Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку


1. За наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом.
2. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання грошових коштів здійснюється в такій черговості:
в першу чергу здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;
в другу чергу проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності;
(в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)
Про черговість списання грошових коштів по розрахункових документах, що передбачають платежі до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, а також перерахування або видача грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором, надалі до внесення змін до пункту 2 статті 855 ГК РФ відповідно до Постанови Конституційного Суду РФ від 23.12.1997 N 21-П см. Довідкову інформацію.
Положення абзацу четвертого пункту 2 визнано що не відповідає Конституції РФ Постановою Конституційного Суду РФ від 23.12.1997 N 21-П, виходячи з того, що встановлене в абзаці п'ятому цього пункту обов'язкове списання за платіжними документами, що передбачають платежі в бюджет і позабюджетні фонди, означає тільки стягнення заборгованості за зазначеними платежами на підставі доручень податкових органів та органів податкової поліції, що носять безперечний характер.
Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.
В третю чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації і фонди обов'язкового медичного страхування;
(в ред. Федеральних законів від 24.10.1997 N 133-ФЗ, від 10.01.2003 N 8-ФЗ)
в четверту чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування в які не передбачені у третій черзі;
(в ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110 -ФЗ)
у п'яту чергу проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають задоволення інших грошових вимог;
(в ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)
у шосту чергу проводиться списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.
(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)
Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку "
 1. § 6. Договір банківського рахунку
  855 ЦК. Цивільний кодекс передбачає відповідальність у вигляді неустойки в розмірі, що визначається відповідно до ст. 395 ГК, за такі порушення: 1) несвоєчасне зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів; 2) необгрунтоване списання з рахунку; 3) невиконання вказівок клієнта про перерахування або про видачу коштів з рахунку. Далі, банк зобов'язаний сплатити проценти за
 2. § 7. Розрахункові зобов'язання
  черговості в міру надходження розрахункових документів. Списання з рахунку здійснюється тільки за наявності на ньому коштів. Якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати розрахункового документа, він поміщається в картотеку N 2 * (710) до появи коштів на рахунку, після чого вони виконуються в хронологічному порядку. Банк зобов'язаний своєчасно проводити перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок. В
 3. 2. Форми договірної відповідальності
  статтях Принципів ми знову зустрічаємося з терміном "збитки". Наприклад, відповідно до ст. 7.4.11 збитки мають бути виплачені одноразово у повній сумі (damages are to be paid in a lump sum); в ст. 7.4.12 говориться про валюті обчислення збитків (currency in which to assess damages) і т.д. --- Принципи міжнародних комерційних договорів / Пер. з англ. А.С.
 4. 5. Зміст договору позики
  стаття передбачає наслідки невиконання або прострочення виконання грошового зобов'язання, в силу якого на боржника покладається обов'язок сплатити гроші. Положення цієї статті не застосовуються до відносин сторін, якщо вони не пов'язані з використанням грошей як засобу платежу, засобу погашення грошового боргу. Зокрема, не є грошовими зобов'язання, в яких
 5. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  стаття знову ж, як звичайно в таких ситуаціях, виявилася "притягнутою за вуха", але ця обставина аніскільки не бентежило ні банкірів, ні їх численних впливових союзників в органах виконавчої та законодавчої влади, яким була потрібна лише видимість "легітимності" незаконної банківської практики. Розробники проекту ГК на спроби ввести в "правове поле" незаконну банківську
 6. 1. Історія розвитку договору банківського рахунку
  статтями в credit і в debet рахунку вкладника. Рахунок постійно змінюється, тече; але credit вкладника постійно перевищує його debet, сальдо завжди залишається на користь вкладника і проти банку ". --- --- Цитович П.П. Праці з торговельного і вексельного права: У 2 т. Т. 1: Підручник торгового права. До питання про злиття торгового права з цивільним. М., 2005. С. 406. (Класика
 7. 1. Суб'єктний склад договору банківського рахунку
  855 ЦК), і коштів цільового бюджетного фінансування, підлягали перерахуванню на "рахунок недоимщика". При цьому банкам та іншим кредитним організаціям пропонувалося відмовляти у вчиненні банківських операцій за дорученнями власників "рахунків недоїмників", якщо доручення не відповідали Указом N 1212. Всі грошові кошти, що належать організації з будь-якими договорами і іншим операціях від її
 8. Обов'язки банку з ведення рахунки
  стаття 410), не зараховується на розрахунковий рахунок надходять на адресу клієнта суми, вказуючи на наявну у клієнта заборгованість по кредиту та інших фінансовим зобов'язанням ". Несвоєчасне зарахування банком на рахунок, відкритий клієнтові, що надійшли на зазначений рахунок грошових коштів визнається порушенням зобов'язання за договором банківського рахунку та тягне за собою відповідальність банку у вигляді законною
 9. Стаття 6. Операції з коштами або іншим майном, що підлягають обов'язковому контролю
  стаття викладена повністю в новій редакції Федеральним законом від 30 жовтня 2002 р. N 131-ФЗ. Основні ж зміни зводяться до наступного: обов'язковий контроль поширений на операції з грошовими коштами або іншим майном у разі, якщо хоча б однією із сторін такої операції є фізична або юридична особа, щодо якої є відомості про його участь у терористичній
 10. 5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
  черговість списання грошових коштів з рахунку. При цьому, якщо на рахунку не маються грошові кошти, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, що пред'являються до рахунку, списання цих коштів з рахунку задовольняється в порядку календарної черговості надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання, якщо інше не передбачено законом. При недостатності грошових
© 2014-2022  yport.inf.ua