Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А. В. Афоніна. Шпаргалка з правознавства, 2009 - перейти до змісту підручника

37. Юридичні особи

Юридична особа - це організація зі своїм певним правовим статусом, діюча в передбаченій законом організаційно-правовій формі. Вона має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Юридична особа може діяти на підставі статуту, або установчого договору і статуту. В установчих документах юридичної особи повинні визначатися найменування юридичної особи, яке містить вказівку на його організаційно-правову форму, місце його знаходження, порядок управління діяльністю юридичної особи, а також міститися інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду. Юридична особа набуває цивільних прав і бере на себе цивільні обов'язки, тобто реалізує свою правоздатність, через свої органи. Порядок призначення або обрання органів юридичної особи визначається законом та установчими документами.
Диференціація юридичних осіб:
1) якщо основною метою діяльності юридичної особи є отримання прибутку, дана особа є комерційним;
2) юридичні особи, що не мають як такої мети одержання прибутку і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками, є некомерційними організаціями.
Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей.
Правоздатність юридичної особи. Юридична особа може мати цивільні права, відповідні цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки. Комерційні організації, за винятком унітарних підприємств та інших видів організацій, передбачених законом, можуть мати цивільні права і нести цивільні обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом (загальна правоздатність).
Окремими видами діяльності, перелік яких визначається Федеральним законом «Про ліцензування окремих видів діяльності» юридична особа може займатися тільки на підставі спеціального дозволу - ліцензії (спеціальна правоздатність).
Загальна правоздатність юридичної особи виникає у момент його створення (в момент його державної реєстрації) і припиняється в момент завершення його ліквідації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Юридичні особи "
 1. § 4. Муніципальної-правові норми, інститути, суб'єкти.
  Особи, що у муніципальної-правових відносинах, і є носіями прав і обов'язків у сфері місцевого самоврядування. Суб'єктами муніципального права (учасниками муніципально-правових відносин) є: населення муніципального освіти; громадяни Російської Федерації, а також громадяни, які мають інше громадянство, або особи без громадянства; органи та посадові особи місцевого
 2. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  особи несуть адміністративну відповідальність згідно з федеральними законами і (або) законами суб'єктів Російської Федерації (ч. 3 ст. 7). Слід зазначити, що в даний час Кодекс України про адміністративні правопорушення не передбачає адміністративної відповідальності за невиконання рішень органів місцевого самоврядування. Тому така адміністративна
 3. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  особи місцевого самоврядування відповідно до статуту муніципального освіти. Органи місцевого самоврядування, які відповідно до Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" і статутом муніципального освіти наділяються правами юридичної особи, є муніципальними установами, утвореними для здійснення управлінських
 4. § 1. Представницький орган у структурі органів місцевого самоврядування
  особи. Представницький орган муніципального освіти має відокремлене майно, від свого імені набуває і здійснює майнові та немайнові права і обов'язки, може бути позивачем, відповідачем у судах, мати печатку, штамп, бланк з відповідною символікою, рахунки в банківських і кредитних
 5. § 5. Організація діяльності представницького органу
  особи. Це вимагає створення механізму освоєння нових повноважень представницького органу муніципального утворення. Тому нерідко питання забезпечення діяльності представницького органу покладаються на його апарат. Апарат представницького органу створюється для організаційного, правового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності представницького органу, надання
 6. § 1. Адміністрація муніципального освіти в системі органів місцевого самоврядування
  особи, має бюджетні та інші рахунки в банках, гербову печатку із своїм найменуванням, інші печатки, бланки та штампи, необхідні для її діяльності. Структура місцевої адміністрації затверджується представницьким органом муніципального освіти за поданням голови місцевої адміністрації. У структуру місцевої адміністрації можуть входити галузеві (функціональні) і територіальні органи
 7. § 2. Виборча комісія муніципального освіти
  особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів, перетворення муніципального освіти. Досить своєрідним є положення виборчої комісії муніципального освіти серед інших органів місцевого самоврядування, встановлене Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації". З одного боку, виборча комісія
 8. Глава 17. Міжмуніципального співробітництва
  особи, на правах некомерційних організацій. В даний час такі спілки чи асоціації муніципальних утворень діють практично у всіх суб'єктах Російської Федерації. Як приклади таких асоціацій можна навести: Асоціацію місцевого самоврядування Республіки Карелія, Союз муніципальних утворень Сахалінської області, Союз муніципальних утворень Ульяновської області та ін
 9. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  особами, керівниками підприємств, установ та громадських об'єднань. Але в цих Законах право на звернення громадянина не розглядається як публічна послуга. Швидше, в них йдеться про конституційне право громадян на звернення до органів місцевого самоврядування для реалізації своїх прав або відновлення порушених прав. У таких випадках при розгляді питання місцевого самоврядування не
 10. § 3. Децентралізація та місцеве самоврядування
  особи до іншої, від держави до місцевому колективу або громадському установі. Таким чином, тут під децентралізацією розуміється переміщення владних повноважень від держави, державних установ недержавним суб'єктам, а під деконцентрації - внутрішньодержавна децентралізація. Якщо скористатися викладеним підходом, то конституційне відокремлення муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua