Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу

Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі ознаки.
1. Продавець в договорі роздрібної купівлі-продажу - особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, причому не всяку, а саме з продажу товарів у роздріб. Звідси роздрібний продавець - спеціалізований підприємець (роздрібний торговець).
По-перше, продавець за договором роздрібної купівлі-продажу - громадянин, зареєстрований як підприємець (див. ст. 23 ЦК), або будь-яка комерційна організація. Громадянин, який не зареєстрований в цій якості, продавцем за договором роздрібної купівлі-продажу бути не може, але в силу п. 4 ст. 23 ЦК суд може застосувати до зроблених ним операцій правила про зобов'язання, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (у тому числі § 2 гл. 30 ЦК).
Продавцем за даним договором може бути і некомерційна організація, що здійснює підприємницьку діяльність відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. Справа в тому, що: a) обмеження, встановлене в абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК щодо підприємницької діяльності некомерційних організацій, саме по собі не виключає їх з кола роздрібних продавців (і з п. 1 ст. 492 ЦК), б) сам п. 1 ст. 492 ЦК не дає приводу для ототожнення роздрібних продавців з громадянами-підприємцями та комерційними організаціями: він говорить про здійснення підприємницької діяльності, а вона може здійснюватися в тому числі і некомерційними організаціями (наприклад, громадськими або релігійними організаціями (об'єднаннями), які можуть продавати спеціальну літературу , атрибутику тощо); в) ч. 6 преамбули Закону про захист прав споживачів * (41), що регулює значну частину роздрібної купівлі-продажу (див. п. 3 ст. 492 ЦК), визначає, що продавець - організація незалежно від її форми, а також індивідуальний підприємець. Як видно, немає ніяких формальних причин для виключення з кола роздрібних продавців некомерційних організацій. І все ж комерційна сутність торгівлі знаходиться у відомому протиріччі з їх сутністю і тією сферою, в якій вони головним чином створюються і діють, отже, виступ на боці роздрібного продавця некомерційної організації - не поширене явище і не загальне правило, а виключення;
по-друге, в умовах наявності у більшості підприємців універсальної правоздатності та частого ведення ними різного бізнесу сфера роздрібної торгівлі повинна бути виключною діяльністю або одним з видів діяльності підприємця. Навпаки, ведення підприємцем хоча б і торговельної діяльності, але за межами роздробу (оптова торгівля машинами, обладнанням, продукцією промислового призначення, хімічного виробництва тощо), профільне здійснення неторговой діяльності (будівництво, перевезення тощо), а тим більше заняття такими видами неторговой діяльності, які закон визнає винятковими (страхові, банківські послуги), виключають наявність спеціального статусу роздрібного торговця. Звідси правила § 2 гл. 30 ЦК не поширюються на відносини купівлі-продажу з участю оптових продавців (за винятком дрібних оптовиків, які торгують у тому числі і в роздріб), а також на відносини купівлі-продажу, які мають разовий і (або) непрофільний характер (продаж застарілих автомобілів автогосподарством , офісного обладнання банком тощо);
по-третє, оскільки на стороні роздрібного продавця завжди виступає спеціалізований підприємець (роздрібний торговець), роздрібної торгівлі притаманні всі ті ознаки, які взагалі притаманні підприємницької діяльності , в тому числі спрямованість на систематичне отримання прибутку від продажу товарів у роздріб (див. абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК).
2. Роздрібний покупець не повинен бути підприємцем. Це випливає з вказівки закону: купується в роздріб товар не може і не повинен використовуватися у підприємницькій діяльності. Тому можна припустити, що роздрібним покупцем можуть бути тільки фізичні особи та некомерційні організації. Детальніше про це - далі.
Суб'єктний склад на стороні роздрібних покупців неоднорідний. Якщо роздрібним покупцем є громадянин, то він має спеціальний статус споживача і тільки щодо його застосовується законодавство про захист прав споживачів. Згідно ч. 3 преамбули цього Закону споживач - громадянин, що має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари (роботи, послуги) виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Некомерційні організації можуть бути роздрібними покупцями, але при цьому споживачами не є. Тому придбання товарів у роздріб громадянами регулюють § 2 гл. 30 ГК та спеціальне (споживче) законодавство, а придбання товарів у роздріб некомерційними організаціями - тільки § 2 гл. 30 ЦК (див. п. 3 ст. 492 ЦК).
Роздрібним покупцем може бути громадянин, однак якщо громадянин, який не має статусу підприємця, купує товар для здійснення підприємницької діяльності, саме по собі відсутність у нього статусу підприємця не робить його споживачем автоматично. Навпаки, бажання використовувати товар не в побутових, а в підприємницьких цілях позбавляє його статусу споживача. Звідси при характеристиці роздрібного покупця суб'єктний ознака повинна розглядатися в обов'язковій зв'язку з ознакою мети придбання товару.
Немає жодних перешкод вважати громадянина-підприємця споживачем у тих випадках, коли купівля товару здійснюється ним виключно для задоволення особистих, сімейних, домашніх (тобто побутових) потреб (див. ч. 3 преамбули Закону про захист прав споживачів). Навпаки, набуття громадянином-підприємцем товарів, призначених не для побутового використання, а у зв'язку з здійснюваної ним підприємницької діяльністю (в офіс, у виробниче приміщення і т.п.), однозначно виключає роздріб.
Кваліфікацію договору купівлі-продажу з участю на боці покупця громадянина-підприємця нерідко ускладнюють дві обставини: a) спільність особистого майна громадянина-підприємця та його майна, використовуваного при веденні бізнесу, б) складність визначення того, в якій сфері - особистої або підприємницькою - використовується придбаний ним товар. Нерідкі випадки, коли основна частина роботи, складова предмет бізнесу громадянина-підприємця, здійснюється ним не в офісі, а вдома або коли куплений ним автомобіль використовується для поїздок з сім'єю на дачу, а також в офіс, в банк, до партнерів по бізнесу. Тим часом відповідно до ч. 3 преамбули Закону про захист прав споживачів громадянин-підприємець вважається споживачем, якщо має намір придбати (набуває) товар виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Звідси при виникненні сумнівів щодо статусу громадянина-підприємця, який купує товар, принаймні, випливає, що: a) тягар доведення статусу споживача лежить на громадянина, б) громадянин повинен довести, що придбаний товар призначений виключно (а не в тому числі для задоволення його побутових потреб), в) будь-які сумніви в ході і з приводу предмета доказування повинні перешкоджати визнанню за громадянином статусу споживача і виключати застосування правил § 2 гл. 30 ЦК та спеціального законодавства * (42).
Комерційні організації, що купують товари, на відміну від громадян-підприємців, не можуть бути роздрібним і покупцями. Купуючи товари, вони об'єктивно не можуть задовольняти побутові (особисті, сімейні, домашні) потреби за відсутністю таких. Навіть якщо їм вдасться довести, що куплений товар призначався для некомерційного використання, наприклад для благодійної акції (а зробити це не просто, зважаючи на універсальну правоздатність більшості комерційних організацій і все що випливають звідси наслідки), угода щодо його придбання може і повинна кваліфікуватися як звичайний договір купівлі-продажу або договір поставки.
Аналогічний висновок справедливий і щодо тих некомерційних організацій, які здійснюють підприємницьку діяльність у порядку абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК. Примітно, що багато некомерційні організації досить активно здійснюють комерційну діяльність, обсяг якої часом набагато перевищує обсяг їх аналогічної некомерційної діяльності. Тому однозначно встановити, наприклад, комерційне або некомерційне призначення придбаних освітньою установою парт для оснащення ними аудиторного фонду (враховуючи, що парти використовуються для підготовки та студентів-бюджетників, і навчаються на платній основі) неможливо. Ясно одне: некомерційна діяльність такої установи не є винятковою. І хоча п. 1 ст. 492 ЦК та інші правила § 2 гл. 30 ЦК не вимагають прямо винятковості некомерційної діяльності для визнання організації роздрібним покупцем, відсутність такої винятковості за аналогією з правилом ч. 3 преамбули Закону про захист прав споживачів повинно перешкоджати визнанню за організацією статусу роздрібного покупця.
Тому роздрібними покупцями можуть бути ті некомерційні організації, які не здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК (у тому числі через прямих заборон з боку закону) і для яких купівля товару носить виключно некомерційний характер. При виникненні сумнівів щодо статусу некомерційної організації, яка виступає в якості покупця (як і у випадку з громадянином-підприємцем), знову-таки: a) тягар доведення статусу роздрібного покупця лежить на некомерційній організації (зацікавленій особі), б) некомерційна організація, доводячи наявність статусу роздрібного покупця, повинна довести, що придбаний товар призначений для задоволення її некомерційних цілей виключно (а не в тому числі), в) будь-які сумніви в ході і з приводу предмета доказування повинні перешкоджати визнанню за некомерційною організацією статусу роздрібного покупця і виключати застосування правил § 2 гл. 30 ГК * (43).
Отже, роздрібним покупцем можуть бути тільки громадяни та некомерційні організації, при цьому придбання ними товару в роздріб за будь-яких обставин не повинно переслідувати комерційних цілей (точніше - бути виключно некомерційним). Визнання статусу роздрібного покупця без достатніх підстав за громадянином і некомерційною організацією і вже у всякому разі за організацією комерційної - неприпустимо, оскільки потягне: a) девальвацію спеціальних правил, встановлених щодо роздрібного покупця (у тому числі споживача) і покликаних захистити економічно слабких учасників цивільного обороту; б) необгрунтовану і неприпустиму конкуренцію між роздрібом і постачанням.
3. Учасниками договору роздрібної купівлі-продажу (причому на стороні як продавця, так і покупця) не можуть бути публічні освіти (див. гл. 5 ЦК). Публічні освіти: a) здійснюють підприємницьку діяльність не самостійно, а через створювані для цієї мети комерційні організації (і за допомогою участі в таких організаціях), а тому самі не можуть мати необхідного для роздробу статусу роздрібного продавця; б) купуючи товари через свої органи, діють в публічних інтересах (тобто в інтересах населення відповідної території), для чого в законодавстві є спеціальний інститут - поставки товарів для державних і муніципальних потреб (див. § 4 гл. 30 ЦК). Інша справа, якщо товари набувають публічні органи, які при цьому діють не як представники публічного освіти (див. ст. 125 ЦК), а як некомерційні організації для задоволення власних - некомерційних - потреб (купівля оргтехніки, канцтоварів тощо).
Особливості договору роздрібної купівлі-продажу. 1. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним (див. ст. 426, п. 2 ст. 492 ЦК).
Роздрібний продавець повинен укласти його щодо кожного звернувся, він не має права відмовляти в укладення договору при наявності можливості продати товар (у противному випадку можливе вимога про примусове укладення договору та відшкодування збитків - див п. 4 ст. 445 ЦК), а при укладенні договору - за загальним правилом (якщо інше не передбачено законодавством) надавати будь-кому перевагу.
Договір роздрібної купівлі-продажу повинен містити однакові для всіх умови, виключення з цього можуть бути передбачені тільки законодавством і тільки в частині надання окремим покупцям (наприклад, ветеранам) пільг. Умови договору, що є неоднаковими для всіх покупців, є нікчемною.
Висновок і виконання договору роздрібної купівлі-продажу має відповідати тим обов'язковим для сторін вимог, що у випадках, передбачених законом, може встановлювати Уряд РФ (в типових договорах, положеннях тощо). Умови договору, що не відповідають цим вимогам, є нікчемною.
Публічності договору роздрібної купівлі-продажу відповідає публічний характер оферти (див. ст. 435 ЦК). Якщо роздрібний продавець пропонує товар невизначеному колу осіб за допомогою реклами, каталогів, описів і т.п., що містять всі істотні умови договору, то в обхід загального правила і в силу вказівки закону це вже не запрошення робити оферти (див. п. 1 ст. 437 ЦК), а сама публічна оферта (див. п. 2 ст. 437, п. 1 ст. 494 ЦК), а від усякого відгукнувся виходить акцепт (див. ст. 438 ЦК). Публічна оферта має місце навіть незалежно від вказівки істотних умов при всякій демонстрації і товару в місці його продажу (виставлення на прилавках, у вітринах і т.п., показ зразків, надання відомостей про що продаються товари за допомогою їх описів, каталогів, фотознімків і т . п.). Це означає, що зацікавлена в покупці товару особа може вимагати його продажу у всіх випадках, крім тих, коли продавець явно визначив, що товар не продається (див. п. 2 ст. 494 ЦК).
  Публічності договору роздрібної купівлі-продажу кореспондують особливі способи його укладення. Покупець може проявляти активність при укладанні договору і брати участь у розробці його умов, тільки якщо це не вступить в протиріччя з вимогами, що пред'являються законом до публічного договору. Зазвичай же такі договори укладаються за допомогою прийняття покупцем умов продавця, що містяться в формулярах або інших стандартних формах. Роздрібний продавець проявляє публічну активність в питаннях реалізації товарів, для чого використовує різні прийоми і способи (див. ст. 497, 499, 501 ЦК), в тому числі суто технічні (див. ст. 498 ЦК). Покупцеві ж для вступу в договір досить приєднатися (див. ст. 428 ЦК) до стандартних умов договору, при цьому розмаїтості способів і методів ведення торгівлі (суть - публічної оферти) відповідає трохи менша гамма варіантів її акцепту покупцями.
  За загальним правилом договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним з моменту видачі продавцем покупцеві документів, що підтверджують оплату товару (касового, товарного чека або іншого подібного документа - див. ст. 493 ЦК). Таким чином, з цивільно-правової точки зору видача цих документів знаменує укладення договору, і тільки у випадках, передбачених законом або договором, діють інші правила (див., наприклад, п. 2 ст. 498 ЦК) * (44). Документи, про які йде мова в ст. 493 ЦК, не свідчать про наявність письмової форми договору:
  a) вони не мають нічого спільного з можливими її варіантами (див. п. 1 ст. 160, п. 2, 3 ст. 434 ГК, тому назва ст. 493 ЦК не повинно вводити в оману), а іноді можуть і зовсім відсутні (при виїзній торгівлі, торгівлі через автомати тощо);
  б) з процесуальної точки зору їх наявність доводить факт укладення договору і його умов, причому їх відсутність можуть заповнити свідки (СР п. 1 ст. 162 і ст. 493 ГК, див. також п. 5 ст. 18 Закону про захист прав споживачів).
  Правило п. 2 ст. 494 ДК серед інших істотних умов договору роздрібної купівлі-продажу згадує про ціну (а п. 2 ст. 10 Закону про захист прав споживачів вимагає від продавця вказівки ціни товару в рублях). Разом з тим сенс правила п. 2 ст. 494 ГК полягає не у визначенні кола істотних умов договору купівлі-продажу, а в тому, що вона визнає виставлення товарів, демонстрацію їх зразків або надання відомостей про що продаються товари в місці їх продажу публічною офертою незалежно від вказівки істотних умов (у тому числі ціни) . Оскільки ст. 493 ГК пов'язує укладення даного договору за загальним правилом з моментом видачі продавцем покупцеві документа, що свідчить про оплату (що, зрозуміло, можливо тільки в умовах узгодження покупцем ціни, оголошеної продавцем), остільки незгоду покупця з оголошеною продавцем ціною (та ще й в умовах публічності договору) перешкоджає його ув'язнення.
  2. Договір роздрібної купівлі-продажу - правова форма задоволення масових некомерційних потреб, головним чином населення. Саме тому він має різноманітні прояви, причому нерідко продажу тут супроводжують додаткові послуги продавців. У рамках договору роздрібної купівлі-продажу, який є видом договору купівлі-продажу, законодавець пропонує наступний перелік основних його підвидів.
  Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений з умовою про прийняття товару покупцем у визначений термін (див. ст. 496 ЦК). По-перше, даний договір є строковим, по-друге, моменти його укладення та виконання не збігаються один з одним, по-третє, виконання договору багато в чому обумовлено поведінкою покупця. З моменту укладення такого договору і аж до його виконання сторони зв'язані зобов'язанням, в якому продавець зобов'язаний утримуватися від продажу товару іншій особі, а покупець - прийняти товар в обумовлений термін, при цьому згідно з п. 1 ст. 223 ГК покупець не стає власником купленого товару аж до його прийняття. Водночас правила ст. 496 ГК хоча і не говорять прямо про право покупця на відмову від виконання договору, але і не покладають на нього за це будь-яких санкцій; в свою чергу, вимога продавця про прийняття товару покупцем (див. п. 3 ст. 484 ЦК) в умовах роздрібної торгівлі навряд чи ефективно, і не має сенсу. Тому неявку покупця за товаром чи невчинення ним інших необхідних дій для прийняття товару в обумовлений термін продавець має право за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) розцінити як відмову від виконання договору, а значить, продати товар іншій особі. Покупець при цьому має право вимагати повернення сплачених грошей (в іншому випадку у продавця буде безпідставне збагачення), але не має права вимагати відшкодування інших збитків.
  При продажу товарів за зразками (див. ст. 497 ЦК): a) укладення договору завжди відбувається в умовах, коли покупець бачить не товар, а його зразок або відомості про нього (описи, каталоги, фотознімки і т.п. - см. п. 2 ст. 494, п. 1 ст. 497 ЦК), а тому, не маючи можливості оглянути товар і перевірити його, змушений покладатися на зразок і сумлінність продавця, б) моменти укладення договору і його виконання об'єктивно не збігаються і мають помітний розрив. При продажу товарів за зразками продавець зобов'язаний за загальним правилом доставити товар в узгоджене місце, а якщо воно не визначено - за місцем проживання громадянина (знаходження юридичної особи). У цей момент договір вважається виконаним (див. п. 2 ст. 497 ЦК).
  Закон про захист прав споживачів (ст. 26.1) особливо передбачив дистанційний спосіб продажу товару. Його особливість полягає в тому, що при укладанні договору споживач позбавлений можливості прямого контакту не тільки з самим товаром, але і з його зразком. Договір при такому способі укладається на підставі ознайомлення споживача із запропонованим продавцем описом товару в каталогах, проспектах, буклетах, представленим на фотознімках, за допомогою засобів зв'язку (телевізійної, поштового, радіозв'язку та ін.) або іншими суто безконтактними способами. При такому способі продажу продавець повинен надати весь необхідний обсяг інформації про товар (його виробнику і продавця), при цьому забезпечення споживача інформацією має бути до укладення договору (див. п. 2 ст. 26.1) і в момент передачі товару (див. п. 3 ст. 26.1).
  При продажу товарів з використанням автоматів (див. ст. 498 ЦК): a) продавець і покупець позбавлені можливості прямого контакту, юридичний зв'язок між ними при укладенні та виконанні договору забезпечує технічний пристрій (це обставина сама по собі виключає можливість вікової індивідуалізації покупця, що іноді принципово, наприклад при продажу алкогольної і тютюнової продукції), б) можливість укладення договору та належного його виконання тут зумовлюють належний технічний стан автомата і фізична наявність в ньому товару, а також правильність вчинення покупцем конклюдентних дій; в) моменти укладення та виконання договору тут збігаються або, принаймні, мають мінімальний розрив.
  При продажу товарів з використанням автоматів продавець зобов'язаний: a) інформувати покупця про продавця, місце його знаходження, режим роботи, а також конклюдентних діях, які покупцеві необхідно здійснити для отримання товару (див. п. 1 ст. 498 ЦК); б) забезпечити належний технічний стан автомата і в) наявність у ньому товару. Даний договір вважається укладеним не з моменту видачі документа, що підтверджує оплату товару (див. ст. 493 ЦК), а з моменту вчинення покупцем конклюдентних дій, необхідних для одержання товару (див. п. 2 ст. 498 ЦК). При ненаданні покупцеві оплаченого товару продавець зобов'язаний негайно на вимогу покупця надати йому товар або повернути сплачену суму (див. п. 3 ст. 498 ЦК).
  Продаж товару з умовою про його доставку покупцю (див. ст. 499 ЦК) сполучена з: a) істотною відмінністю між моментами укладення та виконання договору; б) додаткової обов'язком продавця надати покупцю послугу з доставки товару. Продавець зобов'язаний у встановлений договором строк (а якщо такий строк не встановлено - то в розумний строк після одержання вимоги покупця) доставити товар в місце, вказане покупцем, а якщо місце доставки не вказано - в місце проживання громадянина (місце знаходження юридичної особи), що є покупцем. За загальним правилом такий договір вважається виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а за його відсутності - будь-якій особі, яка пред'явила документ про укладення договору (про оформлення доставки). Згідно із загальними правилами п. 1 ст. 223 ЦК (якщо інше не передбачено законом або договором) в цей же момент до покупця переходить і право власності на товар.
  Оригінальна конструкція найму-продажу (див. ст. 501 ЦК) означає наступне. В умовах укладеного договору продавець передає товар покупцеві, але не переносить на нього право власності (покупець стає тільки його власником). Істотним тут є наступне: a) перехід права власності обумовлений за загальним правилом оплатою покупцем товару або (якщо це передбачено договором) настанням інших обставин (див. ст. 491 ЦК); б) оплачуючи товар після його передачі, покупець набуває його у кредит (див. ст. 488 ЦК); в) аж до переходу права власності володіє товаром покупець - його наймач (орендар). Останнє означає, що покупець аж до оплати товару (настання іншої обставини) має всі права (і обов'язки) орендаря, при цьому, мабуть, слід мати на увазі тільки загальні положення про оренду (§ 1 гл. 34 ЦК) і правила про прокат (§ 2 гл. 34 ЦК) - тобто конструкції, порівнянної з роздрібною купівлею-продажем.
  Законодавство про захист прав споживачів і роздрібна купівля-продаж. Законодавство РФ про захист прав споживачів * (45) опосередковує різноманітні відносини (у тому числі роздрібної купівлі-продажу) за участю громадянина, який задовольняє виключно свої особисті, сімейні, домашні та інші потреби, не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, контрагентом якого є спеціалізовані суб'єкти (підприємницької діяльності), що виробляють та реалізують товари, виконують роботи, надають послуги на підставі укладених з споживачами відплатних договорів.
  Дане законодавство застосовується до відносин з участю споживачів, якщо: a) це прямо передбачено ГК; б) ЦК не містить прямої вказівки на цей рахунок, але дані нормативні правові акти конкретизують і деталізують відповідні норми ЦК, в) ЦК не регулює відносини за участю споживачів ; г) дані нормативні правові акти встановлюють інші правила, ніж ГК, і останній допускає можливість такого їх встановлення (див. п. 1, 2 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7).
  Взагалі кажучи, в силу прямої і рамкової норми п. 3 ст. 492 ГК відносини роздрібної купівлі-продажу, в яких на стороні покупця виступає громадянин, - саме той випадок, коли законодавство про захист прав споживачів застосовуватися може і повинно. У зв'язку з цим принципові два моменти: a) рамкову санкціонування можливості застосування законодавства про захист прав споживачів до відносин роздрібної купівлі-продажу виключає необхідність обговорення щоразу питання про можливість застосування окремої норми даного законодавства, б) згідно з п. 3 ст. 492 ЦК законодавство про захист прав споживачів регулює роздрібну купівлю-продаж в частині, не врегульованою ГК (тобто субсидиарно).
  Не випадково, що Верховний Суд РФ підкреслює: виходячи з п. 3 ст. 492 ЦК при розгляді вимог споживачів, що випливають з договорів роздрібної купівлі-продажу, до відповідних відносин застосовуються положення ЦК про договір роздрібної купівлі-продажу (див. ст. 492-505 ЦК), загальні положення ЦК про договори купівлі-продажу, якщо інше не передбачено § 2 гл. 30 ЦК (див. п. 5 ст. 454 ЦК), а також положення Закону про захист прав споживачів в частині, не врегульованою ГК (див. п. 2 постанови Пленуму від 29 вересня 1994 р. N 7). Тим часом особливість законодавства про захист прав споживачів (і його застосування до відносин роздрібної купівлі-продажу з участю на стороні покупця-громадянина) полягає в тому, що воно або повторює, або доповнює положення ЦК. Ось ряд тому підтверджень.
  1. Дефінітивного норми преамбули Закону про захист прав споживачів визначають ряд термінів (споживач, виробник, продавець, уповноважені виробником або продавцем особи, імпортер і т.п.), які ГК або не знає взагалі, або належним чином не розкриває.
  2. Закон про захист прав споживачів (див. ст. 4) відтворює положення ст. 469 ГК, при цьому вже в перших статтях (див. ст. 5, 6, 7, 14, 19) передбачає поряд з гарантійним терміном і терміном придатності (див. ст. 470-473, 477 ЦК) невідомий гл. 30 ГК термін служби товару, особливість якого в наступному.
  Термін служби встановлюється тільки виробником (на відміну від гарантійного терміну, який може бути встановлений також і продавцем).
  Термін служби (на відміну від гарантійного терміну) встановлюється тільки щодо товарів тривалого користування (він не встановлюється на продукти харчування, парфумерно-косметичні товари, медикаменти, товари побутової хімії і інші подібні товари, які із закінченням часу втрачають свою придатність для цілей використання по призначенням і на які встановлюється термін придатності) * (46).
  Встановлення терміну служби в одних випадках - право виробника (за загальним правилом), в інших - його обов'язок (якщо після закінчення певного періоду товар або його комплектуючі можуть становити небезпеку для життя, здоров'я споживача, заподіювати шкоди його майну або навколишньому середовищі). Навпаки, встановлення терміну придатності - завжди обов'язок (виробника), а встановлення гарантійного терміну - завжди право (виготовлювача і (або) продавця).
  Термін служби обчислюється одиницями часу або (на відміну від терміну придатності) іншими одиницями виміру (кілометрами, метрами та іншими одиницями виходячи з функціонального призначення товару).
  Термін служби - технічно обумовлений термін, його протягом пов'язане ні з природними процесами, характерними для терміну придатності (псування чи інша втрата товаром корисних властивостей), а з процесами використання (експлуатації) товару. Отже, термін служби за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) починає текти з моменту передачі товару споживачеві, а якщо день передачі встановити неможливо - з моменту виготовлення товару, нарешті, у випадках, окремо передбачених законом, - в інший момент (зокрема , щодо сезонних товарів - з моменту настання відповідного сезону). Навпаки, термін придатності в будь-якому випадку починає текти з моменту виготовлення товару.
  Призначення терміну служби в тому, що в його межах виробник зобов'язується забезпечувати споживачеві можливість використовувати товар за призначенням (включаючи його безпеку, ремонт, технічне обслуговування, наявність запчастин) і відповідати тільки за суттєві його недоліки (тобто непереборні, непереборні без невідповідних витрат або витрат часу, які виявляються неодноразово, що проявляються після усунення знову та ін.) Навпаки, протягом терміну придатності або гарантійного терміну можливе виявлення і заява вимоги з приводу відсутності у товару якості будь-якого ступеня. Крім того, протягом терміну служби, а в деяких випадках і незалежно від його закінчення (на відміну від гарантійного соку) виробник товару або його продавець відповідають за шкоду, що завдана споживачеві внаслідок недоліків товару.
  3. У ст. 495 ЦК передбачено інформаційна обов'язок продавця перед покупцем. А оскільки дана обов'язок сформульована в ГК найбільш загальним чином, правила ст. 8-10 Закону про захист прав споживачів істотно конкретизують і доповнюють правила ст. 495 ГК.
  4. Оригінальні правила ст. 13 Закону про захист прав споживачів.
  Згідно п. 1 ст. 13 Закону відповідальність продавця перед споживачем може передбачати закон або договір. Проте договір споживача з продавцем щодо відповідальності останнього, враховуючи вимогу п. 1 ст. 16 Закону, по всій видимості, може стосуватися тільки тих випадків, які Закон не регулює або регулює більш м'яко. Говорячи інакше, всяке умова договору (у тому числі про відповідальність) може тільки посилювати правила закону, інакше права споживача будуть ущемлені, а це вступає в протиріччя з вимогою п. 1 ст. 16 Закону * (47).
  Під зміна загального правила п. 1 ст. 394 ЦК про залікової неустойку і на додаток правил § 2 гл. 30 ГК у п. 2 ст. 13 Закону, за загальним правилом (якщо інше не встановлено законом), закріплений штрафний характер неустойки, стягуваної на користь споживача.
  На відміну від того, як формулюють правила про виконання зобов'язання в натурі ст. 396 і 505 ГК, в п. 3 ст. 13 Закону дане правило сформульовано імперативно до всіх і всяких порушень прав споживачів. Таким чином, п. 3 ст. 13 Закону доповнює правило ст. 505 ГК.
  На відміну від загального правила про відповідальність за провину і в послідовний розвиток загального правила про відповідальність незалежно від вини особи, яка порушила зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності (див. відповідно п. 1 і 3 ст. 401 ЦК), правило п. 4 ст. 13 Закону звільняє від відповідальності виробника (продавця, уповноважених осіб, імпортера), якщо порушення зобов'язання сталося внаслідок непереборної сили, а також з інших (спеціальним) підстав, передбачених законом.
  Згідно з правилами п. 5 і 6 ст. 13 Закону, невідомим ГК, вимоги споживача про сплату законною чи договірної неустойки підлягають добровільному задоволенню. За недотримання добровільного порядку задоволення встановлених законом вимог споживача відповідні відповідачі несуть особливу відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 50% від суми, присудженої судом на користь споживача.
  5. Згідно ст. 14 Закону про захист прав споживачів, в основному повторює аналогічні правила § 3 гл. 59 ЦК (які самі носять спеціальний - споживчий - характер - див. ч. 2 ст. 1095 ЦК), шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну споживача внаслідок конструктивних, виробничих, рецептурних або інших недоліків товару, підлягає відшкодуванню в повному обсязі продавцем або виробником товару за вибором потерпілого, причому незалежно від наявності між ними договірних відносин. Правила ст. 15 Закону про захист прав споживачів, присвячені компенсації (споживачу) моральної шкоди, також повторюють правила ст. 151, 1099, 1101 ЦК, а їх присутність в Законі - зайвий раз підкреслює можливість і необхідність компенсації моральної шкоди у споживчій сфері.
  6. Оригінальні правила ст. 16 і 17 Закону про захист прав споживачів. Так, ст. 16 Закону:
  закріплює примат норм права, присвячених правам споживачів, обмежуючи принцип свободи договору (див. п. 1);
  забороняє нав'язувати придбання товарів, забезпечуючи свободу вибору (див. абз. 1 п. 2);
  при задоволенні вимог, пов'язаних з недоліками гарантійного товару, забороняє нав'язувати умови, не пов'язані з його недоліками, забезпечуючи свободу вибору та застосування санкцій при покупці товару з недоліками (див. абз. 2 п. 2);
  вимагає від продавця узгодження з споживачем якого додаткового дії відносно товару, скоєного за додаткову плату (див. п. 3).
  Стаття 17 Закону і зовсім присвячена процесуальним питань судового захисту прав споживачів, з чого випливає, що Закон - комплексний акт, який не має певної галузевої приналежності.
  7. У ст. 503 ЦК передбачені права покупця при продажу йому неякісного товару. У Законі про захист прав споживачів їх повторює ст. 18, а наступні ст. 19-23 (аналогів яким в ЦК немає) розшифровують механізм реалізації даних прав.
  8. Нарешті, ГК крім Закону про захист прав споживачів доповнюють і інші акти, прийняті відповідно до цього Закону * (48).
  Особливості правового регулювання відносин роздрібної купівлі-продажу. Особлива сфера роздрібної купівлі-продажу і той контраст, який існує тут між продавцем, отримувати прибуток з масових угод купівлі-продажу, і покупцем, що задовольняє свої некомерційні потреби, пов'язані з існуванням ряду обов'язків (на стороні продавця) і прав (на боці покупця) , які якраз і зрівнюють цих полярних учасників цивільного обороту.
  1. Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, зміст якої і способи її надання повинні відповідати вимогам законодавства і звичайним вимогам роздрібної торгівлі. Зі свого боку покупець має право за загальним правилом (якщо інше не випливає з характеру товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі) до укладення договору оглянути товар і зажадати перевірки його властивостей (демонстрації використання). Якщо продавець не надає покупцеві можливості негайного отримання інформації про товар (у тому числі наочно-візуальної), це рівносильно необгрунтованого його ухилення від укладення договору і дає покупцеві право на відшкодування збитків, а якщо договір вже укладено - на відмову від його виконання в розумний строк , на повернення сплаченої покупної ціни і на відшкодування інших збитків (див. п. 1-3 ст. 495 ЦК).
  Продавець, що не виконав свою інформаційну обов'язок, відповідає перед покупцем за недоліки товару, які виникли після його передачі, якщо покупець доведе, що причиною недоліків стала відсутність у нього необхідної інформації (пор. ст. 476 і п. 4 ст. 495 ЦК). Невиконання інформаційної обов'язку при продажу товарів з використанням автоматів (у частині інформації про необхідні дії для отримання товару) може стати перешкодою для укладення договору (див. п. 1, 2 ст. 498 ЦК).
  Особливо ретельно питання інформаційного забезпечення регулює Закон про захист прав споживачів. Насамперед споживачі мають право на освіту в області захисту своїх прав, яке забезпечується на рівні державних освітніх стандартів і загальноосвітніх та професійних програм, а також за допомогою організації системи інформації споживачів про їх права та про дії щодо захисту цих прав (див. ст. 3). У числі конкретних інформаційних прав споживачів - право на необхідну та достовірну, а також наочну і доступну інформацію про продавця (див. ст. 8, 9, 11) і товарі (див. ст. 8, 10).
  Перша інформація повинна містити:
  найменування (у тому числі фірму);
  адреса;
  режим роботи продавця (а якщо продавцем є індивідуальний підприємець - відомості про його державну реєстрацію і органі реєстрації), а у відповідних випадках також
  відомості про ліцензованої діяльності, ліцензії й орган її органі (включаючи місця тимчасової торгівлі, в тому числі ярмарки, лотки тощо).
  Друга інформація повинна містити:
  найменування технічного регламенту (або інше згідно із законодавством про технічне регулювання позначення);
  основні споживчі властивості товарів (для продуктів харчування - склад, харчова цінність, призначення, умови застосування та зберігання, способи виготовлення готових страв, вагу (об'єм), дата і місце виготовлення та упаковки, а також протипоказання при окремих захворюваннях * (49));
  ціну в рублях і умови придбання товарів;
  правила та умови ефективного і безпечного їх використання;
  гарантійний термін (при його наявності);
  терміни служби або придатності, а також відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення і можливі наслідки при невиконанні таких дій (якщо після закінчення строку товари становлять небезпеку для споживача або стають непридатними);
  адреса і найменування (у тому числі фірми) виробника, продавця, уповноважених ними осіб (організації або індивідуального підприємця), імпортера;
  відомості про відповідність товару обов'язковим вимогам безпеки (у відповідних випадках);
  відомості про те, що товар був в експлуатації і в ремонті (у відповідних випадках);
  відомості про правила продажу товарів.
  Регламентуючи відповідальність продавця за неналежну інформацію про товар, Закон про захист прав споживачів відтворює положення ЦК (СР п. 1, 2 ст. 12 Закону та п. 3, 4 ст. 495 ЦК) і доповнює їх (див. п. 3, 4 ст. 12 Закону). Так, якщо через ненадання продавцем повної і достовірної інформації про товар споживачеві завдано шкоди, він має право вимагати повного його відшкодування, у тому числі повного відшкодування збитків, заподіяних які у власності (володінні) споживача природних об'єктів. Продавець звільняється від відповідальності, довівши, що шкода виникла через інших (тобто неінформаційних) причин - непереборної сили або порушення споживачем правил використання, зберігання чи транспортування товару (див. п. 3 ст. 12, а також ст. 14 Закону). Вимоги споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною (неповної) інформацією про товар, пов'язані з презумпцією його некомпетентності - тобто відсутністю у нього спеціальних знань про властивості та характеристики товару (див. п. 4 ст. 12 Закону). Якщо раптом продавцю вдасться цю презумпцію спростувати, він повинен бути звільнений від відшкодування збитків на тій підставі, що їх причина - порушення компетентним споживачем встановлених правил використання, зберігання чи транспортування товару (див. п. 5 ст. 14 Закону).
  2. Покупець за загальним правилом зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору (див. п. 1 ст. 500 ЦК). Закон не говорить прямо про право покупця відмовитися від виконання договору, укладеного на умовах передоплати, але він: a) не закріплює на цей рахунок ніяких санкцій; б) встановлює, що невнесення покупцем у встановлений строк передоплати за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) визнається відмовою від виконання договору (див. п. 2 ст. 500 ЦК). Є, однак, випадки, коли про право покупця на відмову від виконання договору говориться прямо. Так, покупець товару за зразком вправі щоразу до передачі йому товару відмовитися від виконання договору, відшкодувавши продавцю необхідні витрати, понесені ним у зв'язку з виконанням договору (див. п. 3 ст. 497 ЦК). Споживач, який уклав договір дистанційним способом, має право відмовитися від товару: в будь-який час (до його передачі); протягом 7 днів (після передачі); протягом 3 місяців з моменту передачі (якщо він не отримав письмову інформацію про порядок і терміни повернення товару).
  Умови реалізації споживачем даного права наступні:
  товар повинен зберегти товарний вигляд і споживчі властивості і
  товар не повинен бути розрахований на використання виключно конкретним споживачем;
  споживач повинен розташовувати доказами факту і умов його придбання (причому не обов'язково письмовими).
  Протягом 10 днів з моменту заяви споживачем вимоги продавець повинен повернути йому сплачені гроші за мінусом витрат по зворотній (від споживача) доставці товару (див. п. 4 ст. 26.1 Закону про захист прав споживачів).
  Якщо ж за договором роздрібної купівлі-продажу товар продається в кредит (у тому числі в розстрочку), то покупець вільний при порушенні обов'язки по оплаті товару від сплати продавцю відсотків річних (пор. з п. 4 ст. 488 ЦК). Він має право оплатити товар в будь-який час в межах періоду розстрочки (див. п. 3 ст. 500 ЦК).
  3. Покупець має право на обмін купленого ним товару (див. ст. 502 ГК; ст. 25 Закону про захист прав споживачів). Реалізація даного права, оригінального для роздрібної купівлі-продажу, пов'язана з необхідністю дотримання ряду умов і вимог щодо як обмінюваного товару, так і до покупця (споживача). Так, товар має бути: a) непродовольчим (на продовольчі товари право на обмін не поширюється), б) якісним (інакше - див. ст. 503 ЦК). Приводом для обміну повинні бути різні причини, не пов'язані з якістю товару (розмір, форма, габарити, фасон, забарвлення, комплектація), що не задовольняють покупця. Товар повинен зберегти свої споживчі властивості і не повинен входити в список товарів, що не підлягають обміну (поверненню) * (50).
  У свою чергу покупець може реалізувати це право: у місці купівлі товару; в 14-денний термін з моменту його передачі (або в інших місцях і (або) у більш тривалий термін, оголошений продавцем), якщо він, по-перше, не використав (не вживав) товар і, по-друге, має докази його придбання у даного продавця. При обміні купленого товару (згідно зазначеним умовам і вимогам) на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації проводиться необхідний перерахунок в ціні (тобто покупець доплачує за дорожчий товар, а за більш дешевий - отримує від продавця різницю в ціні). Якщо ж продавець не має необхідне для обміну товаром, покупець замість обміну вправі повернути товар і отримати назад сплачену грошову суму. Таким чином, всякий раз, коли продавець виявиться нездатним задовольнити прохання покупця про обмін товару, покупець отримує право на односторонню відмову від укладення та виконання договору роздрібної купівлі-продажу.
  4. Згідно з правилами § 3 гл. 59 ГК всякий шкоду, заподіяну покупцеві в результаті конструктивних, рецептурних або інших недоліків товару, а також внаслідок недостовірної або неповної інформації про товар, підлягає відшкодуванню за вибором потерпілого продавцем або виготовлювачем незалежно від їхньої вини і від наявності договірних відносин. Даний шкода підлягає відшкодуванню, якщо виник протягом терміну придатності або служби товару (а якщо ці терміни не встановлено - протягом 10 років з дня виробництва товару), а в деяких випадках (якщо дані терміни в порушення закону не були встановлені або покупець не був попереджений про необхідні дії по їх закінченні та можливі наслідки при невиконанні даних дій, або йому не була надана повна і достовірна інформація про товар) - незалежно від їх закінчення. Продавець (виробник) звільняється від відповідальності, довівши, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення покупцем правил користування товаром або його зберігання. Закон про захист прав споживачів (див. ст. 14 ГК) в основному відтворює ці правила, хоча очевидні як доповнення ЦК (див. п. 4 ст. 14 Закону), так і розбіжності між ЦК та Законом (пор. ст. 1097 ЦК та п. 3 ст. 14 Закону) * (51).
  5. Оскільки § 2 гл. 30 ЦК не регулює питання якості товару спеціально, при вирішенні цього питання слід звертатися до загальних правил ст. 469 ГК, яким відповідають правила ст. 4 Закону про захист прав споживачів. Особливо в § 2 гл. 30 ГК врегульовані лише наслідки продажу неякісного товару. При покупці неякісного товару покупець має право за своїм вибором вимагати: a) його заміни, б) пропорційного зменшення ціни; в) негайного безоплатного усунення недоліків; г) відшкодування витрат на усунення недоліків; д) відмовитися від виконання договору і зажадати повернення покупної ціни. Як видно, зміст і характер вимог нічим не відрізняється від тих, які передбачені в Загальних положеннях про договір купівлі-продажу (пор. ст. 475 і 503 ЦК). Відмінності між ст. 475 і 503 ГК полягають у наступному:
  роздрібний покупець має право пред'явити дані вимоги незалежно від суттєвості або неістотності недоліку товару (це питання має значення тільки у відношенні технічно складних або дорогих товарів і тільки у разі вимоги про їх заміну);
  іноді вибір роздрібним покупцем санкції зумовлений особливістю самого товару (технічно складний або дорогий товар може бути замінений тільки при істотних недоліках, а товари, властивості яких не дозволяють усунути недолік, в тому числі продовольчі товари, товари побутової хімії тощо, виключають вимоги про усунення недоліку або відшкодування витрат на його усунення);
  виконання продавцем окремих вимог роздрібного покупця має бути більш оперативним (вимога про безоплатне усунення недоліку має виконуватися негайно, а не в розумний строк, як того вимагає ст. 475 ЦК);
  право роздрібного покупця на відмову від договору (тобто на повернення товару та отримання покупної ціни) є універсальним і може бути застосоване у всякому випадку (у тому числі незалежно від особливостей товару);
  правила ст. 503 ГК дають роздрібному покупцеві деякі додаткові переваги (повернення товару при відмові від договору здійснюється за рахунок продавця, при цьому покупець не зобов'язаний відшкодовувати продавцю суму, на яку знизилася вартість товару при його поверненні за повного або часткового його використання, втрати товарного виду або інших подібних обставин).
  Закон про захист прав споживачів (ст. 18) в основному відтворює правила ст. 476 і 503 ЦК. У числі важливих доповнень - наступне. Споживач адресує за своїм вибором будь-яке з зазначених вимог продавцю (у тому числі уповноваженій ним особі - організації або громадянину-підприємцю), проте вимоги про безоплатне усунення недоліків або відшкодування витрат на їх виправлення, а також заміни товару він може адресувати також виробнику, уповноваженим ним особам, імпортеру, або замість цих вимог він має право повернути виробнику неякісний товар і зажадати повернення грошей. Тому споживач, який придбав неякісний товар, має право на вибір вимоги, а також відповідача, яким може бути не тільки продавець, але по деяким вимогам та інші особи (виробник і імпортер) * (52). Незалежно від обраного вимоги і адресата споживач вправі також (тобто додатково) вимагати відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок продажу неякісного товару. Ефективність окремих вимог можуть блокувати об'єктивні обставини. Так, заміна товару неможлива, якщо товар знято з виробництва (припинені його постачання і т.п.), тому зобов'язання по заміні припиняється за ст. 416 ЦК, а споживач має право обрати інший спосіб захисту. Суд же (якщо рішення про заміну вже винесено) повинен вирішити питання про зміну способу виконання рішення (див. п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7).
  Правила про терміни пред'явлення споживачем вимог щодо недоліків товару збігаються з аналогічними правилами ЦК (СР п. 1, 3, 5 ст. 19 Закону про захист прав споживачів та п. 2-5 ст. 477 ЦК). Важливим доповненням є невідоме Цивільному кодексу правило п. 6 ст. 19 Закону. Воно стосується лише істотних недоліків і насамперед вимоги про безоплатне їх усунення; може бути пред'явлене тільки до виробника (уповноваженим ним особам, імпортеру). Споживач, заявляючи дана вимога, повинен довести, що істотний недолік виник до передачі товару (з причин, які існували до цього моменту). Споживач може пред'явити дану вимогу, якщо виявив істотний недолік після закінчення 2 років з дня передачі товару і протягом встановленого на товар терміну служби (а якщо він не встановлений - протягом 10 років з дня передачі товару). І тільки якщо вимога про безоплатне усунення недоліку не задоволена протягом 20 днів з дня його пред'явлення або якщо недолік є непереборним, споживач має право вдатися до інших вимог: про відшкодування витрат на виправлення браку самим споживачем чи третьою особою; про заміну на товар аналогічної марки (моделі, артикулу); про повернення товару в обмін на сплачену грошову суму.
  Вимоги споживача, які він може пред'явити у разі придбання неякісного товару згідно ст. 18 Закону про захист прав споживачів, конкретизуються в наступних правилах даного Закону.
  Вимога до продавця або виготовлювача (уповноваженим ними особам, імпортеру):
  про усунення недоліків має бути задоволене у строк, визначений в письмовій угоді сторін, в іншому випадку негайно, якщо мова йде про товар тривалого користування (крім окремих товарів за списком Уряду РФ * (53)) продавець або виготовлювач (уповноважені ними особи) мають безоплатно надати в тимчасове користування протягом 3 днів і на весь період ремонту аналогічний товар і забезпечити його доставку за свій рахунок. На весь період ремонту (з моменту звернення споживача з вимогою про ремонт і до видачі йому товару) на товар продовжується гарантійний термін, а при заміні комплектуючих, на які встановлено гарантійний строк, на нові комплектуючі встановлюються за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) гарантійні терміни тієї ж тривалості, які починають текти з моменту видачі товару з ремонту (див. ст. 20 Закону). Ремонт гарантійного товару (ким би він не здійснювався) поглинається договором купівлі-продажу (даного товару), тому при виконанні гарантійного ремонту договір на його виконання (підряду) не укладається. Ремонт і обслуговування товару за межами дії гарантії (навіть якщо у товару ремонтується гарантійна деталь або вузол, які самі по собі не були предметом договору купівлі-продажу) кваліфікуються і регулюються самостійно (див. п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 29 вересня 1994 р. N 7);
  про заміну товару має бути задоволена з дня пред'явлення такої вимоги: a) в 7-денний термін (за загальним правилом): б) протягом 20 днів (при необхідності додаткової перевірки якості товару); в) протягом 1 місяця (при відсутності необхідного для заміни товару); г) в інший термін згідно з законом (наприклад, в районах Крайньої Півночі за відсутності необхідного товару заміна проводиться в строк, необхідний для чергової його доставки). Якщо для заміни товару тривалого користування потрібно більш 7 днів, то за загальним правилом (крім окремих товарів за списком Уряду РФ * (54)) продавець або виготовлювач (уповноважені ними особи) мають безоплатно надати в тимчасове користування протягом 3 днів і на весь період заміни аналогічний товар і забезпечити його доставку за свій рахунок. Під час заміни товару гарантійний строк обчислюється заново від дня передачі товару (ст. 21 Закону);
  про відповідне зменшення ціни; відшкодування витрат на усунення недоліків товару самим споживачем чи третьою особою; повернення сплачених грошей; відшкодування збитків, завданих споживачеві внаслідок продажу неякісних товарів, підлягають задоволенню протягом 10 днів з дня їх пред'явлення (ст. 22 Закону).
  Всякі порушення встановлених законом строків, пов'язаних з вимогою споживача з приводу недоліків товару: a) тягнуть для тих осіб, до яких він з відповідною вимогою звернувся (тобто для продавця, виробника, уповноважених ними осіб, імпортера) відповідальність у вигляді неустойки в розмірі 1% ціни товару за кожний день прострочення задоволення вимоги, б) самому споживачеві дають право на заміну вимоги (ст. 23 Закону).
  6. Вимогам роздрібного покупця до продавця в разі придбання товару неналежної якості нерідко супроводжують питання про відшкодування різниці в ціні (див. ст. 504 ЦК).
  При заміні неякісного товару на якісний роздрібний покупець не зобов'язаний відшкодовувати різницю між договірною ціною товару і ціною товару в момент його заміни (або винесення судом рішення про заміну) (див. п. 1). Однак якщо заміна проводиться на аналогічний товар іншого розміру, фасону, сорту і т.п., відповідна різниця в ціні на момент заміни товару підлягає відшкодуванню, причому як продавцем (якщо новий товар дешевше), так і покупцем (якщо новий товар дорожче). При виникненні спору між продавцем і покупцем ціни на замінний і новий товар (і різниця між ними) визначаються на момент винесення судом рішення про заміну. І це зрозуміло: реалізація покупцем права на заміну товару не повинна спричиняти безпідставного збагачення ні тієї, ні іншої сторони договору (див. п. 2).
  При розмірному зменшенні покупної ціни зменшенню підлягає ціна товару на момент пред'явлення вимоги про уцінку (а не договірна ціна), а в разі виникнення спору між продавцем і покупцем - ціна на момент винесення судом рішення про уцінку (див. п. 3).
  При поверненні продавцю неякісного товару роздрібний покупець має право вимагати відшкодування різниці між договірною ціною товару і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення даної вимоги (в іншому випадку - ціною на момент винесення судового рішення) (див. п. 4).
  Правила ст. 504 ГК відтворює ст. 24 Закону про захист прав споживачів, додатково встановлюючи наступне: при поверненні продавцю неякісного товару, проданого в кредит, споживачеві повертається сплачена сума в розмірі погашеного до дня повернення товару кредиту, а також відшкодовується плата за надання кредиту (див. п. 5 ст. 24).
  7. Несення роздрібним продавцем відповідальності перед покупцем не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі (реального виконання). Однак дія цього правила залежить від характеру порушення. Так, якщо продавець виконав зобов'язання неналежним чином (тобто якщо виконання суперечить умовам договору), правило про виконання зобов'язання в натурі діє в якості загального (тобто якщо законом або договором не передбачено інше) (див. п. 1 ст . 396 ЦК). Навпаки, якщо продавець не виконав своє зобов'язання (взагалі), дане правило діє імперативно (див. п. 2 ст. 396 ЦК, в якому коригується правило ст. 505 ЦК). Останнє помітно посилює статус роздрібного продавця, але ще більше його посилює п. 3 ст. 13 Закону про захист прав споживачів. На відміну від того, як вирішують питання про виконання зобов'язання в натурі загальні правила ст. 396 ЦК (зв'язують його дію з характером порушення і регулюючі обидві можливі при цьому ситуації диспозитивно), а також спеціальні правила ст. 505 ЦК (зв'язують його імперативне дію тільки з випадками невиконання продавцем його зобов'язання), п. 3 ст. 13 Закону про захист прав споживачів формулює його імперативно до всіх і всяких випадків порушення продавцем зобов'язання перед споживачем. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Договір роздрібної купівлі-продажу"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні і
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної
 5. § 2. Види цивільно-правових договорів
    договором. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. У той же час ряд класифікацій договорів є продуктом науки цивільного права. Наприклад, в теорії цивільного права прийнято
 6. § 4. Укладення договору
    договірні суперечки. Контрагенти, зацікавлені в укладенні договору, починають дії, спрямовані на встановлення юридичного зв'язку, тобто на укладення договору. На етапі преддоговорного періоду боку формулюють стоять перед ними економічні завдання, які належить реалізувати за допомогою певних юридичних інструментів. У літературі зазначено, що навіть однотипні
 7. § 2. Неустойка
    договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК). Забезпечувальне дію неустойки полягає в тому, що обов'язок до сплати неустойки спонукає боржника до належного виконання зобов'язання. При його невиконанні боржником неустойка втрачає свій забезпечувальний характер, а який виник
 8. § 3. Договори поставки та контрактації
    договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ГК). Даний договір має наступні кваліфікуючі
 9. § 4. Договір енергопостачання
    договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних з
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
© 2014-2022  yport.inf.ua