Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

27.3. Адміністративна відповідальність за проступки у сфері фінансів

Підставою якої юридичної відповідальності, у тому числі і адміністративної, у сфері фінансів є фінансове правопорушення. Фінансове правопорушення - це протиправне винне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на встановлений державою порядок здійснення фінансової діяльності і що викликає застосування відповідних юридичних санкцій.
Встановлення адміністративної відповідальності за порушення у сфері фінансів має на меті захист інтересів держави у правовідносинах, пов'язаних із забезпеченням режиму функціонування державних грошових фондів, а також із забезпеченням економічної безпеки держави взагалі. Такі правопорушення відбуваються при здійсненні фінансової, валютної, банківської діяльності.
Адміністративна відповідальність за вказані правопорушення настає у разі, якщо вони не тягнуть за собою відповідальність, передбачену КК України. Перелік правопорушень у сфері фінансів, за які настає адміністративна відповідальність, передбачений Кодексом України про адміністративні-

них правопорушення у ст.ст. 162 (Порушення правил про валютні операції); 1641 (Ухилення від подання декларації про доходи); 1642 (Порушення законодавства з фінансових питань); 1644 (Несвоєчасне здавання виручки); 1645 (Реалізація, прийняття на комісію або збереження з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка); 1651 (Ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України платників обов'язкових страхових внесків та порушення порядку нарахування і виплат на соціальне страхування); 1652 (Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів); 1665 (Невиконання законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України) і т. п.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 27.3. Адміністративна відповідальність за проступки у сфері фінансів "
 1. Стаття 12. Обов'язки поліції
  адміністративного правопорушення; --- Далі - ДТП. - Інша інформація про події. 1.3. У даному випадку під "інформацією" мається на увазі не зміст, а форма повідомлення про подію. Використовуючи термін "інформація", відомство звертає увагу правоприменителя, що такого роду повідомленням про подію будуть будь-якого роду відомості поза
 2. Тема 3.2. Норми адміністративного права
  адміністративного права в Російській Федерації визначають порядок створення, реорганізації і скасування органів виконавчої влади, їх перелік, цілі і завдання їх діяльності, компетенцію та інші сторони правового статусу цих органів, їх структуру і процедуру діяльності. Поширюються вони і на організацію місцевого самоврядування, і порядок взаємодії його органів з органами
 3. § 4. Юридичний склад адміністративного правопорушення
  адміністративного правопорушення являє собою сукупність елементів, що характеризують суспільну небезпеку проступку, до них відносяться: зміст делікту (об'єктивна сторона), психоемоційний статус учасників (суб'єктивна сторона і суб'єкт складу), а також об'єкт протиправного посягання; відсутність будь-якого з них виключає як наявність corpus delicti в цілому, так і,
 4. § 1. Тема адміністративно-владного примусу у творчості російських юристів
  адміністративного права передував тривалий період генезису, початковим етапом якого була рецепція в наукової та викладацької діяльності Росії німецької концепції «поліцейського права». Під предметом науки поліцейського права розумілося вивчення суспільних відносин у сфері державного управління. Термін «поліція» (від грец. Politeia - держава) стосовно даної
 5. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  адміністративними органами. Першим розробником судово-поліцейського статуту був граф М.М. Сперанський, але підготовлений ним проект так і не був розглянутий Державною Радою. Граф Д.Н. Блудов пропонував розмежувати повноваження судової влади і поліції у слідчих діях і віднести досудовий розгляд справ про кримінальні злочини до ведення судових слідчих, а виробництво
 6. § 9. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі та фінансів
  адміністративних правопорушень в галузі торгівлі та фінансів, прийняті в умовах колишньої політико-правової системи, хоча і не скасовані органами законодавчої влади, але фактично не застосовуються, серед них - ст . 151 «Дрібна спекуляція» та ст. 152 «Скупка в державних або кооперативних магазинах хліба та інших харчових продуктів для згодовування худобі і птиці» КпАП. Неприпустимість
 7. § 11. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок
  адміністративних проступків, об'єднаних в гол. 13 КпАП, прямо або опосередковано пов'язані з безконтрольним розпиванням спиртного, а всі інші є наслідком аморальної поведінки правопорушника. Найбільш поширені з розглянутих проступків, передбачені ст. 158 і 162 КпАП, свідчать про відсутність гуманітарних навичок у правопорушника, характеризують його ставлення до
 8. § 2. Місцева адміністрація
  адміністративну комісію і т.д. У його веденні загальний, архівний, юридичний відділ. Він здійснює організаційне взаємодія з відділами загсу, нотаріальними установами. Звичайно, цей перелік не дає повного уявлення про всі структурні підрозділи районної адміністрації. Крім того, слід мати на увазі, що районна або міська адміністрація не відгороджується від
 9. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  адміністративної деліктології / / Збірник наукових праць. Київ, 1984; Малеин Н.С. Правопорушення: поняття, причини, відповідальність. М., 1985. Кісін В.Р. Адміністративне правопорушення: поняття, склад, кваліфікація. М., 1991. Види відповідальності в муніципальних відносинах. Слід нагадати, що кримінально-правова відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування може наступити за
 10. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  адміністративної ієрархічної влади. Такий обов'язок носить загальний характер, але обмежується принципом законності. Службовець не повинен підкорятися незаконним наказам. При цьому правомірно наявність в законодавстві про службу правила про те, що незаконний і компрометуючий службу наказ не є виправдувальним документом. Службовець, підкорившись такому наказу, підлягає дисциплінарному
© 2014-2022  yport.inf.ua