Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Акцесорні і неакцессорние способи забезпечення виконання зобов'язань

Способи забезпечення виконання зобов'язань поділяються на акцесорні (додаткові) і неакцессорние.
Завдаток, порука, застава є акцесорними способами. Угода про встановлення якого-небудь з перерахованих способів забезпечення виконання зобов'язань породжує додаткове, акцессорное (obligationes accessoriae) зобов'язання, покликане забезпечити виконання головного, основного (obligationes principales) зобов'язання. Акцесорні зобов'язання, що забезпечують виконання основного зобов'язання, можуть виникати також безпосередньо з приписів закону при настанні певних юридичних фактів. Так, в силу закону за наявності умов, передбачених п. 3 ст. 334 ЦК, може виникнути право застави.
Наслідком акцессорного характеру зобов'язання, що забезпечує виконання основного, є наступні правила. По-перше, недійсність основного зобов'язання тягне недійсність забезпечує його зобов'язання, якщо інше не встановлено законом (п. 3 ст. 329 ЦК). По-друге, недійсність додаткової угоди про забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність забезпечуваного (основного) зобов'язання (п. 2 ст. 329 ЦК). По-третє, при заміні кредитора в обеспечиваемом зобов'язанні, якщо інше не встановлено законом, угодою сторін або не суперечить суті засоби забезпечення виконання зобов'язання, до нового кредитора переходять права, що забезпечують виконання основного зобов'язання (переданого права вимоги) (ст. 384 ЦК).
З цієї точки зору особливе місце серед способів забезпечення виконання зобов'язання займає утримання, що представляє собою одну із заходів оперативного впливу (1). Тому воно має правоохоронний характер. Право утримання може виникнути у кредитора при невиконанні боржником зобов'язання по оплаті речі, відшкодуванню збитків та інших витрат, пов'язаних з річчю (п. 1 ст. 359 ЦК), тобто в процесі реалізації зобов'язання (відносного правовідносини), а тому являє собою суб'єктивне право, що входить у зміст цього зобов'язання. Отже, воно не може існувати крім зобов'язання, виконання якого воно забезпечує. У цьому виявляється схожість права утримання з акцесорними способами забезпечення виконання зобов'язань.
---
(1) Про поняття і ознаках заходів оперативного впливу див. § 3 гл. 15 т. I цього підручника.
За своєю природою акцесорних характером володіє і неустойка, яка, будучи цивільно-правовою санкцією, у всіх випадках є елементом самого забезпечуваного зобов'язання. Тому недійсність цього (основного) зобов'язання завжди означає недійсність права на неустойку, забезпечує його виконання. Але недійсність умов угоди про неустойку не може спричинити недійсність забезпечуваного зобов'язання, бо недійсність частини угоди не тягне недійсності інших її частин, якщо можна припустити, що операція була би вчинений і без включення недійсної частини (ст. 180 ЦК).
До неакцессорним способів забезпечення виконання зобов'язань належить банківська гарантія, так як передбачене нею зобов'язання гаранта перед бенефіціаром не залежить від того основного зобов'язання, в забезпечення виконання якого вона видана, навіть якщо в гарантії міститься посилання на це зобов'язання (ст. 370 ЦК). Неакцессорним характером володіють деякі інші способи забезпечення виконання зобов'язання, віднесені законом до інших.
Зобов'язання, що забезпечують виконання основних зобов'язань, але не носять характер акцесорних, є просто взаємопов'язаними з основними зобов'язаннями. У випадках, коли має місце проста, тобто без ознак акцессорности, взаємопов'язаність основного і забезпечувального зобов'язання, дійсність забезпечувального зобов'язання може зберегтися навіть у разі визнання недійсності основного зобов'язання. Наприклад, при недійсності основного зобов'язання зберігається зобов'язання гаранта перед бенефіціаром (п. 2 ст. 376 ЦК).
Забезпечувальний характер всіх способів забезпечення належного виконання зобов'язань та їх взаємозв'язок з основним зобов'язанням означають, що угоди про їх встановлення повинні мати місце до факту невиконання (неналежного виконання) основного зобов'язання. Якщо такі угоди учиняться після порушення зобов'язання і виконуються з метою задоволення вимог кредитора, то найчастіше такі угоди є удаваними з усіма витікаючими наслідками. Наприклад, угода про неустойку, укладену після факту невиконання основного зобов'язання, фактично прикриває угоду про відступне, а договір поруки, укладений після факту невиконання основного зобов'язання і сповнений поручителем, насправді прикриває угоду покладання виконання порушеного зобов'язання на третю особу. Якщо угода про заставу вчиняється після факту невиконання або неналежного виконання грошового зобов'язання з метою надання кредитору переважного права перед іншими кредиторами, то воно має бути визнане недійсним як суперечить закону (ст. 168 ЦК) і порушує права третіх осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Акцесорні і неакцессорние способи забезпечення виконання зобов'язань "
 1. § 5. Порука
  акцесорних характер * (1284). Від поруки в сенсі ст. 361-367 ГК слід відмежовувати суміжні правові явища і перш за все приєднання до боргу іншої особи в якості солідарного боржника * (1285). Відмінності в правовому становищі поручителя та особи, що приєдналася до боргу, виявляються, зокрема, при визначенні кола заперечень, які вони можуть протиставити вимогу
 2. § 6. Банківська гарантія
  акцессорность ", в літературі стверджується, що ст. 370 ЦК закріплює неакцессорность зобов'язання гаранта перед бенефіціаром. Чи відповідає така характеристика дійсному стану речей? Як вже зазначалося, акцессорность вимоги означає, що воно не може виникнути, якщо основна вимога не виникло; що воно не може існувати, якщо основна вимога не існує, і що
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  акцесорних , так і неакцессорних вимог (див. нижче, § 2 і 6). * (1240) Schobi Ch. Die Akzessorietat der Nebenrechte von Forderungen unter besonderer Bercksichtigung des Rechtsinstituts der Verjahrung. Zurich, 1990. S. 10-25; Крашенинников Є. А. До питання про ізольованою уступку вимоги, забезпеченого порукою / / Нариси з торговельного права. Ярославль, 2000. Вип. 7. С. 61. * (1241)
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  акцесорних, по відношенню до основного зобов'язання. Дане положення закріплено правилом п. 3 ст. 329 ЦК, що встановлює, що недійсність основного зобов'язання тягне недійсність забезпечує його зобов'язання. З цього правила є винятки. Зокрема, банківська гарантія є основним, а не акцесорних зобов'язанням. В со-Комерційне право. Ч. I. Під ред. В.Ф.
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  акцесорні, зобов'язання опосередковують, як правило, способи забезпечення основного зобов'язання. Але при новації зобов'язання з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг у позикове зобов'язання, забезпечення виконання грає не менш, якщо не більш істотну роль Тому в угодах про новації доцільно передбачати умови дії або припинення акцесорних
 6. § 3. Активні операції комерційних банків
  акцессорного характеру. Видача банківської гарантії є підставою виникнення грошового зобов'язання банку перед бенефіціаром; сама банківська гарантія - письмова форма цього зобов'язання. У банківській гарантії може бути передбачено, що бенефіціар має право передати банківську гарантію третій особі, який набуває право вимоги до банку-гаранту (ст. 372ГКРФ). Правові норми
 7. § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язань
  акцесорних характер * (1239). акцессорности цих прав означає, що вони не можуть виникнути, якщо основне зобов'язання не виникло; що вони не можуть існувати, якщо основне зобов'язання не існує, і що вони припиняються, якщо основне зобов'язання припинилося * (1240). Що стосується питання, чи передбачає акцессорность забезпечувального права збіг в одній особі уповноваженої по
 8. § 2. Неустойка
  акцесорних правом в повному розумінні цього слова. Домагання на неустойку може бути віддана іншій особі (абз. 1 п. 1 ст. 382 ЦК), в тому числі ізольовано від основної вимоги. Рівним чином немає перешкод до ізольованої поступку основної вимоги із збереженням за цедентом домагання на нараховану неустойку. Зважаючи на те що домагання на неустойку має самостійної
 9. § 3. Застава
  акцесорних правом по відношенню до забезпечуваному їм вимогу. Це проявляється в тому, що виникнення, зміна та припинення права застави пов'язано з виникненням, зміною та припиненням цієї вимоги. Підстави виникнення права застави. Заставне право зазвичай встановлюється договором. Але воно може виникнути також на підставі закону та настання зазначених у ньому обставин
 10. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  акцесорних характер по відношенню до основного зобов'язання. Крім цього, неустойка за своєю юридичною природою одночасно є і формою цивільно-правової відповідальності, оскільки: по-перше, стягується тільки в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, тобто за наявності правопорушення, по-друге, суть неустойки полягає в обов'язку боржника, який порушив
© 2014-2022  yport.inf.ua