Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 352. Несуттєві частини формули


Несуттєві частини формули вносилися на вимогу зацікавлених осіб. Серед них значилися:
а) Praescriptiones, вносилася на вимогу позивача або відповідача (praescriptiones pro actore і praescriptiones pro reo). За ним деякі наслідки позову обмежувалися в певному порядку, наприклад, за допомогою praescriptio pro actore визначалося позовну вимогу щодо часу, місця і кількості необхідної престаціі.
Б) Exceptiones, або заперечення, були на користь відповідача. У формулу їх вносив магістрат на вимогу відповідача, вони могли базуватися на різних правових і фактичних причинах.
Заперечення відповідача (exceptiones), спрямовані проти позовної вимоги, ділилися на кілька груп.
Exceptiones civiles були запереченнями, проистекающими з приписів jus civile, в той час як exceptiones honorarie були запереченнями, що базуються на едиктах римських магістратів.
Exceptiones peremptoriae володіли постійним дією, а exceptiones dilatoriae тимчасовим.
Exceptiones in rem були запереченнями, застосовуваними проти будь-якої особи, a exceptiones in personam - лише проти певних осіб.
Exceptiones personae cohaerentes застосовували точно певні особи, a exceptiones rei cohaerentes - всі особи, що знаходяться в певних відносинах з приводу якої-небудь речі.
В) позивач не зобов'язаний був погоджуватися з запереченнями відповідача, і навіть міг їх оскаржити (exceptio exceptionis). Заперечення позивача називалися репліками (replicatio). З приводу реплік позивача відповідач міг висловити duplicatio, або заперечення на репліку позивача. На нову репліку позивача відповідач міг заперечити шляхом triplicatio, quad riplicatio і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 352. Несуттєві частини формули"
 1. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 2. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 3. § 1. ПОНЯТТЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕЙ
  Поняття речі. При натуралістичному підході до соціальних явищ, невіддільному від світогляду давніх часів, право в сенсі суб'єктивного права неможливо уявити інакше, крім як у овеществленном вигляді. Тому проблема речей займала одне з центральних місць і в самому римському приватному праві, і в присвяченій йому давньоримської юриспруденції. Але римляни проявляли набагато більшу майстерність у
 4. Глава 1. Мінливості МЕТОДУ
  Відмова від доктрини відмирання права, завжди ставила радянське правознавство у двозначне становище, не привів, як уже з'ясувалося, до повного торжества права і правового менталітету. Нехтування правом (правовий нігілізм), культ насильства анітрохи не ослабли, а втративши свою ідеологію відмирання, неістотності права в "перетворенні суспільства" і зосередившись в підсвідомості, психології, навіть
 5. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
 6. Глава 8. ПРОБЛЕМА тріада
  У нашій літературі проблема тріади має надзвичайно велике значення. Вона відтворюється практично у всіх легальних дефініціях власності. Багато вчених шукають у ній сенс власності. Часто цитується і висловлювання А.В. Венедиктова: традиційний перелік правомочностей власника щодо володіння, користування і розпорядження його майном представляє вираз того загального, що властиво
 7. 6. Основні напрямки та школи в кримінальному праві
  В історії кримінального права російські та зарубіжні юристи виділяють, як правило, ряд напрямків, що характеризуються різними підходами до розуміння основних кримінально-правових інститутів. Виділяються три основних напрямки: освітньо-гуманістичне, класичне, антропологосоциологическое * (433). Усередині кримінально-правових напрямів існують самостійні школи (теорії, доктрини).
 8. § 1. Поняття ознаки складу
  1. Те, що ми називаємо «ознакою складу», тобто, точніше кажучи, ознака злочину, включений до складу, або, за образним висловом А. Н. Трайніна, «зведений у ранг» ознаки складу злочину. Словом «ознака» зазвичай позначають властивість, рису, особливість предмета чи явища, за якими можна його впізнати, відрізнити від другіх1. Розвиток вчення про ознаки в теорії пізнання, логіці, а
 9. ПРИМІТКИ
  1. У більш широкому сенсі слова під назвою римського права маються на увазі, головним чином, три наукові дисципліни: а) Інституції римського права (термінологічно ведуть походження від Institutiones - elementa, що на латині означає короткий довідник або підручник основ), б) історія римського права (в Минулого іменувалася "historia juris romana externa" - зовнішня історія римського права,
 10. § 1. Законодавче визначення місцевого самоврядування
  Конституція РФ проголошує визнання і гарантування місцевого самоврядування, яке отримує в ній статус однієї з основ конституційного ладу країни (гл. гл. 1, 8). Природно, що конституційна формула "місцеве самоврядування" повинна тлумачитися не як підтвердження того, що є, а як мета для всіх, на кого поширює свою дію Конституція . Розвиваючи конституційну модель
© 2014-2022  yport.inf.ua