смерті не встиг завершити , а значить, і отримати кінцевий правовий результат (зокрема, у вигляді речового ефекту). Об'єкти спадкування в подібних випадках - відповідні правові можливості або дозволу ("перетворити" в право власності факт незаконного давностного володіння - п. 3 ст. 234 ЦК - або право майнового найму * (548) і т.п.). У зв'язку з цим же можна послатися і на ч. 1 ст. 1120 ЦК, яка допускає заповіт відсутнього у заповідача на момент складання заповіту майна, яке він може придбати в майбутньому (пор. з п. 2 ст. 455 ЦК). Зрозуміло, що стосовно такого - майбутнього - майна заповідач на момент вчинення заповіту може мати якесь право, але може і не мати жодних прав. Так, предметом заповіту може бути пай в ЖБК, а також чужа квартира, яку заповідач має намір купити. У першому випадку успадковується пай (тобто належить заповідачеві зобов'язальне право участі в ЖБК - абз. 2 п. 2 ст. 48 ЦК), що трансформується після повного його накопичення в право власності на квартиру (п. 4 ст. 218, 1117 ЦК), у другому ж - про спадкування можна говорити тільки за умови, якщо після складання заповіту і до дня відкриття спадщини заповідач придбає відповідне майно, в іншому випадку останнє не успадковується за його відсутністю у складі спадщини.
  За прямою вказівкою закону (ст. 1112 ЦК) до складу спадщини не входять наступні три категорії цивільно-правових благ:
  1) майнові права та обов'язки, нерозривно пов'язані з особою спадкодавця. Так, оскільки діяльність за договором НДДКР (глава 38 ЦК) і авторського замовлення (ст. 1288 ЦК) пов'язана з особистістю творця (досвід і навички якого можуть бути виняткові), права і обов'язки останнього за вказаним договором не переходять до його спадкоємців, замовник не може вимагати від них виконання такого договору, а що виникло з нього зобов'язання припиняється (див. ст. 418 ЦК). А оскільки ризик випадкової неможливості виконання такого договору звичайно несе замовник (п. 3 ст. 769 ЦК), він не має права вимагати від спадкоємців повернення сплаченого померлому автору гонорару. Інший прямо названий законом приклад на той же рахунок - право спадкодавця на аліменти, а також на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина (ч. 2 ст. 1112 ЦК). Однак якщо мова йде не про самому праві на отримання аліментів або на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, а про право на конкретну суму, яка підлягала виплаті як аліментів або відшкодування заподіяної життю або здоров'ю шкоди (тобто не про суб'єктивне право на отримання коштів певного роду, а про нереалізований померлим суб'єктивному право відносно конкретної нарахованої, але не виплаченої суми), право на отримання таких неодержаних сум мають члени сім'ї померлого або його непрацездатні утриманці (ч. 1, 2 ст. 1183 ЦК) і тільки в разі їх відсутності або непред'явлення ними вимог у встановлений законом термін - спадкоємці померлого за заповітом або за законом (п. 3 ст. 1183 ЦК);
  2) майнові права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається законом, при цьому відомі наступні види заборон.
  a) Іноді перехід прав та обов'язків неможливий в принципі. Так, у разі смерті повіреного його спадкоємці не зобов'язані виконувати його доручення: їх обов'язок зводиться до повідомленню довірителя про припинення договору, вживанню заходів, необхідних для охорони майна довірителя, та подальшої його передачі довірителю (ч. 1 ст. 979 ЦК).
  b) Іноді перехід прав та обов'язків можливий, але за спеціальним (не тотожні спадкоємства) основи. Так, до складу спадщини не входить нереалізоване померлим за життя майнове право на прийняття іншого спадщини (право спадкової трансмісії). Таким чином, в умовах двох спадщин (і наслідувань) закон не змішує перехід особистого майна померлого (наслідування) і перехід права померлого на неотримане їм спадщину іншого спадкодавця (спадкова трансмісія) і протиставляє правонаступництво між спадкодавцем та спадкоємцем правопреемству між тими ж особами, але вже як трансміттента і трансміссар (п. 1 ст. 1156 ЦК). З цим поділом пов'язані і цілком певні правові наслідки (наприклад, роздільна відповідальність трансміссар за боргами трансміттента і спадкодавця - пп. 1, 2 ст. 1175 ЦК). І все ж, незважаючи на такий поділ, беручи до уваги, що закон говорить про спадкової трансмісії в контексті саме підстав спадкування (абз. 2 п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ЦК), можна навести більш контрастні приклади переходу права за спеціальним (іншій, ніж спадкування) підставі (див. пп. 1, 2 ст. 1183, п. 1 ст. 1185 ЦК).
  c) Іноді можливий перехід не самого права, а його "замінника". Приклади спадкування не частки (паю) участі (членства) у господарському товаристві, суспільстві або виробничому кооперативі, а дійсної її вартості або відповідної частини майна в натурі можна зустріти в абз. 2 п. 1 ст. 1176 ЦК. Закон також забороняє спадкування частки члена селянського (фермерського) господарства у праві спільної власності особі, яка не є членом даного господарства і не вступив в нього, який має право лише на отримання відповідної грошової компенсації (п. 2 ст. 1179 ЦК);
  3) особисті немайнові права і нематеріальні блага (зважаючи на їх немайнової сутності, нерозривному зв'язку з особистістю носія і з цієї причини невідчужуваності і не передається іншим способом - п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 150 ЦК). Так, автору результату інтелектуальної діяльності належать невідчужувані і непередавані іншим особам (у тому числі в порядку спадкування) право авторства, а у відповідних випадках - право на ім'я та інші особисті немайнові права (п. 2 ст. 1228 ЦК), зокрема право на недоторканність і право на оприлюднення (твори науки, літератури і мистецтва - п. 2 ст. 1255 ЦК). І як вірно те, що особисті немайнові права та інші нематеріальні блага не входять до складу спадщини (ч. 3 ст. 1112 ЦК), справедливо інше: у випадках і в порядку, передбачених законом, вони можуть передаватися іншим особам, у тому числі спадкоємцям , за самостійним (іншій, ніж спадкування) правовому підставі (п. 1 ст. 150 ЦК).
  Відкриття спадщини. Спадщина відкривається і, таким чином, спадкові правовідносини виникають із смертю (ст. 1113 ЦК). Насамперед, мова йде про біологічну (фізичної) смерті, яка встановлюється на підставі даних біології та медицини і зв'язується з необоротною загибеллю всього головного мозку (так звана смерть мозку - ч. 2 ст. 9 Закону про трансплантацію) * (549). При відмові органів РАЦС у реєстрації смерті факт смерті в певний час і за певних обставин встановлюється в судовому порядку на підставі доказів (подп. 8 п. 2 ст. 264 ЦПК). Крім того, спадщина відкривається і з юридичної смертю, заснованої на відповідній презумпції (подп. 3 п. 1 ст. 262 ЦПК, ст. 45 ЦК). І смерть, і оголошення померлим породжують спадкові правовідносини, і в цьому сенсі між ними немає різниці (ст. 1113 ЦК); різниця, однак, полягає в тому, що можлива явка громадянина, оголошеного померлим, анулює спадкове правонаступництво, раніше успадковане майно повертається явившемуся громадянину за окремими винятками (див. абз. 1 п. 2 ст. 46 та п. 3 ст. 303 ЦК). Спадщина відкривається в день смерті громадянина (в тому числі у встановлений на підставі доказів і зазначений у судовому рішенні), а при юридичній смерті - в день набрання законної сили відповідного рішення суду. У той же час при наявності двох сукупних умов, а саме: a) якщо громадянин оголошений померлим в умовах, коли пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку + b) суд, скориставшись своїм правом, в обхід загального правила визнав днем його смерті не день набрання законної сили рішення суду, а день передбачуваної його загибелі (пп. 1, 3 ст. 45 ЦК) - днем відкриття спадщини є день передбачуваної загибелі, зазначений в рішенні суду (п. 1 ст. 1114 ЦК).
  З відкриттям спадщини виникає спадкове правовідношення, проте в кожному конкретному випадку не обов'язково спадщина буде прийнято, а значить, що виникло спадкове правовідношення завершиться спадковим правонаступництвом. Для цього спадкоємець повинен прийняти спадщину. День відкриття спадщини - відправна точка для обчислення строку прийняття спадщини (абз. 1 п. 1 ст. 1154 ЦК). Однак для двох випадків, а саме: a) якщо суд встановлює факт смерті в певний час і за певних обставин або b) оголошує громадянина померлим і вказує днем смерті день його гаданої загибелі - з відповідною датою (тобто з певним часом чи з вдень передбачуваної загибелі) потрібно зв'язувати тільки час відкриття спадщини, але не початок перебігу строку його прийняття. Термін прийняття спадщини в тому і в іншому випадку починає текти з моменту набрання законної сили відповідного рішення суду (це очевидно, хоча і передбачено тільки для останнього випадку - абз. 2 п. 1 ст. 1154 ЦК), інакше вже минулий до моменту винесення судового рішення термін попросту поглине строк для прийняття спадщини, який доведеться відновлювати як пропущений з об'єктивних (поважних) причин (абз. 1 п. 1 ст. 1155 ЦК).
  Для цілей спадкового правонаступництва є принциповим питання про комморіентах (commorientes) - особах, померлих одночасно, в тому числі визнаних такими судом (п. 2 ст. 1114 ЦК). Детальніше про це - далі.
  1. Правило п. 2 ст. 1114 ЦК присвячено смерті двох або декількох осіб, які в принципі (в інших умовах і при інших обставинах) могли б спадкувати одна після одної (тобто взаємно) або, принаймні, один після іншого (тобто однобічно) , причому як за законом (подружжя, що є один після одного першочерговими законними спадкоємцями), так і за заповітом (дві особи, з яких один склав заповіт на користь іншого, який не є його законним спадкоємцем). І тільки ст. 1146 ЦК присвячена випадкам смерті законного спадкоємця (до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем) і з цієї причини - спадкоємства представляють (його) спадкоємцем. У всякому разі причина смерті може бути загальної (катастрофа) або роздільної (вбивство сина, що викликало смерть матері від інфаркту).
  2. Комморіенти - особи, які померли одночасно або, принаймні, в один і той же день. У рамках одного і того ж дня години та хвилини смерті значення не мають, а значить, не має значення, що один помер в 01.00, а другий - о 23.00 того ж дня. Це не має значення, так як час відкриття спадщини п. 1 ст. 1114 ЦК пов'язує саме з днем, а не з конкретним годиною або хвилиною доби. Однак двох осіб не можна вважати комморіентамі (і застосовувати п. 2 ст. 1114 ЦК), якщо вони померли хоча і з невеликою різницею, але в різні дні (один - в 23.00, а другий - о 01.00 наступного дня). Кожна конкретна смерть повинна обговорюватися стосовно до конкретного часовому поясу, а значить, і до обчислення часу доби (і самих діб). Тому обчислення часу (і доби) в гіпотетичній ситуації, коли смерть двох осіб сталася в умовах різних часових поясів (наприклад, при проведенні рятувальної операції батько загинув у момент її початку, а син був доставлений в лікарню найближчого населеного пункту, розташованого в іншому від місця проведення операції часовому поясі, де і помер), має бути стосовно до двох конкретним часовим поясам.
  3. Правове значення визнання осіб комморіентамі - наступного.
  a) Незважаючи на можливу і допустиму в межах однієї доби фактичну різницю в часі настання смерті, юридично комморіенти вважаються померлими одночасно, а тому не успадковують один після одного: днем відкриття спадщини є єдиний день їх смерті, до спадкування їх майна закликаються спадкоємці кожного з них .
  b) При одночасної смерті спадкодавця і спадкоємця (як за заповітом, так і за законом) майно спадкодавця за наявності субституции переходить субституту (п. 2 ст. 1121 ЦК).
  c) При одночасної смерті спадкодавця і законного спадкоємця у випадках, зазначених у законі, частка останнього переходить до його нащадкам і ділиться між ними порівну (п. 1 ст. 1146 ЦК).
  Якщо дві особи померли не в один день (а значить, не є комморіентамі), дні відкриття спадщини будуть різними, померлий пізніше за наявності необхідних передумов може успадковувати майно померлого раніше, а оскільки перший з причини смерті не встиг прийняти майно другого у встановлений термін, його право на прийняття даного майна (або на відмову від нього) як трансміттента переходить в порядку спадкової трансмісії до трансміссар - до його спадкоємців за законом (якщо його майно не заповідано або заповідано в частині) або до його спадкоємців за заповітом (якщо його майно заповідано повністю) (ст. 1156 ЦК).
  Інше важливе питання - місце відкриття спадщини - законодавець вирішує виходячи з двох критеріїв: a) місця проживання спадкодавця і b) місця розташування спадщини. Згідно ч. 1 ст. 1115 ЦК місце відкриття спадщини - останнє місце проживання спадкодавця, тобто місце, де він постійно або переважно проживав, а якщо спадкодавцями є малолітні або особи, що знаходяться під опікою, - місце проживання їх законних представників - батьків, усиновителів чи опікунів (ст. 20 ЦК). Дане правило безперечно у всіх тих випадках, коли спадкодавець вів осілий спосіб життя, а місце його проживання (в якому знаходиться і спадщину) відомо. Однак оскільки нерідко буває навпаки, закон керується та іншим критерієм, встановлюючи такі спеціальні правила (ч. 2 ст. 1115 ЦК): a) якщо спадщина розташоване на території Російської Федерації, але останнє місце проживання спадкодавця невідоме або знаходиться за межами Російської Федерації, місцем відкриття спадщини є місце його знаходження; b) якщо спадщина знаходиться в різних місцях, місце його відкриття визначається за місцем знаходження входить до його складу нерухомості (або її частини, найбільш цінною з ринкової точки зору); c) якщо спадщина знаходиться в різних місцях і в його складі немає нерухомості, місце його відкриття визначається за місцем знаходження рухомого майна (або його частини, найбільш цінною з ринкової точки зору).
  Правильне встановлення дня відкриття спадщини предрешает багато питань, зокрема дозволяє правильно визначити: a) майно, що належало спадкодавцеві і входить до складу спадщини (ч. 1 ст. 1112 ЦК); b) коло осіб, які мають право на спадщину (п. 1 ст . 1116, абз. 2 п. 1 ст. 1117, а також п. 2 ст. 1121, п. 1 ст. 1146, п. 1 ст. 1156 ЦК); c) термін прийняття спадщини (відмови від нього) та видачі свідоцтва про право на спадщину (ст. 1154, 1157, пп. 1, 2 ст. 1163 ЦК); d) вирішити інші питання, в тому числі процесуальні (п. 2 ст. 1131 ЦК). У свою чергу, місце відкриття спадщини визначає наперед: a) місце подачі спадкоємцем заяви про прийняття спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину (абз. 1 п. 1 ст. 1153, ст. 1162 ЦК); b) місце здійснення виконавцем заповіту або нотаріусом заходів з охорони спадщини та управління ним (ст. 1171 ЦК); c) рішення процесуальних питань (збудження і розгляд спадкових спорів). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадок"
 1. § 8. Довірче управління майном
    спадкодавця та прийняттям спадщини спадкоємцями. Загальним у всіх наведених випадках є необхідність створення такого правового режиму майна, переданого в управління, який зобов'язував би управителя здійснювати управління майном в інтересах власника або вказаної ним третьої особи (п. 4 ст. 209 ЦК). Названі правові наслідки досягаються за допомогою нового для нашого
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    спадкодавця до спадкоємця переходить все майно - активи і пасиви (борги). Різниться спадкування за заповітом і за законом. В системі загального права норми про спадкування, розроблені ще церковними судами, передбачають, що спочатку майно надходить у розпорядження душоприказника, який при спадкуванні за заповітом іменується executor, а при спадкуванні за законом -
 3. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
    спадкодавця не враховується при спадкуванні як за законом, так і - в разі обов'язкової частки у спадщині - при заповіті). Тому критерій волі навряд чи можна визнати вдалим. Слідуючи критерієм правонаступництва, до первинних підставах набуття права власності необхідно віднести: 1) створення речі; 2) переробку речі; 3) самовільну споруду; 4) збір загальнодоступних речей; 5)
 4. § 2. Підстави виникнення зобов'язань
    спадкодавця, що покладає на одного або декількох спадкоємців за заповітом або за законом виконання за рахунок спадщини будь-які обов'язки майнового характеру на користь однієї або кількох осіб (відказоодержувачів), які набувають право вимагати виконання цього обов'язку, по-друге, може надати іншій право, поклавши правовий обов'язок на самого себе
 5. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
    спадкодавцем. Далі слід спадкоємець члена кооперативу, які не проживав разом із спадкодавцем. Нарешті, замикає чергу член сім'ї, який проживав разом із спадкодавцем і який не є його спадкоємцем (ст. 131 ЖК). Поряд з ЖБК чинне законодавство виділяє так звані житлові накопичувальні кооперативи (далі - ЖНК), які мають особливий правовий статус. Даний статус
 6. § 1. Поняття та ознаки шлюбу
    спадкодавця, тобто якщо до дня відкриття спадщини він був непрацездатним і не менше року до смерті спадкодавця перебував на утриманні спадкодавця і проживав разом з ним (п. 2 ст. 1148 ЦК). Різниця між правовим становищем подружжя і співмешканців проводиться і в інших галузях законодавства. Так, лише при даруванні між законним подружжям не стягується податок на доходи фізичної
 7. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
    спадкодавця, а тому не переходять у спадщину до правонаступників померлого і припиняються зі смертю суб'єктів аліментних правовідносин (ч. 2 ст. 1112 ЦК) * (452). Особистий характер аліментного зобов'язання виключає як можливість уступки вимоги за таким зобов'язанням (ст. 383 ЦК), так і переведення боргу * (453). Аліментірованіе має особливу цільову спрямованість. Вона полягає не в
 8. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
    спадкодавця) до іншого вказаною ним у заповіті або визначеному законом особі (спадкоємцю), при якому майно переходить у порядку універсального правонаступництва, тобто за загальним правилом в незмінному вигляді як єдине ціле і в один і той же момент, якщо законом не встановлено інше (п. 1 ст. 1110 та ст. 1111 ЦК). Успадкування, таким чином, - правонаступництво за участю на стороні
 9. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
    спадкодавець (п. 2 ст. 78, п. 1 ст. 1176 ЦК). Інша річ - вкладники, які на відміну від повних товаришів вільні від вимоги наявності у них статусу підприємця, не беруть участь у підприємницькій діяльності коммандіти, не управляють нею і не ведуть її справи (п. 4 ст. 66, п. 1 ст. 82, ст. 84 ГК, а також ст. 85 ЦК). У разі смерті вкладника його частка в спільному капіталі коммандіти входить в
 10. § 1. Загальні положення про заповіті
    спадкодавця. Аналіз п. 2 ст. 218 ГК показує, що заповіт є однією з підстав переходу у спадок права власності громадянина на майно. Пріоритет заповіту як підстави спадкування полягає в тому, що спадкування за законом має місце, коли і оскільки воно не змінено заповітом, а також в інших випадках, спеціально встановлених Цивільним кодексом * (568) (абз. 2 ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua