Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Акціонерні товариства працівників (народні підприємства)

Появі цієї дивної різновиди акціонерних товариств вітчизняне право зобов'язане виключно демагогічним прагненню законодавця захистити інтереси найманих працівників, які стали дрібними акціонерами перетворених в акціонерні товариства державних підприємств. Замість прямого вирішення цієї проблеми шляхом допуску трудящих до участі в управлінні акціонерним товариством (досвід якого давно відпрацьований у розвинених правопорядках) або у використанні кооперативних та інших адекватних ситуації форм організації виробництва було вирішено штучно створити нову організаційно-правову форму у вигляді нікому не відомих раніше народних підприємств. При цьому неможливість зміни п. 2 ст. 50 ГК, що виключає створення нових видів комерційних організацій, призвела до необхідності її підгонки під одну з відомих форм. В якості такої була обрана сама по собі не дуже вдала конструкція закритого акціонерного товариства, норми про яку в субсидіарної порядку застосовуються до "акціонерним товариствам працівників" (п. 2 ст. 1 Закону про народних підприємствах) (1). Насправді ж мова йде не про різновиди акціонерних товариств, а про таку собі змішаній формі юридичних осіб, що включає в себе в самому химерному вигляді елементи господарського товариства та виробничого кооперативу (2).
---
(1) Федеральний закон від 19 липня 1998 р. N 115-ФЗ "Про особливості правового становища акціонерних товариств працівників (народних підприємств)" / / Відомості Верховної. 1998. N 30. Ст. 3611; 2002. N 12. Ст. 1093 (далі - Закон про народні підприємствах).
(2) За справедливим зауваженням І.В. Єлісєєва, народне підприємство по суті "є гібридом АТ, артілі і казарми" (Цивільне право. Том 1: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. 6-е изд-е. М., 2002 . С. 188).
Зазначене змішання і визначає особливості правового становища народних підприємств. Вони створюються виключно шляхом перетворення в дану організаційно-правову форму інших комерційних організацій (крім унітарних підприємств і відкритих акціонерних товариств, працівникам яких належить менше 49% статутного капіталу, тобто акцій), причому за згодою не менше 3/4 учасників комерційної організації і також всіх її найманих працівників. Після цього учасники преобразуемой організації та її працівники складають і підписують договір про створення народного підприємства, який навряд чи можна вважати установчим документом (СР абз. 2 п. 2 ст. 52 ЦК). При цьому в такій організації має бути чомусь не більше 5000 акціонерів, але не менше 51 найманого працівника, причому в складі останніх одночасно не повинно бути більше 10% працівників, які не є акціонерами (ст. 9 Закону про народних підприємствах), т. е. вона повинна складатися мінімум з 46 акціонерів.
Закон про народні підприємствах в ст. 10 значно розширює компетенцію загальних зборів акціонерів, але при цьому встановлює голосування за принципом "один акціонер - один голос" (тобто незалежно від кількості та вартості належних акціонеру акцій). Наглядова рада народного підприємства згідно ст. 12 Закону "здійснює загальне керівництво" його діяльністю, тобто є виконавчим, а не контрольним органом, тим більше що цей раду очолює генеральний директор народного підприємства. Зате ревізійна (контрольна) комісія народного підприємства поряд з традиційними функціями також дає згоду на вчинення підприємством великих угод і здійснює контроль за дотриманням прав акціонерів, тобто виконує функції органу (наглядової ради) цієї юридичної особи.
Працівникам народного підприємства мають належати його акції номінальною вартістю понад 75% його статутного капіталу, але один працівник не може володіти акціями, номінал яких перевищує 5% статутного капіталу або навіть меншу суму, передбачену статутом підприємства. Щорічно випускаються додаткові акції та акції, викуплені підприємством у його акціонерів, надалі розподіляються між працівниками підприємства тільки "пропорційно сумам їх оплати праці". Звільнився працівник перестає бути акціонером, а його акції, або викуповуються у нього підприємством, або продаються їм акціонерам, що залишилися. При цьому встановлені жорсткі обмеження на випадки, порядок і навіть кількість акцій, які одночасно може продати працівник-акціонер, в тому числі який звільнився з підприємства, причому ці обмеження поширені даними Законом на спадкоємців померлих працівників-акціонерів (ст. 6 Закону про народних підприємствах) .
Перераховані законодавчі новели, різко спотворюють початку акціонерної форми підприємництва, насправді забезпечують лише давно відому уравнительность в організації та оплаті праці, засновану на абстрактних, надуманих уявленнях про соціальну справедливість для окремого колективу трудящих. Ця організаційно-правова форма виявилася нежиттєздатною і не отримала скільки-небудь серйозного поширення в сучасних умовах, що знову свідчить про неминучі негативні результати зневаги продуманими і випробуваними цивілістичні конструкціями.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Акціонерні товариства працівників (народні підприємства) "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  акціонерні товариства (п. 1 ст. 1) визначає порядок створення, реорганізації, ліквідації, правове положення акціонерних товариств, права та обов'язки акціонерів, забезпечує захист їх прав. Однак правове положення акціонерних товариств, створених шляхом приватизації державних і муніципальних підприємств, додатково визначається законодавством про приватизацію. Подібне зауваження
 2. § 6. Акціонерне товариство
  акціонерні товариства "* (268) (з ізм. Та доп.)). Відносно акціонерних товариств діють: а) правила зазначеного Закону та ст. 96-104 ГК, б) загальні положення про господарські товариства і товариства (ст. 66-68 ЦК); в) основні положення про юридичних осіб - § 1 гл. 4 ГК (ст. 48-65 ЦК). Правове становище акціонерних товариств, створених шляхом приватизації державних і муніципальних
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  акціонерні товариства "(з ізм. та доп.) (СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1), п. 1 ст. 1 ФЗ від 8 грудня 1998 р. N 208-ФЗ "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (з ізм.) (СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785), ст. 1 ФЗ від 14 листопада 2002 р. "Про державні та муніципальних унітарних підприємствах" з ізм. і доп. / / СЗ РФ. 2002. N 48. Ст. 4746) та ін Основна маса таких федеральних законів, "безпосередньо
 4. 2. Договір про створення акціонерного товариства
  акціонерного товариства. Другий з видів договорів про утворення юридичної особи становить договір про створення акціонерного товариства. Цьому договором присвячені окремі норми ЦК, а також Федерального закону "Про акціонерні товариства" (далі - Закон). --- --- СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; 2006. N 2. Ст. 172. Безпосереднім попередником Закону було Положення про
 5. 5.2. Суб'єкти цивільного права
  акціонерного, суспільство як юридична особа продовжує існувати в колишньому вигляді, в той час як для товариства це зажадає внесення змін до установчих документів та в його найменування. Фактично це буде вже інша товариство. Товариства можуть бути двох видів: повне товариство і товариство на вірі (командитне товариство) *. * Раніше створені товариства з
 6. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  акціонерних товариствам, слід здійснювати виключно на аукціонах з попередніми оповіщенням насе-лення за 15 днів. Але змінити ситуацію це постанова не змогло, оскільки був відсутній спеціальний нормативний акт, який був би здатний ввести процес приватизації в нормальне правове русло. Комерційне право. Ч . II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб.,
 7. § 2. Правове становище сільськогосподарських організацій
  акціонерних товариств кооперативи не можуть бути створені однією особою: для їх організації необхідно не менше п'яти засновників, які повинні створити організаційний комітет. Умовою членства у виробничому кооперативі є особиста трудова участь в його виробничої діяльності. Прийняті у кооператив громадяни повинні бути не молодше 16 років, причому це можуть бути лише громадяни
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  акціонерних товариств АПК передаються з ведення Міністерства РФ державного майна у відання Міністерства сільського господарства і Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 345 продовольства РФ і органів державного управління агропромисловим комплексом суб'єктів РФ. Відповідно до постанови
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  акціонерні товариства "та ін.) Разом з тим в деяких суб'єктах Російської Федерації були прийняті нормативні акти, що визначають умови і процедурні правила проведення найважливіших ринкових заходів у муніципальних утвореннях. Так, рішенням Московської обласної Ради народних депутатів від 4 червня 1991 р. N 23/4 були затверджені Положення про порядок розмежування обласної державної
 10. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  акціонерного товариства (ст. 25 Закону). У цьому випадку частка акцій, що перебувають у власності Російської Федерації, її суб'єкта або муніципального освіти, навпаки, повинна становити не менше 25% плюс одна акція. Згідно ст. 11 Закону РРФСР "Про приватизацію житлового фонду в Російській Федерації" від 4 липня 1991 р. (з ізм. Та доп.) * (829) правом на приватизацію житлових приміщень у будинках
© 2014-2022  yport.inf.ua