Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 743. Технічна документація і кошторис


1. Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до технічної документації, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них, і з кошторисом, що визначає ціну робіт.
При відсутності інших вказівок у договорі будівельного підряду передбачається, що підрядник зобов'язаний виконати всі роботи, зазначені в технічній документації та в кошторисі.
2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст технічної документації, а також має бути передбачено, яка із сторін і в який термін повинна надати відповідну документацію.
3. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані в технічній документації роботи й у зв'язку з цим необхідність проведення додаткових робіт і збільшення кошторисної вартості будівництва, зобов'язаний повідомити про це замовника.
При неотриманні від замовника відповіді на своє повідомлення протягом десяти днів, якщо законом або договором будівельного підряду не передбачений для цього інший термін, підрядник зобов'язаний призупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, викликаних простоєм, на рахунок замовника . Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе відсутність необхідності в проведенні додаткових робіт.
4. Підрядник, який не виконав обов'язку, встановленого пунктом 3 цієї статті, позбавляється права вимагати від замовника оплати виконаних ним додаткових робіт і відшкодування спричинених цим збитків, якщо не доведе необхідність негайних дій в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що призупинення робіт могло призвести до загибелі або пошкодження об'єкта будівництва.
5. При згоді замовника на проведення і оплату додаткових робіт підрядник має право відмовитися від їх виконання лише у випадках, коли вони не входять у сферу професійної діяльності підрядника або не можуть бути виконані підрядником з незалежних від нього причин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 743. Технічна документація і кошторис "
 1. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 2. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 4. 7. Права та обов'язки сторін
  Велика частина статей ЦК про підряд, в тому числі і включених в "Загальні положення про підряд", регулює вміст договору шляхом вказівки на обов'язки його сторін. При цьому, природно, мається на увазі, що обов'язкам боку відповідають права її контрагента. Разом з тим у ряді випадків, з міркувань головним чином юридичної техніки, законодавець використовує і інший варіант, вказуючи не 5. Права та обов'язки сторін
 5. Складові зміст договору будівельного підряду права та обов'язки підрядника і замовника охоплюють найширше коло питань, в тому числі виходять за рамки, визначені для власне підряду взагалі і будівельного підряду зокрема. Один з таких питань пов'язаний з матеріально-технічним забезпеченням будівництва. У період існування системи планового господарства він
  § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
 6. Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
  § 1. Загальні положення про підряд
 7. Поняття і загальна характеристика договору підряду. Договір підряду, відомий в римському праві як найм роботи (locatio-conductio operis) і існуючий поряд з наймом речей (locatio-conductio rei) і найманням послуг (locatio-conductio operarum), - юридична форма опосередкування економічних відносин з виконання робіт. Сучасний інститут підряду представлений двома частинами - Загальною (§ 1 гл. 37
  § 3. Договір будівельного підряду
 8. Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
  § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
 9. Поняття договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. З переходом до ринкових відносин істотно підвищуються роль і значення цивільно-правових засобів у сфері створення і використання науково-технічної продукції, яка набуває властивості товару і все ширше втягується в цивільний оборот. Одним з важливих засобів регулювання
  § 2 . Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
 10. Загальні положення. Зміст договорів на виконання НДР і ДКР утворюють взаємні права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість
  Общие положения. Содержание договоров на выполнение НИР и ОКР образуют взаимные права и обязанности исполнителя и заказчика. Общий подход законодателя к их определению, выраженный в гл. 38 ГК, сводится к тому, что в законе закрепляются их основные виды, а сторонам предоставляется возможность включить в договоры любые иные не противоречащие действующему законодательству условия. Большинство
© 2014-2022  yport.inf.ua