Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

6.4.2. Різновиди політико-правового режиму

Політико-правові режими поділяються, насамперед, на демократичні та недемократичні. Демократичні політико-правові режими бувають там, де публічна влада погоджує і виражає інтереси широких мас населення, прагне створити надійний правовий фундамент для розвитку суспільства, визнає і забезпечує права, свободи і законні інтереси особистості, бере на себе певні обов'язки так само, як покладає їх на інших.
У стародавніх аристократичних республіках публічна влада висловлювала інтереси «вільних» станів (наприклад, патриції і плебеї в Римі після реформ Сервія Тулія), спиралася на їх підтримку, дбала про їх права, свободи та майнових інтересах. У сучасних демократичних державах публічна влада не проводить юридично значущих відмінностей між різними верствами населення, встановлює для своїх громадян однаковий політико-правовий режим, захищає права і свободи кожної особистості на своїй території, а в деяких ситуаціях - права і свободи людей навіть на чужих територіях, якщо там вони зневажаються в такій мірі, що це набувають негативний міжнародно-правове значення (наприклад, у Боснії).
Демократичні політико-правові режими зорієнтовані на плюралізм думок, на свободу засобів масової інформації, на захист громадян від свавілля і беззаконня і на функціонування в країні реального механізму впливу населення на владні структури.
Недемократичні політико-правові режими були і залишаються в державах, де влада зосереджена в руках вузької соціальної групи, її органи формуються за призначенням або шляхом суто формальних виборів, розподіл між ними владних функцій носить умовний характер, влада спирається переважно на силові структури, особистість пригнічується, її права, свободи і природні інтереси ущемляються, засоби масової інформації, профспілки та багато суспільно-політичні утворення огосударствляются або іншим чином позбавляються волі, держава має примат над правом, його органи пов'язані не стільки з законами, скільки з вказівками зверху.
Такі режими можуть істотно відрізнятися один від одного.
Авторитаризм, наприклад, дозволяє зосереджувати владу головним чином в руках однієї особи, елітаризм - підносити над суспільством кланову, політичну, технічну, кримінальну чи іншу еліту, тоталітаризм - безмежно втручатися в життєдіяльність людей, регламентувати її навіть в деталях, охлократізм - перехопити владу на деякий час мітингуючої, повсталої натовпом, расизм - звести в публічний ранг поділ рас на вищі і нижчі, фашизм - використовувати відкрито шовіністичні, «націонал-соціалістичні» ідеї для виправдання тиранії.
Однак все це - різновиди недемократичного політико-правового режиму з тієї чи іншої специфікою, що пригнічує особистість, що обмежує можливості населення країни реально брати участь у формуванні владних структур і реально впливати на їх діяльність.
Природа політико-правового режиму проявляється у всіх основних сферах суспільного життя: економічної, соціальної, політичної (включаючи державно-правові інститути), духовної. Наприклад, для тоталітарного режиму в сфері економіки властиві: переважання державної форми власності на основні природні ресурси і засоби виробництва; командно-адміністративна, планова система управління нею; штучна соціальна система, зорієнтована на досягнення якоїсь соціальної однорідності (зближення міста і села, розумового і фізичної праці тощо); державна ідеологія; злиття державного і партійного апарату; кримінальна відповідальність за інакомислення і т.п. Авторитарний режим, маючи багато спільного з тоталітарним у сфері політичної, водночас допускає розвиток приватної та інших форм власності у сфері виробництва товарів народного споживання, надання споживчих послуг; припускає ринковий тип економічних відносин, конкуренцію. Однак у сфері виробництва групи «А» (виробництво основних засобів виробництва) продовжує домінувати державна власність, що функціонує на плановій основі. У сфері соціальних відносин діють протилежні (часом взаємовиключні) тенденції: з одного боку, об'єктивно стихійно формуються різноманітні відмінні природні сегменти населення, з іншого - панівна ідеологія і офіційна політика «бажають» встановлення соціальної єдності. У духовній сфері також присутні анклави, неконтрольовані чиновницьким апаратом до тих пір, поки це не стосується основ пануючої ідеології. У демократичному режимі економіка спирається на рівність і плюралізм форм власності, антимонопольне законодавство; ринкові відносини; перехід від адміністрування нею до правових форм регулювання поведінки суб'єктів економічної діяльності; соціальна структура суспільства багатосегментних і висловлює природні тенденції її формування; переважає саморегуляції між інститутами громадянського суспільства; державний механізм правової держави будується на принципах самообмеження, підконтрольності суспільству, захист прав людини і громадянина тощо Слід зауважити, що часом кордону між режимами носять аморфний характер, багато в чому вони залежать від харизми політичного керівництва країни, мають помітну рухливість.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4.2. Різновиди політико-правового режиму "
 1. 6.4. Політико-правовий режим. Його різновиди
  різновиди
 2. Глава 23. ПРАВОВА ПОЛІТИКА
  політика - один з видів політики як родового інтеграційного поняття. Тому не можна усвідомити суть правової політики, не знаючи, що таке політика взагалі. Іншими словами, будь-яке визначення правової політики не повинно суперечити усталеним уявленням про політику в її традиційному сенсі. Студентам юридичних вузів важливо знати як основи загальної політики, так і (особливо) специфіку,
 3. ГЛАВА 2. Правові режими діяльності іноземних юридичних осіб: режим недискримінації, національний режим, режим найбільшого сприяння та преференційний режим
  режими діяльності іноземних юридичних осіб: режим недискримінації, національний режим, режим найбільшого сприяння та преференційний
 4. 15.5. Режими оподаткування суб'єктів іноземного права
  режими оподаткування: - національний режим; - режим недискримінації; - режим найбільшого сприяння; - режим взаємності. Розглянемо ці режими на прикладі оподаткування суб'єктів іноземного права в Російській
 5. Курсова робота. Нерухомість як різновид речей, 2009
  різновид речей. Предмет дослідження - правовідносини, що виникають при розгляді правових особливостей нерухомого майна як різновиду речей у цивільному праві. Метою роботи є розгляд і вивчення нерухомого майна як різновиду речей у цивільному
 6. Контрольні запитання до розділу 5
  режим ". 2. Співвідношення понять" політичний режим "і" форма держави ". 3. Вплив змін у політичному режимі на форму держави. 4. Ознаки демократичного режиму." Закриті "демократії. 5. Як має поводитися меншість в умовах демократичного політичного режиму? Як виявити і об'єктивувати волю більшості при демократичному режимі? 6. Поняття
 7. 13.3. Зміст адміністративно-правових режимів
  правових режимів: 1) цільове призначення; 2) принципи адміністративно-правових режимів; 3) суспільні відносини (об'єкт), регульовані режимом; 4) адміністративно-правовий статус суб'єктів режиму; 5) засоби забезпечення режиму. Цілі адміністративно-правових режимів - попередження правопорушень та настання інших шкідливих наслідків, небезпечних для особистості,
 8. 13.4. Види адміністративно- правових режимів
  правові режими, спрямовані на досягнення цілей в інших галузях управління (митний режим, санітарний режим тощо); комплексні адміністративно-правові режими (в умовах масових заворушень, епідемії, епізоотії, стихійних лих , техногенних процесів, військової загрози та ін.) Залежно від суб'єкта встановлення поділяють федеральні режими (встановлювані, регульовані
 9. 1. Поняття правового режиму діяльності іноземної юридичної особи
  різновиди суспільних відносин ... У результаті, думається, доцільно винести розгляд даних питань за рамки колізійного права »[104]. Дійсно, поняття правового режиму має в міжнародне право надзвичайно важливе значення: воно визначає обсяг цивільної правосуб'єктності іноземної особи, набір тих конкретних прав і
 10. 13.6. Екстраординарні адміністративно-правові режими
  правові режими це особливі правові режими життєдіяльності населення, здійснення господарської та іншої діяльності організаціями, а також функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування на території, на якій виникла загроза безпеки і яка визнана зоною надзвичайної ситуації, зоною збройного конфлікту, зоною військових дій. Особливості
 11. Тема 4. Форма держави
  різновиди. 4 . Форма політико-територіального устрою, її види. 5. Державно-правовий режим, його видове різноманіття. 6. Росія і Татарстан з позиції форми держави: загальна характеристика. 7. Висновок. 8. Список використаної літератури. Література - Конституція Російської Федерації. - М., 1993. - Конституція Республіки Татарстан). - Казань, 1992. *** - Гегель Г.В.
 12. Контрольні питання
  політики білорусизації в 20 -30 роки. Репресивна
 13. Контрольні питання
  політико-юридичним принципом діяльності держави? 2. Основні принципи законності. 3. Назвіть юридичні гарантії законності. 4. Законність в державному управлінні. 5. Режим правозаконності і забезпечення прав громадян. 6. Правопорядок та умови його стабілізації. 7. Що складає зміст правопорядку? 8. Законність і правопорядок як фактори стабільного
 14. Література
  політика, ідеологія. 1992. № 5. Американські президенти. 41 історичний портрет від Джорджа Вашингтона до Білла Клінтона. Ростов н / Д; М.: Фенікс-Зевс, 1997. Верховенство права. М.: Прогресс-Універс, 1992 . Єгоров С. А. Конституціоналізм в США: політико-правові аспекти. М.: Наука, 1993. Єгоров С. А. Сучасна наука конституційного права США. М.: Наука, 1987. Жидков О. А. Верховний Суд США:
 15. Контрольні питання
  політика царизму на Білорусі після 1772 2. Назвати характерні риси політики насадження російського землеволодіння 3. Особливості адміністративно-територіального поділу на Білорусі на початку 19 століття 4. Компетенція місцевих органів управління на Білорусі на початку 19
© 2014-2022  yport.inf.ua