Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 8. Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою


Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою визначені лише шістьма складами проступків серед 10 глав Особливої частини КпАП, що регламентують окремі види правопорушень. Розглянута гл. 11 КпАП є самою лапідарною.
За змістом гол. 11 КпАП під житлово-комунальним господарством розуміється сукупність нерухомих об'єктів, призначених для проживання людей, але не для здійснення повноважень у сфері публічно-правової діяльності, і засобів технічної інфраструктури, що забезпечують потреби муніципального житлового фонду.
Таким чином, гл. 11 КпАП не застосовується у сфері використання відомчого житлового фонду, в цьому випадку на відміну від більшості інших складів правопорушень КоАП захищає недержавні інтереси (в основному майнові) муніципальних (комунальних) утворень.
Правила користування житловими приміщеннями (ст. 142, 1431, 144 КпАП) встановлюються федеральними законами та підзаконними актами, актами держорганів суб'єктів Федерації і муніципальних органів, однак введення адміністративних стягнень та процедури їх накладення допускається тільки федеральним законом (ч. 3 ст. 55 Конституції України, ст. 24 КпАП).
Однією з особливостей правового регулювання адміністративних проступків, що розглядаються тільки гл. 11 КпАП, є домінуюче значення спеціальних федеральних законів, але не КпАП. Адміністративним правопорушенням, певним федеральними законами, про які йтиметься нижче, відповідають не тільки відмінні від КоАП адміністративні санкції, а й особливий порядок їх накладення, інші особливості адміністративно-процесуальних дій, наприклад, про-

изводства по справі про адміністративні правопорушення, порядку оскарження дій посадових осіб та ін
При кваліфікації адміністративних проступків, передбачених гл. 11 КпАП, слід враховувати такі особливості.
1. Наявність ознак об'єктивної сторони складу проступків, передбачених ст. 142 «Порушення правил користування жилими приміщеннями», 143 '«Порушення правил будівництва літніх садових будиночків, а також організації і ведення колективного садівництва», ст. 144 «Порушення правил благоустрою міст та інших населених пунктів», а також ст. 145 «Пошкодження або самовільна вирубка зелених насаджень у містах», визначається не тільки КпАП, але і федеральними законами, зокрема Федеральним законом від 21 грудня 1994 р. «Про пожежну безпеку» 1 (ст. 39). Даним Законом передбачено особливий критерій накладення адміністративного штрафу, відсутній в КпАП: для юридичних осіб штраф обчислюється у розмірі до 2% місячних фондів оплати праці, проте для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності розмір штрафу встановлюється в сумі, кратній мінімального розміру оплати праці (в розмірі від 50 до 100 МРОТ).
Таким чином, якщо об'єктивна сторона адміністративних правопорушень, передбачених ст. 142, 143, 1441 і 145 КпАП, виражається в порушенні правил пожежної безпеки, тобто в порушенні правового режиму захищеності особи і майна від пожеж, сума штрафів для фізичних осіб, які здійснюють індивідуальну підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, обчислюється в розмірах, передбачених ст. 39 ФЗ «Про пожежну безпеку».
2. При кваліфікації правопорушення ст. 143 КпАП «Будівництво об'єктів нерухомості без дозволу на будівництво» штрафні санкції, передбачені КпАП, не застосовуються: розмір адміністративного штрафу, що накладається на юридичних і фізичних осіб, визначається ст. 24 ФЗ від 17 листопада 1995 р. «Про архітектурну діяльність в Російській Федерації» 2.
Під спеціальними дозволами, необхідними для будівництва об'єктів нерухомості (ст. 143 КпАП), розуміються ліцензії. Штрафні санкції за безліцензійну діяльність у цій сфері визначаються п. 2 - 4 вищезгаданого Федерального закону від 17 листопада 1995 р. і накладаються на фізичних (у тому числі посадових) та юридичних
'СЗРФ. 1994. № 35. Ст. Я649. 2 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 4473.

Осіб. Ліцензуванню підлягає як комерційна, так і некомерційна архітектурна діяльність.
3. У разі вчинення правопорушень, передбачених ст. 1431 КпАП, санкції на фізичних осіб накладаються відповідно до КпАП, однак адміністративний штраф для юридичних осіб, а також порядок його накладення визначаються Законом РФ від 17 грудня 1992 р. «Про адміністративну відповідальність підприємств, установ, організацій та об'єднань за правопорушення в галузі будівництва »1.
4. Підзаконні акти, що регламентують адміністративну та адміністративно-процесуальну діяльність у сфері будівництва, у тому числі Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення в галузі будівництва, затверджене постановою Ради Міністрів - Уряди РФ від 27 липня 1993 р.2, застосовуються лише в частині, що не суперечить Законом про ліцензування.
Суб'єктивна сторона адміністративних проступків, регульованих гол. 11 КпАП, передбачає наявність вини у формі непрямого умислу, оскільки всі шість складів адміністративних проступків припускають державне санкціонування діяльності у сферах житлово-комунального господарства та благоустрою. Громадянин повинен бути ознайомлений із змістом відповідних нормативних актів, що підлягають обов'язковому опублікуванню, а значить, правопорушник усвідомлює протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачає його суспільно небезпечні наслідки і свідомо допускає їх настання.
Методи державного санкціонування, згадані в гол. 11, КпАП, різні. Серед них явно переважають «правила», що встановлюються законами та підзаконними актами, причому деякі позиції сформульовані недостатньо чітко: наприклад, у ст. 143 КпАП згаданий термін «дозвіл», а не «ліцензія».
Таким чином, при кваліфікації об'єктивної сторони адміністративного проступку слід враховувати, що всі розглянуті правопорушення зазіхають на порядок державної дозвільної системи.
При кореляції адміністративних проступків і злочинів у розглянутій групі правопорушень, як і в інших випадках, застосовується критерій суспільної небезпеки правопорушення. Наприклад, недотримання правил дозвільної системи, передбачених ст. 142, 143 'та 145 КпАП у тих випадках, коли це призвело до заподіяння
1 ВСНД і ЗС РФ. 1993. № 2. Ст. 58.
2 Відомості Верховної Ради та Уряду Російської Федерації (далі-Саппа РФ). 1993. № 32. Ст. 3014.

Фізичного збитку громадянам або завдало значної шкоди майновим інтересам фізичних або юридичних осіб, може кваліфікуватися як злочин, передбачений ст. 167 КК «Умисне знищення або пошкодження чужого майна». При встановленні правових критеріїв заподіяння значної шкоди слід керуватися дефініцією великого розміру майнової шкоди-єдиним визначенням для всіх складів злочинів, що посягають на власність (гл. 21 КК). Під великим майновим збитком розуміється вартість майна, у 500 разів перевищує МРОТ, встановлений законодавством Російської Федерації на момент вчинення злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Адміністративні правопорушення у сфері житлово-комунального господарства та благоустрою "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  адміністративну комісію і т.д. У його веденні загальний, архівний, юридичний відділ. Він здійснює організаційне взаємодія з відділами загсу, нотаріальними установами. Звичайно, цей перелік не дає повного уявлення про всі структурні підрозділи районної адміністрації. Крім того, слід мати на увазі, що районна або міська адміністрація не відгороджується від
 2. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  адміністративно-технічних комісій суб'єкта Російської Федерації, Верховний Суд Російської Федерації вказав, що в ст. 6 Федерального закону від 28 серпня 1995 р. N 154-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" перераховані питання місцевого значення, що знаходяться у веденні місцевого самоврядування. Організація та утримання адміністративних комісій цим
 3. § 3. Джерела муніципального права.
  Адміністративно-територіальних утворень та ін Серед актів федеральних органів державної влади особливе значення мають рішення судових органів. У російській юридичній науці судовий прецедент звичайно не вважається джерелом права. Проте в даний час постанови і ухвали Конституційного Суду Російської Федерації відіграють важливу роль у правовому регулюванні місцевого
 4. § 3. Окремі джерела муніципального права
  адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, як правило, цілями забезпечення законності та конституційних принципів. Адміністративний контроль може включати контроль доцільності, але щодо завдань, виконання яких доручено органам місцевого самоврядування (п. 2 ст. 8); закріплення права органів місцевого самоврядування в рамках національної
 5. § 4. Систематизація законодавства про місцеве самоврядування
  адміністративного законодавства або за допомогою включення в муніципальні кодекси численних і мало що дають відсилань до останніх. Крім того, ряд галузей, що містять норми муніципального права, входять в сферу виняткового ведення Російської Федерації. Відповідно суб'єкти Федерації не має права здійснювати кодифікацію у сфері федеральних предметів відання. Прийняття муніципального
 6. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  адміністративних важелів. Цьому не перешкоджають організаційна та функціональна самостійність федеральних, регіональних і муніципальних органів влади з питань, що знаходяться у винятковому веденні кожного з цих рівнів влади. Таким чином, на рівні законодавства певною мірою закріплено, а на практиці частково реалізовано певне співвідношення "автономії" і
 7. СПИСОК
  адміністративні правопорушення (із змінами від 27 липня 2006 р.). Федеральний закон від 30 грудня 2001 р. N 195-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. 2002. N 1 (ч. I). Ст. 1. Податковий кодекс Російської Федерації. Частина перша. Федеральний закон від 31 липня 1998 р. N 146-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 30 березня 1999 р. N 51-ФЗ, від 9 липня 1999 р. N 154-ФЗ, від 2 січня
 8. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  правопорушенням і тягне застосування передбачених у законі санкцій. Земельна ділянка може бути конфіскована у громадянина на підставі рішення суду у вигляді санкції за правопорушення. У разі виникнення надзвичайних обставин земельна ділянка може підлягати реквізиції, тобто тимчасового вилучення у власника публічними органами з метою захисту прав та інтересів громадян, організацій,
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правопорушенням (наслідок). * (596) Зокрема, буксировщик звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань, якщо воно виникло, наприклад, внаслідок рятування життя людей або майна на воді (п. 1 ст. 118 КВВТ). * (597) Спеціальне правило діє для ситуації, пов'язаної з ліквідацією наслідків транспортної пригоди за плотом. Тут збір деревини покладається на
 10. Тема 3.3. Суб'єкти адміністративного права
  адміністративного права Суб'єкт адміністративного права - це учасник суспільних відносин, що володіє певними правами і обов'язками, якими він наділений у зв'язку з необхідністю реалізації своїх життєвих потреб. В адміністративному праві його норми реалізуються громадянами, державними органами, громадськими об'єднаннями та іншими, які і є суб'єктами
© 2014-2022  yport.inf.ua