Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Договори поставки та контрактації

Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки. За договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі ознаки.
1. Постачальник - особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, якому на відміну від роздрібного продавця досить здійснювати таку діяльність взагалі (пор. п. 1 ст. 492 і ст. 506 ЦК). Постачальником можуть бути: громадяни, зареєстровані як підприємці; комерційні організації незалежно від їх форми та сфери здійснюваної діяльності; некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК; громадяни, не зареєстровані як підприємці, якщо здійснювана ними діяльність об'єктивно носить підприємницький характер (див. абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а суд з цієї причини вважатиме за доцільне застосувати до досконалої даним громадянином продажу правила § 3 гл. 30 ЦК (див. п. 4 ст. 23 ЦК).
Оскільки, таким чином, договір поставки кваліфікує ознака здійснюваної постачальником підприємницької діяльності, мова йде не стільки про особливе суб'єкті, скільки про ознаку суб'єктивної сторони - самостійної, ризикової діяльності (від продажу товарів), спрямованої на систематичне отримання прибутку. При відсутності даної ознаки саме по собі наявність у продавця статусу підприємця недостатньо для того, щоб вважати здійснений ним договір поставкою, а його самого - постачальником. Тому громадянин-підприємець, відчужує належний йому автомобіль, може розглядатися постачальником в тому випадку, якщо дана угода є підприємницькою (і відповідає ознакам, зазначеним в абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), що може бути не завжди. Так, одна справа, якщо громадянин-підприємець продає автомобіль в рамках систематичної діяльності, витягуючи з цього прибуток, інша - якщо такий продаж має разовий і суто побутовий характер і відбувається для придбання нового автомобіля в цілях особистого його використання. Очевидно, що правила § 3 гл. 30 ГК слід мати на увазі тільки в першому випадку (і за обов'язкової наявності інших кваліфікуючих поставку ознак), у другому - застосовуються правила § 1 гл. 30 ГК.
2. Покупець у договорі поставки - особа, яка використовує товар у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням. Покупця (як і постачальника) кваліфікує не так суб'єктний склад, скільки мети придбання товару. Так, якщо в договорі роздрібної купівлі-продажу товар купується для особистого споживання, то придбання товарів за договором поставки здійснюється для подальшого виробничого (господарського) споживання або використання в цивільному обороті - тобто подальшої переробки або продажу (саме так це закріплено в п. 1 ст. 535 ЦК). Оскільки покупець набуває товар, що поставляється для його використання в господарських (у тому числі в підприємницьких) цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням, покупцями можуть бути: a) громадяни-підприємці, б) комерційні організації незалежно від їх форми , сфери і профілю діяльності; в) некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність відповідно до абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК; г) громадяни, які не зареєстровані як підприємці, якщо здійснювана ними діяльність об'єктивно носить підприємницький характер (див. абз. 3 п. 1 ст. 2 ЦК), а суд з цієї причини вважатиме за доцільне застосувати до досконалої даним громадянином покупці правила § 3 гл. 30 ЦК (див. п. 4 ст. 23 ЦК).
Навпаки, покупцем за договором поставки не можуть бути: громадяни, які отримують товари для особистого, сімейного, домашнього та іншого подібного використання; некомерційні організації, що купують товари для некомерційного використання (причому, як вказувалося вище, у уникнути конкуренції між роздрібною купівлею-продажем і постачанням таке використання має бути некомерційним виключно).
Таким чином, ознака некомерційного (у тому числі побутового) використання придбаного товару має принципове значення. В одному випадку він, поряд з іншими кваліфікуючими ознаками, дозволяє кваліфікувати договір купівлі-продажу за правилами § 2 гл. 30 ГК, в іншому - за правилами § 3 гл. 30 ГК, але сам по собі (без участі інших ознак) він не має кваліфікуючої значення, тому відповідні відносини регулюють правила § 1 гл. 30 ГК * (55).
3. Згідно ст. 506 ЦК договір поставки кваліфікує товар. Так: a) оскільки поставляється товар повинен вироблятися або закуповуватися постачальником, буквальне тлумачення ст. 506 ГК вимагає виключення з предмета договору поставки всякого товару, який опинився у постачальника поза зв'язку з його виробничої або закупівельною діяльністю (наприклад, що дістався йому в порядку правонаступництва при спадкуванні чи реорганізації), б) законодавець говорить про обов'язки постачальника передати не товар, а саме товари (пор. з п. 1 ст. 492 ЦК), що дозволяє припустити, що договір поставки завжди полягає у відношенні деякого безлічі товарів (у тому числі однотипних і родових).
Однак кваліфікуюче значення першого обставини оцінюють неоднозначно * (56), ще більший сумнів викликає друге. Видається, що обидва ці ознаки належить розглядати тільки в контексті загального правила. Справа в тому, що відокремлення договору поставки в гол. 30 ГК (і його відмежування від інших видів договору купівлі-продажу) спочиває насамперед на ознаці мети, з якою діють боку (і сполученим з нею ознакою суб'єктного складу), а для протиставлення один одному двох сфер - неспоживчою та споживчої - немає сенсу і потреби звертатися до предметного ознакою як до безумовного і тим самим нормувати кількість (обсяг) товару, що продається. Зрозуміло, роздріб передбачає продаж одиничного товару для його споживання, поставка - продаж товару оптом, однак цей (предметний) ознака - тільки зразковий (але не безумовний) орієнтир при видовий кваліфікації відносин купівлі-продажу.
Товаром за договором поставки не можуть бути сільгосппродукція, якщо вона продається її виробником заготівельникові для переробки або продажу (тому договір продажу перекуплену сільгосппродукції - звичайний договір поставки), а також подається через приєднану мережу енергія (крім випадків , коли мережа використовується саме для поставки товарів, наприклад при трубопровідної постачання газу) (докладніше див § 5, 6 гл. 30 ЦК). Можливість поставки об'єктів нерухомості (наприклад, повітряних і морських суден) виключати не можна * (57).
Особливості договору поставки. Особливість договору поставки - розбіжність моментів його укладення та виконання (постачальник згідно ст. 506 ГК зобов'язується передати товари в обумовлений термін, терміни). Звідси нерідко роблять висновок, нібито термін - істотна умова договору поставки * (58). Але за згадуванням у ст. 506 ГК про обумовленому терміні (строках) ховається саме триває характер договору, про що свідчать правила ЦК. Так, договір поставки може визначати періоди поставки (терміни поставки окремих партій товару в рамках дії договору), а також графіки поставки (декадний, добовий, вартовий і т.п.), при цьому дострокова постачання і прийняття товару зараховуються в рахунок кількості товарів, підлягають поставці в наступному періоді; навпаки, недопоставка повинна бути, за загальним правилом, заповнена в наступному періоді (періодах) у межах строку дії договору (див. ст. 508, п. 1 ст. 511, ст. 510, 515, п. 3 ст. 516 ЦК).
Однак триває характер відносин поставки - загальне правило, з якого можливі винятки, коли поставка носить одноразовий характер (і навіть коли поставляється одинична річ), при цьому моменти укладення та виконання договору якщо й не збігаються, то принаймні, мають незначний розрив. До того ж з того, що договір поставки звичайно є триваючим, не слід, нібито для нього істотно умова про термін. Сам законодавець пропонує цілком певні правила на той випадок, якщо в договорі поставки умова про термін виявиться неузгодженим. Так, якщо в договорі не визначено періоди поставки, товари за загальним правилом (якщо інше не випливає із законодавства, істоти зобов'язання або звичаїв ділового обороту) повинні поставлятися рівномірними партіями помісячно (див. п. 1 ст. 508 ЦК), якщо ж договір передбачає отримання товару покупцем (одержувачем) у місці знаходження постачальника (так звана вибірка товарів) і термін вибірки товарів не передбачений, вибірка повинна проводитися в розумний строк після отримання повідомлення постачальника про готовність товарів (див. п. 2 ст. 510, п. 2 ст . 515 ЦК).
Існування цих правил саме по собі виключає питання про неукладення договору з невизначеними термінами поставки (вибірки), а разом з цим - і питання про суттєвості для договору поставки умови про термін (терміни). А ось ще один аргумент на той же рахунок. Якщо, йдеться в п. 7 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 жовтня 1997 р. N 18, моменти укладення та виконання договору поставки не збігаються, а в договорі термін поставки товару не вказаний і з нього не випливає, що вона повинна здійснюватися партіями , то при вирішенні спорів і для визначення термінів слід керуватися ст. 314 ГК.
Особливість сфери договору поставки (яка є підприємницькою або, принаймні, господарської) обумовлює особливості його конструкції. Отримувачем товарів може бути як сам покупець (сторона договору поставки), так і інша особа (вказане в договорі). Можливі випадки, коли договір передбачає поставку товарів різним одержувачам за вказівкою покупця. Такі вказівки (так звані відвантажувальні рознарядки) повинні направлятися покупцем постачальнику у строк, визначений договором, а якщо він не визначений - не пізніше ніж за 30 днів до настання періоду поставки, в іншому випадку постачальник має право відмовитися від виконання договору або зажадати від покупця оплати товарів , а, крім того, в тому і в іншому випадку - відшкодування збитків у зв'язку з ненаданням відвантажувальної рознарядки (див. ст. 509 ЦК).
Якщо одержувач не є покупцем, то платником вступає покупець, а якщо це передбачено договором - сам одержувач (див. ст. 516 ЦК). Всякий одержувач, який не є покупцем (названий у договорі або в відвантажувальної рознарядкою), - третя особа, а відповідний договір поставки - договір на користь третьої особи (див. п. 3 ст. 308, ст. 430 ЦК). Кожен такий одержувач зазвичай має самостійний господарський інтерес, тому надпоставки одному з них за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором поставки) не може йти в залік недопоставки іншому (див. п. 2 ст. 511 ЦК). Виконавцем договору поставки з боку постачальника може бути як сам постачальник, так і транспортна організація, в тому числі організація трубопровідного транспорту (див. п. 3 ст. 513 ЦК).
Особливість сфери договору поставки не виключає того, що сторони можуть бути пов'язані одночасно кількома договорами поставки, у тому числі з однойменною предметом (тобто однорідними зобов'язаннями по декількох договорах). При поставці однойменного товару (оплаті за однойменний товар) в умовах існування кількох договорів поставки і недостатності товарів (грошей) для погашення однорідних зобов'язань сторони вправі самостійно вказати, який саме договір вони виконують, в іншому випадку виконання зараховується в рахунок того договору, термін виконання якого настав раніше, а якщо кілька договорів повинні бути виконані одночасно, то виконання погашає дані договори пропорційно (див. ст. 522 ЦК).
Особливості правового регулювання відносин поставки. У радянський період питання про співвідношення договорів поставки (найважливішого інструменту планової економіки) та купівлі-продажу носив спірний характер * (59), а в регулюванні відносин поставки домінували нормативи. Сьогодні договір поставки - визнаний вид договору купівлі-продажу, при цьому нормативне регулювання відносин з поставки обмежується регламентацією найбільш загальних питань, основне ж значення набуває індивідуальний регулятор - сам договір, який з планового перетворився на звичайний цивільний * (60). Договір поставки на відміну від договору роздрібної купівлі-продажу не є публічним, саме тому в процесі його укладення повною мірою виявляються автономія волі учасників цивільного обороту і свобода договору. Сторони можуть вільно брати участь у розробці умов договору поставки.
Нормативна вимога щодо укладення договору поставки тільки одне. Сторона, яка запропонувала укласти договір (тобто оферент - див. ст. 435 ЦК) і яка від іншої сторони відповідь пропозицію про погодження цих умов (так званий акцепт на інших умовах), повинна протягом 30 днів з дня одержання пропозиції (або в інший строк, встановлений законом або узгоджений сторонами): a) вжити заходів за погодженням нових умов або б) письмово відмовитися від укладення договору, в іншому випадку - в) відшкодувати іншій стороні збитки, викликані ухилянням від узгодження умов договору (за провину при переговорах - culpa in contrahendo) (див. ст. 507 ЦК). Такими збитками можуть бути визнані ті витрати сторони, яка направила акцепт на інших умовах, які понесені їй у зв'язку з підготовкою та організацією виконання договору, вжитими після закінчення 30-денного терміну з дня отримання оферентом акцепту на інших умовах (див. п. 6 постанови Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 22 жовтня 1997 р. N 18). Основні правила виконання договору поставки зводяться до наступного.
  Передача товару здійснюється шляхом його: a) доставки і відвантаження постачальником або б) вибірки покупцем (одержувачем). Постачальник доставляє і відвантажує товар транспортом і на умовах, передбачених у договорі. Якщо вид транспорту та умови доставки невизначені, постачальнику за загальним правилом (якщо інше не випливає із законодавства, істоти зобов'язання або звичаїв ділового обороту) належить право вибору виду транспорту та умов доставки. У таких випадках транспортні витрати розподіляються між сторонами відповідно до договору, в іншому випадку - суд шляхом тлумачення умов договору повинен з'ясувати дійсну волю сторін з урахуванням практики їх взаємин (так званого заведеного порядку) (див. п. 9 постанови Пленуму ВАС РФ від 22 жовтня 1997 р. N 18). Вибірка - умова договору, коли товар отримує покупець (одержувач) у місці знаходження постачальника (див. ст. 510, 515 ЦК).
  Базисні умови поставки (тобто особливості розподілу між сторонами обов'язків, витрат і ризиків за договором) можуть бути різними: вибірка товару, його відвантаження постачальником на проміжну станцію (порт) на шляху прямування, на станцію (в порт) покупця (отримувача) , на склад покупця (отримувача) тощо, по-різному можуть вирішуватися і супутні питання (страхування, митне очищення товару та інш.). Нерідко для визначення базисних умов поставки використовують Міжнародні правила по тлумаченню торгових термінів "Інкотермс 2000", підготовлені Міжнародною торговою палатою (Париж) - неурядовою організацією, що об'єднує ділові кола та окремі фірми і має відповідно до Статуту ООН консультативний статус * (61). Приймаючи товар, покупець (одержувач) повинен здійснити всі необхідні дії щодо прийняття. Він також повинен оглянути товари в термін, встановлений законодавством, договором або звичаями ділового обороту, перевірити їх кількість і якість і негайно письмово повідомити постачальника про виявлені невідповідності та недоліки (СР п. 1, 2 ст. 513 та п. 1 ст. 515 ГК зі ст. 483, 484 ЦК). Якщо товари приймаються від перевізника, покупець (одержувач) повинен перевірити їх відповідність транспортними і супровідними документами і прийняти з дотриманням правил, передбачених для відповідного виду транспорту (див. п. 3 ст. 513 ЦК).
  Право покупця (отримувача) на відмову від поставлених товарів пов'язане з обов'язком забезпечити їх відповідальне зберігання і негайно повідомити постачальника, який у свою чергу: a) повинен вивезти товар або розпорядитися ним (якщо відмова обгрунтований) або б) має право вимагати від покупця оплати товарів (якщо відмова необгрунтований). Якщо постачальник не розпорядиться неприйнятим товаром у розумний строк, покупець має право: реалізувати його третім особам або повернути його постачальнику, при цьому всі необхідні витрати покупця повинні бути відшкодовані постачальником (у тому числі з виручки від реалізації) (див. ст. 514 ЦК). Приймаючи товари, покупець (одержувач) за загальним правилом повинен повернути постачальнику багатооборотні тару і засоби пакетування, навпаки, іншу тару і упаковку він за загальним правилом повертати не зобов'язаний (див. ст. 517 ЦК).
  Оплата товару покупцем або одержувачем (її порядок і форма) мають відповідати умовам договору, а якщо договір це не визначає - оплата відбувається платіжними дорученнями (див. § 2 гл. 46 ЦК). При необгрунтованій відмові від оплати з боку одержувача, який не є покупцем, вимога постачальника про оплату може бути адресовано покупцю (стороні договору). При поставці товарів частинами, які входять в комплект, оплата проводиться, як правило (якщо інше не передбачено договором), після відвантаження (вибірки) останньої частини (див. ст. 516 ЦК). Спеціальне законодавство може пред'являти до товару особливі вимоги. Так, якість поставленого по мережі газу має у всякому разі відповідати держстандартам і мати сертифікати такої відповідності (див. ст. 19, 27 Закону про газопостачання * (62), порівн. До ст. 469 ЦК).
  Закон передбачає ряд спеціальних наслідків при порушенні учасниками договору поставки лежачих на них обов'язків.
  1. Недопоставка товарів в окремому періоді поставки зобов'язує постачальника за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) заповнити недопоставлена кількість товарів у наступному періоді (періодах) у межах строку дії договору, при цьому при поставці товарів різним одержувачам понад поставка одному за загальним правилом (якщо договором непередбачено інше) не зараховується в покриття недопоставки іншому. Асортимент товарів, недопоставка яких підлягає заповненню, визначається угодою сторін, в іншому випадку заповнення проводиться згідно асортименту, встановленому для періоду, в який мало місце недопоставка, при цьому при постачанні асортиментних товарів понад поставка товарів одного найменування за загальним правилом (за винятком випадку, коли є відповідне письмове згоду покупця) не зараховується в покриття недопоставки товарів іншого найменування.
  За недопоставку (так само як і за прострочення поставки) товару постачальник повинен сплатити покупцю (отримувачу) передбачену законом або договором неустойку, яка за загальним правилом (якщо інше не передбачено законом або договором) стягується з нього аж до фактичного виконання зобов'язання в межах його обов'язки заповнити недопоставленное кількість товару в наступних періодах поставки. У свою чергу покупець за загальним правилом (якщо договором не передбачено інше) має право відмовитися від прийняття простроченого товару (див. ст. 511, 512, 521 ЦК). Інша річ - договір поставки, укладений з умовою його виконання до певного терміну (див. п. 2 ст. 457 ЦК). Заповнення недопоставленого кількості товарів у наступному періоді (періодах) (див. ст. 511 ЦК) допускається тільки за згодою покупця, а порядок обчислення неустойки, передбачений ст. 521 ГК, - тільки якщо при відповідному згоді покупця заповнення недопоставки було вироблено не в повному обсязі, в інших випадках неустойка стягується одноразово за період, в якому відбулася недопоставка (див. п. 11 постанови Пленуму ВАС РФ від 22 листопада 1997 р. N 18).
  2. При поставці неякісного (некомплектного) товару покупець (одержувач) зобов'язаний повідомити постачальника про це і має право відмовитися від оплати, а якщо товари уже оплачені - зажадати повернення сплачених сум надалі до усунення недоліків та доукомплектування товарів або їх заміни (див. п. 2 ст. 513, п. 2 ст. 520 ЦК). Постачальник в свою чергу має право негайно замінити неякісні товари (або доукомплектувати некомплектні товари або замінити їх комплектними), в іншому випадку покупець (одержувач) має право пред'явити вимоги, передбачені ст. 475 (або ст. 480) ГК. Таким чином, оперативна реалізація постачальником права на заміну неякісного (некомплектного) товару (або на доукомплектування некомплектного товару) блокує пред'явлення покупцем (одержувачем) інших вимог, пов'язаних з неякісним (некомплектним) товаром, а значить, позбавляє його права на вибір санкції (див. п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 519 ЦК). Постачальник за загальним правилом (якщо інше не передбачено договором) зобов'язаний замінити неякісний (некомплектний) товар, якщо він був пізніше проданий покупцем в роздріб і повернений споживачем (див. п. 2 ст. 518, п. 2 ст. 519 ЦК).
  3. При порушенні постачальником умов договору про кількість товарів, а також невиконанні ним вимог про заміну неякісних або некомплектних товарів покупець має право придбати необхідні товари в інших осіб і віднести на постачальника всі необхідні і розумні витрати на їх придбання (див. п. 1 ст. 520, п. 1 ст. 524 ЦК).
  4. Оригінальні правила ст. 523 ГК присвячені односторонньої відмови від виконання договору поставки при істотному його порушенні. Взагалі кажучи, зміна або розірвання будь-якого договору на вимогу однієї сторони (тобто одностороння відмова від його виконання або одностороння його зміна) можливі при всяких істотних його порушеннях - тобто якщо одна зі сторін несе в результаті дій іншої сторони така шкода, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору (див. абз. 2, 4 п. 2 ст. 450, п. 1 ст. 523 ЦК). Більш того, одностороння відмова від виконання будь-якого договору можливий у випадках, зазначених у законі, причому незалежно від суттєвості причини (див., наприклад, п. 3 ст. 509, п. 2 ст. 515 ЦК).
  У силу прямої вказівки закону істотними порушеннями договору поставки для постачальника передбачаються: a) поставка неякісного товару (якщо його недоліки не можуть бути усунені у прийнятний термін) і б) неодноразове порушення термінів поставки, а для покупця - a) неодноразове порушення термінів оплати товарів і б) неодноразова невибірка товарів (див. п. 2, 3 ст. 523 ЦК).
  У п. 2, 3 ст. 523 ГК названі найбільш типові і серйозні з точки зору закону порушення договору, однак істотність порушення згідно цих пунктів, звичайно ж, не виключає можливості існування інших істотних порушень відповідно до абз. 2, 4 п. 2 ст. 450 ГК. Однак якщо істотність порушення відповідно до абз. 2, 4 п. 2 ст. 450 ГК зацікавленій особі доведеться доводити в суді, то порушення, названі в п. 2 і 3 ст. 523 ГК, передбачаються суттєвими законом, а тому їх істотність не вимагає доведення в суді. Тому за наявності порушень, названих у п. 2, 3 ст. 523 ГК, для односторонньої зміни або розірвання договору достатньо простого повідомлення порушника. Відповідно з моменту отримання останнім такого повідомлення договір за загальним правилом (якщо інше не передбачено в самому повідомленні або в угоді сторін) вважається розірваним або зміненим; тепер уже сам порушник має право в суді спростовувати легальну презумпцію суттєвості допущеного ним порушення (див. п. 4 ст . 523 ЦК). Отже, правило п. 1 ст. 523 ГК кореспондує п. 2 ст. 450 ГК і є загальним, тоді як правила п. 2-4 ст. 523 ЦК - спеціальні. Допустимий відмова від договору поставки в інших випадках (див. п. 3 ст. 509, п. 2 ст. 515 ЦК) за відсутністю спеціального правила, аналогічного п. 4 ст. 523 ГК, вимагає дотримання судової процедури (див. п. 2 ст. 450, ст. 452 ЦК).
  5. Правила ст. 524 ЦК присвячені обчисленню збитків при розірванні договору поставки. Так, якщо в розумний строк після розірвання договору через порушення зобов'язання продавцем покупець купив необхідний товар в іншої особи за вищою, але розумною ціною, він може пред'явити продавцю-порушнику вимога про відшкодування конкретних збитків у вигляді різниці в ціні за розірваним (старому) і досконалого взамін нього (новому) договором. Якщо в розумний строк після розірвання договору через порушення зобов'язання покупцем продавець продав нереалізований товар іншій особі за нижчою, але розумною ціною, він може пред'явити покупцеві-порушнику вимога про відшкодування конкретних збитків у вигляді різниці в ціні за розірваним (старому) і досконалого натомість нього (новому) договором.
  Якщо ж замість розірваного договору нова угода укладена не буде, покупець (продавець) може пред'явити контрагенту-порушнику вимога про відшкодування абстрактних збитків у вигляді різниці між ціною за розірваним договором і поточною ціною на даний товар на момент розірвання договору (тобто ціною, яка зазвичай стягується при порівнянних обставин за аналогічний товар у місці, де повинна була відбутися передача товару - СР п. 3 ст. 424 ГК, а якщо в даному місці поточної ціни немає - поточною ціною в іншому місці з урахуванням розумності заміни та різниці в витратах на транспортування товару, при цьому за основу зазвичай беруться біржові котирування стандартних товарів). Збитки, яким присвячена ст. 524 ЦК, - суть упущена вигода (див. п. 2 ст. 15 ЦК), оскільки різницю між ціною за "старою" і по "нової" угоді (поточною ціною) при звичайних умовах цивільного обороту (якби не порушення права з боку контрагента за договором) покупець зберіг би, а продавець - придбав би. Але саме через порушення договору і заощадження, і придбання виявилися втраченими. Тому відшкодування даних збитків не виключає відшкодування інших збитків (див. ст. 15 ЦК). У той же час, оскільки правила ст. 524 ЦК можуть бути використані не тільки в рамках договору поставки (і вже абсолютно точно не тільки у зв'язку з його розірванням - див п. 1 ст. 520 ЦК), а й в інших договорах у зв'язку з вирішенням питання про збитки, дані правила цілком можуть претендувати на універсальність і після відповідної їх доопрацювання - на перенесення в першу (Загальну) частина ДК (а поки їх розширене використання може бути тільки за допомогою аналогії закону).
  6. Нарешті, багато питань виконання договору поставки (зокрема термін, кількість, комплектність, якість товару) нерідко залежать не лише від постачальника, але і від перевізника, який бере участь в процесі виконання даного договору за допомогою надання послуг з транспортування товару (вантажу). Саме тому якщо при вирішенні спору виявляться обставини, що свідчать про те, що недоліки товару стали наслідком порушення правил перевезення вантажу, за які відповідає перевізник, відповідальність за ці недоліки не може бути покладена на постачальника. Навпаки, при наявності безперечних доказів, що підтверджують, що причиною несохранности товару стали протиправні дії постачальника, відповідальність може бути покладена на останнього незалежно від пред'явлення покупцем вимог до перевізника (див. п. 15 постанови Пленуму ВАС РФ від 22 жовтня 1997 р. N 18) .
  Поставка для громадських потреб. Поставка товарів для публічних (державних або муніципальних) потреб - поставка sui generis. Саме тому згідно з п. 2 ст. 525 ЦК до таких відносин застосовуються правила § 4 гл. 30 ГК (lex specialis), * (63) а в частині, не врегульованою § 4 гл. 30 ГК, - інші закони * (64), а якщо це не вступає в протиріччя з правилами § 4 гл. 30 ЦК - також правила § 3 гл. 30 ГК (lex generalis). Поставка товарів для громадських потреб відрізняється від звичайної поставки наступним:
  особливими - публічними - цілями. Такими тут виступають державні (муніципальні) потреби - забезпечуються за рахунок коштів відповідних бюджетів та позабюджетних джерел потреби Російської Федерації, її суб'єктів і муніципальних утворень в товарах, необхідних для здійснення функцій Російської Федерації, її суб'єктів (у тому числі реалізація міждержавних, федеральних і регіональних цільових програм), а також для вирішення питань місцевого значення та здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування (див. ст. 3 Закону про розміщення замовлень);
  звичайна поставка міцно грунтується на договорі поставки, поставка для громадських потреб - на фактичному складі з ряду послідовно пов'язаних між собою юридичних фактів.
  1. Перший обов'язковий факт - замовлення на поставку товарів для громадських потреб, який розміщується державним (муніципальним) замовником (див. п. 1 ст. 527 ЦК). Порядок розміщення таких замовлень регулюється за рамками Цивільного кодексу спеціальним законодавством, яке складається із Закону про розміщення замовлень, інших федеральних законів, а також підзаконних актів (див. ст. 2 Закону про розміщення замовлень). Розміщення замовлень являє собою дії замовників (а також уповноважених ними органів), спрямовані на визначення постачальників з метою укладання з ними державних (муніципальних) контрактів.
  Замовлення розміщуються шляхом проведення торгів або без таких. У першому випадку замовлення розміщуються у формі конкурсу (зазвичай відкритого, рідше - закритого) або аукціону (зазвичай відкритого, рідше - закритого, в тому числі аукціону в електронній формі). У другому - у формі запиту котирувань цін на товари, розміщення замовлення у єдиного постачальника, розміщення замовлення на поставки біржових товарів. Сенс розміщення замовлення - в пошуку оптимального для замовника постачальника:
  при проведенні конкурсу контракт укладається з учасником торгів, який запропонував найкращі умови його виконання;
  при проведенні аукціону - з учасником торгів, який запропонував найнижчу ціну контракту;
  при запиті котирувань - з учасником розміщення замовлення (без проведення торгів), що запропонував найнижчу ціну контракту;
  при розміщенні замовлень на постачання біржових товарів - з учасником біржової торгівлі та в ході біржових торгів;
  при розміщенні замовлення у єдиного постачальника - на безальтернативній (в силу тих чи інших причин) основі з єдиним постачальником.
  Для здійснення функцій з розміщення замовлень замовники (уповноважені органи) має право залучати спеціалізовані організації. При розміщенні замовлень шляхом проведення конкурсу, аукціону та запиту котирувань створюються відповідні комісії (докладніше див ст. 5-7, 10, 20, 32, 42, 55, 56 Закону про розміщення замовлень).
  2. Другий обов'язковий факт - державний (муніципальний) контракт на поставку товарів для громадських потреб, який укладають між собою замовник і постачальник (виконавець) - переможець конкурсу (аукціону), переможець у проведенні запиту котирувань, переможець біржових торгів або єдиний постачальник. За даним контрактом (див. ст. 9 Закону про розміщення замовлень) замовник зобов'язується забезпечити оплату товарів, а постачальник (виконавець) - їх передачу замовнику або за його вказівкою іншій особі (див. ст. 526 ЦК). Укладення контракту обов'язково для замовника (якщо інше не передбачено законом) і не обов'язково для постачальника (виконавця).
  Для постачальника (виконавця) його висновок обов'язково за двох умов, якщо: це встановлено законом і замовник відшкодує постачальникові (виконавцю) всі збитки у зв'язку з виконанням ним контракту (дане правило не застосовується щодо казенних підприємств і в деяких інших випадках). Якщо зобов'язана укласти контракт сторона ухиляється від його укладення, вона може бути примушуючи до його укладення (див. ст. 527, а також ст. 528 і 533 ЦК). Якщо згідно з контрактом постачальник (виконавець) поставляє товари самому замовнику або відповідно до виданої ним відвантажувальної рознарядкою одержувачу, відносини з поставки товарів для громадських потреб вичерпуються контрактом, а його виконання регулюється правилами про звичайну поставки (мова йде тільки про ст. 506-522 ЦК - див. п. 1 ст. 531 ЦК), при цьому платником за загальним правилом є замовник (див. п. 2 ст. 531 ЦК).
  3. Однак якщо постачальник (виконавець) повинен поставити товари не замовнику (і не вказаною ним у відвантажувальної рознарядкою одержувачу), а певного замовником покупцеві, замовник не пізніше 30-денного терміну з дня підписання контракту направляє постачальнику (виконавцю) і покупцеві повідомлення про прикріплення (покупця), на підставі якого вони укладають між собою договір (див. п. 1 ст. 529 ЦК). Звідси - третій можливий (але не обов'язковий) факт - заснований на контракті договір поставки для громадських потреб, що укладається між постачальником (виконавцем) і прикріпленим до нього покупцем. Постачальник (виконавець), який ухиляється від його укладення, може бути примушуючи до його укладення на вимогу покупця на умовах проекту, розробленого покупцем.
  Навпаки, покупець має право повністю або частково відмовитися від товарів, зазначених у повідомленні про прикріплення, і від укладення договору на їх поставку. У цьому випадку сповіщений постачальником (виконавцем) замовник зобов'язаний протягом 30 днів: a) прикріпити до постачальнику (виконавцю) нового покупця; б) направити постачальнику (виконавцю) відвантажувальну рознарядку із зазначенням одержувача; в) повідомити про прийняття та оплати товарів їм самим, в іншому випадку постачальник (виконавець) вправі: вимагати прийняття і оплати товарів замовником; реалізувати товари самостійно з віднесенням розумних витрат з їх реалізації на замовника (див. ст. 529, 530 ЦК). Платник за договором поставки - покупець (сторона за договором), замовник же - законний його поручитель по даному платіжному зобов'язанням (див. § 5 гл. 23, ст. 532 ЦК). Незалежно від того, чи обмежується справа контрактом або ж відповідно з ним укладається договір поставки, замовник у передбачених законом випадках має право повністю або частково відмовитися від товарів, поставка яких передбачена контрактом, при цьому він повинен відшкодувати збитки постачальнику (виконавцю), а якщо це спричинило розірвання або зміну договору поставки - також і покупцю (див. ст. 534 ЦК).
  4. Іноді відносини з публічних поставкам припускають специфічні схеми з великим числом юридичних фактів. Так, державний контракт на поставку оборонної продукції замовник укладає з так званим головним виконавцем (головним постачальником), якому він може передавати частину своїх функцій з виконання оборонного замовлення, і який для його виконання укладає договори поставки з безпосередніми виконавцями (постачальниками) (див. ст . 1, 4-6 Закону про державне оборонне замовлення).
  5. На відміну від звичайної поставки поставка для громадських потреб має особливості в суб'єктному складі.
  Замовником тут можуть виступати: a) органи держави і місцевого самоврядування; б) органи управління державними позабюджетними фондами; в) бюджетні установи; г) інші уповноважені одержувачі бюджетних коштів. Допускається також існування спеціалізованих державних (муніципальних) органів, уповноважених на здійснення для замовників функцій з розміщення замовлень (так звані уповноважені органи). Дані органи, здійснюючи ці функції, самі при цьому контракти не підписують (див. ст. 4 Закону про розміщення замовлень).
  До учасників розміщення замовлень (тобто потенційним постачальникам) особливих вимог не пред'являється. Ними можуть бути: будь-яка юридична особа незалежно від її форми, форми власності, місця знаходження та походження капіталу або будь-яка фізична особа, в тому числі громадянин-підприємець. Участь у розміщенні замовлень може бути обмежене лише законом, зокрема при проведенні закритих конкурсів та аукціонів (див. ст. 8, 20 і 30, 32 і 39 Закону про розміщення замовлень).
  Договір контрактації і кваліфікуючі його ознаки. За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу (п. 1 ст. 535 ЦК). Даний договір має наступні кваліфікуючі ознаки.
  По-перше, продавець в договорі контрактації (господарство) - виробник (тобто творець) сільгосппродукції, а сама сільгосппродукція має бути вирощена або вироблена саме продавцем. При цьому питання про те, чи повинен при цьому продавець (як і постачальник - СР ст. 506 ЦК) здійснювати підприємницьку діяльність (і чи може бути продавцем громадянин, який не має статусу підприємця, наприклад реалізує надлишки власного врожаю), вирішується неоднозначно * (65).
  Взагалі кажучи, виробництво сільгосппродукції і наступна її здача для переробки (продажу) припускає підприємницький характер такої діяльності, тому продавцями за договором контрактації є: громадяни-підприємці, в тому числі неправосуб'ектние комерційні організації - селянські (фермерські) господарства в особі їх голів (див. п. 2 ст. 23 ЦК) і профільні правосуб'єктності комерційні організації будь-якої форми (у тому числі сільгоспкооперативи) * (66). Разом з тим Цивільний кодекс не встановлює прямих вимог до характеру діяльності продавця-виробника, а орієнтуватися в цьому питанні на фігуру постачальника-підприємця не можна, оскільки правила про договір поставки застосовуються до відносин за договором контрактації, якщо останні не врегульовані правилами § 5 гл. 30 ЦК (див. п. 2 ст. 535 ЦК), чого ніяк не можна сказати стосовно обговорюваного питання.
  Навпаки, Цивільний кодекс виразно говорить, що продавець повинен бути виробником, а виробнича діяльність, будучи діяльністю господарської, може бути (і часто буває) підприємницької, але може такий і не бути. Саме тому продавці за договором контрактації - не тільки підприємці, але й інші сільгоспвиробники (некомерційні організації або громадяни, які мають підсобне, приватне господарство). Відповідно продаж сільгосппродукції будь-якою особою, що не є її виробником (що купила її у виробника для подальшого перепродажу і т.п.), однозначно виключає договір контрактації. Такі договори за наявності всіх кваліфікуючих ознак можуть бути поставкою (§ 3 гл. 30 ЦК), в іншому випадку слід звертатися до загальних положень про купівлю-продаж (§ 1 гл. 30 ЦК).
  По-друге, покупець у договорі контрактації (заготівельник, контрактант) - особа, що здійснює закупівлі сільгосппродукції, причому такі закупівлі здійснюються не взагалі, а саме для подальшої її переробки або перепродажу. Говорячи інакше, куплена сільгосппродукція не повинна залишитися у заготівельника: вона повинна "продовжити свій рух" в цивільному обороті або у своєму первісному вигляді, або як результат переробки. Звідси з числа заготівельників слід виключити суб'єктів, які, купуючи сільгосппродукцію, не мають на при цьому цілі її переробки (в іншу продукцію) або перепродажу (іншій особі).
  Заготівельниками можуть бути будь переробники сільгосппродукції (зерна - в борошно, м'яса - в м'ясопродукти, фруктів і овочів - в консерванти тощо), а також різноманітні заготконтори, оптові бази і т.п., які здійснюють подальшу її продаж. Заготівельниками не можуть бути особи, які набувають сільгосппродукцію для власного використання, причому неважливо, про який саме використанні - комерційному чи побутовому - йде мова. Тому з точки зору неможливості бути заготівельниками неважливо, чи йде мова про птахофабриці (покупающей зерно як корм для птиці, використовуваної в комерційних цілях) або про громадянина (купуючому зерно для забезпечення особистого подвір'я). Підприємницький характер діяльності заготівельника із закупівлі сільгосппродукції для подальшої її переробки (продажу) на відміну від діяльності продавця сумнівів не викликає.
  По-третє, предмет договору контрактації - сільгосппродукція, тобто різноманітні товари землеробства (рослинництва) і тваринництва, які володіють наступними ознаками: a) споживаний характер; б) родовий (замінний) характер; в) біологічне походження; г) об'єктивна зв'язок з природними факторами (природно-кліматичними, атмосферними і т.п.) і залежність від них; д) зв'язок з продовольчої сферою. Крім того, контрактуемая сільгосппродукція має бути вирощена або вироблена продавцем (див. п. 1 ст. 535, ст. 537 ЦК), а тому завжди являє собою обмежений майновий рід (genus limitatum) * (67).
  При зверненні до § 5 гл. 30 ГК зазвичай виникає питання: чи повинна сільгосппродукція відсутнім на момент укладення договору (з тим, щоб продавець, виконуючи договір, спочатку її справив, а потім здав) або вона може існувати (тобто продавець, виконуючи договір, міг здати те, що на момент укладення договору вже існує), тобто чи є для договору контрактації виробничий ознака іманентним або факультативним? На цей рахунок відомі різні думки * (68), немає єдиної точки зору і з питання про можливість контрактації продукції сільгосппереробки * (69). Взагалі кажучи, оскільки в § 5 гл. 30 ЦК немає прямих вказівок на необхідність відсутності сільгосппродукції на момент укладення договору контрактації, остільки немає і формальних заборон для відчуження наявного товару на момент укладення такого договору (наприклад, частини власного врожаю минулого року). Немає жодних формальних заборон і для відчуження продукції сільгосппереробки (наприклад, борошна або молочної продукції).
  Єдиним легальним перешкодою тут може стати правило ст. 538 ГК. Так як в даному правилі втілена ідея підвищеної правового захисту економічно уразливого сільгоспвиробника, можна припустити, що його існування було б зайвим, якби на момент укладення договору сільгосппродукція мала місце (або якби відчужувалася продукція сільгосппереробки). Але тут же можливий і зустрічне запитання: якщо мова йде про доцільність підвищеної правового захисту економічно уразливого сільгоспвиробника, то чому його слід захищати тільки при вирощуванні (виробництві) сільгосппродукції, а не взагалі (тим більше, що сама ст. 538 ЦК не дає приводу як -то пов'язувати її дію з власне процесом вирощування або виробництва, в тому числі з впливом природних, кліматичних та інших факторів).
  Ясно одне: в умовах сьогоднішньої редакції § 5 гл. 30 ГК особливістю договору контрактації є ознака самостійного вирощування (виробництва) сільгосппродукції продавцем, а не факт наявності або відсутності сільгосппродукції на момент укладення договору і не ознака її первинності або производности. Тому доти поки товар здатний визнаватися сільгосппродукцією (і не перейшов в іншу категорію товарів), він - належний предмет договору контрактації. Наявність відчужуваної сільгосппродукції на момент укладення договору саме по собі не означає необхідності відмови від контрактації на користь поставки, в свою чергу, при кваліфікації договору на відчуження продуктів сільгосппереробки слід всякий раз виважено співвідносити між собою первинний фактор сільгоспвиробництва і вторинний фактор промислової переробки і співвідношення цих компонентів в предметі договору для цілей його видовий кваліфікації.
  Особливості правового регулювання відносин контрактації. Відносини контрактації близькі до відносин поставки, тому при їх регулюванні і дефіциті правил § 5 гл. 30 ЦК застосовуються правила § 3 гл. 30 ГК, а якщо мова йде про контрактації для громадських потреб - § 4 гл. 30 ЦК (див. п. 2 ст. 535 ЦК). Сам § 5 гл. 30 ГК своєму розпорядженні вкрай незначним числом правил, суть яких - у наступному.
  Додатковим істотною умовою договору контрактації (до найменування предмета і кількістю) за змістом ст. 537 ЦК є асортимент сільгосппродукції, неузгодженість якого тягне неукладеним договору. Заготівельник зобов'язаний: a) як правило (якщо інше не передбачено договором), прийняти продукцію в місці її знаходження і забезпечити її вивезення (позбавляючи продавця від зайвого клопоту), б) прийняти продукцію, якщо вона відповідає умовам договору і здається в належний термін продавцем в місці знаходження заготівельника або в іншому зазначеному ним місці, в) згідно з договором повертативиробнику на його вимогу відходи від переробки сільгосппродукції за окрему плату (див. ст. 536 ЦК). Відповідальність всякого продавця-виробника (незалежно від наявності у нього статусу підприємця) перед заготівельником за всяке порушення зобов'язання підпорядковується початку провини (див. ст. 538 ЦК). Суб'єктивні початку відповідальності заготівельника перед продавцем визначає п. 3 ст. 401 ГК за відсутністю іншого в § 5 (а також у § 3) гл. 30 ГК.
  Особливо регулюються відносини контрактації для громадських потреб. Уряд РФ або органи виконавчої влади суб'єктів Федерації (відповідно для формування федерального і регіональних фондів сільгосппродукції, сировини і продовольства, далі - сільгосппродукція) формують держзамовників і доводять до них обсяги закупівель і поставок за видами сільгосппродукції на майбутні п'ять років із щорічним уточненням не пізніше ніж за шість місяців до початку року. Держзамовники не пізніше ніж за три місяці до початку року повідомляють цю інформацію обраним ним товаровиробникам (постачальникам).
  Уряд РФ щорічно встановлюють на сільгосппродукцію гарантований рівень закупівельних цін, що забезпечує відшкодування витрат і отримання товаровиробниками (постачальниками) доходу, достатнього для розширеного відтворення. Уряд РФ та органи виконавчої влади суб'єктів РФ до початку року: a) визначають квоти для товаровиробників (постачальників) на закупівлю сільгосппродукції за гарантованими цінами; б) встановлюють нормативне співвідношення між вартістю закуповується сировини і вартістю вироблюваної з нього продукції, а також граничний розмір торговельних надбавок до цін на поставлену готову продукцію з урахуванням беззбиткової її реалізації; в) гарантують товаровиробникам (постачальникам) продукції рослинництва авансові платежі (не менше 50% вартості поставок, в тому числі 25% після укладення держконтракту і 25% після завершення сівби), а по продукції тваринництва - виплату бюджетних дотацій. Розрахунки між покупцями сільгосппродукції та товаровиробниками (постачальниками), що знаходяться на території Російської Федерації, виробляються за загальним правилом по інкасо з терміном платежу 10 днів (а швидкопсувних товарах - до 5 днів) з моменту надходження документів до банку платника. За несвоєчасну оплату сільгосппродукції і за несвоєчасне авансування продукції рослинництва товаровиробники (постачальники) стягують з покупців у безакцептному порядку пені в розмірі 2% суми несвоєчасно сплаченої продукції за кожний день прострочення, а при простроченні понад 30 днів - у розмірі 3% (докладніше див ст . 3-6, 8 Федерального закону про закупівлі та постачання сільгосппродукції * (70)). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Договори поставки та контрактації"
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної
 2. § 2. Види цивільно-правових договорів
    договором. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. У той же час ряд класифікацій договорів є продуктом науки цивільного права. Наприклад, в теорії цивільного права прийнято
 3. 2. Система цивільного права Росії
    договірне право, яке в свою чергу диференціюється за групами договірних зобов'язань на: зобов'язання з передачі майна в речове право, зобов'язання з передачі майна у користування, зобов'язання з виконання (виробництва) робіт, зобов'язання щодо використання результатів творчої діяльності, зобов'язання з надання послуг, зобов'язання по здійсненню
 4. 2. Основні розділи курсу цивільного права
    договорах - присвячений викладу основних положень зобов'язального права: поняття, змістом і виконанню зобов'язань, способам їх забезпечення та належного виконання, а також загальному вченню про цивільно-правовому договорі як головної правовій формі організації товарообміну. Розділ IX. Зобов'язання з передачі майна у власність або в інше речове право - відкриває виклад окремих
 5. 1. Значення і сфера застосування купівлі-продажу
    договорів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку. Вже в класичному римському праві складається як консенсуального контракту emptio-venditio. Під ним розумівся договір, за допомогою якого одна сторона - продавець (venditor) зобов'язується надати іншій стороні - покупцеві (emptor) річ, товар (merx), а інша сторона - покупець зобов'язується сплатити продавцю за
 6. 2. Свобода договорів
    договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс свободи
 7. 7. Пойменовані і непойменовані договори
    договорів за принципом "чистої дошки" (tabula rasa), їм довелося б зіткнутися зі значними труднощами. Зокрема, це спричинило б за собою затяжку оформлення договірних відносин через необхідність затрачати значний час для узгодження складу та змісту окремих договірних умов. І навіть тоді не було б ніякої впевненості в тому, що договір вільний від прогалин, які
 8. 1. Поняття договору купівлі - продажу
    договорів, що регулюють зобов'язання з передачі майна. Цим пояснюється широке застосування договору купівлі - продажу в майновому обороті. Не випадково положення, що визначають відносини, пов'язані з купівлею - продажем, відкривають розд. IV Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК), присвячений окремим видам цивільно - правових зобов'язань (гл. 30). По суті структура гл.
 9. 3. Договір майнового найму за радянським цивільному праву
    договорі майнового найму незмінно включалися в кодифіковані акти, а сам договір майнового найму розглядався в якості самостійного цивільно - правового договору. Розвиток законодавства в цей період йшло шляхом деякого обмеження кола об'єктів майнового найму, скорочення і диференціації термінів найму, збільшення числа спеціальних правил, призначених для
 10. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це
© 2014-2022  yport.inf.ua