Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб


(в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
1. Якщо державним чи муніципальним контрактом передбачено, що поставка товарів здійснюється постачальником (виконавцем) визначається державним чи муніципальним замовником покупцеві за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб, державний чи муніципальний замовник не пізніше тридцятиденного строку з дня підписання державного або муніципального контракту направляє постачальнику (виконавцю) і покупцеві повідомлення про прикріплення покупця до постачальника (виконавцю).
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Повідомлення про прикріплення покупця до постачальника (виконавцю), видану державним або муніципальним замовником відповідно з державним або муніципальним контрактом, є підставою укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб.
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
2. Постачальник (виконавець) зобов'язаний направити проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб покупцеві, зазначеному в повідомленні про прикріплення, не пізніше тридцяти днів з дня одержання повідомлення від державного або муніципального замовника, якщо інший порядок підготовки проекту договору не передбачений державним чи муніципальним контрактом або проект договору не представлений покупцем.
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
3. Сторона, яка одержала проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб, підписує його і повертає один примірник іншій стороні протягом тридцяти днів з дня одержання проекту, а за наявності розбіжностей за умовами договору в цей же термін складає протокол розбіжностей і направляє його разом з підписаним договором іншій стороні.
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
4. Сторона, яка одержала підписаний проект договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб з протоколом розбіжностей, повинна протягом тридцяти днів розглянути розбіжності, вжити заходів щодо узгодження умов договору з іншою стороною і сповістити іншу сторону про прийняття договору в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей. Неврегульовані розбіжності у тридцятиденний термін можуть бути передані зацікавленою стороною на розгляд суду.
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
5. Якщо постачальник (виконавець) ухиляється від укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб, покупець має право звернутися до суду з вимогою про спонукання постачальника (виконавця) укласти договір на умовах розробленого покупцем проекту договору.
(В ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 529. Укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб"
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 6. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 8. 2. Вертикальна ієрархія норм про договори
  Вертикальна ієрархія має двояке значення. Вона покликана дати відповіді на питання про те, на якому саме рівні - федеральному, суб'єкта Федерації або муніципальному - повинен бути прийнятий відповідний акт і до якого саме виду цей акт відноситься. Перший з цих питань висвітлюється в п. 4 цієї глави. Стаття 3 ГК не тільки перераховує різні види федеральних актів, які можуть
 9. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 10. 6. Обов'язкове укладення договорів
  Спеціальна стаття Цивільного кодексу (445) присвячена одному з варіантів формування договорів. Вже з її назви ("Укладення договору в обов'язковому порядку") видно, що вона являє собою виняток із загальних правил, які закріплюють автономію волі сторін при укладанні договорів. Як вже неодноразово зазначалося, в нашій країні протягом тривалого часу ситуація в цивільному
© 2014-2022  yport.inf.ua