Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття та ознаки договору банківського вкладу

. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором .
Історично під депозитом (від лат. Depositum - віддане на зберігання) розумілися речі, в тому числі грошові кошти, передані в цілях забезпечення безпеки зберігання спеціальним особі. Таким чином, договір депозиту спочатку кваліфікувався як іррегулярне зберігання. Пізніше, коли банки усвідомили, що для належних платежів своїм клієнтам їм достатньо тримати напоготові лише деяку частину переданих їм коштів, і стали видавати кредити, внесок на зберігання трансформувався у внесок для користування і набув рис договору позики. Чинне законодавство визначає внесок як грошові кошти у валюті Російської Федерації або іноземній валюті, розміщувані фізичними особами з метою збереження і отримання доходу (ст. 36 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність".
Залучення банками вільних ресурсів у внески економічно вигідно як банкам, так і вкладникам. Інтерес банку полягає в отриманні необхідних ресурсів для здійснення активних операцій, а інтерес вкладника - в розміщенні тимчасово вільних грошових коштів та отриманні по них доходу у вигляді відсотків.
У Цивільному кодексі договором банківського вкладу присвячена окрема глава, з чого можна зробити висновок, що законодавець відокремлює його від суміжних договорів і розглядає як самостійний вид договору * (664).
Прийняття кредитною організацією грошових коштів у вклади є одним із способів залучення вільних коштів, що необхідно для функціонування банків. Економічна сутність залучення грошових коштів вкладників - позика, але юридично він оформляється іншим договором - договором банківського вкладу.
Договір банківського вкладу є реальним , оскільки права і обов'язки по ньому виникають тільки після внесення вкладником грошових сум у внесок; одностороннім, оскільки обов'язками за договором володіє тільки одна сторона - банк, а вкладник, який зробив внесок, має тільки права; оплатним, оскільки банк за користування наданими йому коштами повинен виплатити вкладнику винагороду у вигляді відсотків на суму вкладу.
Договір банківського вкладу, в якому вкладником є громадянин, відповідно до п. 2 ст. 834 ГК визнається публічним. Тому до нього застосовуються норми ст. 426 і 445 ЦК. Це означає, що банк зобов'язаний прийняти грошові кошти у вклад від будь-якого громадянина, який звернувся до нього, причому умови прийняття та повернення вкладу повинні бути однаковими для всіх вкладників.
Оскільки публічний характер договору вимагає від банку укладення його на однакових умовах з усіма вкладниками-громадянами, його можна віднести до договорів приєднання. Банк в односторонньому порядку розробляє формуляри та умови договору, клієнту залишається лише вирішити - приймати такі умови чи ні. Таким чином, договір укладається за згодою вкладника приєднатися до умов банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття та ознаки договору банківського вкладу"
 1. § 5. Договір банківського вкладу
  ознаки договору банківського вкладу. Відповідно до п. 1 ст. 834 ЦК за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму вкладу та виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Історично під депозитом (від лат. depositum -
 2. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 3. § 3. Правовий режим грошей
  поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Водночас спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речей, так і безготівкових грошей, які,
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. Згідно з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 5. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 7. § 1 . Загальні положення
  поняття підприємницької діяльності, законодавець у ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК підкреслив, що підприємницька діяльність здійснюється на свій ризик. [1] У контексті визначення підприємницької діяльності, закріпленому в Законі , ризик підприємця - це не тільки можливість настання несприятливих наслідків внаслідок стихійних лих, випадкового Комерційне право. Ч. I.
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поняття «господарюючий суб'єкт» - це не правове поняття і не правовий термін, у всякому разі не цивільно-правовий. Така термінологія цілком доречна в економічній літературі, проте з правової точки зору цей термін не несе ніякої змістовної навантаження. У тексті закону говориться також про придбання селянським господарством статусу юридичної особи. І тут допущена прикра
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
© 2014-2022  yport.inf.ua