Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
А.В. Асосков. Правові форми участі юридичних осіб у міжнародному комерційному обороті, 2003
Четверта книга серії 'Нові імена' присвячена комплексному дослідженню правового статусу юридичних осіб в сучасному міжнародному комерційному обороті. Докладно аналізуються такі питання, як особистий закон і національність юридичних осіб, правові режими діяльності іноземних юридичних осіб, національні законодавства про іноземні інвестиції, інвестиційні угоди (у тому числі угоди про розподіл продукції), міжнародна уніфікація стандартів поводження з іноземними інвестиціями, правове регулювання груп комерційних організацій (транснаціональних компаній).
Вступне слово
Передмова
Введення
ГЛАВА 1. Колізійних метод регулювання правового статусу іноземних юридичних осіб
1. Загальні питання застосування колізійного методу правового регулювання
2. Поняття особистого закону (статуту) і національності юридичної особи
3. Критерії (теорії) визначення особистого закону та національності юридичної особи
4. Тенденція відділення особистого закону юридичної особи від його державної приналежності (національності)
5. Проблема визнання юридичних осіб іноземними державами
ГЛАВА 2. Правові режими діяльності іноземних юридичних осіб: режим недискримінації, національний режим, режим найбільшого сприяння та преференційний режим
1. Поняття правового режиму діяльності іноземної юридичної особи
2. Різновиди правового режиму діяльності іноземних юридичних осіб
3. Практичні питання застосування різних видів правових режимів
ГЛАВА 3. Метод прямого внутрінаціонального регулювання. Національне законодавство про іноземні інвестиції та двосторонні угоди про заохочення і взаємний захист іноземних капіталовкладень
1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
ГЛАВА 4. Інвестиційні угоди між державами та іноземними юридичними особами
1. Поняття і основні різновиди інвестиційних угод
ГЛАВА 5. Універсальна матеріально-правова уніфікація положень про статус іноземних юридичних осіб
1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
ГЛАВА 6. Регіональна матеріально-правова уніфікація положень про статус іноземних юридичних осіб
1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
ГЛАВА 7. Правове регулювання іноземних юридичних осіб в рамках співдружності незалежних Держав та інших інтеграційних об'єднань колишніх радянських республік
1. Правові основи інтеграції країн - учасниць СНД
2. Правове регулювання статусу іноземних юридичних осіб на рівні СНД
3. Правове регулювання статусу іноземних юридичних осіб на рівні більш тісних інтеграційних об'єднань колишніх радянських республік
ГЛАВА 8. Групи комерційних організацій (транснаціональні корпорації)
1. Категорія «міжнародне юридична особа». Питання правосуб'єктності міжнародних міжурядових та неурядових організацій
2. Поняття і класифікація груп комерційних організацій, що діють на території декількох держав (транснаціональних корпорацій)
3. Правове регулювання груп компаній на національному рівні
4. Матеріально-правова уніфікація регулювання діяльності груп компанії
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Примітки
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua